Hà Nội

28°C | 82°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió E- 9

Độ ẩm: 84%

Thứ 3
21°C | 39°C
Thứ 4
23°C | 36°C
Thứ 5
21°C | 28°C
Thứ 6
19°C | 32°C
Thứ 7
22°C | 32°C
Chủ nhật
22°C | 36°C
Thứ 2
23°C | 39°C

TP. Hồ Chí Minh

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Hải Phòng

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Đà Nẵng

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Huế

30°C | 86°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió N- 7

Độ ẩm: 75%

Thứ 3
18°C | 31°C
Thứ 4
18°C | 32°C
Thứ 5
20°C | 30°C
Thứ 6
18°C | 24°C
Thứ 7
19°C | 29°C
Chủ nhật
19°C | 29°C
Thứ 2
20°C | 31°C

Nghệ An

38°C | 100°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW- 13

Độ ẩm: 37%

Thứ 3
24°C | 38°C
Thứ 4
24°C | 41°C
Thứ 5
22°C | 26°C
Thứ 6
19°C | 28°C
Thứ 7
21°C | 32°C
Chủ nhật
23°C | 36°C
Thứ 2
24°C | 39°C