Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/09/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
1 lần
02,20
2 lần
07,70
2 lần
09,90
3 lần
13,31
7 lần
14,41
2 lần
17,71
4 lần
18,81
2 lần
23,32
3 lần
26,62
2 lần
28,82
3 lần
29,92
5 lần
30,03
1 lần
33,33
5 lần
35,53
1 lần
36,63
3 lần
37,73
6 lần
39,93
1 lần
44,44
1 lần
46,64
1 lần
47,74
1 lần
48,84
1 lần
50,05
2 lần
56,65
3 lần
57,75
3 lần
58,85
1 lần
59,95
6 lần
60,06
1 lần
61,16
2 lần
66,66
2 lần
67,76
3 lần
68,86
2 lần
69,96
4 lần
72,27
2 lần
77,77
1 lần
78,87
4 lần
91,19
1 lần
97,79
2 lần
98,89
1 lần
99,99
1 lần