Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 31/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
54
78
39
Giải bảy
800
012
049
Giải sáu
9129
9182
5160
3540
2590
8064
9750
7064
8142
Giải năm
1824
4006
0122
Giải tư
74567
59102
52090
30407
88688
47579
50660
81204
55656
85071
53223
68743
48687
63816
47546
33191
33577
66961
98129
44759
68933
Giải ba
44563
57839
36176
86319
71512
55187
Giải nhì
54743
36630
20892
Giải nhất
86754
42892
44758
Đặc biệt
583362
574709
546154
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 02; 07 04; 06; 09
Đầu 1 12; 16; 19 12
Đầu 2 24; 29 23 22; 29
Đầu 3 39 30 33; 39
Đầu 4 43 40; 43 42; 46; 49
Đầu 5 54(2) 56 50; 54; 58; 59
Đầu 6 60(2); 62; 63; 67 64 61; 64
Đầu 7 79 71; 76; 78 77
Đầu 8 82; 88 87 87
Đầu 9 90 90; 92 91; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 30/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
27
98
Giải bảy
767
397
Giải sáu
0747
0761
8864
3395
5604
2700
Giải năm
8089
6611
Giải tư
62777
96699
04241
01728
90443
23262
25180
14677
86361
21118
65525
92884
19305
09110
Giải ba
22117
87543
36095
95877
Giải nhì
96579
76082
Giải nhất
23491
80767
Đặc biệt
182278
569760
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 04; 05
Đầu 1 17 10; 11; 18
Đầu 2 27; 28 25
Đầu 3
Đầu 4 41; 43(2); 47
Đầu 5
Đầu 6 61; 62; 64; 67 60; 61; 67
Đầu 7 77; 78; 79 77(2)
Đầu 8 80; 89 82; 84
Đầu 9 91; 99 95(2); 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 29/05/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
32
16
Giải bảy
307
759
Giải sáu
9742
3034
1329
2749
7602
7680
Giải năm
1904
4158
Giải tư
80460
24658
44955
66575
93547
01987
25817
27254
52227
94976
11090
27294
25001
34120
Giải ba
84438
05807
16921
65696
Giải nhì
78038
88693
Giải nhất
21198
03070
Đặc biệt
529473
914104
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04; 07(2) 01; 02; 04
Đầu 1 17 16
Đầu 2 29 20; 21; 27
Đầu 3 32; 34; 38(2)
Đầu 4 42; 47 49
Đầu 5 55; 58 54; 58; 59
Đầu 6 60
Đầu 7 73; 75 70; 76
Đầu 8 87 80
Đầu 9 98 90; 93; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/05/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
15
72
Giải bảy
025
290
Giải sáu
5097
0944
1833
9695
2209
1124
Giải năm
2305
1494
Giải tư
48008
89733
60087
58729
65368
20528
97178
35826
12877
75078
65799
82351
22509
32891
Giải ba
97271
63461
32872
71653
Giải nhì
40072
71252
Giải nhất
02203
42242
Đặc biệt
862143
729136
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 05; 08 09(2)
Đầu 1 15
Đầu 2 25; 28; 29 24; 26
Đầu 3 33(2) 36
Đầu 4 43; 44 42
Đầu 5 51; 52; 53
Đầu 6 61; 68
Đầu 7 71; 72; 78 72(2); 77; 78
Đầu 8 87
Đầu 9 97 90; 91; 94; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 27/05/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
84
96
Giải bảy
189
999
Giải sáu
0508
0168
4301
8249
5951
1333
Giải năm
0918
1487
Giải tư
31922
36246
71574
74324
08270
36661
14529
96264
47723
45139
69590
82728
22163
41123
Giải ba
35486
73641
13969
11001
Giải nhì
94390
63299
Giải nhất
56187
12024
Đặc biệt
858159
633605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 08 01; 05
Đầu 1 18
Đầu 2 22; 24; 29 23(2); 24; 28
Đầu 3 33; 39
Đầu 4 41; 46 49
Đầu 5 59 51
Đầu 6 61; 68 63; 64; 69
Đầu 7 70; 74
Đầu 8 84; 86; 87; 89 87
Đầu 9 90 90; 96; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 26/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
95
12
80
Giải bảy
855
433
068
Giải sáu
3683
1980
3415
8521
5215
4936
