Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/08/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
01,10
5 lần
02,20
11 lần
03,30
6 lần
04,40
4 lần
05,50
7 lần
06,60
6 lần
07,70
4 lần
08,80
3 lần
09,90
11 lần
11,11
1 lần
12,21
6 lần
13,31
4 lần
14,41
5 lần
15,51
4 lần
16,61
4 lần
17,71
2 lần
18,81
2 lần
19,91
7 lần
22,22
5 lần
23,32
10 lần
24,42
7 lần
25,52
3 lần
26,62
8 lần
27,72
9 lần
28,82
7 lần
29,92
21 lần
33,33
4 lần
34,43
6 lần
35,53
8 lần
36,63
6 lần
37,73
4 lần
38,83
3 lần
39,93
11 lần
44,44
1 lần
45,54
3 lần
46,64
5 lần
47,74
3 lần
48,84
4 lần
49,94
8 lần
56,65
3 lần
57,75
6 lần
58,85
4 lần
59,95
9 lần
66,66
3 lần
67,76
6 lần
68,86
4 lần
69,96
15 lần
77,77
1 lần
78,87
2 lần
79,97
8 lần
88,88
1 lần
89,98
8 lần
99,99
12 lần