Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 30/04/2018

2 85 140

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 29/04/2018

2 83 473

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 28/04/2018

8 10 560

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 27/04/2018

3 86 549

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 26/04/2018

7 98 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 25/04/2018

5 12 348

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 24/04/2018

4 01 043

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 23/04/2018

4 27 170

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 22/04/2018

3 04 518

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 21/04/2018

0 41 135

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 20/04/2018

4 67 757

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 19/04/2018

0 64 227

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 18/04/2018

8 47 862

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 17/04/2018

4 78 631

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 16/04/2018

3 69 676

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 15/04/2018

3 33 232

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 14/04/2018

8 35 492

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 13/04/2018

7 79 325

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 12/04/2018

2 03 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 11/04/2018

6 07 905

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 10/04/2018

9 53 490

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 09/04/2018

9 87 442

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 08/04/2018

7 86 964

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 07/04/2018

4 71 399

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/04/2018

7 02 792

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 05/04/2018

3 42 232

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 04/04/2018

0 50 399

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 03/04/2018

8 95 319

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 02/04/2018

7 66 048

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 01/04/2018

7 28 846

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 19-01-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
49
19 lần
15
18 lần
56
18 lần
79
17 lần
73
17 lần
86
16 lần
03
16 lần
48
16 lần
18
15 lần
22
15 lần
77
15 lần
30
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
11
7 lần
69
7 lần
97
7 lần
82
6 lần
08
6 lần
01
6 lần
95
6 lần
36
6 lần
23
6 lần
46
5 lần
33
5 lần
25
5 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
48
3 ngày
18
2 ngày
31
2 ngày
26
2 ngày
70
2 ngày
73
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
83
13 ngày
91
12 ngày
68
11 ngày
82
10 ngày
06
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
131 lần
4
113 lần
5
112 lần
1
109 lần
0
109 lần
8
107 lần
3
100 lần
2
100 lần
6
100 lần
9
99 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
119 lần
9
115 lần
3
114 lần
8
110 lần
4
107 lần
2
106 lần
1
105 lần
0
105 lần
5
102 lần
7
97 lần