4124
5553
874
Giải năm
1863
1051
0431
Giải tư
62199
51547
25969
64945
38573
52527
70809
58883
59857
42957
74196
98230
77800
50202
94501
07402
48175
63612
65808
29403
26304
Giải ba
66022
01624
71671
39600
15630
40856
Giải nhì
46526
30490
32451
Giải nhất
34345
17926
08362
Đặc biệt
995941
407624
333739
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09 00(2); 02 01; 02; 03; 04; 08
Đầu 1 15 12; 15 12
Đầu 2 22; 24; 26; 27 21; 24; 26 24
Đầu 3 30; 33; 36 30; 31; 39
Đầu 4 41; 45(2); 47
Đầu 5 55 51; 57(2) 51; 53; 56
Đầu 6 63; 69 62; 68
Đầu 7 73 71 74; 75
Đầu 8 80; 83 83 80
Đầu 9 95; 99 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 25/05/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
19
34
Giải bảy
535
372
Giải sáu
4952
3180
3212
4160
7194
2488
Giải năm
3685
3119
Giải tư
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
13262
31766
10137
54466
21724
06376
37035
Giải ba
35931
62942
67317
72895
Giải nhì
77168
82518
Giải nhất
74026
48952
Đặc biệt
422916
511400
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00
Đầu 1 12; 16; 19 17; 18; 19
Đầu 2 26 24
Đầu 3 31; 35; 36 34; 35; 37
Đầu 4 42; 44
Đầu 5 50; 52; 59(2) 52
Đầu 6 68 60; 62; 66(2)
Đầu 7 72; 76
Đầu 8 80; 81; 85; 88 88
Đầu 9 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
17
46
88
Giải bảy
412
935
758
Giải sáu
1067
1209
7946
9719
5533
8982
0440
4475
2413
Giải năm
7590
1136
4220
Giải tư
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
52668
50895
28546
98872
27267
80934
39122
98381
65918
34831
79804
81925
17905
46113
Giải ba
49657
96947
73145
58035
27142
93838
Giải nhì
31388
75688
42340
Giải nhất
60878
60121
20152
Đặc biệt
657422
672394
758265
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05; 09 04; 05
Đầu 1 12; 13; 17 19 13(2); 18
Đầu 2 20; 22 21; 22 20; 25
Đầu 3 33; 34; 35(2); 36 31; 38
Đầu 4 46; 47 45; 46(2) 40(2); 42
Đầu 5 52; 57 52; 58
Đầu 6 64; 67(2) 67; 68 65
Đầu 7 73; 78 72 75
Đầu 8 88 82; 88 81; 88
Đầu 9 90 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 23/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
69
62
Giải bảy
000
775
Giải sáu
5351
8616
3934
3033
2020
8559
Giải năm
4563
9027
Giải tư
07747
84020
08342
03268
36143
66440
13387
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
Giải ba
81458
08187
58526
19019
Giải nhì
55223
99714
Giải nhất
66644
47985
Đặc biệt
210404
840585
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 04 09
Đầu 1 16 14; 19
Đầu 2 20; 23 20; 21(2); 26; 27
Đầu 3 34 33; 37
Đầu 4 40; 42; 43; 44; 47
Đầu 5 51; 58 57; 59
Đầu 6 63; 68; 69 62
Đầu 7 74; 75(2)
Đầu 8 87(2) 85(2)
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 22/05/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
36
92
Giải bảy
798
827
Giải sáu
8296
4583
9665
3242
2174
2455
Giải năm
6834
9294
Giải tư
89767
49680
86943
13324
09759
40550
38340
43876
37855
03777
19559
67487
21221
66576
Giải ba
08563
84910
89705
01685
Giải nhì
53107
06779
Giải nhất
30505
76790
Đặc biệt
490594
272554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05; 07 05
Đầu 1 10
Đầu 2 24 21; 27
Đầu 3 34; 36
Đầu 4 40; 43 42
Đầu 5 50; 59 54; 55(2); 59
Đầu 6 63; 65; 67
Đầu 7 74; 76(2); 77; 79
Đầu 8 80; 83 85; 87
Đầu 9 94; 96; 98 90; 92; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/05/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
74
33
Giải bảy
342
913
Giải sáu
6289
7387
8022
2750
9424
4916
Giải năm
8162
6997
Giải tư
23486
82295
