Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/02/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
11 lần
01,10
24 lần
03,30
23 lần
04,40
13 lần
05,50
13 lần
06,60
4 lần
07,70
15 lần
08,80
20 lần
09,90
8 lần
11,11
16 lần
12,21
12 lần
13,31
32 lần
14,41
28 lần
15,51
18 lần
16,61
7 lần
17,71
18 lần
18,81
26 lần
19,91
15 lần
20,02
13 lần
22,22
3 lần
23,32
11 lần
24,42
1 lần
25,52
5 lần
26,62
2 lần
27,72
9 lần
28,82
8 lần
29,92
2 lần
33,33
9 lần
34,43
11 lần
35,53
11 lần
36,63
9 lần
37,73
16 lần
38,83
14 lần
39,93
7 lần
44,44
9 lần
45,54
12 lần
46,64
6 lần
47,74
9 lần
49,94
8 lần
55,55
4 lần
56,65
3 lần
57,75
10 lần
58,85
9 lần
59,95
6 lần
66,66
1 lần
67,76
2 lần
68,86
6 lần
69,96
3 lần
77,77
5 lần
78,87
15 lần
79,97
5 lần
84,48
7 lần
88,88
3 lần
89,98
4 lần
99,99
2 lần