Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27,215,847,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00161 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 30/07/2017
35 44 24 17 08 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,215,847,000
Giải nhất 50 10,000,000
Giải nhì 2,998 300,000
Giải ba 44,299 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,841,331,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00160 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 28/07/2017
39 26 01 04 09 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,841,331,000
Giải nhất 50 10,000,000
Giải nhì 2,547 300,000
Giải ba 41,798 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18,997,393,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00159 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 26/07/2017
30 26 44 27 40 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 18,997,393,000
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 2,089 300,000
Giải ba 36,769 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,699,647,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00158 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 23/07/2017
39 09 07 28 13 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,699,647,500
Giải nhất 54 10,000,000
Giải nhì 2,214 300,000
Giải ba 35,056 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00157 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 21/07/2017
12 32 05 06 09 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 2 14,103,027,500
Giải nhất 64 10,000,000
Giải nhì 2,640 300,000
Giải ba 38,817 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00156 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 19/07/2017
44 20 35 04 07 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 131,916,845,500
Giải nhất 155 10,000,000
Giải nhì 8,178 300,000
Giải ba 135,526 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

107,310,536,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00155 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 16/07/2017
29 37 10 02 27 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 107,310,536,500
Giải nhất 112 10,000,000
Giải nhì 5,224 300,000
Giải ba 89,502 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

89,529,309,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00154 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 14/07/2017
24 13 25 33 19 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 89,529,309,000
Giải nhất 117 10,000,000
Giải nhì 5,580 300,000
Giải ba 85,618 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

75,739,875,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00153 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 12/07/2017
42 09 26 05 15 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 75,739,875,000
Giải nhất 111 10,000,000
Giải nhì 4,789 300,000
Giải ba 79,849 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

62,125,331,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00152 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 09/07/2017
25 01 18 14 28 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 62,125,331,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 0 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

51,353,669,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00151 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 07/07/2017
35 34 30 19 22 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 51,353,669,500
Giải nhất 55 10,000,000
Giải nhì 2,490 300,000
Giải ba 45,314 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

41,307,196,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00150 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 05/07/2017
04 31 40 37 16 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 41,307,196,000
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 2,516 300,000
Giải ba 43,669 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

31,480,779,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00149 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 02/07/2017
01 44 19 07 05 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 31,480,779,500
Giải nhất 51 10,000,000
Giải nhì 2,578 300,000
Giải ba 43,348 30,000