Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 31/12/2017

Đặc Biệt 694064
Giải Nhất 28335
Giải Nhì 36286
Giải Ba 94449 06433
Giải Tư 03021 92058 53322 57885
46522 79774 77901
Giải Năm 9392
Giải Sáu 2180 4854 7718
Giải Bảy 213
Giải Tám 03
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 03
1 13; 18
2 21; 22(2)
3 33; 35
4 49
5 54; 58
6 64
7 74
8 80; 85; 86
9 92
Đuôi Loto
0 80
1 01; 21
2 22(2); 92
3 03; 13; 33
4 54; 64; 74
5 35; 85
6 86
7
8 18; 58
9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 27/12/2017

Đặc Biệt 289723
Giải Nhất 95661
Giải Nhì 79516
Giải Ba 65425 92540
Giải Tư 72713 62128 18004 77986
89860 40243 83305
Giải Năm 5328
Giải Sáu 3908 1605 1932
Giải Bảy 230
Giải Tám 96
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 04; 05(2); 08
1 13; 16
2 23; 25; 28(2)
3 30; 32
4 40; 43
5
6 60; 61
7
8 86
9 96
Đuôi Loto
0 30; 40; 60
1 61
2 32
3 13; 23; 43
4 04
5 05(2); 25
6 16; 86; 96
7
8 08; 28(2)
9

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 24/12/2017

Đặc Biệt 997287
Giải Nhất 69870
Giải Nhì 30677
Giải Ba 68963 38354
Giải Tư 04951 02215 80485 46132
60920 31598 16433
Giải Năm 3423
Giải Sáu 6736 5216 1572
Giải Bảy 785
Giải Tám 29
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0
1 15; 16
2 20; 23; 29
3 32; 33; 36
4
5 51; 54
6 63
7 70; 72; 77
8 85(2); 87
9 98
Đuôi Loto
0 20; 70
1 51
2 32; 72
3 23; 33; 63
4 54
5 15; 85(2)
6 16; 36
7 77; 87
8 98
9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 20/12/2017

Đặc Biệt 822594
Giải Nhất 80228
Giải Nhì 59836
Giải Ba 47067 14846
Giải Tư 15855 30330 16111 56897
94218 68965 34281
Giải Năm 5460
Giải Sáu 8658 7561 7692
Giải Bảy 841
Giải Tám 18
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0
1 11; 18(2)
2 28
3 30; 36
4 41; 46
5 55; 58
6 60; 61; 65; 67
7
8 81
9 92; 94; 97
Đuôi Loto
0 30; 60
1 11; 41; 61; 81
2 92
3
4 94
5 55; 65
6 36; 46
7 67; 97
8 18(2); 28; 58
9

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 17/12/2017

Đặc Biệt 062302
Giải Nhất 66422
Giải Nhì 40018
Giải Ba 50571 47987
Giải Tư 14651 18945 84582 68529
01305 71320 39193
Giải Năm 0507
Giải Sáu 4217 1592 1331
Giải Bảy 531
Giải Tám 62
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 02; 05; 07
1 17; 18
2 20; 22; 29
3 31(2)
4 45
5 51
6 62
7 71
8 82; 87
9 92; 93
Đuôi Loto
0 20
1 31(2); 51; 71
2 02; 22; 62; 82; 92
3 93
4
5 05; 45
6
7 07; 17; 87
8 18
9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 13/12/2017

Đặc Biệt 999031
Giải Nhất 82590
Giải Nhì 86315
Giải Ba 35449 64924
Giải Tư 95686 75213 68539 92212
00913 79840 31392
Giải Năm 6861
Giải Sáu 1110 9730 6177
Giải Bảy 563
Giải Tám 42
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0
1 10; 12; 13(2); 15
2 24
3 30; 31; 39
4 40; 42; 49
5
6 61; 63
7 77
8 86
9 90; 92
Đuôi Loto
0 10; 30; 40; 90
1 31; 61
2 12; 42; 92
3 13(2); 63
4 24
5 15
6 86
7 77
8
9 39; 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 10/12/2017

Đặc Biệt 855795
Giải Nhất 99749
Giải Nhì 14380
Giải Ba 67335 66179
Giải Tư 31172 63860 61465 61390
62358 89411 02210
Giải Năm 8976
Giải Sáu 5692 9900 9598
Giải Bảy 337
Giải Tám 91
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 00
1 10; 11
2
3 35; 37
4 49
5 58
6 60; 65
7 72; 76; 79
8 80
9 90; 91; 92; 95; 98
Đuôi Loto
0 00; 10; 60; 80; 90
1 11; 91
2 72; 92
3
4
5 35; 65; 95
6 76
7 37
8 58; 98
9 49; 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH thứ 4 ngày 06/12/2017

Đặc Biệt 472774
Giải Nhất 84548
Giải Nhì 51301
Giải Ba 72170 06327
Giải Tư 48544 55763 42753 44507
94235 35994 30821
Giải Năm 1473
Giải Sáu 5481 2586 2052
Giải Bảy 039
Giải Tám 47
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0 01; 07
1
2 21; 27
3 35; 39
4 44; 47; 48
5 52; 53
6 63
7 70; 73; 74
8 81; 86
9 94
Đuôi Loto
0 70
1 01; 21; 81
2 52
3 53; 63; 73
4 44; 74; 94
5 35
6 86
7 07; 27; 47
8 48
9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa

XSKH chủ nhật ngày 03/12/2017

Đặc Biệt 339589
Giải Nhất 27862
Giải Nhì 39286
Giải Ba 51660 65058
Giải Tư 35567 88413 34724 20057
04371 20210 82973
Giải Năm 9558
Giải Sáu 2210 2072 2551
Giải Bảy 798
Giải Tám 59
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa
Soạn KQKH gửi 8185
Thần tài Khánh Hòa
Soạn UOC KH gửi 8685
Đầu Loto
0
1 10(2); 13
2 24
3
4
5 51; 57; 58(2); 59
6 60; 62; 67
7 71; 72; 73
8 86; 89
9 98
Đuôi Loto
0 10(2); 60
1 51; 71
2 62; 72
3 13; 73
4 24
5
6 86
7 57; 67
8 58(2); 98
9 59; 89