Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 18/06/2019
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
18
36
Giải bảy
634
594
Giải sáu
0795
1691
1203
2727
8755
5275
Giải năm
3101
6893
Giải tư
62011
32189
26688
32863
19762
13339
33488
93560
70098
08082
93345
93383
97014
51992
Giải ba
41845
62610
72695
58979
Giải nhì
36117
19599
Giải nhất
62514
65476
Đặc biệt
230816
320586
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 03
Đầu 1 10; 11; 14; 16; 17; 18 14
Đầu 2 27
Đầu 3 34; 39 36
Đầu 4 45 45
Đầu 5 55
Đầu 6 62; 63 60
Đầu 7 75; 76; 79
Đầu 8 88(2); 89 82; 83; 86
Đầu 9 91; 95 92; 93; 94; 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 11/06/2019
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
36
63
Giải bảy
103
543
Giải sáu
2582
5243
0731
0941
3911
0648
Giải năm
4996
2839
Giải tư
33436
93884
77604
53426
44041
98389
86851
58141
75699
60911
40555
56533
26869
51443
Giải ba
87018
74872
08169
94475
Giải nhì
01700
93175
Giải nhất
29468
09762
Đặc biệt
969783
165357
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 03; 04
Đầu 1 18 11(2)
Đầu 2 26
Đầu 3 31; 36(2) 33; 39
Đầu 4 41; 43 41(2); 43(2); 48
Đầu 5 51 55; 57
Đầu 6 68 62; 63; 69(2)
Đầu 7 72 75(2)
Đầu 8 82; 83; 84; 89
Đầu 9 96 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 04/06/2019
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
51
47
Giải bảy
035
542
Giải sáu
0345
5977
9950
9522
8642
2038
Giải năm
2597
8064
Giải tư
63447
93611
44701
12853
66301
38684
04688
32893
27087
72808
48656
84224
14922
33764
Giải ba
56639
22446
52769
10697
Giải nhì
68233
39722
Giải nhất
05685
85709
Đặc biệt
241027
348534
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01(2) 08; 09
Đầu 1 11
Đầu 2 27 22(3); 24
Đầu 3 33; 35; 39 34; 38
Đầu 4 45; 46; 47 42(2); 47
Đầu 5 50; 51; 53 56
Đầu 6 64(2); 69
Đầu 7 77
Đầu 8 84; 85; 88 87
Đầu 9 97 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/05/2019
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
27
67
Giải bảy
903
160
Giải sáu
2769
3878
4360
6163
5574
9080
Giải năm
4261
7155
Giải tư
16741
61736
12877
17804
18747
12450
43089
63906
42654
39562
07019
19993
22219
75746
Giải ba
01622
51898
75609
81643
Giải nhì
58140
82489
Giải nhất
88669
27337
Đặc biệt
520014
410510
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 04 06; 09
Đầu 1 14 10; 19(2)
Đầu 2 22; 27
Đầu 3 36 37
Đầu 4 40; 41; 47 43; 46
Đầu 5 50 54; 55
Đầu 6 60; 61; 69(2) 60; 62; 63; 67
Đầu 7 77; 78 74
Đầu 8 89 80; 89
Đầu 9 98 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/05/2019
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
52
12
Giải bảy
292
253
Giải sáu
5041
7159
0897
7288
9421
0938
Giải năm
7354
4916
Giải tư
11382
15393
11318
54070
72139
00164
93262
66844
01994
05104
12825
98381
59794
09780
Giải ba
84318
99518
09464
15868
Giải nhì
66616
69824
Giải nhất
74227
40050
Đặc biệt
008719
384056
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04
Đầu 1 16; 18(3); 19 12; 16
Đầu 2 27 21; 24; 25
Đầu 3 39 38
Đầu 4 41 44
Đầu 5 52; 54; 59 50; 53; 56
Đầu 6 62; 64 64; 68
Đầu 7 70
Đầu 8 82 80; 81; 88
Đầu 9 92; 93; 97 94(2)