Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/07/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
3 lần
04,40
3 lần
05,50
2 lần
07,70
1 lần
09,90
2 lần
11,11
1 lần
13,31
6 lần
14,41
2 lần
19,91
4 lần
20,02
1 lần
21,12
2 lần
28,82
1 lần
30,03
1 lần
32,23
1 lần
34,43
1 lần
35,53
3 lần
39,93
3 lần
42,24
2 lần
44,44
1 lần
45,54
1 lần
51,15
1 lần
52,25
1 lần
55,55
1 lần
57,75
1 lần
58,85
2 lần
59,95
2 lần
60,06
1 lần
61,16
2 lần
64,46
2 lần
65,56
1 lần
68,86
1 lần
69,96
3 lần
71,17
1 lần
76,67
1 lần
77,77
1 lần
80,08
1 lần
81,18
1 lần
83,38
1 lần
84,48
1 lần
89,98
1 lần
92,29
1 lần
94,49
1 lần
97,79
1 lần
99,99
3 lần