Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/08/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
55
42
Giải bảy
059
112
Giải sáu
9548
8294
8497
6665
0895
6209
Giải năm
8892
7460
Giải tư
95362
31117
94978
97186
63722
79938
07553
32305
50783
54797
72748
98422
51373
51102
Giải ba
93469
20808
89580
06296
Giải nhì
15858
45040
Giải nhất
34697
94424
Đặc biệt
026730
995653
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 02; 05; 09
Đầu 1 17 12
Đầu 2 22 22; 24
Đầu 3 30; 38
Đầu 4 48 40; 42; 48
Đầu 5 53; 55; 58; 59 53
Đầu 6 62; 69 60; 65
Đầu 7 78 73
Đầu 8 86 80; 83
Đầu 9 92; 94; 97(2) 95; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/08/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
20
74
Giải bảy
186
613
Giải sáu
1855
1384
7462
8967
2777
1238
Giải năm
9566
3699
Giải tư
28898
69646
22851
04424
31323
40339
43265
70911
34236
75002
55431
54863
89318
52017
Giải ba
58518
09732
91043
42534
Giải nhì
46719
11441
Giải nhất
67808
07498
Đặc biệt
345189
502323
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 02
Đầu 1 18; 19 11; 13; 17; 18
Đầu 2 20; 23; 24 23
Đầu 3 32; 39 31; 34; 36; 38
Đầu 4 46 41; 43
Đầu 5 51; 55
Đầu 6 62; 65; 66 63; 67
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 84; 86; 89
Đầu 9 98 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/08/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
46
81
Giải bảy
946
931
Giải sáu
1566
4781
8199
8763
4777
9968
Giải năm
0459
5368
Giải tư
87955
26804
41908
98306
38917
34572
27015
19865
80210
36700
52290
78101
29847
29205
Giải ba
41260
86700
36523
02647
Giải nhì
81803
00416
Giải nhất
85509
89638
Đặc biệt
355904
340383
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 03; 04(2); 06; 08; 09 00; 01; 05
Đầu 1 15; 17 10; 16
Đầu 2 23
Đầu 3 31; 38
Đầu 4 46(2) 47(2)
Đầu 5 55; 59
Đầu 6 60; 66 63; 65; 68(2)
Đầu 7 72 77
Đầu 8 81 81; 83
Đầu 9 99 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 26/07/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
86
91
Giải bảy
013
410
Giải sáu
3970
7440
0553
5817
3217
1531
Giải năm
0646
5855
Giải tư
83500
15071
60315
27506
57960
91787
07255
33861
24433
85861
16851
99091
07762
52685
Giải ba
10118
35165
46250
16852
Giải nhì
25352
18218
Giải nhất
62883
61691
Đặc biệt
049823
966697
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 06
Đầu 1 13; 15; 18 10; 17(2); 18
Đầu 2 23
Đầu 3 31; 33
Đầu 4 40; 46
Đầu 5 52; 53; 55 50; 51; 52; 55
Đầu 6 60; 65 61(2); 62
Đầu 7 70; 71
Đầu 8 83; 86; 87 85
Đầu 9 91(3); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 19/07/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
11
71
Giải bảy
056
564
Giải sáu
6707
9817
6937
7571
2654
1900
Giải năm
1234
9174
Giải tư
39088
65059
04993
60554
59574
46126
62832
95908
85167
34519
94972
50774
59483
82353
Giải ba
11271
36357
24218
65148
Giải nhì
40568
90756
Giải nhất
98915
40886
Đặc biệt
036854
049314
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07 00; 08
Đầu 1 11; 15; 17 14; 18; 19
Đầu 2 26
Đầu 3 32; 34; 37
Đầu 4 48
Đầu 5 54(2); 56; 57; 59 53; 54; 56
Đầu 6 68 64; 67
Đầu 7 71; 74 71(2); 72; 74(2)
Đầu 8 88 83; 86
Đầu 9 93