Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/04/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
5 lần
01,10
12 lần
02,20
2 lần
03,30
15 lần
04,40
9 lần
05,50
4 lần
06,60
11 lần
07,70
4 lần
08,80
10 lần
09,90
6 lần
11,11
6 lần
12,21
6 lần
13,31
14 lần
14,41
5 lần
15,51
6 lần
16,61
14 lần
17,71
9 lần
18,81
12 lần
19,91
6 lần
23,32
4 lần
24,42
5 lần
25,52
4 lần
26,62
2 lần
27,72
3 lần
29,92
1 lần
33,33
10 lần
34,43
4 lần
35,53
15 lần
36,63
21 lần
37,73
10 lần
38,83
9 lần
39,93
8 lần
46,64
13 lần
47,74
4 lần
49,94
4 lần
54,45
2 lần
55,55
5 lần
57,75
7 lần
65,56
2 lần
66,66
3 lần
67,76
4 lần
68,86
15 lần
69,96
7 lần
77,77
1 lần
78,87
7 lần
79,97
4 lần
82,28
5 lần
84,48
5 lần
85,58
8 lần
88,88
4 lần
89,98
4 lần
95,59
2 lần
99,99
2 lần