Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 31/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
64
68
Giải bảy
244
455
Giải sáu
8412
1018
0902
4375
0048
7732
Giải năm
1807
4396
Giải tư
69962
99544
85240
87694
85009
30996
61955
35426
96407
45507
56231
29087
26328
77542
Giải ba
24918
48084
04741
10743
Giải nhì
28456
44849
Giải nhất
30375
12051
Đặc biệt
34445
16719
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 07; 09 07(2)
Đầu 1 12; 18(2) 19
Đầu 2 26; 28
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 40; 44(2); 45 41; 42; 43; 48; 49
Đầu 5 55; 56 51; 55
Đầu 6 62; 64 68
Đầu 7 75 75
Đầu 8 84 87
Đầu 9 94; 96 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 30/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
26
06
51
Giải bảy
158
030
205
Giải sáu
6189
7410
5981
4440
8017
7709
8689
2014
5904
Giải năm
8998
7683
1422
Giải tư
90854
52417
19424
66043
03990
00995
31791
38197
90962
07149
34792
85348
59080
40411
12108
66791
38763
49635
55026
65276
70819
Giải ba
18647
19845
47079
20251
38767
89231
Giải nhì
24342
25969
00684
Giải nhất
94692
39673
52751
Đặc biệt
42254
71712
87490
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 09 04; 05; 08
Đầu 1 10; 17 11; 12; 17 14; 19
Đầu 2 24; 26 22; 26
Đầu 3 30 31; 35
Đầu 4 42; 43; 45; 47 40; 48; 49
Đầu 5 54(2); 58 51 51(2)
Đầu 6 62; 69 63; 67
Đầu 7 73; 79 76
Đầu 8 81; 89 80; 83 84; 89
Đầu 9 90; 91; 92; 95; 98 92; 97 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 29/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
61
53
Giải bảy
239
398
Giải sáu
3557
8420
6597
5741
2524
1860
Giải năm
7019
2664
Giải tư
57982
10527
27725
21117
95163
29183
20796
65758
61159
42048
20268
53131
11564
60491
Giải ba
45184
68312
71370
59976
Giải nhì
42302
17101
Giải nhất
16068
17372
Đặc biệt
04239
07773
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02 01
Đầu 1 12; 17; 19
Đầu 2 20; 25; 27 24
Đầu 3 39(2) 31
Đầu 4 41; 48
Đầu 5 57 53; 58; 59
Đầu 6 61; 63; 68 60; 64(2); 68
Đầu 7 70; 72; 73; 76
Đầu 8 82; 83; 84
Đầu 9 96; 97 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/03/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
58
79
Giải bảy
780
509
Giải sáu
7846
9189
4584
0999
9218
4190
Giải năm
4671
8984
Giải tư
75805
32823
61183
95486
25735
71413
97094
28484
18286
98892
70552
40151
88441
85100
Giải ba
06129
15221
65790
93999
Giải nhì
93791
83011
Giải nhất
27633
80825
Đặc biệt
42982
06227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05 00; 09
Đầu 1 13 11; 18
Đầu 2 21; 23; 29 25; 27
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 46 41
Đầu 5 58 51; 52
Đầu 6
Đầu 7 71 79
Đầu 8 80; 82; 83; 84; 86; 89 84(2); 86
Đầu 9 91; 94 90(2); 92; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/03/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
97
65
Giải bảy
343
812
Giải sáu
5414
1617
8614
2382
5318
5536
Giải năm
7030
9286
Giải tư
83416
81760
36042
58018
82375
07571
45604
54411
45319
04147
64448
44141
89750
66500
Giải ba
40616
05398
07614
09470
Giải nhì
09495
99866
Giải nhất
13613
77522
Đặc biệt
43531
86815
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04 00
Đầu 1 13; 14(2); 16(2); 17; 18 11; 12; 14; 15; 18; 19
Đầu 2 22
Đầu 3 30; 31 36
Đầu 4 42; 43 41; 47; 48
Đầu 5 50
Đầu 6 60 65; 66
Đầu 7 71; 75 70
Đầu 8 82; 86
