Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14,386,322,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00187 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 29/09/2017
37 30 23 35 28 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 14,386,322,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 1,166 300,000
Giải ba 20,811 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12,000,000,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00186 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 27/09/2017
33 10 35 45 34 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 112,128,144,500
Giải nhất 85 10,000,000
Giải nhì 3,964 300,000
Giải ba 69,922 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

97,184,052,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00185 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 24/09/2017
39 11 10 04 31 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 97,184,052,500
Giải nhất 75 10,000,000
Giải nhì 3,098 300,000
Giải ba 54,245 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

85,794,951,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00184 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 22/09/2017
31 16 41 05 21 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 85,794,951,000
Giải nhất 53 10,000,000
Giải nhì 2,854 300,000
Giải ba 48,138 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

76,017,619,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00183 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 20/09/2017
17 23 05 07 13 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 76,017,619,000
Giải nhất 118 10,000,000
Giải nhì 4,414 300,000
Giải ba 61,483 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

67,928,383,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00182 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 17/09/2017
37 40 11 06 15 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 67,928,383,500
Giải nhất 51 10,000,000
Giải nhì 2,363 300,000
Giải ba 41,385 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

59,876,865,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00181 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 15/09/2017
35 24 43 40 03 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 59,876,865,000
Giải nhất 35 10,000,000
Giải nhì 2,055 300,000
Giải ba 35,198 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

52,375,807,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00180 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 13/09/2017
38 35 19 08 03 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 52,375,807,500
Giải nhất 57 10,000,000
Giải nhì 2,568 300,000
Giải ba 42,364 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

45,017,827,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00179 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 10/09/2017
22 35 36 01 23 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 45,017,827,500
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 1,889 300,000
Giải ba 32,963 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

38,078,171,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00178 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 08/09/2017
15 02 41 32 17 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 38,078,171,000
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 1,896 300,000
Giải ba 31,997 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

32,087,827,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00177 - Xổ số Mega 6/45 thứ 4, 06/09/2017
05 32 24 36 20 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 32,087,827,000
Giải nhất 42 10,000,000
Giải nhì 2,041 300,000
Giải ba 32,436 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

27,593,130,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00176 - Xổ số Mega 6/45 chủ nhật, 03/09/2017
28 43 35 06 26 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 27,593,130,000
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,886 300,000
Giải ba 30,351 30,000

Xổ số Mega 6/45 - KQXS Điện toán

GIÁ TRỊ JACKPOT ƯỚC TÍNH

24,806,172,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00175 - Xổ số Mega 6/45 thứ 6, 01/09/2017
13 41 23 10 19 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 24,806,172,500
Giải nhất 39 10,000,000
Giải nhì 2,047 300,000
Giải ba 32,397 30,000