Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 30/04/2018

4149

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 29/04/2018

9738

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 28/04/2018

7437

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 27/04/2018

7684

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 26/04/2018

9528

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 25/04/2018

5306

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 24/04/2018

8901

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 23/04/2018

1485

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 22/04/2018

5269

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 21/04/2018

9709

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 20/04/2018

2251

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 19/04/2018

0376

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 18/04/2018

4582

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 17/04/2018

5188

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 16/04/2018

2533

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 15/04/2018

1986

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 14/04/2018

8535

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 13/04/2018

2904

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 12/04/2018

5464

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 11/04/2018

7491

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 10/04/2018

5220

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 09/04/2018

6593

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 08/04/2018

6976

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 07/04/2018

6255

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 06/04/2018

2227

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 05/04/2018

7225

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 04/04/2018

5262

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 03/04/2018

1234

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 02/04/2018

5385

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 01/04/2018

1783

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-05-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
31
20 lần
11
19 lần
22
18 lần
77
17 lần
23
16 lần
66
15 lần
88
15 lần
40
15 lần
16
15 lần
32
15 lần
67
15 lần
46
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
20
7 lần
95
7 lần
80
7 lần
05
6 lần
06
6 lần
03
6 lần
19
6 lần
93
6 lần
47
5 lần
35
4 lần
59
4 lần
50
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
76
3 ngày
91
3 ngày
42
2 ngày
99
2 ngày
82
2 ngày
49
2 ngày
83
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
35
35 ngày
97
22 ngày
06
14 ngày
96
13 ngày
28
12 ngày
81
11 ngày
59
11 ngày
75
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
121 lần
3
120 lần
1
117 lần
8
115 lần
2
115 lần
7
111 lần
4
106 lần
9
96 lần
5
96 lần
0
83 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
132 lần
4
128 lần
1
120 lần
6
113 lần
7
105 lần
9
105 lần
8
101 lần
0
95 lần
3
94 lần
5
87 lần