Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 30/09/2017

6 10 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 29/09/2017

8 54 235

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 28/09/2017

2 19 229

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 27/09/2017

1 11 344

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 26/09/2017

9 29 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 25/09/2017

0 30 747

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 24/09/2017

8 98 224

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 23/09/2017

3 06 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 22/09/2017

9 82 173

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 21/09/2017

7 70 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 20/09/2017

5 28 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 19/09/2017

0 00 201

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 18/09/2017

6 72 241

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 17/09/2017

4 37 683

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 16/09/2017

9 07 371

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 15/09/2017

8 00 308

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 14/09/2017

0 30 098

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 13/09/2017

2 27 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 12/09/2017

6 76 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 11/09/2017

7 43 289

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 10/09/2017

3 55 786

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 09/09/2017

0 61 285

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 08/09/2017

3 93 661

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 07/09/2017

1 47 640

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 06/09/2017

9 99 283

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 05/09/2017

6 56 403

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 04/09/2017

0 18 212

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 03/09/2017

6 72 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 02/09/2017

1 75 775

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 01/09/2017

0 21 079

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 18-06-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
84
23 lần
91
20 lần
23
20 lần
62
19 lần
40
19 lần
64
19 lần
73
19 lần
11
18 lần
54
18 lần
88
18 lần
97
18 lần
80
17 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
37
6 lần
07
6 lần
20
5 lần
58
5 lần
57
4 lần
42
4 lần
63
4 lần
03
4 lần
15
4 lần
41
4 lần
50
3 lần
96
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
73
4 ngày
97
3 ngày
40
3 ngày
47
2 ngày
91
2 ngày
88
2 ngày
04
2 ngày
81
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
42
14 ngày
32
13 ngày
85
13 ngày
11
12 ngày
12
11 ngày
09
10 ngày
46
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
131 lần
6
117 lần
7
115 lần
2
115 lần
9
112 lần
1
110 lần
4
105 lần
3
96 lần
5
90 lần
0
89 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
134 lần
2
119 lần
1
119 lần
8
110 lần
0
108 lần
9
104 lần
3
101 lần
7
99 lần
6
95 lần
5
91 lần