Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 30/08/2017

Đặc Biệt 993423
Giải Nhất 29906
Giải Nhì 47763
Giải Ba 30950 12749
Giải Tư 14994 91853 08994 52853
32674 33332 64773
Giải Năm 0225
Giải Sáu 2122 8963 3121
Giải Bảy 549
Giải Tám 16
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 06
1 16
2 21; 22; 23; 25
3 32
4 49(2)
5 50; 53(2)
6 63(2)
7 73; 74
8
9 94(2)
Đuôi Loto
0 50
1 21
2 22; 32
3 23; 53(2); 63(2); 73
4 74; 94(2)
5 25
6 06; 16
7
8
9 49(2)

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 27/08/2017

Đặc Biệt 576739
Giải Nhất 66364
Giải Nhì 76576
Giải Ba 31911 34240
Giải Tư 70535 17290 96967 72266
32364 12016 62584
Giải Năm 2706
Giải Sáu 9701 5509 9553
Giải Bảy 582
Giải Tám 28
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 06; 09
1 11; 16
2 28
3 35; 39
4 40
5 53
6 64(2); 66; 67
7 76
8 82; 84
9 90
Đuôi Loto
0 40; 90
1 01; 11
2 82
3 53
4 64(2); 84
5 35
6 06; 16; 66; 76
7 67
8 28
9 09; 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 23/08/2017

Đặc Biệt 217051
Giải Nhất 13811
Giải Nhì 61053
Giải Ba 71434 39235
Giải Tư 39927 61244 23323 08416
24489 38480 27632
Giải Năm 4294
Giải Sáu 0023 8501 0103
Giải Bảy 379
Giải Tám 25
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 03
1 11; 16
2 23(2); 25; 27
3 32; 34; 35
4 44
5 51; 53
6
7 79
8 80; 89
9 94
Đuôi Loto
0 80
1 01; 11; 51
2 32
3 03; 23(2); 53
4 34; 44; 94
5 25; 35
6 16
7 27
8
9 79; 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 20/08/2017

Đặc Biệt 851918
Giải Nhất 71367
Giải Nhì 15223
Giải Ba 45928 17039
Giải Tư 22567 93039 44031 23155
80524 80325 64114
Giải Năm 7527
Giải Sáu 3589 0225 1857
Giải Bảy 394
Giải Tám 03
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 03
1 14; 18
2 23; 24; 25(2); 27; 28
3 31; 39(2)
4
5 55; 57
6 67(2)
7
8 89
9 94
Đuôi Loto
0
1 31
2
3 03; 23
4 14; 24; 94
5 25(2); 55
6
7 27; 57; 67(2)
8 18; 28
9 39(2); 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 16/08/2017

Đặc Biệt 705819
Giải Nhất 86701
Giải Nhì 95832
Giải Ba 82906 80750
Giải Tư 15847 03462 52713 56323
69500 45009 31187
Giải Năm 1140
Giải Sáu 8067 6639 9194
Giải Bảy 735
Giải Tám 89
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01; 06; 09
1 13; 19
2 23
3 32; 35; 39
4 40; 47
5 50
6 62; 67
7
8 87; 89
9 94
Đuôi Loto
0 00; 40; 50
1 01
2 32; 62
3 13; 23
4 94
5 35
6 06
7 47; 67; 87
8
9 09; 19; 39; 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 13/08/2017

Đặc Biệt 499443
Giải Nhất 42169
Giải Nhì 13408
Giải Ba 78656 18157
Giải Tư 10866 07052 07676 79105
11837 37410 76222
Giải Năm 0932
Giải Sáu 6605 9576 3881
Giải Bảy 428
Giải Tám 70
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 05(2); 08
1 10
2 22; 28
3 32; 37
4 43
5 52; 56; 57
6 66; 69
7 70; 76(2)
8 81
9
Đuôi Loto
0 10; 70
1 81
2 22; 32; 52
3 43
4
5 05(2)
6 56; 66; 76(2)
7 37; 57
8 08; 28
9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 09/08/2017

Đặc Biệt 820470
Giải Nhất 89650
Giải Nhì 60856
Giải Ba 18067 00249
Giải Tư 67440 10240 73850 14258
14033 76773 77383
Giải Năm 8274
Giải Sáu 7141 0289 5972
Giải Bảy 513
Giải Tám 91
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0
1 13
2
3 33
4 40(2); 41; 49
5 50(2); 56; 58
6 67
7 70; 72; 73; 74
8 83; 89
9 91
Đuôi Loto
0 40(2); 50(2); 70
1 41; 91
2 72
3 13; 33; 73; 83
4 74
5
6 56
7 67
8 58
9 49; 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 06/08/2017

Đặc Biệt 385965
Giải Nhất 20763
Giải Nhì 29881
Giải Ba 43932 87261
Giải Tư 07437 17528 40984 23600
52719 53975 40852
Giải Năm 7119
Giải Sáu 4073 3954 1042
Giải Bảy 932
Giải Tám 85
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 00
1 19(2)
2 28
3 32(2); 37
4 42
5 52; 54
6 61; 63; 65
7 73; 75
8 81; 84; 85
9
Đuôi Loto
0 00
1 61; 81
2 32(2); 42; 52
3 63; 73
4 54; 84
5 65; 75; 85
6
7 37
8 28
9 19(2)

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 02/08/2017

Đặc Biệt 771622
Giải Nhất 08670
Giải Nhì 76394
Giải Ba 95201 85100
Giải Tư 37493 39862 23734 53050
36142 47291 90140
Giải Năm 9469
Giải Sáu 7328 5372 3738
Giải Bảy 352
Giải Tám 72
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 00; 01
1
2 22; 28
3 34; 38
4 40; 42
5 50; 52
6 62; 69
7 70; 72(2)
8
9 91; 93; 94
Đuôi Loto
0 00; 40; 50; 70
1 01; 91
2 22; 42; 52; 62; 72(2)
3 93
4 34; 94
5
6
7
8 28; 38
9 69