Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 30/09/2017

5469

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 29/09/2017

6035

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 28/09/2017

0857

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 27/09/2017

1095

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 26/09/2017

5435

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 25/09/2017

0499

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 24/09/2017

3010

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 23/09/2017

0969

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 22/09/2017

3793

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 21/09/2017

9860

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 19/09/2017

4000

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 18/09/2017

0246

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 17/09/2017

3476

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 16/09/2017

6558

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 15/09/2017

0503

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 14/09/2017

6571

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 13/09/2017

1171

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 12/09/2017

9443

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 11/09/2017

4793

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 10/09/2017

2407

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 09/09/2017

4248

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 08/09/2017

9257

Xổ số thần tài

XSTT thứ 5 ngày 07/09/2017

6769

Xổ số thần tài

XSTT thứ 4 ngày 06/09/2017

9418

Xổ số thần tài

XSTT thứ 3 ngày 05/09/2017

0271

Xổ số thần tài

XSTT thứ 2 ngày 04/09/2017

2010

Xổ số thần tài

XSTT chủ nhật ngày 03/09/2017

0941

Xổ số thần tài

XSTT thứ 7 ngày 02/09/2017

5987

Xổ số thần tài

XSTT thứ 6 ngày 01/09/2017

3080

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 12-12-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
55
22 lần
19
18 lần
80
17 lần
98
16 lần
30
16 lần
09
16 lần
25
16 lần
13
15 lần
75
15 lần
20
15 lần
33
15 lần
47
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
90
8 lần
18
7 lần
29
7 lần
32
7 lần
49
7 lần
17
7 lần
44
7 lần
07
6 lần
58
6 lần
31
6 lần
34
5 lần
96
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
21
4 ngày
55
2 ngày
42
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
58
13 ngày
07
13 ngày
47
13 ngày
82
12 ngày
29
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
2
124 lần
5
118 lần
6
116 lần
8
107 lần
1
105 lần
3
103 lần
7
103 lần
0
102 lần
9
101 lần
4
101 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
5
126 lần
0
113 lần
1
113 lần
7
108 lần
3
107 lần
9
107 lần
6
105 lần
2
103 lần
8
103 lần
4
95 lần