Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/04/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
2 lần
01,10
4 lần
02,20
2 lần
03,30
9 lần
04,40
1 lần
05,50
4 lần
06,60
2 lần
07,70
2 lần
08,80
2 lần
09,90
3 lần
11,11
5 lần
12,21
8 lần
13,31
26 lần
14,41
4 lần
15,51
10 lần
16,61
8 lần
17,71
8 lần
18,81
6 lần
19,91
9 lần
23,32
7 lần
24,42
2 lần
26,62
3 lần
28,82
6 lần
29,92
3 lần
33,33
26 lần
34,43
10 lần
35,53
15 lần
36,63
16 lần
37,73
12 lần
38,83
30 lần
39,93
15 lần
44,44
1 lần
54,45
4 lần
55,55
1 lần
56,65
3 lần
58,85
12 lần
59,95
5 lần
64,46
2 lần
66,66
1 lần
67,76
3 lần
68,86
6 lần
69,96
7 lần
72,27
7 lần
74,47
2 lần
75,57
4 lần
77,77
2 lần
78,87
7 lần
79,97
7 lần
84,48
3 lần
88,88
6 lần
89,98
6 lần
94,49
2 lần
99,99
3 lần