Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 10/12/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
01,10
4 lần
02,20
2 lần
06,60
1 lần
07,70
3 lần
08,80
5 lần
09,90
4 lần
12,21
3 lần
13,31
1 lần
25,52
1 lần
26,62
3 lần
27,72
3 lần
29,92
2 lần
30,03
2 lần
32,23
1 lần
35,53
1 lần
38,83
2 lần
39,93
3 lần
40,04
1 lần
41,14
1 lần
43,34
1 lần
47,74
2 lần
49,94
1 lần
50,05
1 lần
51,15
2 lần
55,55
1 lần
57,75
4 lần
59,95
5 lần
61,16
1 lần
63,36
1 lần
65,56
1 lần
66,66
2 lần
67,76
3 lần
71,17
1 lần
73,37
1 lần
77,77
1 lần
78,87
2 lần
81,18
2 lần
85,58
1 lần
86,68
1 lần
88,88
1 lần
89,98
4 lần
91,19
3 lần
96,69
1 lần
97,79
1 lần
99,99
4 lần