Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/06/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

02,20
1 lần
03,30
3 lần
06,60
9 lần
15,51
1 lần
16,61
2 lần
17,71
1 lần
18,81
1 lần
19,91
1 lần
22,22
2 lần
24,42
1 lần
25,52
1 lần
26,62
6 lần
28,82
1 lần
29,92
2 lần
32,23
1 lần
36,63
2 lần
46,64
3 lần
48,84
1 lần
55,55
1 lần
58,85
1 lần
65,56
1 lần
66,66
5 lần
68,86
5 lần
69,96
3 lần
70,07
1 lần
75,57
1 lần
76,67
3 lần
77,77
1 lần
78,87
2 lần
83,38
1 lần
90,09
1 lần