Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 18/08/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

02,20
1 lần
03,30
3 lần
04,40
2 lần
05,50
2 lần
06,60
2 lần
08,80
5 lần
12,21
2 lần
13,31
4 lần
22,22
2 lần
23,32
3 lần
25,52
4 lần
26,62
1 lần
28,82
2 lần
29,92
2 lần
33,33
1 lần
36,63
1 lần
38,83
1 lần
41,14
1 lần
42,24
1 lần
43,34
1 lần
47,74
2 lần
51,15
1 lần
53,35
1 lần
55,55
1 lần
56,65
1 lần
59,95
3 lần
71,17
1 lần
84,48
1 lần
86,68
1 lần
89,98
5 lần
96,69
2 lần
99,99
1 lần