71090
69043
11647
20126
25158
97802
65815
97190
51011
41340
21976
82154
Giải ba
01265
68160
44166
71061
Giải nhì
77121
93336
Giải nhất
92733
59607
Đặc biệt
403476
941862
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 07
Đầu 1 11; 13; 15; 16
Đầu 2 21; 22; 26 24
Đầu 3 33 33; 36
Đầu 4 42; 43; 47 40
Đầu 5 58 50; 54
Đầu 6 60; 62; 65 61; 62; 66
Đầu 7 74; 76 76
Đầu 8 86; 87; 89
Đầu 9 90; 95 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 20/05/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
39
52
Giải bảy
021
739
Giải sáu
7346
9877
0652
4097
4677
9120
Giải năm
2736
3809
Giải tư
60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
Giải ba
02742
87572
40333
12995
Giải nhì
09139
20508
Giải nhất
08303
45782
Đặc biệt
093967
208845
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03 08; 09
Đầu 1 13
Đầu 2 21; 29 20
Đầu 3 36; 37; 39(2) 33; 35; 36; 39
Đầu 4 42; 43; 46; 49 41; 44; 45
Đầu 5 52 52
Đầu 6 60; 67 60; 69
Đầu 7 72; 77 77
Đầu 8 82
Đầu 9 94 95; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 19/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
87
98
75
Giải bảy
169
748
480
Giải sáu
9412
5789
8100
3696
2028
3970
2767
0275
1991
Giải năm
8432
7551
1434
Giải tư
55424
11331
31904
37319
70849
25287
02870
40194
02625
77628
52291
18228
24470
27285
61685
33465
36200
69804
21590
25520
96466
Giải ba
75439
59769
47453
07832
83828
13640
Giải nhì
20179
49059
70516
Giải nhất
91119
69541
72473
Đặc biệt
990955
974326
279954
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 04 00; 04
Đầu 1 12; 19(2) 16
Đầu 2 24 25; 26; 28(3) 20; 28
Đầu 3 31; 32; 39 32 34
Đầu 4 49 41; 48 40
Đầu 5 55 51; 53; 59 54
Đầu 6 69(2) 65; 66; 67
Đầu 7 70; 79 70(2) 73; 75(2)
Đầu 8 87(2); 89 85 80; 85
Đầu 9 91; 94; 96; 98 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/05/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
32
82
Giải bảy
997
744
Giải sáu
9511
3782
3511
0134
0070
1009
Giải năm
6780
1342
Giải tư
17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
02690
96072
85548
11037
84255
99485
88020
Giải ba
50908
99274
96735
67056
Giải nhì
04664
81598
Giải nhất
66162
89219
Đặc biệt
805946
345783
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 09
Đầu 1 11(2) 19
Đầu 2 24; 27(2) 20
Đầu 3 32 34; 35; 37
Đầu 4 43; 46 42; 44; 48
Đầu 5 55; 56
Đầu 6 62; 64; 66(3)
Đầu 7 74 70; 72
Đầu 8 80; 82 82; 83; 85
Đầu 9 97 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 17/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
88
12
81
Giải bảy
969
715
046
Giải sáu
4207
9877
7330
5552
7599
7561
5717
0601
3533
Giải năm
8554
9986
4261
Giải tư
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
42682
71825
90676
41816
92907
04064
92746
61804
13593
22981
92617
69655
74344
71732
Giải ba
11409
20720
68072
76968
11610
66234
Giải nhì
60545
09251
02119
Giải nhất
58481
11332
97873
Đặc biệt
646624
095667
172742
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07; 09 07 01; 04
Đầu 1 19 12; 15; 16 10; 17(2); 19
Đầu 2 20; 24 25
Đầu 3 30; 34 32 32; 33; 34
Đầu 4 41; 45; 47; 48 46 42; 44; 46
Đầu 5 54 51; 52 55
Đầu 6 69 61; 64; 67; 68 61
Đầu 7 73; 77 72; 76 73
Đầu 8 81; 88 82; 86 81(2)
Đầu 9 92 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 16/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
56
12
Giải bảy
277
704
Giải sáu
2077
7512
3631
3877
2908
0367
Giải năm
6931
6404
Giải tư
32630
12158
35841
18151
76612
95581
38369
