Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 31/01/2018

6038

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 30/01/2018

2583

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 29/01/2018

4961

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 28/01/2018

2557

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 27/01/2018

6395

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 26/01/2018

6451

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 25/01/2018

6517

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 24/01/2018

7439

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 23/01/2018

9602

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 22/01/2018

8409

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 21/01/2018

5631

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 20/01/2018

6391

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 19/01/2018

6994

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 18/01/2018

7654

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 17/01/2018

1905

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 16/01/2018

7585

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 15/01/2018

9694

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 14/01/2018

3591

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 13/01/2018

4390

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 12/01/2018

6745

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 11/01/2018

2951

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 10/01/2018

9883

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 09/01/2018

5565

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 08/01/2018

4347

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 07/01/2018

5571

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 06/01/2018

4339

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 05/01/2018

8830

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 04/01/2018

3000

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 03/01/2018

4258

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 02/01/2018

6501

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 01/01/2018

0086

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 15-01-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
49
19 lần
79
18 lần
22
18 lần
56
17 lần
32
17 lần
09
16 lần
59
16 lần
03
16 lần
15
16 lần
73
15 lần
41
15 lần
00
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
19
7 lần
82
7 lần
29
6 lần
25
6 lần
69
6 lần
60
6 lần
87
6 lần
33
5 lần
12
5 lần
95
5 lần
23
5 lần
46
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
03
3 ngày
49
3 ngày
21
2 ngày
43
2 ngày
16
2 ngày
28
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
96
12 ngày
69
10 ngày
36
10 ngày
42
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
124 lần
7
123 lần
5
114 lần
4
113 lần
8
108 lần
1
103 lần
6
102 lần
2
98 lần
9
98 lần
3
97 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
119 lần
6
114 lần
8
112 lần
2
112 lần
4
112 lần
3
110 lần
1
107 lần
0
102 lần
5
98 lần
7
94 lần