Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 31/08/2017

2 27 785

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 30/08/2017

3 75 854

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 29/08/2017

7 35 259

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 28/08/2017

7 18 260

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 27/08/2017

7 83 972

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 26/08/2017

9 95 261

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 25/08/2017

2 02 905

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 24/08/2017

6 53 190

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 23/08/2017

3 44 625

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 22/08/2017

6 73 292

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 21/08/2017

3 28 244

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 20/08/2017

8 49 402

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 19/08/2017

2 19 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 18/08/2017

4 67 089

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 17/08/2017

5 30 999

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 16/08/2017

3 36 430

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 15/08/2017

9 74 951

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 14/08/2017

5 46 521

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 13/08/2017

1 00 315

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 12/08/2017

6 81 587

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 11/08/2017

3 11 849

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 10/08/2017

3 89 618

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 09/08/2017

4 57 904

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 08/08/2017

9 97 929

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 07/08/2017

0 73 459

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 06/08/2017

5 67 864

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 05/08/2017

4 64 275

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 04/08/2017

0 09 951

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 03/08/2017

0 21 628

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 02/08/2017

2 50 994

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 01/08/2017

3 93 115

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-09-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
99
21 lần
95
19 lần
30
18 lần
15
18 lần
01
18 lần
14
18 lần
60
17 lần
83
16 lần
73
15 lần
22
15 lần
69
15 lần
90
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
82
7 lần
48
7 lần
19
7 lần
93
7 lần
51
7 lần
18
6 lần
94
6 lần
32
6 lần
64
6 lần
78
5 lần
42
5 lần
17
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
13
3 ngày
87
3 ngày
72
3 ngày
99
3 ngày
52
2 ngày
97
2 ngày
23
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
78
22 ngày
16
12 ngày
82
11 ngày
19
10 ngày
59
10 ngày
48
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
124 lần
3
115 lần
0
112 lần
1
108 lần
6
106 lần
5
106 lần
8
106 lần
7
103 lần
2
101 lần
4
99 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
124 lần
0
119 lần
9
117 lần
3
116 lần
4
108 lần
1
107 lần
2
102 lần
7
100 lần
6
99 lần
8
88 lần