16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
Giải ba
52473
44992
58531
12039
Giải nhì
64120
35120
Giải nhất
01431
95996
Đặc biệt
748437
001475
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04(2); 08
Đầu 1 12(2) 12
Đầu 2 20 20; 21
Đầu 3 30; 31(3); 37 31; 39
Đầu 4 41 43; 46; 48
Đầu 5 51; 56; 58
Đầu 6 69 67; 68
Đầu 7 73; 77(2) 70; 75; 77
Đầu 8 81
Đầu 9 92 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 15/05/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
45
43
Giải bảy
108
164
Giải sáu
6262
2456
7344
0968
8065
9686
Giải năm
5377
2658
Giải tư
31717
00640
48544
88599
42587
35645
28728
47533
27819
02502
22994
30435
36321
21970
Giải ba
28770
26145
22579
97353
Giải nhì
91731
19717
Giải nhất
74287
51226
Đặc biệt
043228
852766
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 08 02
Đầu 1 17 17; 19
Đầu 2 28(2) 21; 26
Đầu 3 31 33; 35
Đầu 4 40; 44(2); 45(3) 43
Đầu 5 56 53; 58
Đầu 6 62 64; 65; 66; 68
Đầu 7 70; 77 70; 79
Đầu 8 87(2) 86
Đầu 9 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/05/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
14
53
Giải bảy
735
741
Giải sáu
0257
1394
0624
0630
2424
5600
Giải năm
1244
5652
Giải tư
14997
10465
81746
05743
16323
78533
23257
10618
81151
77310
55126
24834
45559
36947
Giải ba
78427
28837
97016
66412
Giải nhì
35305
10423
Giải nhất
07835
64424
Đặc biệt
231845
028901
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05 00; 01
Đầu 1 14 10; 12; 16; 18
Đầu 2 23; 24; 27 23; 24(2); 26
Đầu 3 33; 35(2); 37 30; 34
Đầu 4 43; 44; 45; 46 41; 47
Đầu 5 57(2) 51; 52; 53; 59
Đầu 6 65
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 13/05/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
21
01
Giải bảy
715
154
Giải sáu
2918
0188
2267
1794
0840
3335
Giải năm
5649
5103
Giải tư
20305
44814
99941
06220
29202
04776
02877
59585
25148
01351
11517
81639
92274
87560
Giải ba
04049
06800
13272
15477
Giải nhì
50627
07584
Giải nhất
87240
84671
Đặc biệt
912878
499153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 02; 05 01; 03
Đầu 1 14; 15; 18 17
Đầu 2 20; 21; 27
Đầu 3 35; 39
Đầu 4 40; 41; 49(2) 40; 48
Đầu 5 51; 53; 54
Đầu 6 67 60
Đầu 7 76; 77; 78 71; 72; 74; 77
Đầu 8 88 84; 85
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 12/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
72
00
60
Giải bảy
426
877
124
Giải sáu
2796
7590
4176
1488
7295
4148
3565
2986
6203
Giải năm
5279
3788
9411
Giải tư
91858
79212
61613
02691
48602
02090
05312
79984
98890
57958
40100
47365
14715
37755
89523
28955
64451
39208
18227
57677
36161
Giải ba
10756
62957
95425
20482
43413
57189
Giải nhì
16995
46261
10561
Giải nhất
19784
11946
92565
Đặc biệt
488873
067832
881016
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02 00(2) 03; 08
Đầu 1 12(2); 13 15 11; 13; 16
Đầu 2 26 25 23; 24; 27
Đầu 3 32
Đầu 4 46; 48
Đầu 5 56; 57; 58 55; 58 51; 55
Đầu 6 61; 65 60; 61(2); 65(2)
Đầu 7 72; 73; 76; 79 77 77
Đầu 8 84 82; 84; 88(2) 86; 89
Đầu 9 90(2); 91; 95; 96 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 11/05/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
84
81
Giải bảy
517
124
Giải sáu
2063
9732
2947
4002
5208
4004
Giải năm
4816
1676
Giải tư
12296
08531
32216
85239
13590
35722
82065
15192
36824
80730
95574
45283
65038
96123
Giải ba
84126
82758
72372
65554
Giải nhì
62812
26362
Giải nhất
16641
65147
Đặc biệt
965891
345309
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 04; 08; 09
