Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/10/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

02,20
1 lần
03,30
2 lần
05,50
2 lần
07,70
2 lần
11,11
1 lần
17,71
8 lần
19,91
3 lần
21,12
2 lần
23,32
2 lần
24,42
2 lần
26,62
2 lần
27,72
3 lần
28,82
1 lần
31,13
1 lần
33,33
1 lần
38,83
1 lần
44,44
1 lần
51,15
1 lần
57,75
3 lần
65,56
1 lần
66,66
1 lần
67,76
2 lần
69,96
1 lần
77,77
5 lần
78,87
5 lần
79,97
5 lần
84,48
1 lần
94,49
1 lần
95,59
1 lần
98,89
1 lần