Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 16/02/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
4 lần
02,20
2 lần
03,30
2 lần
04,40
3 lần
06,60
2 lần
08,80
6 lần
09,90
3 lần
11,11
1 lần
13,31
1 lần
16,61
2 lần
17,71
2 lần
19,91
3 lần
29,92
1 lần
36,63
3 lần
49,94
2 lần
50,05
1 lần
51,15
1 lần
56,65
2 lần
59,95
1 lần
75,57
1 lần
79,97
3 lần
81,18
1 lần
82,28
1 lần
85,58
1 lần
86,68
1 lần
89,98
2 lần
93,39
1 lần
96,69
4 lần
99,99
3 lần