Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 30/09/2017

6 10 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 29/09/2017

8 54 235

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 28/09/2017

2 19 229

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 27/09/2017

1 11 344

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 26/09/2017

9 29 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 25/09/2017

0 30 747

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 24/09/2017

8 98 224

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 23/09/2017

3 06 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 22/09/2017

9 82 173

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 21/09/2017

7 70 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 20/09/2017

5 28 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 19/09/2017

0 00 201

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 18/09/2017

6 72 241

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 17/09/2017

4 37 683

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 16/09/2017

9 07 371

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 15/09/2017

8 00 308

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 14/09/2017

0 30 098

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 13/09/2017

2 27 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 12/09/2017

6 76 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 11/09/2017

7 43 289

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 10/09/2017

3 55 786

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 09/09/2017

0 61 285

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 08/09/2017

3 93 661

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 07/09/2017

1 47 640

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 06/09/2017

9 99 283

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 05/09/2017

6 56 403

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 04/09/2017

0 18 212

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 03/09/2017

6 72 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 02/09/2017

1 75 775

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 01/09/2017

0 21 079

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 20-09-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
20
23 lần
87
18 lần
40
17 lần
67
16 lần
27
16 lần
19
16 lần
36
16 lần
88
15 lần
49
15 lần
77
15 lần
31
15 lần
60
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
66
6 lần
41
6 lần
30
6 lần
72
6 lần
13
6 lần
95
6 lần
61
5 lần
44
5 lần
11
5 lần
18
5 lần
06
4 lần
50
1 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
74
3 ngày
77
2 ngày
62
2 ngày
81
2 ngày
82
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
50
25 ngày
66
19 ngày
52
12 ngày
84
12 ngày
14
11 ngày
86
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
122 lần
7
113 lần
3
112 lần
8
112 lần
6
107 lần
9
106 lần
5
105 lần
0
104 lần
4
104 lần
1
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
130 lần
9
124 lần
0
113 lần
4
108 lần
8
104 lần
3
103 lần
6
102 lần
2
100 lần
5
99 lần
1
97 lần