Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 30/09/2017

6 10 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 29/09/2017

8 54 235

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 28/09/2017

2 19 229

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 27/09/2017

1 11 344

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 26/09/2017

9 29 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 25/09/2017

0 30 747

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 24/09/2017

8 98 224

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 23/09/2017

3 06 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 22/09/2017

9 82 173

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 21/09/2017

7 70 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 20/09/2017

5 28 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 19/09/2017

0 00 201

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 18/09/2017

6 72 241

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 17/09/2017

4 37 683

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 16/09/2017

9 07 371

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 15/09/2017

8 00 308

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 14/09/2017

0 30 098

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 13/09/2017

2 27 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 12/09/2017

6 76 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 11/09/2017

7 43 289

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 10/09/2017

3 55 786

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 09/09/2017

0 61 285

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 08/09/2017

3 93 661

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 07/09/2017

1 47 640

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 06/09/2017

9 99 283

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 05/09/2017

6 56 403

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 04/09/2017

0 18 212

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 03/09/2017

6 72 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 02/09/2017

1 75 775

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 01/09/2017

0 21 079

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 14-02-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
50
21 lần
77
20 lần
85
20 lần
80
20 lần
62
18 lần
53
17 lần
04
17 lần
93
17 lần
73
16 lần
02
16 lần
37
15 lần
84
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
27
7 lần
74
7 lần
92
6 lần
78
6 lần
19
6 lần
18
6 lần
59
6 lần
61
6 lần
31
5 lần
69
4 lần
58
3 lần
65
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
02
6 ngày
95
3 ngày
52
2 ngày
87
2 ngày
20
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
45
16 ngày
46
14 ngày
14
11 ngày
34
11 ngày
65
10 ngày
09
10 ngày
03
10 ngày
90
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
126 lần
7
124 lần
0
112 lần
5
110 lần
2
108 lần
3
105 lần
9
105 lần
1
98 lần
6
98 lần
4
94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
125 lần
0
124 lần
2
119 lần
5
112 lần
4
105 lần
6
105 lần
7
103 lần
1
100 lần
8
94 lần
9
93 lần