Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 30/09/2017

5469

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 29/09/2017

6035

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 28/09/2017

0857

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 27/09/2017

1095

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 26/09/2017

5435

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 25/09/2017

0499

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 24/09/2017

3010

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 23/09/2017

0969

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 22/09/2017

3793

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 21/09/2017

9860

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 19/09/2017

4000

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 18/09/2017

0246

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 17/09/2017

3476

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 16/09/2017

6558

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 15/09/2017

0503

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 14/09/2017

6571

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 13/09/2017

1171

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 12/09/2017

9443

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 11/09/2017

4793

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 10/09/2017

2407

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 09/09/2017

4248

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 08/09/2017

9257

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 07/09/2017

6769

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 06/09/2017

9418

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 05/09/2017

0271

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 04/09/2017

2010

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 03/09/2017

0941

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 02/09/2017

5987

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 01/09/2017

3080

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 20-09-2018

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
20
23 lần
87
18 lần
40
17 lần
67
16 lần
27
16 lần
19
16 lần
36
16 lần
88
15 lần
49
15 lần
77
15 lần
31
15 lần
60
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
66
6 lần
41
6 lần
30
6 lần
72
6 lần
13
6 lần
95
6 lần
61
5 lần
44
5 lần
11
5 lần
18
5 lần
06
4 lần
50
1 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
74
3 ngày
77
2 ngày
62
2 ngày
81
2 ngày
82
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
50
25 ngày
66
19 ngày
52
12 ngày
84
12 ngày
14
11 ngày
86
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
122 lần
7
113 lần
3
112 lần
8
112 lần
6
107 lần
9
106 lần
5
105 lần
0
104 lần
4
104 lần
1
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
7
130 lần
9
124 lần
0
113 lần
4
108 lần
8
104 lần
3
103 lần
6
102 lần
2
100 lần
5
99 lần
1
97 lần