Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 30/09/2017

5469

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 29/09/2017

6035

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 28/09/2017

0857

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 27/09/2017

1095

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 26/09/2017

5435

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 25/09/2017

0499

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 24/09/2017

3010

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 23/09/2017

0969

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 22/09/2017

3793

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 21/09/2017

9860

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 19/09/2017

4000

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 18/09/2017

0246

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 17/09/2017

3476

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 16/09/2017

6558

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 15/09/2017

0503

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 14/09/2017

6571

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 13/09/2017

1171

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 12/09/2017

9443

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 11/09/2017

4793

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 10/09/2017

2407

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 09/09/2017

4248

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 08/09/2017

9257

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 07/09/2017

6769

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 06/09/2017

9418

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 05/09/2017

0271

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 04/09/2017

2010

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 03/09/2017

0941

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 02/09/2017

5987

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 01/09/2017

3080

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 17-10-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
72
21 lần
95
19 lần
90
18 lần
24
17 lần
54
17 lần
55
17 lần
30
17 lần
77
16 lần
31
16 lần
01
16 lần
67
16 lần
22
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
05
6 lần
44
6 lần
32
6 lần
79
6 lần
42
6 lần
58
6 lần
63
6 lần
88
5 lần
47
5 lần
27
5 lần
78
4 lần
80
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
85
3 ngày
49
3 ngày
55
3 ngày
23
2 ngày
52
2 ngày
12
2 ngày
76
2 ngày
64
2 ngày
33
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
14
22 ngày
44
17 ngày
53
14 ngày
05
13 ngày
63
12 ngày
27
12 ngày
46
11 ngày
38
11 ngày
88
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
132 lần
1
117 lần
7
117 lần
0
112 lần
2
110 lần
3
108 lần
5
108 lần
6
102 lần
4
88 lần
8
86 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
121 lần
5
116 lần
4
116 lần
6
114 lần
1
111 lần
3
108 lần
7
106 lần
0
106 lần
9
93 lần
8
89 lần