Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/06/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
13 lần
01,10
14 lần
02,20
16 lần
03,30
11 lần
04,40
8 lần
05,50
18 lần
06,60
38 lần
07,70
11 lần
08,80
12 lần
09,90
14 lần
11,11
3 lần
12,21
8 lần
13,31
6 lần
14,41
4 lần
15,51
9 lần
16,61
19 lần
17,71
7 lần
18,81
7 lần
19,91
7 lần
22,22
6 lần
23,32
4 lần
25,52
17 lần
26,62
29 lần
27,72
9 lần
28,82
6 lần
29,92
10 lần
33,33
1 lần
34,43
1 lần
35,53
9 lần
36,63
17 lần
37,73
5 lần
38,83
4 lần
39,93
9 lần
42,24
4 lần
45,54
10 lần
46,64
16 lần
47,74
3 lần
48,84
2 lần
55,55
3 lần
56,65
26 lần
57,75
13 lần
58,85
12 lần
59,95
8 lần
66,66
31 lần
67,76
25 lần
68,86
20 lần
69,96
27 lần
77,77
4 lần
78,87
6 lần
79,97
8 lần
88,88
2 lần
89,98
12 lần
94,49
5 lần
99,99
4 lần