Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

22,072,526,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00174 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 30/08/2017
08 35 05 41 11 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 22,072,526,500
Giải nhất 48 10,000,000
Giải nhì 2,129 300,000
Giải ba 34,967 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

19,342,630,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00173 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 27/08/2017
36 32 07 03 39 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 19,342,630,500
Giải nhất 51 10,000,000
Giải nhì 1,798 300,000
Giải ba 29,749 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

16,843,686,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00172 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 25/08/2017
12 02 07 44 40 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 16,843,686,500
Giải nhất 28 10,000,000
Giải nhì 1,698 300,000
Giải ba 26,231 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,430,230,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00171 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 23/08/2017
34 25 43 42 27 06
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,430,230,000
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 1,571 300,000
Giải ba 24,680 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00170 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 20/08/2017
37 15 18 21 45 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 20,196,533,500
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,813 300,000
Giải ba 30,582 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17,211,832,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00169 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 18/08/2017
03 34 04 37 18 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 17,211,832,000
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,621 300,000
Giải ba 25,925 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,511,266,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00168 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 16/08/2017
06 15 19 11 22 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,511,266,500
Giải nhất 41 10,000,000
Giải nhì 1,793 300,000
Giải ba 28,451 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00167 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 13/08/2017
06 01 07 03 16 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 24,355,032,000
Giải nhất 52 10,000,000
Giải nhì 2,375 300,000
Giải ba 38,090 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

21,279,857,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00166 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 11/08/2017
36 19 12 41 01 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 21,279,857,000
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 1,803 300,000
Giải ba 30,649 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18,094,934,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00165 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 09/08/2017
22 25 11 19 24 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 18,094,934,500
Giải nhất 41 10,000,000
Giải nhì 1,884 300,000
Giải ba 32,403 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,758,481,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00164 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 06/08/2017
10 11 21 02 43 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,758,481,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,750 300,000
Giải ba 29,465 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00163 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 04/08/2017
23 37 03 26 12 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 36,385,680,000
Giải nhất 62 10,000,000
Giải nhì 3,085 300,000
Giải ba 48,928 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

31,526,653,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00162 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 02/08/2017
10 43 28 17 26 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 31,526,653,500
Giải nhất 84 10,000,000
Giải nhì 3,137 300,000
Giải ba 51,265 30,000