Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 31/08/2017

2 27 785

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 30/08/2017

3 75 854

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 29/08/2017

7 35 259

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 28/08/2017

7 18 260

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 27/08/2017

7 83 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 26/08/2017

9 95 261

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 25/08/2017

2 02 905

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 24/08/2017

6 53 190

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 23/08/2017

3 44 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 22/08/2017

6 73 292

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 21/08/2017

3 28 244

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 20/08/2017

8 49 402

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 19/08/2017

2 19 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 18/08/2017

4 67 089

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 17/08/2017

5 30 999

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 16/08/2017

3 36 430

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 15/08/2017

9 74 951

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 14/08/2017

5 46 521

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 13/08/2017

1 00 315

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 12/08/2017

6 81 587

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 11/08/2017

3 11 849

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 10/08/2017

3 89 618

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 09/08/2017

4 57 904

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 08/08/2017

9 97 929

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 07/08/2017

0 73 459

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 06/08/2017

5 67 864

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 05/08/2017

4 64 275

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 04/08/2017

0 09 951

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 03/08/2017

0 21 628

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 02/08/2017

2 50 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 01/08/2017

3 93 115

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-11-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
55
23 lần
62
19 lần
27
19 lần
25
18 lần
38
17 lần
30
16 lần
47
15 lần
98
15 lần
43
15 lần
28
15 lần
64
15 lần
63
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
31
7 lần
81
7 lần
76
7 lần
56
7 lần
08
7 lần
01
6 lần
29
5 lần
99
5 lần
83
4 lần
40
4 lần
96
4 lần
48
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
19
3 ngày
90
3 ngày
43
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
83
17 ngày
18
14 ngày
65
13 ngày
11
12 ngày
01
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
129 lần
2
127 lần
5
118 lần
7
108 lần
3
105 lần
9
103 lần
8
101 lần
1
99 lần
4
96 lần
0
94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
123 lần
2
117 lần
7
116 lần
3
116 lần
0
115 lần
8
108 lần
4
106 lần
9
96 lần
1
94 lần
6
89 lần