Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/02/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
1 lần
02,20
1 lần
03,30
1 lần
04,40
1 lần
06,60
1 lần
08,80
1 lần
09,90
2 lần
21,12
1 lần
22,22
1 lần
23,32
2 lần
26,62
2 lần
29,92
2 lần
31,13
1 lần
33,33
1 lần
36,63
2 lần
38,83
2 lần
39,93
2 lần
48,84
2 lần
51,15
2 lần
52,25
2 lần
53,35
2 lần
56,65
2 lần
58,85
1 lần
59,95
2 lần
61,16
1 lần
66,66
1 lần
68,86
2 lần
69,96
2 lần
71,17
4 lần
72,27
1 lần
73,37
2 lần
76,67
1 lần
77,77
2 lần
78,87
3 lần
79,97
6 lần
81,18
1 lần
82,28
1 lần
88,88
1 lần
89,98
8 lần
91,19
4 lần
94,49
1 lần
99,99
3 lần