Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 30/09/2017

6 10 750

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 29/09/2017

8 54 235

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 28/09/2017

2 19 229

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 27/09/2017

1 11 344

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 26/09/2017

9 29 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 25/09/2017

0 30 747

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 24/09/2017

8 98 224

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 23/09/2017

3 06 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 22/09/2017

9 82 173

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 21/09/2017

7 70 291

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 20/09/2017

5 28 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 19/09/2017

0 00 201

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 18/09/2017

6 72 241

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 17/09/2017

4 37 683

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 16/09/2017

9 07 371

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 15/09/2017

8 00 308

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 14/09/2017

0 30 098

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 13/09/2017

2 27 228

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 12/09/2017

6 76 110

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 11/09/2017

7 43 289

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 10/09/2017

3 55 786

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 09/09/2017

0 61 285

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 08/09/2017

3 93 661

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 07/09/2017

1 47 640

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 06/09/2017

9 99 283

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 05/09/2017

6 56 403

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 04/09/2017

0 18 212

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 03/09/2017

6 72 794

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 02/09/2017

1 75 775

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 01/09/2017

0 21 079

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 17-10-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
72
21 lần
95
19 lần
90
18 lần
24
17 lần
54
17 lần
55
17 lần
30
17 lần
77
16 lần
31
16 lần
01
16 lần
67
16 lần
22
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
05
6 lần
44
6 lần
32
6 lần
79
6 lần
42
6 lần
58
6 lần
63
6 lần
88
5 lần
47
5 lần
27
5 lần
78
4 lần
80
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
85
3 ngày
49
3 ngày
55
3 ngày
23
2 ngày
52
2 ngày
12
2 ngày
76
2 ngày
64
2 ngày
33
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
14
22 ngày
44
17 ngày
53
14 ngày
05
13 ngày
63
12 ngày
27
12 ngày
46
11 ngày
38
11 ngày
88
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
132 lần
1
117 lần
7
117 lần
0
112 lần
2
110 lần
3
108 lần
5
108 lần
6
102 lần
4
88 lần
8
86 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
121 lần
5
116 lần
4
116 lần
6
114 lần
1
111 lần
3
108 lần
7
106 lần
0
106 lần
9
93 lần
8
89 lần