Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 11/09/2019
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
38
45
Giải bảy
166
962
Giải sáu
6616
8724
3595
0630
7678
4928
Giải năm
6795
2891
Giải tư
38985
06505
70672
31331
70795
98357
82908
56935
31375
95423
80034
25969
45774
75286
Giải ba
06018
84791
32077
27200
Giải nhì
83249
71962
Giải nhất
84026
18023
Đặc biệt
661761
362918
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 08 00
Đầu 1 16; 18 18
Đầu 2 24; 26 23(2); 28
Đầu 3 31; 38 30; 34; 35
Đầu 4 49 45
Đầu 5 57
Đầu 6 61; 66 62(2); 69
Đầu 7 72 74; 75; 77; 78
Đầu 8 85 86
Đầu 9 91; 95(3) 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 04/09/2019
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
40
73
Giải bảy
165
113
Giải sáu
6657
8332
7161
9810
6266
4154
Giải năm
3874
6966
Giải tư
06230
50716
77092
91282
57325
64161
14248
11134
19835
02722
37260
35357
96111
31335
Giải ba
82484
90735
95166
94230
Giải nhì
32336
22461
Giải nhất
05315
50756
Đặc biệt
588228
235471
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0
Đầu 1 15; 16 10; 11; 13
Đầu 2 25; 28 22
Đầu 3 30; 32; 35; 36 30; 34; 35(2)
Đầu 4 40; 48
Đầu 5 57 54; 56; 57
Đầu 6 61(2); 65 60; 61; 66(3)
Đầu 7 74 71; 73
Đầu 8 82; 84
Đầu 9 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/08/2019
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
42
72
Giải bảy
450
303
Giải sáu
7778
7835
7436
3848
5602
6177
Giải năm
0556
7330
Giải tư
78020
50717
51828
19675
07248
48062
64565
22898
33058
80530
53834
46332
00953
73910
Giải ba
01995
26198
70747
65287
Giải nhì
06752
82869
Giải nhất
07471
91850
Đặc biệt
567552
481322
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 03
Đầu 1 17 10
Đầu 2 20; 28 22
Đầu 3 35; 36 30(2); 32; 34
Đầu 4 42; 48 47; 48
Đầu 5 50; 52(2); 56 50; 53; 58
Đầu 6 62; 65 69
Đầu 7 71; 75; 78 72; 77
Đầu 8 87
Đầu 9 95; 98 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/08/2019
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
27
84
Giải bảy
313
790
Giải sáu
5610
7156
8457
5411
4801
4704
Giải năm
7127
6987
Giải tư
21703
20148
89858
28077
67093
60798
34343
84706
04370
20901
10665
60639
52629
64773
Giải ba
23824
48204
95654
69506
Giải nhì
98182
32480
Giải nhất
97401
59743
Đặc biệt
040372
423858
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 03; 04 01(2); 04; 06(2)
Đầu 1 10; 13 11
Đầu 2 24; 27(2) 29
Đầu 3 39
Đầu 4 43; 48 43
Đầu 5 56; 57; 58 54; 58
Đầu 6 65
Đầu 7 72; 77 70; 73
Đầu 8 82 80; 84; 87
Đầu 9 93; 98 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/08/2019
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
14
69
Giải bảy
463
256
Giải sáu
1593
2853
7958
5990
6028
9293
Giải năm
5557
0459
Giải tư
82375
20417
38003
05083
36653
56318
42606
55671
22202
20119
12290
80698
61313
35237
Giải ba
76315
77236
83059
27305
Giải nhì
10985
81365
Giải nhất
35034
05484
Đặc biệt
561517
694988
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 06 02; 05
Đầu 1 14; 15; 17(2); 18 13; 19
Đầu 2 28
Đầu 3 34; 36 37
Đầu 4
Đầu 5 53(2); 57; 58 56; 59(2)
Đầu 6 63 65; 69
Đầu 7 75 71
Đầu 8 83; 85 84; 88
Đầu 9 93 90(2); 93; 98