Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/07/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
01,10
1 lần
02,20
5 lần
03,30
10 lần
04,40
9 lần
05,50
6 lần
06,60
10 lần
07,70
2 lần
08,80
3 lần
09,90
5 lần
21,12
3 lần
22,22
3 lần
23,32
8 lần
24,42
10 lần
25,52
5 lần
29,92
7 lần
31,13
7 lần
33,33
3 lần
34,43
10 lần
35,53
9 lần
36,63
11 lần
37,73
1 lần
39,93
8 lần
41,14
6 lần
44,44
6 lần
45,54
6 lần
46,64
7 lần
47,74
4 lần
48,84
3 lần
49,94
15 lần
51,15
2 lần
55,55
2 lần
56,65
5 lần
57,75
2 lần
58,85
2 lần
59,95
6 lần
61,16
1 lần
62,26
4 lần
66,66
6 lần
67,76
6 lần
68,86
3 lần
69,96
12 lần
71,17
1 lần
72,27
1 lần
79,97
3 lần
81,18
1 lần
82,28
1 lần
89,98
2 lần
91,19
2 lần
99,99
4 lần