Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/11/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
02,20
9 lần
03,30
14 lần
04,40
3 lần
05,50
15 lần
06,60
13 lần
08,80
8 lần
09,90
12 lần
10,01
6 lần
11,11
4 lần
12,21
7 lần
13,31
15 lần
14,41
8 lần
15,51
14 lần
16,61
13 lần
18,81
10 lần
19,91
11 lần
23,32
5 lần
24,42
2 lần
25,52
6 lần
26,62
3 lần
28,82
6 lần
29,92
6 lần
33,33
5 lần
34,43
3 lần
35,53
9 lần
36,63
10 lần
37,73
15 lần
38,83
11 lần
39,93
6 lần
45,54
1 lần
48,84
3 lần
55,55
7 lần
56,65
9 lần
57,75
13 lần
58,85
11 lần
59,95
12 lần
66,66
3 lần
68,86
9 lần
69,96
9 lần
70,07
6 lần
71,17
6 lần
74,47
2 lần
78,87
11 lần
79,97
12 lần
88,88
4 lần
89,98
9 lần
94,49
2 lần
99,99
5 lần