Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 31/08/2017

2 27 785

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 30/08/2017

3 75 854

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 29/08/2017

7 35 259

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 28/08/2017

7 18 260

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 27/08/2017

7 83 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 26/08/2017

9 95 261

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 25/08/2017

2 02 905

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 24/08/2017

6 53 190

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 23/08/2017

3 44 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 22/08/2017

6 73 292

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 21/08/2017

3 28 244

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 20/08/2017

8 49 402

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 19/08/2017

2 19 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 18/08/2017

4 67 089

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 17/08/2017

5 30 999

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 16/08/2017

3 36 430

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 15/08/2017

9 74 951

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 14/08/2017

5 46 521

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 13/08/2017

1 00 315

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 12/08/2017

6 81 587

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 11/08/2017

3 11 849

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 10/08/2017

3 89 618

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 09/08/2017

4 57 904

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 08/08/2017

9 97 929

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 07/08/2017

0 73 459

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 06/08/2017

5 67 864

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 05/08/2017

4 64 275

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 04/08/2017

0 09 951

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 03/08/2017

0 21 628

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 02/08/2017

2 50 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 01/08/2017

3 93 115

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-02-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
77
22 lần
85
18 lần
50
18 lần
04
17 lần
02
17 lần
91
17 lần
80
17 lần
15
16 lần
62
16 lần
94
16 lần
83
15 lần
21
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
59
7 lần
96
7 lần
16
7 lần
81
6 lần
74
6 lần
87
6 lần
07
5 lần
65
5 lần
31
5 lần
58
4 lần
78
4 lần
69
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
14
2 ngày
77
2 ngày
98
2 ngày
82
2 ngày
19
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
69
15 ngày
07
15 ngày
70
12 ngày
40
10 ngày
32
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
121 lần
7
116 lần
0
114 lần
9
113 lần
5
113 lần
2
108 lần
1
106 lần
3
102 lần
4
95 lần
6
92 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
122 lần
5
122 lần
4
114 lần
3
113 lần
0
110 lần
1
109 lần
7
104 lần
8
98 lần
6
97 lần
9
91 lần