Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 31/08/2017

1927

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 30/08/2017

5859

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 29/08/2017

4510

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 28/08/2017

5512

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 27/08/2017

3157

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 26/08/2017

3987

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 25/08/2017

3644

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 24/08/2017

9465

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 23/08/2017

2574

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 22/08/2017

6367

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 21/08/2017

6430

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 20/08/2017

2657

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 19/08/2017

7411

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 18/08/2017

1958

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 17/08/2017

1283

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 16/08/2017

3282

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 15/08/2017

5146

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 14/08/2017

7104

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 13/08/2017

2231

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 12/08/2017

7978

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 11/08/2017

9902

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 10/08/2017

7852

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 09/08/2017

4122

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 08/08/2017

6751

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 07/08/2017

7822

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 06/08/2017

1211

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 05/08/2017

8403

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 04/08/2017

1831

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 03/08/2017

3976

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 02/08/2017

2138

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 01/08/2017

0199

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-02-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
77
22 lần
85
18 lần
50
18 lần
04
17 lần
02
17 lần
91
17 lần
80
17 lần
15
16 lần
62
16 lần
94
16 lần
83
15 lần
21
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
59
7 lần
96
7 lần
16
7 lần
81
6 lần
74
6 lần
87
6 lần
07
5 lần
65
5 lần
31
5 lần
58
4 lần
78
4 lần
69
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
14
2 ngày
77
2 ngày
98
2 ngày
82
2 ngày
19
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
69
15 ngày
07
15 ngày
70
12 ngày
40
10 ngày
32
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
121 lần
7
116 lần
0
114 lần
9
113 lần
5
113 lần
2
108 lần
1
106 lần
3
102 lần
4
95 lần
6
92 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
122 lần
5
122 lần
4
114 lần
3
113 lần
0
110 lần
1
109 lần
7
104 lần
8
98 lần
6
97 lần
9
91 lần