Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 30/05/2018

20 21 22 27 34 03

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 26/05/2018

14 06 05 32 31 20

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 23/05/2018

25 19 01 26 27 09

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 19/05/2018

17 10 05 06 28 27

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 16/05/2018

03 09 05 13 32 34

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 12/05/2018

16 08 25 24 31 14

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 09/05/2018

10 12 07 16 06 31

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 05/05/2018

35 11 01 10 03 31

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 02/05/2018

33 34 36 32 12 08

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-06-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
07
17 lần
86
17 lần
20
17 lần
58
17 lần
57
16 lần
54
16 lần
75
16 lần
40
16 lần
96
15 lần
81
15 lần
78
15 lần
02
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
31
6 lần
11
6 lần
41
6 lần
25
6 lần
17
6 lần
63
6 lần
22
6 lần
88
5 lần
70
5 lần
03
4 lần
74
4 lần
71
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
96
3 ngày
16
3 ngày
84
3 ngày
05
2 ngày
39
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
25
22 ngày
03
19 ngày
69
17 ngày
70
16 ngày
38
12 ngày
56
12 ngày
59
10 ngày
71
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
125 lần
0
120 lần
8
114 lần
4
112 lần
9
110 lần
3
106 lần
6
104 lần
7
99 lần
1
95 lần
2
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
118 lần
7
113 lần
8
110 lần
2
110 lần
0
109 lần
9
108 lần
5
107 lần
3
106 lần
4
104 lần
1
95 lần