Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 31/01/2018

1 50 044

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 30/01/2018

5 16 567

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 29/01/2018

9 51 910

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 28/01/2018

5 78 718

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 27/01/2018

9 04 141

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 26/01/2018

8 47 481

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 25/01/2018

3 65 530

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 24/01/2018

2 35 829

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 23/01/2018

8 28 969

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 22/01/2018

1 18 538

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 21/01/2018

8 83 180

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 20/01/2018

3 87 480

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 19/01/2018

0 51 712

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 18/01/2018

9 94 362

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 17/01/2018

3 14 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 16/01/2018

5 09 139

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 15/01/2018

2 39 767

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 14/01/2018

8 09 537

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 13/01/2018

9 79 169

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 12/01/2018

4 91 346

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 11/01/2018

3 35 259

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 10/01/2018

7 00 731

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 09/01/2018

9 81 047

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 08/01/2018

9 15 524

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 07/01/2018

8 53 927

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 06/01/2018

2 08 073

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 05/01/2018

6 52 237

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 04/01/2018

5 11 118

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 03/01/2018

7 24 970

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 02/01/2018

7 21 133

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 01/01/2018

1 69 780

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 16-10-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
75
18 lần
90
18 lần
53
17 lần
69
17 lần
10
16 lần
20
16 lần
86
15 lần
47
15 lần
62
15 lần
37
15 lần
57
15 lần
45
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
92
7 lần
05
7 lần
93
7 lần
09
7 lần
66
7 lần
22
7 lần
61
7 lần
14
6 lần
04
6 lần
00
6 lần
91
5 lần
89
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
64
3 ngày
75
2 ngày
35
2 ngày
73
2 ngày
96
2 ngày
11
2 ngày
19
2 ngày
90
2 ngày
70
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
36
15 ngày
40
15 ngày
38
11 ngày
93
10 ngày
02
10 ngày
15
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
117 lần
7
115 lần
1
114 lần
5
113 lần
2
111 lần
3
110 lần
8
110 lần
6
104 lần
9
97 lần
0
89 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
127 lần
5
115 lần
0
113 lần
3
112 lần
2
111 lần
8
105 lần
9
104 lần
6
103 lần
1
98 lần
4
92 lần