Đầu 9 95; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 26/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
09
94
Giải bảy
122
294
Giải sáu
7677
5745
8838
9969
5719
3248
Giải năm
9050
3232
Giải tư
65309
22045
08904
64531
78102
05720
39982
21857
84085
34481
61415
94031
40655
81451
Giải ba
68516
51408
37665
80173
Giải nhì
44417
44213
Giải nhất
14044
07731
Đặc biệt
00712
46895
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 04; 08; 09(2)
Đầu 1 12; 16; 17 13; 15; 19
Đầu 2 20; 22
Đầu 3 31; 38 31(2); 32
Đầu 4 44; 45(2) 48
Đầu 5 50 51; 55; 57
Đầu 6 65; 69
Đầu 7 77 73
Đầu 8 82 81; 85
Đầu 9 94(2); 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
46
32
02
Giải bảy
875
956
899
Giải sáu
1982
7626
4178
7385
3549
6514
2541
3433
9172
Giải năm
6431
1691
9826
Giải tư
99747
58304
24205
53988
91716
99661
77722
88097
01670
33238
72801
66711
97905
70854
84070
42456
53786
10473
33943
97998
65067
Giải ba
96864
71656
58240
26422
57939
48707
Giải nhì
68880
63916
42263
Giải nhất
04136
95823
31321
Đặc biệt
53415
97987
51218
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 05 01; 05 02; 07
Đầu 1 15; 16 11; 14; 16 18
Đầu 2 22; 26 22; 23 21; 26
Đầu 3 31; 36 32; 38 33; 39
Đầu 4 46; 47 40; 49 41; 43
Đầu 5 56 54; 56 56
Đầu 6 61; 64 63; 67
Đầu 7 75; 78 70 70; 72; 73
Đầu 8 80; 82; 88 85; 87 86
Đầu 9 91; 97 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
96
37
Giải bảy
015
740
Giải sáu
5051
5712
1026
1575
1287
4934
Giải năm
1860
7347
Giải tư
65182
87687
53535
82832
54393
03249
71784
57532
12328
14971
65328
71990
19638
05796
Giải ba
53715
47700
85600
64458
Giải nhì
33654
06213
Giải nhất
45737
48339
Đặc biệt
25088
77137
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00 00
Đầu 1 12; 15(2) 13
Đầu 2 26 28(2)
Đầu 3 32; 35; 37 32; 34; 37(2); 38; 39
Đầu 4 49 40; 47
Đầu 5 51; 54 58
Đầu 6 60
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 82; 84; 87; 88 87
Đầu 9 93; 96 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
70
06
36
Giải bảy
978
669
917
Giải sáu
2391
9035
8102
4983
7332
5262
3593
2635
6066
Giải năm
0087
0674
0691
Giải tư
82173
90702
43597
51708
39472
84118
06784
50028
31006
06974
89934
10784
63750
52733
57123
65712
31467
07676
64871
13257
41465
Giải ba
88000
82087
59227
52662
27252
22386
Giải nhì
29249
81046
39199
Giải nhất
89416
15132
78947
Đặc biệt
07510
71379
85310
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02(2); 08 06(2)
Đầu 1 10; 16; 18 10; 12; 17
Đầu 2 27; 28 23
Đầu 3 35 32(2); 33; 34 35; 36
Đầu 4 49 46 47
Đầu 5 50 52; 57
Đầu 6 62(2); 69 65; 66; 67
Đầu 7 70; 72; 73; 78 74(2); 79 71; 76
Đầu 8 84; 87(2) 83; 84 86
Đầu 9 91; 97 91; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
20
50
Giải bảy
919
241
Giải sáu
3015
0062
4732
6605
3892
7607
Giải năm
3269
3456
Giải tư
85661
86664
83035
90553
24087
50684
13277
90422
34585
98217
32561
92865
54094
27521
Giải ba
70285
92376
68187
43531
Giải nhì
82018
09056
Giải nhất
56230
61283
Đặc biệt
76198
47891
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 07
Đầu 1 15; 18; 19 17
Đầu 2 20 21; 22
Đầu 3 30; 32; 35 31
Đầu 4 41
Đầu 5 53 50; 56(2)
Đầu 6 61; 62; 64; 69 61; 65
Đầu 7 76; 77
Đầu 8 84; 85; 87 83; 85; 87
Đầu 9 98 91; 92; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/03/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
66
84
