Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 09/06/2018

05 06 33 15 02 32

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-06-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
07
17 lần
86
17 lần
20
17 lần
58
17 lần
57
16 lần
54
16 lần
75
16 lần
40
16 lần
96
15 lần
81
15 lần
78
15 lần
02
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
31
6 lần
11
6 lần
41
6 lần
25
6 lần
17
6 lần
63
6 lần
22
6 lần
88
5 lần
70
5 lần
03
4 lần
74
4 lần
71
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
96
3 ngày
16
3 ngày
84
3 ngày
05
2 ngày
39
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
25
22 ngày
03
19 ngày
69
17 ngày
70
16 ngày
38
12 ngày
56
12 ngày
59
10 ngày
71
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
125 lần
0
120 lần
8
114 lần
4
112 lần
9
110 lần
3
106 lần
6
104 lần
7
99 lần
1
95 lần
2
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
118 lần
7
113 lần
8
110 lần
2
110 lần
0
109 lần
9
108 lần
5
107 lần
3
106 lần
4
104 lần
1
95 lần