Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/10/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
5 lần
02,20
8 lần
03,30
1 lần
04,40
8 lần
05,50
6 lần
06,60
2 lần
07,70
3 lần
08,80
3 lần
09,90
4 lần
11,11
2 lần
12,21
8 lần
14,41
8 lần
15,51
8 lần
16,61
2 lần
17,71
6 lần
18,81
5 lần
19,91
4 lần
22,22
9 lần
23,32
2 lần
24,42
8 lần
25,52
17 lần
26,62
8 lần
27,72
21 lần
28,82
14 lần
29,92
16 lần
31,13
1 lần
35,53
2 lần
36,63
1 lần
37,73
3 lần
38,83
2 lần
44,44
3 lần
45,54
10 lần
47,74
7 lần
49,94
6 lần
55,55
6 lần
56,65
7 lần
57,75
14 lần
58,85
9 lần
59,95
9 lần
64,46
3 lần
66,66
2 lần
67,76
7 lần
68,86
3 lần
69,96
6 lần
77,77
8 lần
78,87
10 lần
79,97
14 lần
84,48
7 lần
88,88
3 lần
89,98
13 lần
93,39
1 lần
99,99
10 lần