Giải bảy
574
232
Giải sáu
6349
2369
2316
2121
4559
9552
Giải năm
9535
8758
Giải tư
63463
25036
72614
56813
42115
50890
11765
20445
09144
21381
32822
26555
77744
70844
Giải ba
38204
97813
95048
34620
Giải nhì
56291
37971
Giải nhất
68178
12033
Đặc biệt
56177
56056
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04
Đầu 1 13(2); 14; 15; 16
Đầu 2 20; 21; 22
Đầu 3 35; 36 32; 33
Đầu 4 49 44(3); 45; 48
Đầu 5 52; 55; 56; 58; 59
Đầu 6 63; 65; 66; 69
Đầu 7 74; 77; 78 71
Đầu 8 81; 84
Đầu 9 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/03/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
79
69
Giải bảy
583
346
Giải sáu
3991
8969
4321
0590
8348
2447
Giải năm
8139
8285
Giải tư
60412
38714
09527
69217
83533
47649
95627
13846
37366
77097
97722
73394
65495
36692
Giải ba
20170
55444
57379
70333
Giải nhì
76615
77064
Giải nhất
45569
84396
Đặc biệt
36487
41616
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 12; 14; 15; 17 16
Đầu 2 21; 27(2) 22
Đầu 3 33; 39 33
Đầu 4 44; 49 46(2); 47; 48
Đầu 5
Đầu 6 69(2) 64; 66; 69
Đầu 7 70; 79 79
Đầu 8 83; 87 85
Đầu 9 91 90; 92; 94; 95; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 19/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
18
20
Giải bảy
982
019
Giải sáu
7610
8517
6282
7319
1124
7986
Giải năm
4518
6182
Giải tư
69173
74318
50205
53359
15291
79879
60303
71937
68736
03821
91255
08209
95418
97265
Giải ba
57652
00519
47638
12092
Giải nhì
00867
23408
Giải nhất
81404
19963
Đặc biệt
75301
64613
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 03; 04; 05 08; 09
Đầu 1 10; 17; 18(3); 19 13; 18; 19(2)
Đầu 2 20; 21; 24
Đầu 3 36; 37; 38
Đầu 4
Đầu 5 52; 59 55
Đầu 6 67 63; 65
Đầu 7 73; 79
Đầu 8 82(2) 82; 86
Đầu 9 91 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
47
70
99
Giải bảy
249
276
525
Giải sáu
1011
3878
6472
4235
9229
8107
1250
8817
9563
Giải năm
2673
9868
1151
Giải tư
23691
44208
66855
23701
44501
77331
48074
22964
97209
14642
35807
21339
64182
57648
08276
97260
68797
98257
16373
41111
70279
Giải ba
68556
98451
68807
38334
81961
43935
Giải nhì
58781
62466
46116
Giải nhất
04633
32466
49195
Đặc biệt
32946
12401
23250
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01(2); 08 01; 07(3); 09
Đầu 1 11 11; 16; 17
Đầu 2 29 25
Đầu 3 31; 33 34; 35; 39 35
Đầu 4 46; 47; 49 42; 48
Đầu 5 51; 55; 56 50(2); 51; 57
Đầu 6 64; 66(2); 68 60; 61; 63
Đầu 7 72; 73; 74; 78 70; 76 73; 76; 79
Đầu 8 81 82
Đầu 9 91 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
13
83
Giải bảy
415
381
Giải sáu
8798
0036
0462
1633
2394
3479
Giải năm
8179
4782
Giải tư
24931
25634
73447
99850
94662
68249
04070
30228
10501
35925
88638
58935
43813
07098
Giải ba
78786
78941
07805
88089
Giải nhì
68079
83782
Giải nhất
00978
50609
Đặc biệt
77638
80703
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 03; 05; 09
Đầu 1 13; 15 13
Đầu 2 25; 28
Đầu 3 31; 34; 36; 38 33; 35; 38
Đầu 4 41; 47; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 62(2)
Đầu 7 70; 78; 79(2) 79
Đầu 8 86 81; 82(2); 83; 89
Đầu 9 98 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
82
15
86
Giải bảy
743
571
083
Giải sáu
2055
6205
1677
4624
0372
4023
6804
0987
6880
Giải năm
4136
7322
9838
Giải tư
66833
09970
71225
25632
98277
01041
33919
22749
67725
62554
63629
26917
17268
34609
16242
65312
79960
14298
52604
