Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 21/06/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
24
19
Giải bảy
470
745
Giải sáu
1286
2003
7245
2190
2407
2267
Giải năm
3942
6405
Giải tư
02243
77381
48905
91604
31762
59631
19132
18911
36106
68681
08786
88360
86161
85404
Giải ba
52015
99669
60257
55867
Giải nhì
80855
51129
Giải nhất
63235
45495
Đặc biệt
862471
369268
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 04; 05 04; 05; 06; 07
Đầu 1 15 11; 19
Đầu 2 24 29
Đầu 3 31; 32; 35
Đầu 4 42; 43; 45 45
Đầu 5 55 57
Đầu 6 62; 69 60; 61; 67(2); 68
Đầu 7 70; 71
Đầu 8 81; 86 81; 86
Đầu 9 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 14/06/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
87
00
Giải bảy
153
077
Giải sáu
2988
6353
1619
5889
1569
6291
Giải năm
3757
0457
Giải tư
15394
43638
44561
26628
88046
22356
96369
42323
01606
64773
74853
29207
62801
93732
Giải ba
54432
15809
14224
29460
Giải nhì
69309
15151
Giải nhất
17719
53058
Đặc biệt
759135
438905
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09(2) 00; 01; 05; 06; 07
Đầu 1 19(2)
Đầu 2 28 23; 24
Đầu 3 32; 35; 38 32
Đầu 4 46
Đầu 5 53(2); 56; 57 51; 53; 57; 58
Đầu 6 61; 69 60; 69
Đầu 7 73; 77
Đầu 8 87; 88 89
Đầu 9 94 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 07/06/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
27
87
Giải bảy
836
886
Giải sáu
0698
3929
5778
4554
3947
3546
Giải năm
6684
1287
Giải tư
50718
23292
13655
36901
67861
58636
30046
81131
50325
69866
43239
49902
74161
16913
Giải ba
80409
24545
04350
68422
Giải nhì
58675
88100
Giải nhất
23628
83393
Đặc biệt
583902
985830
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 02; 09 00; 02
Đầu 1 18 13
Đầu 2 27; 28; 29 22; 25
Đầu 3 36(2) 30; 31; 39
Đầu 4 45; 46 46; 47
Đầu 5 55 50; 54
Đầu 6 61 61; 66
Đầu 7 75; 78
Đầu 8 84 86; 87(2)
Đầu 9 92; 98 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 31/05/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
14
02
Giải bảy
035
635
Giải sáu
2496
9388
5919
8488
7249
1582
Giải năm
9153
2758
Giải tư
00723
87172
03470
68406
22828
14888
89647
62495
28265
28645
23200
03406
41612
51535
Giải ba
67834
82515
31926
89938
Giải nhì
03172
70813
Giải nhất
85625
00501
Đặc biệt
748600
190035
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 06 00; 01; 02; 06
Đầu 1 14; 15; 19 12; 13
Đầu 2 23; 25; 28 26
Đầu 3 34; 35 35(3); 38
Đầu 4 47 45; 49
Đầu 5 53 58
Đầu 6 65
Đầu 7 70; 72(2)
Đầu 8 88(2) 82; 88
Đầu 9 96 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/05/2019
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
77
11
Giải bảy
165
559
Giải sáu
4438
4365
7948
6482
8062
8064
Giải năm
0799
4131
Giải tư
05076
32909
24149
41236
76377
13649
85822
23773
44036
83674
19842
33241
99545
65378
Giải ba
03409
78065
67552
83286
Giải nhì
82582
63946
Giải nhất
19140
16624
Đặc biệt
815591
068705
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09(2) 05
Đầu 1 11
Đầu 2 22 24
Đầu 3 36; 38 31; 36
Đầu 4 40; 48; 49(2) 41; 42; 45; 46
Đầu 5 52; 59
Đầu 6 65(3) 62; 64
Đầu 7 76; 77(2) 73; 74; 78
Đầu 8 82 82; 86
Đầu 9 91; 99