Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 30/04/2018

2 85 140

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 29/04/2018

2 83 473

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 28/04/2018

8 10 560

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 27/04/2018

3 86 549

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 26/04/2018

7 98 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 25/04/2018

5 12 348

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 24/04/2018

4 01 043

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 23/04/2018

4 27 170

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 22/04/2018

3 04 518

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 21/04/2018

0 41 135

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 20/04/2018

4 67 757

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 19/04/2018

0 64 227

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 18/04/2018

8 47 862

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 17/04/2018

4 78 631

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 16/04/2018

3 69 676

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 15/04/2018

3 33 232

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 14/04/2018

8 35 492

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 13/04/2018

7 79 325

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 12/04/2018

2 03 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 11/04/2018

6 07 905

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 10/04/2018

9 53 490

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 09/04/2018

9 87 442

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 08/04/2018

7 86 964

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 07/04/2018

4 71 399

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/04/2018

7 02 792

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 05/04/2018

3 42 232

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 04/04/2018

0 50 399

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 03/04/2018

8 95 319

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 02/04/2018

7 66 048

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 01/04/2018

7 28 846

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 16-10-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
75
18 lần
90
18 lần
53
17 lần
69
17 lần
10
16 lần
20
16 lần
86
15 lần
47
15 lần
62
15 lần
37
15 lần
57
15 lần
45
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
92
7 lần
05
7 lần
93
7 lần
09
7 lần
66
7 lần
22
7 lần
61
7 lần
14
6 lần
04
6 lần
00
6 lần
91
5 lần
89
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
64
3 ngày
75
2 ngày
35
2 ngày
73
2 ngày
96
2 ngày
11
2 ngày
19
2 ngày
90
2 ngày
70
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
36
15 ngày
40
15 ngày
38
11 ngày
93
10 ngày
02
10 ngày
15
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
117 lần
7
115 lần
1
114 lần
5
113 lần
2
111 lần
3
110 lần
8
110 lần
6
104 lần
9
97 lần
0
89 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
127 lần
5
115 lần
0
113 lần
3
112 lần
2
111 lần
8
105 lần
9
104 lần
6
103 lần
1
98 lần
4
92 lần