89759
99791
Giải ba
95026
84759
47239
35466
39190
81319
Giải nhì
30864
80601
90848
Giải nhất
51341
30700
28370
Đặc biệt
69816
33333
19937
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 00; 01; 09 04(2)
Đầu 1 16; 19 15; 17 12; 19
Đầu 2 25; 26 22; 23; 24; 25; 29
Đầu 3 32; 33; 36 33; 39 37; 38
Đầu 4 41(2); 43 49 42; 48
Đầu 5 55; 59 54 59
Đầu 6 64 66; 68 60
Đầu 7 70; 77(2) 71; 72 70
Đầu 8 82 80; 83; 86; 87
Đầu 9 90; 91; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
53
44
Giải bảy
970
673
Giải sáu
6866
6861
3542
7766
3442
6989
Giải năm
8574
0568
Giải tư
48218
45741
78845
71368
38283
54539
81707
69195
27136
11026
82898
55533
63991
64708
Giải ba
23367
10449
84255
94803
Giải nhì
28371
64325
Giải nhất
42828
69819
Đặc biệt
29267
09227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 03; 08
Đầu 1 18 19
Đầu 2 28 25; 26; 27
Đầu 3 39 33; 36
Đầu 4 41; 42; 45; 49 42; 44
Đầu 5 53 55
Đầu 6 61; 66; 67(2); 68 66; 68
Đầu 7 70; 71; 74 73
Đầu 8 83 89
Đầu 9 91; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/03/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
64
62
Giải bảy
082
604
Giải sáu
3859
9395
3325
7960
5225
9451
Giải năm
8778
1659
Giải tư
74265
93029
76676
68674
26845
17422
11347
82656
07538
39623
92585
73491
42269
04911
Giải ba
66338
36534
81723
72818
Giải nhì
62488
42214
Giải nhất
27131
32250
Đặc biệt
63647
08627
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04
Đầu 1 11; 14; 18
Đầu 2 22; 25; 29 23(2); 25; 27
Đầu 3 31; 34; 38 38
Đầu 4 45; 47(2)
Đầu 5 59 50; 51; 56; 59
Đầu 6 64; 65 60; 62; 69
Đầu 7 74; 76; 78
Đầu 8 82; 88 85
Đầu 9 95 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/03/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
39
74
Giải bảy
476
152
Giải sáu
4982
5815
2483
6315
2191
9787
Giải năm
4564
8996
Giải tư
52024
25673
61927
78764
80512
76556
43579
66632
25473
17083
82657
32847
73733
86980
Giải ba
70411
59970
47827
08871
Giải nhì
89355
55884
Giải nhất
63725
46146
Đặc biệt
19179
18378
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 11; 12; 15 15
Đầu 2 24; 25; 27 27
Đầu 3 39 32; 33
Đầu 4 46; 47
Đầu 5 55; 56 52; 57
Đầu 6 64(2)
Đầu 7 70; 73; 76; 79(2) 71; 73; 74; 78
Đầu 8 82; 83 80; 83; 84; 87
Đầu 9 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 12/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
45
66
Giải bảy
613
915
Giải sáu
4431
7306
1653
9804
6250
7601
Giải năm
7569
4393
Giải tư
78861
65684
46841
70437
82060
56466
00819
50929
21186
30475
04300
47538
53100
67107
Giải ba
99294
89392
08558
59040
Giải nhì
91116
99267
Giải nhất
57560
50327
Đặc biệt
13701
97696
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 06 00(2); 01; 04; 07
Đầu 1 13; 16; 19 15
Đầu 2 27; 29
Đầu 3 31; 37 38
Đầu 4 41; 45 40
Đầu 5 53 50; 58
Đầu 6 60(2); 61; 66; 69 66; 67
Đầu 7 75
Đầu 8 84 86
Đầu 9 92; 94 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
31
23
64
Giải bảy
654
399
149
Giải sáu
6885
7900
9215
4821
5108
3279
8393
0233
0053
Giải năm
6185
5436
9389
Giải tư
61869
63644
67797
40475
21924
02011
36762
07457
80513
29462
63752
62648
75665
67614
69599
49165
11421
56827
47181
90627
24425
Giải ba
79052
86249
66274
70244
64055
53485
Giải nhì
54675
35568
02176
Giải nhất
41322
89915
34597
Đặc biệt
50893
72151
86598
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00 08
