Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/04/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
03,30
4 lần
06,60
3 lần
08,80
5 lần
10,01
3 lần
11,11
1 lần
12,21
1 lần
13,31
8 lần
14,41
2 lần
15,51
4 lần
16,61
3 lần
18,81
2 lần
23,32
4 lần
24,42
2 lần
25,52
4 lần
27,72
4 lần
28,82
2 lần
29,92
4 lần
33,33
6 lần
34,43
5 lần
36,63
7 lần
40,04
6 lần
44,44
2 lần
45,54
5 lần
46,64
4 lần
47,74
3 lần
48,84
5 lần
49,94
4 lần
50,05
3 lần
53,35
2 lần
55,55
1 lần
56,65
5 lần
57,75
1 lần
58,85
1 lần
59,95
3 lần
66,66
1 lần
67,76
3 lần
68,86
4 lần
69,96
3 lần
70,07
1 lần
71,17
2 lần
73,37
3 lần
83,38
2 lần
88,88
2 lần
90,09
4 lần
91,19
2 lần
93,39
3 lần
98,89
1 lần