Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 29/05/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

04,40
1 lần
05,50
2 lần
07,70
2 lần
22,22
1 lần
24,42
1 lần
25,52
2 lần
26,62
4 lần
39,93
4 lần
41,14
1 lần
45,54
2 lần
46,64
2 lần
47,74
6 lần
49,94
2 lần
59,95
3 lần
69,96
2 lần
72,27
2 lần
73,37
2 lần
75,57
4 lần
76,67
1 lần
77,77
3 lần
78,87
3 lần
79,97
3 lần
82,28
1 lần
83,38
1 lần
84,48
1 lần
86,68
3 lần
89,98
2 lần
90,09
1 lần
92,29
1 lần
99,99
1 lần