Đầu 1 11; 15 13; 14; 15
Đầu 2 22; 24 21; 23 21; 25; 27(2)
Đầu 3 31 36 33
Đầu 4 44; 49 44; 48 49
Đầu 5 52; 54 51; 52; 57 53; 55
Đầu 6 62; 69 62; 65; 68 64; 65
Đầu 7 75(2) 74; 79 76
Đầu 8 85(2) 81; 85; 89
Đầu 9 93; 97 99 93; 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
44
50
Giải bảy
777
700
Giải sáu
4251
8606
9930
0411
3082
5012
Giải năm
4677
4655
Giải tư
92698
66954
02579
43143
30932
81533
35474
33433
84962
67496
51984
90117
26894
11866
Giải ba
96817
62564
35529
10369
Giải nhì
87546
51502
Giải nhất
19435
97283
Đặc biệt
07912
63579
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06 00; 02
Đầu 1 12; 17 11; 12; 17
Đầu 2 29
Đầu 3 30; 32; 33; 35 33
Đầu 4 43; 44; 46
Đầu 5 51; 54 50; 55
Đầu 6 64 62; 66; 69
Đầu 7 74; 77(2); 79 79
Đầu 8 82; 83; 84
Đầu 9 98 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
64
44
38
Giải bảy
016
340
509
Giải sáu
0189
6763
1029
6534
2372
9832
6279
6592
8373
Giải năm
7505
7544
4871
Giải tư
62660
82393
77781
37772
61019
79660
67047
25868
99599
90489
64972
59197
45955
99069
38071
56828
79687
19650
15407
26487
27536
Giải ba
38697
41521
33549
29177
81887
90108
Giải nhì
31795
73328
64229
Giải nhất
82364
19338
90802
Đặc biệt
30275
67760
46661
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 02; 07; 08; 09
Đầu 1 16; 19
Đầu 2 21; 29 28 28; 29
Đầu 3 32; 34; 38 36; 38
Đầu 4 47 40; 44(2); 49
Đầu 5 55 50
Đầu 6 60(2); 63; 64(2) 60; 68; 69 61
Đầu 7 72; 75 72(2); 77 71(2); 73; 79
Đầu 8 81; 89 89 87(3)
Đầu 9 93; 95; 97 97; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
49
09
Giải bảy
536
816
Giải sáu
4626
3552
4632
3687
9884
4140
Giải năm
1421
3906
Giải tư
60307
09485
82925
54749
97715
21184
14102
60445
72540
31894
39404
51339
47060
78490
Giải ba
37699
32510
43333
25175
Giải nhì
46461
59238
Giải nhất
32645
85233
Đặc biệt
86731
77283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07 04; 06; 09
Đầu 1 10; 15 16
Đầu 2 21; 25; 26
Đầu 3 31; 32; 36 33(2); 38; 39
Đầu 4 45; 49(2) 40(2); 45
Đầu 5 52
Đầu 6 61 60
Đầu 7 75
Đầu 8 84; 85 83; 84; 87
Đầu 9 99 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/03/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
34
02
Giải bảy
028
887
Giải sáu
1233
8085
6432
0953
6401
3329
Giải năm
2141
3198
Giải tư
81098
02119
94349
89721
05877
44751
51463
80814
03566
89530
91899
45377
91765
84586
Giải ba
04310
36433
35365
06057
Giải nhì
81168
72018
Giải nhất
45280
36958
Đặc biệt
63612
80258
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 10; 12; 19 14; 18
Đầu 2 21; 28 29
Đầu 3 32; 33(2); 34 30
Đầu 4 41; 49
Đầu 5 51 53; 57; 58(2)
Đầu 6 63; 68 65(2); 66
Đầu 7 77 77
Đầu 8 80; 85 86; 87
Đầu 9 98 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/03/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
68
80
Giải bảy
343
058
Giải sáu
4885
8513
7279
4711
6056
0133
Giải năm
0156
9709
Giải tư
58818
10946
43375
83565
10917
85991
27113
54612
46790
32576
90448
63501
96918
68959
Giải ba
69609
68687
50741
84945
Giải nhì
93124
02449
Giải nhất
52315
38872
Đặc biệt
41659
38127
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 09 01; 09
Đầu 1 13(2); 15; 17; 18 11; 12; 18
Đầu 2 24 27
Đầu 3 33
Đầu 4 43; 46 41; 45; 48; 49
Đầu 5 56; 59 56; 58; 59
Đầu 6 65; 68
Đầu 7 75; 79 72; 76
Đầu 8 85; 87 80