Đầu 1 12; 16(2); 17
Đầu 2 22; 26 23; 24(2)
Đầu 3 31; 32; 39 30; 38
Đầu 4 41; 47 47
Đầu 5 58 54
Đầu 6 63; 65 62
Đầu 7 72; 74; 76
Đầu 8 84 81; 83
Đầu 9 90; 91; 96 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 10/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
43
85
35
Giải bảy
482
306
228
Giải sáu
9077
7659
2237
2162
3353
5741
4177
2476
5331
Giải năm
2944
7208
1612
Giải tư
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
47217
08773
53235
84021
29698
14190
20447
68358
83659
71637
85186
90530
67682
38937
Giải ba
13632
85846
50570
52390
20784
53942
Giải nhì
20355
82125
32345
Giải nhất
84746
30530
42905
Đặc biệt
845617
513859
601279
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03 06; 08 05
Đầu 1 17 17 12
Đầu 2 23 21; 25 28
Đầu 3 32; 35; 37 30; 35 30; 31; 35; 37(2)
Đầu 4 43(2); 44; 46(2); 49 41; 47 42; 45
Đầu 5 54; 55; 59 53; 59 58; 59
Đầu 6 62
Đầu 7 77 70; 73 76; 77; 79
Đầu 8 82 85 82; 84; 86
Đầu 9 90(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 09/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
54
30
Giải bảy
467
059
Giải sáu
7819
8159
1961
0640
5580
6429
Giải năm
8677
2990
Giải tư
58575
95796
51146
45714
26181
26727
69717
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
Giải ba
73718
34768
26841
97594
Giải nhì
72007
90587
Giải nhất
53875
30146
Đặc biệt
097325
833942
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 04
Đầu 1 14; 17; 18; 19 18
Đầu 2 25; 27 29
Đầu 3 30; 32; 33
Đầu 4 46 40; 41; 42; 46; 47
Đầu 5 54; 59 52; 59
Đầu 6 61; 67; 68
Đầu 7 75(2); 77
Đầu 8 81 80; 87
Đầu 9 96 90; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 08/05/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
11
96
Giải bảy
967
970
Giải sáu
9542
2999
6920
7515
9688
1086
Giải năm
2723
7659
Giải tư
65251
63980
33245
29522
29807
65411
10069
96160
30310
29053
50484
69446
83655
24323
Giải ba
34554
96734
80483
51588
Giải nhì
27277
30499
Giải nhất
71602
51335
Đặc biệt
811587
420260
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 07
Đầu 1 11(2) 10; 15
Đầu 2 20; 22; 23 23
Đầu 3 34 35
Đầu 4 42; 45 46
Đầu 5 51; 54 53; 55; 59
Đầu 6 67; 69 60(2)
Đầu 7 77 70
Đầu 8 80; 87 83; 84; 86; 88(2)
Đầu 9 99 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/05/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
36
49
Giải bảy
699
967
Giải sáu
9790
4893
2242
4784
7019
8236
Giải năm
1008
6713
Giải tư
92457
88491
93464
41254
56861
03089
81685
26721
26725
64372
40228
32554
15275
36736
Giải ba
59715
83782
04115
40418
Giải nhì
54716
37212
Giải nhất
85505
77258
Đặc biệt
223393
771005
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05; 08 05
Đầu 1 15; 16 12; 13; 15; 18; 19
Đầu 2 21; 25; 28
Đầu 3 36 36(2)
Đầu 4 42 49
Đầu 5 54; 57 54; 58
Đầu 6 61; 64 67
Đầu 7 72; 75
Đầu 8 82; 85; 89 84
Đầu 9 90; 91; 93(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 06/05/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
53
66
Giải bảy
614
253
Giải sáu
6147
4705
3628
2264
1406
3643
Giải năm
0999
2044
Giải tư
49218
21848
31149
48147
27336
38180
81728
27968
44461
09215
15345
09339
97009
44058
Giải ba
55006
68712
99223
91119
Giải nhì
46279
11352
Giải nhất
69247
83781
Đặc biệt
179255
069958
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 06 06; 09
Đầu 1 12; 14; 18 15; 19
Đầu 2 28(2) 23
Đầu 3 36 39
Đầu 4 47(3); 48; 49 43; 44; 45
Đầu 5 53; 55 52; 53; 58(2)
Đầu 6 61; 64; 66; 68
Đầu 7 79
Đầu 8 80 81
