Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 31/05/2018

0990

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 30/05/2018

7804

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 29/05/2018

7112

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 28/05/2018

1084

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 27/05/2018

3940

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 26/05/2018

5075

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 25/05/2018

0831

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 24/05/2018

7838

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 23/05/2018

2491

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 22/05/2018

3702

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 21/05/2018

1159

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 20/05/2018

3211

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 19/05/2018

5743

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 18/05/2018

3153

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 17/05/2018

4593

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 16/05/2018

2177

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 15/05/2018

2673

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 14/05/2018

9162

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 13/05/2018

9290

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 12/05/2018

4411

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 11/05/2018

2120

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 10/05/2018

3617

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 09/05/2018

7512

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 08/05/2018

9891

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 07/05/2018

3668

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 06/05/2018

9976

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 05/05/2018

6265

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 04/05/2018

8521

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 03/05/2018

4134

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 02/05/2018

9026

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 01/05/2018

9095

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 19-06-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
84
22 lần
23
20 lần
62
19 lần
91
19 lần
64
19 lần
40
19 lần
54
19 lần
73
19 lần
80
18 lần
97
18 lần
88
18 lần
92
17 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
26
6 lần
94
6 lần
33
5 lần
03
5 lần
20
5 lần
41
5 lần
57
4 lần
42
4 lần
15
4 lần
96
4 lần
63
4 lần
50
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
04
3 ngày
47
3 ngày
68
2 ngày
51
2 ngày
80
2 ngày
99
2 ngày
37
2 ngày
96
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
42
15 ngày
32
14 ngày
85
14 ngày
11
13 ngày
12
12 ngày
46
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
129 lần
6
118 lần
7
116 lần
9
113 lần
2
112 lần
1
106 lần
4
106 lần
3
95 lần
5
93 lần
0
92 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
134 lần
1
118 lần
2
118 lần
0
109 lần
8
107 lần
9
105 lần
7
101 lần
3
100 lần
5
94 lần
6
94 lần