Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 31/01/2018

1 50 044

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 30/01/2018

5 16 567

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 29/01/2018

9 51 910

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 28/01/2018

5 78 718

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 27/01/2018

9 04 141

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 26/01/2018

8 47 481

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 25/01/2018

3 65 530

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 24/01/2018

2 35 829

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 23/01/2018

8 28 969

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 22/01/2018

1 18 538

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 21/01/2018

8 83 180

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 20/01/2018

3 87 480

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 19/01/2018

0 51 712

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 18/01/2018

9 94 362

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 17/01/2018

3 14 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 16/01/2018

5 09 139

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 15/01/2018

2 39 767

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 14/01/2018

8 09 537

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 13/01/2018

9 79 169

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 12/01/2018

4 91 346

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 11/01/2018

3 35 259

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 10/01/2018

7 00 731

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 09/01/2018

9 81 047

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 08/01/2018

9 15 524

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 07/01/2018

8 53 927

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 06/01/2018

2 08 073

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 05/01/2018

6 52 237

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 04/01/2018

5 11 118

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 03/01/2018

7 24 970

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 02/01/2018

7 21 133

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 01/01/2018

1 69 780

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 22-02-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
85
21 lần
77
20 lần
50
18 lần
04
18 lần
80
17 lần
91
17 lần
02
16 lần
62
16 lần
15
15 lần
94
15 lần
55
14 lần
73
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
16
7 lần
59
7 lần
19
7 lần
96
7 lần
07
6 lần
81
6 lần
87
6 lần
65
5 lần
31
5 lần
58
4 lần
78
4 lần
69
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
23
3 ngày
10
2 ngày
17
2 ngày
59
2 ngày
61
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
07
13 ngày
69
13 ngày
72
11 ngày
70
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
121 lần
7
119 lần
0
116 lần
5
110 lần
9
109 lần
2
108 lần
3
107 lần
1
104 lần
4
96 lần
6
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
121 lần
2
118 lần
3
117 lần
0
114 lần
4
114 lần
1
108 lần
7
104 lần
6
98 lần
8
95 lần
9
91 lần