Soi cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/07/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
15 lần
01,10
16 lần
02,20
9 lần
03,30
25 lần
04,40
1 lần
05,50
16 lần
06,60
15 lần
07,70
15 lần
08,80
27 lần
09,90
17 lần
11,11
3 lần
12,21
8 lần
13,31
10 lần
17,71
12 lần
18,81
17 lần
19,91
8 lần
22,22
3 lần
23,32
6 lần
25,52
5 lần
26,62
4 lần
27,72
10 lần
28,82
11 lần
29,92
5 lần
33,33
9 lần
34,43
1 lần
35,53
13 lần
36,63
11 lần
37,73
11 lần
38,83
22 lần
39,93
14 lần
51,15
7 lần
54,45
1 lần
55,55
3 lần
56,65
8 lần
57,75
5 lần
58,85
13 lần
59,95
8 lần
61,16
5 lần
64,46
1 lần
66,66
3 lần
67,76
7 lần
68,86
15 lần
69,96
9 lần
77,77
3 lần
78,87
14 lần
79,97
5 lần
84,48
3 lần
88,88
10 lần
89,98
19 lần
99,99
3 lần