Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/09/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
4 lần
01,10
13 lần
02,20
11 lần
03,30
11 lần
04,40
7 lần
05,50
10 lần
06,60
9 lần
07,70
9 lần
08,80
6 lần
09,90
5 lần
11,11
8 lần
12,21
6 lần
13,31
18 lần
14,41
4 lần
15,51
13 lần
17,71
8 lần
18,81
3 lần
22,22
2 lần
23,32
9 lần
24,42
6 lần
25,52
5 lần
26,62
6 lần
27,72
7 lần
28,82
5 lần
29,92
5 lần
33,33
3 lần
34,43
5 lần
35,53
12 lần
36,63
11 lần
37,73
6 lần
39,93
9 lần
44,44
4 lần
45,54
6 lần
46,64
10 lần
47,74
9 lần
48,84
7 lần
49,94
4 lần
55,55
5 lần
56,65
7 lần
57,75
8 lần
58,85
6 lần
59,95
5 lần
61,16
5 lần
66,66
4 lần
67,76
12 lần
68,86
8 lần
69,96
2 lần
77,77
5 lần
79,97
5 lần
83,38
5 lần
87,78
8 lần
88,88
3 lần
91,19
7 lần
98,89
3 lần