Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 31/08/2017

1927

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 30/08/2017

5859

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 29/08/2017

4510

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 28/08/2017

5512

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 27/08/2017

3157

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 26/08/2017

3987

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 25/08/2017

3644

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 24/08/2017

9465

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 23/08/2017

2574

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 22/08/2017

6367

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 21/08/2017

6430

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 20/08/2017

2657

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 19/08/2017

7411

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 18/08/2017

1958

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 17/08/2017

1283

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 16/08/2017

3282

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 15/08/2017

5146

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 14/08/2017

7104

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 13/08/2017

2231

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 12/08/2017

7978

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 11/08/2017

9902

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 10/08/2017

7852

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 09/08/2017

4122

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 08/08/2017

6751

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 07/08/2017

7822

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 06/08/2017

1211

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 05/08/2017

8403

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 04/08/2017

1831

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 03/08/2017

3976

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 02/08/2017

2138

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 01/08/2017

0199

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-11-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
55
23 lần
62
19 lần
27
19 lần
25
18 lần
38
17 lần
30
16 lần
47
15 lần
98
15 lần
43
15 lần
28
15 lần
64
15 lần
63
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
31
7 lần
81
7 lần
76
7 lần
56
7 lần
08
7 lần
01
6 lần
29
5 lần
99
5 lần
83
4 lần
40
4 lần
96
4 lần
48
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
19
3 ngày
90
3 ngày
43
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
83
17 ngày
18
14 ngày
65
13 ngày
11
12 ngày
01
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
6
129 lần
2
127 lần
5
118 lần
7
108 lần
3
105 lần
9
103 lần
8
101 lần
1
99 lần
4
96 lần
0
94 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
123 lần
2
117 lần
7
116 lần
3
116 lần
0
115 lần
8
108 lần
4
106 lần
9
96 lần
1
94 lần
6
89 lần