Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,599,497,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00109 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 31/03/2017
05 04 01 20 30 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,599,497,500
Giải nhất 62 10,000,000
Giải nhì 2,550 300,000
Giải ba 38,437 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18,913,358,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00108 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 29/03/2017
05 26 24 37 04 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 18,913,358,000
Giải nhất 41 10,000,000
Giải nhì 2,931 300,000
Giải ba 45,338 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,932,069,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00107 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 26/03/2017
25 12 23 29 43 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,932,069,000
Giải nhất 48 10,000,000
Giải nhì 2,467 300,000
Giải ba 39,046 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00106 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 24/03/2017
32 14 30 37 10 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 24,369,075,000
Giải nhất 56 10,000,000
Giải nhì 2,182 300,000
Giải ba 38,591 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20,053,374,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00105 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 22/03/2017
28 24 33 36 09 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 20,053,374,000
Giải nhất 48 10,000,000
Giải nhì 2,734 300,000
Giải ba 45,501 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15,514,249,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00104 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 19/03/2017
01 02 31 36 12 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,514,249,500
Giải nhất 43 10,000,000
Giải nhì 2,168 300,000
Giải ba 36,379 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00103 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 17/03/2017
24 45 43 12 44 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 43,029,075,000
Giải nhất 56 10,000,000
Giải nhì 3,008 300,000
Giải ba 53,995 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

32,528,800,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00102 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 15/03/2017
31 09 32 03 40 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 32,528,800,000
Giải nhất 74 10,000,000
Giải nhì 3,105 300,000
Giải ba 54,469 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

25,751,732,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00101 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 12/03/2017
32 30 06 42 35 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 25,751,732,000
Giải nhất 52 10,000,000
Giải nhì 2,581 300,000
Giải ba 45,027 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20,691,602,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00100 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 10/03/2017
09 38 27 04 21 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 20,691,602,500
Giải nhất 43 10,000,000
Giải nhì 2,323 300,000
Giải ba 40,260 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,235,308,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00099 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 08/03/2017
05 11 20 14 42 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,235,308,500
Giải nhất 67 10,000,000
Giải nhì 2,614 300,000
Giải ba 45,495 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00098 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 05/03/2017
26 24 39 18 45 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 2 20,208,845,500
Giải nhất 55 10,000,000
Giải nhì 2,695 300,000
Giải ba 44,111 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

15,908,249,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00097 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 03/03/2017
02 04 23 41 22 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15,908,249,000
Giải nhất 56 10,000,000
Giải nhì 2,380 300,000
Giải ba 39,367 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00096 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 01/03/2017
03 35 04 44 26 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 41,241,151,500
Giải nhất 71 10,000,000
Giải nhì 3,348 300,000
Giải ba 58,591 30,000