Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 31/08/2017

2 27 785

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 30/08/2017

3 75 854

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 29/08/2017

7 35 259

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 28/08/2017

7 18 260

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 27/08/2017

7 83 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 26/08/2017

9 95 261

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 25/08/2017

2 02 905

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 24/08/2017

6 53 190

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 23/08/2017

3 44 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 22/08/2017

6 73 292

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 21/08/2017

3 28 244

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 20/08/2017

8 49 402

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 19/08/2017

2 19 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 18/08/2017

4 67 089

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 17/08/2017

5 30 999

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 16/08/2017

3 36 430

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 15/08/2017

9 74 951

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 14/08/2017

5 46 521

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 13/08/2017

1 00 315

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 12/08/2017

6 81 587

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 11/08/2017

3 11 849

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 10/08/2017

3 89 618

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 09/08/2017

4 57 904

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 08/08/2017

9 97 929

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 07/08/2017

0 73 459

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 06/08/2017

5 67 864

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 05/08/2017

4 64 275

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 04/08/2017

0 09 951

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 03/08/2017

0 21 628

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 02/08/2017

2 50 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 01/08/2017

3 93 115

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 18-06-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
84
23 lần
91
20 lần
23
20 lần
62
19 lần
40
19 lần
64
19 lần
73
19 lần
11
18 lần
54
18 lần
88
18 lần
97
18 lần
80
17 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
37
6 lần
07
6 lần
20
5 lần
58
5 lần
57
4 lần
42
4 lần
63
4 lần
03
4 lần
15
4 lần
41
4 lần
50
3 lần
96
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
73
4 ngày
97
3 ngày
40
3 ngày
47
2 ngày
91
2 ngày
88
2 ngày
04
2 ngày
81
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
42
14 ngày
32
13 ngày
85
13 ngày
11
12 ngày
12
11 ngày
09
10 ngày
46
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
131 lần
6
117 lần
7
115 lần
2
115 lần
9
112 lần
1
110 lần
4
105 lần
3
96 lần
5
90 lần
0
89 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
134 lần
2
119 lần
1
119 lần
8
110 lần
0
108 lần
9
104 lần
3
101 lần
7
99 lần
6
95 lần
5
91 lần