Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 31/07/2017

6 33 668

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 30/07/2017

6 39 403

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 29/07/2017

8 37 960

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 28/07/2017

1 98 876

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 27/07/2017

9 04 197

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 26/07/2017

0 84 987

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 25/07/2017

3 87 309

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 24/07/2017

3 06 746

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 23/07/2017

2 75 225

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 22/07/2017

1 62 501

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 21/07/2017

4 98 602

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 20/07/2017

4 55 140

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 19/07/2017

1 51 036

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 18/07/2017

7 55 819

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 17/07/2017

0 45 814

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 16/07/2017

0 00 872

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 15/07/2017

1 13 665

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 14/07/2017

4 45 811

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 13/07/2017

7 28 708

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 12/07/2017

0 72 434

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 11/07/2017

8 22 555

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 10/07/2017

5 74 801

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 09/07/2017

7 84 641

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 08/07/2017

7 03 250

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 07/07/2017

8 29 833

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 06/07/2017

9 05 192

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 05/07/2017

3 01 883

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 04/07/2017

7 48 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 03/07/2017

8 90 355

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 02/07/2017

9 10 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 01/07/2017

5 21 318

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 11-12-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
55
21 lần
19
18 lần
13
17 lần
98
17 lần
80
17 lần
09
16 lần
30
16 lần
25
16 lần
75
15 lần
20
15 lần
97
15 lần
33
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
58
7 lần
18
7 lần
44
7 lần
32
7 lần
17
7 lần
49
7 lần
10
7 lần
08
7 lần
07
6 lần
31
6 lần
34
5 lần
96
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
19
3 ngày
21
3 ngày
80
2 ngày
71
2 ngày
09
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
47
12 ngày
07
12 ngày
58
12 ngày
82
11 ngày
05
10 ngày
43
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
124 lần
5
119 lần
6
111 lần
8
110 lần
1
107 lần
9
104 lần
3
104 lần
7
102 lần
0
100 lần
4
99 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
124 lần
1
116 lần
0
113 lần
7
109 lần
3
107 lần
6
106 lần
9
103 lần
2
103 lần
8
102 lần
4
97 lần