Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 31/07/2017

6 33 668

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 30/07/2017

6 39 403

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 29/07/2017

8 37 960

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 28/07/2017

1 98 876

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 27/07/2017

9 04 197

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 26/07/2017

0 84 987

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 25/07/2017

3 87 309

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 24/07/2017

3 06 746

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 23/07/2017

2 75 225

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 22/07/2017

1 62 501

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 21/07/2017

4 98 602

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 20/07/2017

4 55 140

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 19/07/2017

1 51 036

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 18/07/2017

7 55 819

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 17/07/2017

0 45 814

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 16/07/2017

0 00 872

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 15/07/2017

1 13 665

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 14/07/2017

4 45 811

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 13/07/2017

7 28 708

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 12/07/2017

0 72 434

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 11/07/2017

8 22 555

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 10/07/2017

5 74 801

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 09/07/2017

7 84 641

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 08/07/2017

7 03 250

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 07/07/2017

8 29 833

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 06/07/2017

9 05 192

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 05/07/2017

3 01 883

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 04/07/2017

7 48 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 03/07/2017

8 90 355

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 02/07/2017

9 10 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 01/07/2017

5 21 318

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 20-02-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
85
21 lần
50
20 lần
80
18 lần
62
18 lần
77
18 lần
04
17 lần
02
16 lần
73
16 lần
91
15 lần
15
15 lần
93
15 lần
53
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
92
7 lần
06
7 lần
61
7 lần
41
7 lần
24
7 lần
18
6 lần
59
6 lần
31
5 lần
78
4 lần
58
4 lần
65
3 lần
69
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
91
2 ngày
42
2 ngày
09
2 ngày
92
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
65
12 ngày
07
11 ngày
69
11 ngày
86
10 ngày
18
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
125 lần
7
119 lần
0
117 lần
5
111 lần
3
108 lần
9
107 lần
2
105 lần
1
101 lần
4
94 lần
6
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
122 lần
3
121 lần
0
118 lần
5
118 lần
4
111 lần
1
103 lần
7
99 lần
6
99 lần
8
95 lần
9
94 lần