Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 31/05/2018

0990

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 30/05/2018

7804

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 29/05/2018

7112

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 28/05/2018

1084

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 27/05/2018

3940

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 26/05/2018

5075

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 25/05/2018

0831

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 24/05/2018

7838

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 23/05/2018

2491

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 22/05/2018

3702

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 21/05/2018

1159

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 20/05/2018

3211

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 19/05/2018

5743

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 18/05/2018

3153

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 17/05/2018

4593

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 16/05/2018

2177

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 15/05/2018

2673

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 14/05/2018

9162

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 13/05/2018

9290

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 12/05/2018

4411

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 11/05/2018

2120

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 10/05/2018

3617

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 09/05/2018

7512

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 08/05/2018

9891

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 07/05/2018

3668

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 06/05/2018

9976

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 05/05/2018

6265

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 04/05/2018

8521

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 03/05/2018

4134

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 02/05/2018

9026

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 01/05/2018

9095

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-06-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
07
17 lần
86
17 lần
20
17 lần
58
17 lần
57
16 lần
54
16 lần
75
16 lần
40
16 lần
96
15 lần
81
15 lần
78
15 lần
02
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
31
6 lần
11
6 lần
41
6 lần
25
6 lần
17
6 lần
63
6 lần
22
6 lần
88
5 lần
70
5 lần
03
4 lần
74
4 lần
71
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
96
3 ngày
16
3 ngày
84
3 ngày
05
2 ngày
39
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
25
22 ngày
03
19 ngày
69
17 ngày
70
16 ngày
38
12 ngày
56
12 ngày
59
10 ngày
71
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
125 lần
0
120 lần
8
114 lần
4
112 lần
9
110 lần
3
106 lần
6
104 lần
7
99 lần
1
95 lần
2
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
118 lần
7
113 lần
8
110 lần
2
110 lần
0
109 lần
9
108 lần
5
107 lần
3
106 lần
4
104 lần
1
95 lần