Soi cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/08/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
01,10
2 lần
04,40
2 lần
08,80
4 lần
16,61
2 lần
18,81
2 lần
20,02
1 lần
24,42
1 lần
25,52
1 lần
27,72
1 lần
34,43
3 lần
38,83
1 lần
39,93
1 lần
44,44
1 lần
45,54
1 lần
47,74
2 lần
48,84
2 lần
55,55
2 lần
56,65
2 lần
58,85
4 lần
60,06
1 lần
68,86
4 lần
70,07
1 lần
73,37
1 lần
78,87
1 lần
82,28
3 lần
88,88
3 lần
89,98
2 lần
94,49
1 lần
95,59
1 lần
99,99
1 lần