Hà Nội

21°C | 70°F

Hiện tại: Sương mù

Hướng gió W- 0

Độ ẩm: 100%

Thứ 7
19°C | 35°C
Chủ nhật
20°C | 35°C
Thứ 2
21°C | 34°C
Thứ 3
23°C | 37°C
Thứ 4
26°C | 38°C
Thứ 5
27°C | 41°C
Thứ 6
27°C | 41°C

TP. Hồ Chí Minh

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Hải Phòng

21°C | 70°F

Hiện tại: Sương mù

Hướng gió NW- 0

Độ ẩm: 100%

Thứ 7
24°C | 34°C
Chủ nhật
24°C | 34°C
Thứ 2
24°C | 33°C
Thứ 3
26°C | 34°C
Thứ 4
29°C | 36°C
Thứ 5
30°C | 39°C
Thứ 6
30°C | 40°C

Đà Nẵng

°C | °F

Hiện tại:

Hướng gió -

Độ ẩm: %

Huế

24°C | 75°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW- 6

Độ ẩm: 94%

Thứ 7
20°C | 24°C
Chủ nhật
18°C | 23°C
Thứ 2
19°C | 29°C
Thứ 3
20°C | 28°C
Thứ 4
21°C | 30°C
Thứ 5
22°C | 32°C
Thứ 6
22°C | 31°C

Nghệ An

20°C | 68°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió WNW- 6

Độ ẩm: 67%

Thứ 7
20°C | 33°C
Chủ nhật
21°C | 32°C
Thứ 2
21°C | 32°C
Thứ 3
23°C | 34°C
Thứ 4
26°C | 38°C
Thứ 5
29°C | 38°C
Thứ 6
28°C | 38°C