Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 24/06/2019
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
62
47
Giải bảy
116
793
Giải sáu
2800
0595
5087
1917
0145
9543
Giải năm
0958
4010
Giải tư
78734
48626
80815
46772
87737
97684
16885
43164
75373
93749
35260
40887
11615
71339
Giải ba
32900
27296
44039
15376
Giải nhì
24904
71867
Giải nhất
59125
05037
Đặc biệt
621024
971585
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00(2); 04
Đầu 1 15; 16 10; 15; 17
Đầu 2 24; 25; 26
Đầu 3 34; 37 37; 39(2)
Đầu 4 43; 45; 47; 49
Đầu 5 58
Đầu 6 62 60; 64; 67
Đầu 7 72 73; 76
Đầu 8 84; 85; 87 85; 87
Đầu 9 95; 96 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 17/06/2019
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
26
62
Giải bảy
754
584
Giải sáu
1316
1514
7144
8341
1422
0226
Giải năm
6808
3037
Giải tư
62597
38936
42576
80942
98354
23426
54004
85666
27374
93620
50035
88527
50545
91865
Giải ba
90763
59848
68568
97369
Giải nhì
09532
01317
Giải nhất
95803
80534
Đặc biệt
750557
070963
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04; 08
Đầu 1 14; 16 17
Đầu 2 26(2) 20; 22; 26; 27
Đầu 3 32; 36 34; 35; 37
Đầu 4 42; 44; 48 41; 45
Đầu 5 54(2); 57
Đầu 6 63 62; 63; 65; 66; 68; 69
Đầu 7 76 74
Đầu 8 84
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 10/06/2019
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
83
50
Giải bảy
153
292
Giải sáu
6783
6408
7481
4051
3777
1329
Giải năm
2516
2200
Giải tư
15085
29569
05929
48144
81882
54932
05382
23521
60058
93106
32413
00646
38163
60075
Giải ba
84362
07365
38393
72197
Giải nhì
83837
77517
Giải nhất
52587
12114
Đặc biệt
357153
268217
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 08 00; 06
Đầu 1 16 13; 14; 17(2)
Đầu 2 29 21; 29
Đầu 3 32; 37
Đầu 4 44 46
Đầu 5 53(2) 50; 51; 58
Đầu 6 62; 65; 69 63
Đầu 7 75; 77
Đầu 8 81; 82(2); 83(2); 85; 87
Đầu 9 92; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 03/06/2019
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
53
05
Giải bảy
857
230
Giải sáu
1106
1555
1575
6871
0560
1444
Giải năm
0854
0844
Giải tư
79309
66204
03244
80498
50400
41219
43111
64805
57661
12046
51433
04619
81865
17324
Giải ba
47415
79172
61244
67392
Giải nhì
24672
78816
Giải nhất
54054
04581
Đặc biệt
877780
619156
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 04; 06; 09 05(2)
Đầu 1 11; 15; 19 16; 19
Đầu 2 24
Đầu 3 30; 33
Đầu 4 44 44(3); 46
Đầu 5 53; 54(2); 55; 57 56
Đầu 6 60; 61; 65
Đầu 7 72(2); 75 71
Đầu 8 80 81
Đầu 9 98 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/05/2019
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
27
43
Giải bảy
295
256
Giải sáu
2792
3366
2846
8489
7508
5683
Giải năm
1628
8250
Giải tư
20789
84824
79944
64581
12510
83617
90003
16170
64551
42259
98708
76478
25283
13319
Giải ba
98877
35881
09672
71011
Giải nhì
03129
28304
Giải nhất
44451
11894
Đặc biệt
543798
519719
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03 04; 08(2)
Đầu 1 10; 17 11; 19(2)
Đầu 2 24; 27; 28; 29
Đầu 3
Đầu 4 44; 46 43
Đầu 5 51 50; 51; 56; 59
Đầu 6 66
Đầu 7 77 70; 72; 78
Đầu 8 81(2); 89 83(2); 89
Đầu 9 92; 95; 98 94