Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 30/04/2018

2 85 140

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 29/04/2018

2 83 473

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 28/04/2018

8 10 560

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 27/04/2018

3 86 549

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 26/04/2018

7 98 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 25/04/2018

5 12 348

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 24/04/2018

4 01 043

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 23/04/2018

4 27 170

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 22/04/2018

3 04 518

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 21/04/2018

0 41 135

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 20/04/2018

4 67 757

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 19/04/2018

0 64 227

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 18/04/2018

8 47 862

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 17/04/2018

4 78 631

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 16/04/2018

3 69 676

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 15/04/2018

3 33 232

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 14/04/2018

8 35 492

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 13/04/2018

7 79 325

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 12/04/2018

2 03 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 11/04/2018

6 07 905

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 10/04/2018

9 53 490

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 09/04/2018

9 87 442

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 08/04/2018

7 86 964

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 07/04/2018

4 71 399

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 06/04/2018

7 02 792

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 05/04/2018

3 42 232

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 04/04/2018

0 50 399

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 03/04/2018

8 95 319

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 02/04/2018

7 66 048

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 01/04/2018

7 28 846

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 17-08-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
86
21 lần
67
19 lần
54
19 lần
23
18 lần
07
17 lần
92
17 lần
62
17 lần
40
16 lần
27
16 lần
93
16 lần
49
15 lần
29
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
99
7 lần
78
7 lần
47
7 lần
79
7 lần
00
7 lần
15
6 lần
03
6 lần
37
6 lần
30
5 lần
32
5 lần
52
3 lần
13
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
20
2 ngày
55
2 ngày
60
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
03
17 ngày
90
15 ngày
15
14 ngày
50
14 ngày
32
11 ngày
40
11 ngày
05
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
123 lần
6
122 lần
8
121 lần
9
119 lần
4
109 lần
7
104 lần
0
99 lần
5
97 lần
1
94 lần
3
92 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
124 lần
7
123 lần
1
118 lần
9
106 lần
4
106 lần
2
105 lần
3
103 lần
5
100 lần
8
99 lần
0
96 lần