Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 31/05/2018

0990

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 30/05/2018

7804

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 29/05/2018

7112

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 28/05/2018

1084

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 27/05/2018

3940

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 26/05/2018

5075

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 25/05/2018

0831

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 24/05/2018

7838

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 23/05/2018

2491

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 22/05/2018

3702

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 21/05/2018

1159

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 20/05/2018

3211

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 19/05/2018

5743

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 18/05/2018

3153

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 17/05/2018

4593

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 16/05/2018

2177

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 15/05/2018

2673

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 14/05/2018

9162

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 13/05/2018

9290

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 12/05/2018

4411

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 11/05/2018

2120

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 10/05/2018

3617

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 09/05/2018

7512

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 08/05/2018

9891

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 07/05/2018

3668

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 06/05/2018

9976

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 05/05/2018

6265

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 04/05/2018

8521

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 03/05/2018

4134

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 02/05/2018

9026

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 01/05/2018

9095

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 17-10-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
75
18 lần
90
18 lần
69
17 lần
53
17 lần
10
16 lần
20
16 lần
70
15 lần
47
15 lần
37
15 lần
62
15 lần
57
15 lần
49
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
52
8 lần
38
7 lần
05
7 lần
22
7 lần
66
7 lần
04
7 lần
61
7 lần
92
7 lần
09
6 lần
00
6 lần
91
6 lần
89
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
70
3 ngày
35
3 ngày
21
2 ngày
85
2 ngày
57
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
40
16 ngày
36
16 ngày
38
12 ngày
02
11 ngày
15
11 ngày
52
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
118 lần
7
117 lần
1
114 lần
2
112 lần
5
111 lần
8
108 lần
3
107 lần
6
103 lần
9
101 lần
0
89 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
127 lần
5
115 lần
3
113 lần
0
113 lần
2
110 lần
8
104 lần
6
103 lần
9
103 lần
1
97 lần
4
95 lần