Đầu 9 91 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 05/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
40
42
Giải bảy
214
504
Giải sáu
9281
6357
8942
8788
4584
1484
Giải năm
0654
7204
Giải tư
70811
20656
70434
30006
90627
00567
85065
19900
43137
66754
46706
02424
61011
01715
Giải ba
89683
39018
53929
12552
Giải nhì
81822
26973
Giải nhất
57064
89153
Đặc biệt
64368
74258
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 06 00; 04(2); 06
Đầu 1 11; 14; 18 11; 15
Đầu 2 22; 27 24; 29
Đầu 3 34 37
Đầu 4 40; 42 42
Đầu 5 54; 56; 57 52; 53; 54; 58
Đầu 6 64; 65; 67; 68
Đầu 7 73
Đầu 8 81; 83 84(2); 88
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
20
77
74
Giải bảy
304
473
766
Giải sáu
9125
7348
2979
2643
8897
2419
0163
7328
9960
Giải năm
1387
0741
0481
Giải tư
08042
12575
89283
43752
86070
99529
56206
54582
65510
45947
79064
47058
58160
23184
88060
11049
87862
44823
87636
33915
90848
Giải ba
00245
13410
80136
10173
73913
30609
Giải nhì
81128
11778
85525
Giải nhất
13810
57957
46988
Đặc biệt
77439
33936
69254
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 06 09
Đầu 1 10(2) 10; 19 13; 15
Đầu 2 20; 25; 28; 29 23; 25; 28
Đầu 3 39 36(2) 36
Đầu 4 42; 45; 48 41; 43; 47 48; 49
Đầu 5 52 57; 58 54
Đầu 6 60; 64 60(2); 62; 63; 66
Đầu 7 70; 75; 79 73(2); 77; 78 74
Đầu 8 83; 87 82; 84 81; 88
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/03/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
53
90
Giải bảy
566
084
Giải sáu
0653
3995
3244
9606
6555
2628
Giải năm
1575
2022
Giải tư
72930
67594
18778
78413
57149
32813
03347
17430
82357
11123
49353
24383
79590
04242
Giải ba
24574
80800
73225
54953
Giải nhì
57854
30955
Giải nhất
41313
72461
Đặc biệt
31797
53931
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00 06
Đầu 1 13(3)
Đầu 2 22; 23; 25; 28
Đầu 3 30 30; 31
Đầu 4 44; 47; 49 42
Đầu 5 53(2); 54 53(2); 55(2); 57
Đầu 6 66 61
Đầu 7 74; 75; 78
Đầu 8 83; 84
Đầu 9 94; 95; 97 90(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/03/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
11
22
74
Giải bảy
755
314
789
Giải sáu
5598
8830
2708
2186
9047
2118
6157
6392
4677
Giải năm
1148
3316
9718
Giải tư
50218
68767
26372
54667
02557
71632
48971
09529
49802
02018
32952
17859
04758
78581
58292
85586
53434
52086
65219
96013
71802
Giải ba
94837
65884
27039
76188
92719
78796
Giải nhì
79677
40866
42409
Giải nhất
76124
06426
75926
Đặc biệt
02646
39762
37562
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 08 02 02; 09
Đầu 1 11; 18 14; 16; 18(2) 13; 18; 19(2)
Đầu 2 24 22; 26; 29 26
Đầu 3 30; 32; 37 39 34
Đầu 4 46; 48 47
Đầu 5 55; 57 52; 58; 59 57
Đầu 6 67(2) 62; 66 62
Đầu 7 71; 72; 77 74; 77
Đầu 8 84 81; 86; 88 86(2); 89
Đầu 9 98 92(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/03/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
48
41
Giải bảy
490
224
Giải sáu
1862
0282
1093
3491
9690
5587
Giải năm
1467
3306
Giải tư
93035
67084
19956
07936
17627
57341
28090
79142
62877
86050
64251
36214
13647
30455
Giải ba
43959
28001
16194
13617
Giải nhì
22333
46471
Giải nhất
18728
69476
Đặc biệt
39444
90727
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 06
Đầu 1 14; 17
Đầu 2 27; 28 24; 27
Đầu 3 33; 35; 36
Đầu 4 41; 44; 48 41; 42; 47
Đầu 5 56; 59 50; 51; 55
Đầu 6 62; 67
Đầu 7 71; 76; 77
Đầu 8 82; 84 87
Đầu 9 90(2); 93 90; 91; 94