Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 22/05/2019

18 12 13 08 02 04

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 22-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
81
18 lần
23
18 lần
19
18 lần
00
18 lần
68
18 lần
59
17 lần
02
17 lần
98
16 lần
74
16 lần
51
16 lần
35
15 lần
57
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
25
7 lần
83
7 lần
76
7 lần
91
7 lần
04
6 lần
20
6 lần
11
5 lần
87
5 lần
10
5 lần
08
5 lần
09
5 lần
65
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
64
3 ngày
78
3 ngày
19
2 ngày
94
2 ngày
57
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
48
18 ngày
24
14 ngày
11
13 ngày
43
13 ngày
71
12 ngày
63
11 ngày
10
11 ngày
62
10 ngày
30
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
122 lần
3
113 lần
8
113 lần
9
109 lần
6
108 lần
4
107 lần
1
105 lần
7
104 lần
0
104 lần
2
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
124 lần
9
117 lần
3
113 lần
8
112 lần
1
105 lần
4
104 lần
0
103 lần
6
103 lần
5
101 lần
7
98 lần