Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 19/04/2018

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

01,10
1 lần
11,11
1 lần
12,21
1 lần
13,31
5 lần
14,41
2 lần
15,51
1 lần
16,61
2 lần
17,71
1 lần
18,81
2 lần
19,91
9 lần
20,02
1 lần
23,32
4 lần
25,52
1 lần
28,82
2 lần
29,92
1 lần
30,03
2 lần
33,33
6 lần
34,43
2 lần
35,53
1 lần
36,63
5 lần
37,73
3 lần
38,83
5 lần
39,93
9 lần
48,84
4 lần
54,45
2 lần
56,65
1 lần
58,85
3 lần
62,26
1 lần
64,46
1 lần
72,27
1 lần
77,77
1 lần
78,87
1 lần
88,88
1 lần
89,98
2 lần
94,49
2 lần
96,69
1 lần
99,99
2 lần