Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 20/04/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
1 lần
02,20
3 lần
06,60
1 lần
08,80
3 lần
09,90
2 lần
11,11
1 lần
18,81
4 lần
19,91
1 lần
30,03
1 lần
31,13
2 lần
32,23
2 lần
35,53
2 lần
36,63
3 lần
37,73
1 lần
38,83
2 lần
39,93
2 lần
41,14
1 lần
42,24
1 lần
46,64
3 lần
47,74
1 lần
48,84
1 lần
51,15
3 lần
54,45
1 lần
55,55
2 lần
59,95
1 lần
61,16
2 lần
62,26
1 lần
68,86
3 lần
70,07
2 lần
72,27
1 lần
76,67
1 lần
77,77
1 lần
78,87
3 lần
88,88
1 lần
89,98
3 lần
92,29
2 lần
94,49
2 lần
96,69
2 lần