Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 21/11/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
3 lần
04,40
2 lần
06,60
4 lần
09,90
4 lần
10,01
1 lần
12,21
1 lần
13,31
4 lần
14,41
3 lần
15,51
3 lần
26,62
2 lần
29,92
2 lần
30,03
1 lần
33,33
1 lần
34,43
1 lần
35,53
1 lần
39,93
1 lần
50,05
1 lần
56,65
3 lần
58,85
1 lần
61,16
2 lần
64,46
3 lần
68,86
2 lần
70,07
2 lần
71,17
2 lần
72,27
2 lần
74,47
1 lần
80,08
4 lần
81,18
2 lần
83,38
1 lần
84,48
1 lần
87,78
1 lần
89,98
2 lần
94,49
2 lần
95,59
1 lần
96,69
1 lần
97,79
2 lần
99,99
1 lần