Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 27/06/2018

Đặc Biệt 528354
Giải Nhất 13601
Giải Nhì 69698
Giải Ba 38167 84790
Giải Tư 54193 95140 58218 06777
17181 17183 87013
Giải Năm 6580
Giải Sáu 6665 9383 9898
Giải Bảy 754
Giải Tám 87
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 01
1 13; 18
2
3
4 40
5 54(2)
6 65; 67
7 77
8 80; 81; 83(2); 87
9 90; 93; 98(2)
Đuôi Loto
0 40; 80; 90
1 01; 81
2
3 13; 83(2); 93
4 54(2)
5 65
6
7 67; 77; 87
8 18; 98(2)
9

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 24/06/2018

Đặc Biệt 470554
Giải Nhất 07121
Giải Nhì 69116
Giải Ba 09975 36121
Giải Tư 87927 24860 54007 08222
46638 18085 50237
Giải Năm 1828
Giải Sáu 2237 4291 6550
Giải Bảy 119
Giải Tám 07
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 07(2)
1 16; 19
2 21(2); 22; 27; 28
3 37(2); 38
4
5 50; 54
6 60
7 75
8 85
9 91
Đuôi Loto
0 50; 60
1 21(2); 91
2 22
3
4 54
5 75; 85
6 16
7 07(2); 27; 37(2)
8 28; 38
9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 20/06/2018

Đặc Biệt 505229
Giải Nhất 99065
Giải Nhì 65836
Giải Ba 63215 87976
Giải Tư 37349 25759 14011 64427
76566 18599 16879
Giải Năm 9512
Giải Sáu 9091 9569 9958
Giải Bảy 489
Giải Tám 03
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 03
1 11; 12; 15
2 27; 29
3 36
4 49
5 58; 59
6 65; 66; 69
7 76; 79
8 89
9 91; 99
Đuôi Loto
0
1 11; 91
2 12
3 03
4
5 15; 65
6 36; 66; 76
7 27
8 58
9 29; 49; 59; 69; 79; 89; 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 17/06/2018

Đặc Biệt 934400
Giải Nhất 59088
Giải Nhì 48034
Giải Ba 33335 89360
Giải Tư 62036 57749 29141 70924
18168 14565 32234
Giải Năm 8140
Giải Sáu 0953 8956 6277
Giải Bảy 703
Giải Tám 51
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 03
1
2 24
3 34(2); 35; 36
4 40; 41; 49
5 51; 53; 56
6 60; 65; 68
7 77
8 88
9
Đuôi Loto
0 00; 40; 60
1 41; 51
2
3 03; 53
4 24; 34(2)
5 35; 65
6 36; 56
7 77
8 68; 88
9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 13/06/2018

Đặc Biệt 316267
Giải Nhất 72397
Giải Nhì 44789
Giải Ba 68519 98865
Giải Tư 79825 61233 83213 34474
52687 77509 10689
Giải Năm 0407
Giải Sáu 0903 2813 0668
Giải Bảy 304
Giải Tám 59
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 03; 04; 07; 09
1 13(2); 19
2 25
3 33
4
5 59
6 65; 67; 68
7 74
8 87; 89(2)
9 97
Đuôi Loto
0
1
2
3 03; 13(2); 33
4 04; 74
5 25; 65
6
7 07; 67; 87; 97
8 68
9 09; 19; 59; 89(2)

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 10/06/2018

Đặc Biệt 773421
Giải Nhất 69227
Giải Nhì 08383
Giải Ba 06037 94183
Giải Tư 26248 98789 38084 16036
65898 28826 71449
Giải Năm 0264
Giải Sáu 5749 3943 6891
Giải Bảy 666
Giải Tám 35
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0
1
2 21; 26; 27
3 35; 36; 37
4 43; 48; 49(2)
5
6 64; 66
7
8 83(2); 84; 89
9 91; 98
Đuôi Loto
0
1 21; 91
2
3 43; 83(2)
4 64; 84
5 35
6 26; 36; 66
7 27; 37
8 48; 98
9 49(2); 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 06/06/2018

Đặc Biệt 874191
Giải Nhất 88711
Giải Nhì 69623
Giải Ba 49920 79931
Giải Tư 03737 46113 61324 52195
79515 96723 05911
Giải Năm 4629
Giải Sáu 6948 7222 7532
Giải Bảy 708
Giải Tám 67
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 08
1 11(2); 13; 15
2 20; 22; 23(2); 24; 29
3 31; 32; 37
4 48
5
6 67
7
8
9 91; 95
Đuôi Loto
0 20
1 11(2); 31; 91
2 22; 32
3 13; 23(2)
4 24
5 15; 95
6
7 37; 67
8 08; 48
9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 03/06/2018

Đặc Biệt 982615
Giải Nhất 41885
Giải Nhì 51735
Giải Ba 83364 85382
Giải Tư 92199 39866 37819 37135
83906 06548 15655
Giải Năm 7693
Giải Sáu 3539 8885 5122
Giải Bảy 207
Giải Tám 26
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 06; 07
1 15; 19
2 22; 26
3 35(2); 39
4 48
5 55
6 64; 66
7
8 82; 85(2)
9 93; 99
Đuôi Loto
0
1
2 22; 82
3 93
4 64
5 15; 35(2); 55; 85(2)
6 06; 26; 66
7 07
8 48
9 19; 39; 99