Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 31/01/2018

1 50 044

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 30/01/2018

5 16 567

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 29/01/2018

9 51 910

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 28/01/2018

5 78 718

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 27/01/2018

9 04 141

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 26/01/2018

8 47 481

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 25/01/2018

3 65 530

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 24/01/2018

2 35 829

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 23/01/2018

8 28 969

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 22/01/2018

1 18 538

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 21/01/2018

8 83 180

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 20/01/2018

3 87 480

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 19/01/2018

0 51 712

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 18/01/2018

9 94 362

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 17/01/2018

3 14 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 16/01/2018

5 09 139

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 15/01/2018

2 39 767

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 14/01/2018

8 09 537

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 13/01/2018

9 79 169

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 12/01/2018

4 91 346

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 11/01/2018

3 35 259

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 10/01/2018

7 00 731

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 09/01/2018

9 81 047

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 08/01/2018

9 15 524

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 07/01/2018

8 53 927

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 06/01/2018

2 08 073

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 05/01/2018

6 52 237

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 04/01/2018

5 11 118

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 03/01/2018

7 24 970

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 02/01/2018

7 21 133

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 01/01/2018

1 69 780

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 20-05-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
31
23 lần
22
19 lần
11
17 lần
77
16 lần
67
16 lần
84
16 lần
66
16 lần
46
16 lần
88
16 lần
23
15 lần
32
15 lần
79
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
06
6 lần
47
6 lần
17
6 lần
20
6 lần
93
5 lần
58
5 lần
59
5 lần
19
5 lần
03
5 lần
09
5 lần
35
4 lần
50
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
40
3 ngày
64
3 ngày
26
3 ngày
88
2 ngày
55
2 ngày
73
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
35
31 ngày
97
18 ngày
47
13 ngày
06
10 ngày
33
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
123 lần
3
121 lần
1
118 lần
8
117 lần
2
113 lần
4
106 lần
7
103 lần
5
97 lần
9
96 lần
0
86 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
124 lần
1
120 lần
4
117 lần
6
116 lần
7
110 lần
8
106 lần
9
105 lần
0
96 lần
3
94 lần
5
92 lần