Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 31/07/2017

6 33 668

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 30/07/2017

6 39 403

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 29/07/2017

8 37 960

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 28/07/2017

1 98 876

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 27/07/2017

9 04 197

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 26/07/2017

0 84 987

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 25/07/2017

3 87 309

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 24/07/2017

3 06 746

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 23/07/2017

2 75 225

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 22/07/2017

1 62 501

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 21/07/2017

4 98 602

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 20/07/2017

4 55 140

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 19/07/2017

1 51 036

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 18/07/2017

7 55 819

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 17/07/2017

0 45 814

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 16/07/2017

0 00 872

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 15/07/2017

1 13 665

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 14/07/2017

4 45 811

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 13/07/2017

7 28 708

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 12/07/2017

0 72 434

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 11/07/2017

8 22 555

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 10/07/2017

5 74 801

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 09/07/2017

7 84 641

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 08/07/2017

7 03 250

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 07/07/2017

8 29 833

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 06/07/2017

9 05 192

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 05/07/2017

3 01 883

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 04/07/2017

7 48 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 03/07/2017

8 90 355

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 02/07/2017

9 10 050

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 01/07/2017

5 21 318

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 16-07-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
82
18 lần
02
17 lần
95
17 lần
71
17 lần
39
16 lần
04
16 lần
92
15 lần
16
15 lần
84
15 lần
73
15 lần
89
15 lần
80
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
15
7 lần
86
7 lần
74
7 lần
08
6 lần
20
6 lần
79
6 lần
76
6 lần
13
5 lần
85
5 lần
37
5 lần
32
3 lần
11
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
40
2 ngày
41
2 ngày
90
2 ngày
38
2 ngày
84
2 ngày
70
2 ngày
18
2 ngày
57
2 ngày
97
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
37
22 ngày
11
18 ngày
64
15 ngày
32
14 ngày
52
14 ngày
13
13 ngày
92
12 ngày
47
12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
125 lần
9
124 lần
5
114 lần
7
114 lần
0
107 lần
2
102 lần
4
102 lần
3
100 lần
6
98 lần
1
94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
118 lần
2
114 lần
8
112 lần
9
109 lần
1
108 lần
0
107 lần
6
105 lần
7
104 lần
3
103 lần
5
100 lần