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 05/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
91
11
63
Giải bảy
345
176
110
Giải sáu
9919
4972
3003
3431
3890
2282
4031
4922
9434
Giải năm
6166
9781
6314
Giải tư
70477
61286
89932
55535
10724
55507
92372
22956
56851
61582
84559
26894
89145
89507
56350
71133
83887
60693
65382
54356
80120
Giải ba
88790
12310
27496
25648
76925
56577
Giải nhì
98190
72275
56971
Giải nhất
72763
30884
03573
Đặc biệt
002284
235022
221291
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 07 07
Đầu 1 10; 19 11 10; 14
Đầu 2 24 22 20; 22; 25
Đầu 3 32; 35 31 31; 33; 34
Đầu 4 45 45; 48
Đầu 5 51; 56; 59 50; 56
Đầu 6 63; 66 63
Đầu 7 72(2); 77 75; 76 71; 73; 77
Đầu 8 84; 86 81; 82(2); 84 82; 87
Đầu 9 90(2); 91 90; 94; 96 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 04/05/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
40
67
Giải bảy
760
094
Giải sáu
2762
8420
9232
7276
2815
4649
Giải năm
0957
9679
Giải tư
60244
79678
33745
92341
84275
01279
01989
26817
09655
20640
02520
63111
47650
52963
Giải ba
10437
44609
71236
65623
Giải nhì
96053
52146
Giải nhất
93152
06498
Đặc biệt
853509
231767
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09(2)
Đầu 1 11; 15; 17
Đầu 2 20 20; 23
Đầu 3 32; 37 36
Đầu 4 40; 41; 44; 45 40; 46; 49
Đầu 5 52; 53; 57 50; 55
Đầu 6 60; 62 63; 67(2)
Đầu 7 75; 78; 79 76; 79
Đầu 8 89
Đầu 9 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 03/05/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
18
84
30
Giải bảy
035
940
900
Giải sáu
5761
1363
0284
4941
6347
9737
8071
8719
4860
Giải năm
4210
0381
0817
Giải tư
27251
79720
85742
11368
05859
65364
97542
48046
88633
43637
71868
88261
07032
71532
46166
33657
48827
51271
95029
41997
58610
Giải ba
48345
53925
35261
98861
18523
22046
Giải nhì
96241
46557
82951
Giải nhất
74131
22375
94850
Đặc biệt
203333
613146
730554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00
Đầu 1 10; 18 10; 17; 19
Đầu 2 20; 25 23; 27; 29
Đầu 3 31; 33; 35 32(2); 33; 37(2) 30
Đầu 4 41; 42(2); 45 40; 41; 46(2); 47 46
Đầu 5 51; 59 57 50; 51; 54; 57
Đầu 6 61; 63; 64; 68 61(3); 68 60; 66
Đầu 7 75 71(2)
Đầu 8 84 81; 84
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 02/05/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
12
56
Giải bảy
501
141
Giải sáu
6478
5650
6247
4423
8837
9640
Giải năm
5246
2808
Giải tư
83770
69914
44621
81928
42560
11973
63545
10580
23408
15762
71936
37112
28904
30118
Giải ba
31316
36190
41376
16869
Giải nhì
47516
59597
Giải nhất
20645
59632
Đặc biệt
635930
933772
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 04; 08(2)
Đầu 1 12; 14; 16(2) 12; 18
Đầu 2 21; 28 23
Đầu 3 30 32; 36; 37
Đầu 4 45(2); 46; 47 40; 41
Đầu 5 50 56
Đầu 6 60 62; 69
Đầu 7 70; 73; 78 72; 76
Đầu 8 80
Đầu 9 90 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 01/05/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
14
53
Giải bảy
110
515
Giải sáu
7926
4322
3502
2336
5583
3646
Giải năm
7015
4121
Giải tư
00177
06934
88224
93674
79077
14014
22941
05296
91893
43056
48608
08688
59210
77197
Giải ba
69379
86560
97909
51532
Giải nhì
78080
25761
Giải nhất
18333
47451
Đặc biệt
126787
284443
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02 08; 09
Đầu 1 10; 14(2); 15 10; 15
Đầu 2 22; 24; 26 21
Đầu 3 33; 34 32; 36
Đầu 4 41 43; 46
Đầu 5 51; 53; 56
Đầu 6 60 61
Đầu 7 74; 77(2); 79
Đầu 8 80; 87 83; 88
Đầu 9 93; 96; 97