Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 30/09/2017

6 10 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 29/09/2017

8 54 235

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 28/09/2017

2 19 229

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 27/09/2017

1 11 344

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 26/09/2017

9 29 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 25/09/2017

0 30 747

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 24/09/2017

8 98 224

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 23/09/2017

3 06 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 22/09/2017

9 82 173

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 21/09/2017

7 70 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 20/09/2017

5 28 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 19/09/2017

0 00 201

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 18/09/2017

6 72 241

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 17/09/2017

4 37 683

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 16/09/2017

9 07 371

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 15/09/2017

8 00 308

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 14/09/2017

0 30 098

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 13/09/2017

2 27 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 12/09/2017

6 76 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 11/09/2017

7 43 289

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 10/09/2017

3 55 786

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 09/09/2017

0 61 285

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 08/09/2017

3 93 661

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 07/09/2017

1 47 640

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 06/09/2017

9 99 283

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 05/09/2017

6 56 403

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 04/09/2017

0 18 212

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 03/09/2017

6 72 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 02/09/2017

1 75 775

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 01/09/2017

0 21 079

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 12-12-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
55
22 lần
19
18 lần
80
17 lần
98
16 lần
30
16 lần
09
16 lần
25
16 lần
13
15 lần
75
15 lần
20
15 lần
33
15 lần
47
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
90
8 lần
18
7 lần
29
7 lần
32
7 lần
49
7 lần
17
7 lần
44
7 lần
07
6 lần
58
6 lần
31
6 lần
34
5 lần
96
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
21
4 ngày
55
2 ngày
42
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
58
13 ngày
07
13 ngày
47
13 ngày
82
12 ngày
29
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
124 lần
5
118 lần
6
116 lần
8
107 lần
1
105 lần
3
103 lần
7
103 lần
0
102 lần
9
101 lần
4
101 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
126 lần
0
113 lần
1
113 lần
7
108 lần
3
107 lần
9
107 lần
6
105 lần
2
103 lần
8
103 lần
4
95 lần