Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 31/08/2017

1927

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 30/08/2017

5859

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 29/08/2017

4510

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 28/08/2017

5512

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 27/08/2017

3157

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 26/08/2017

3987

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 25/08/2017

3644

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 24/08/2017

9465

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 23/08/2017

2574

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 22/08/2017

6367

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 21/08/2017

6430

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 20/08/2017

2657

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 19/08/2017

7411

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 18/08/2017

1958

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 17/08/2017

1283

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 16/08/2017

3282

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 15/08/2017

5146

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 14/08/2017

7104

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 13/08/2017

2231

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 12/08/2017

7978

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 11/08/2017

9902

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 10/08/2017

7852

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 09/08/2017

4122

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 08/08/2017

6751

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 07/08/2017

7822

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 06/08/2017

1211

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 05/08/2017

8403

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 04/08/2017

1831

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 03/08/2017

3976

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 02/08/2017

2138

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 01/08/2017

0199

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 24-09-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
99
21 lần
95
19 lần
30
18 lần
15
18 lần
01
18 lần
14
18 lần
60
17 lần
83
16 lần
73
15 lần
22
15 lần
69
15 lần
90
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
82
7 lần
48
7 lần
19
7 lần
93
7 lần
51
7 lần
18
6 lần
94
6 lần
32
6 lần
64
6 lần
78
5 lần
42
5 lần
17
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
13
3 ngày
87
3 ngày
72
3 ngày
99
3 ngày
52
2 ngày
97
2 ngày
23
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
78
22 ngày
16
12 ngày
82
11 ngày
19
10 ngày
59
10 ngày
48
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
124 lần
3
115 lần
0
112 lần
1
108 lần
6
106 lần
5
106 lần
8
106 lần
7
103 lần
2
101 lần
4
99 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
124 lần
0
119 lần
9
117 lần
3
116 lần
4
108 lần
1
107 lần
2
102 lần
7
100 lần
6
99 lần
8
88 lần