Soi cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 24/06/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
01,10
3 lần
02,20
3 lần
03,30
1 lần
04,40
4 lần
05,50
3 lần
06,60
2 lần
07,70
3 lần
08,80
2 lần
16,61
2 lần
24,42
3 lần
28,82
1 lần
29,92
2 lần
34,43
1 lần
36,63
2 lần
45,54
4 lần
47,74
1 lần
48,84
2 lần
51,15
1 lần
52,25
1 lần
55,55
2 lần
58,85
4 lần
59,95
4 lần
64,46
2 lần
65,56
1 lần
67,76
2 lần
71,17
1 lần
73,37
1 lần
75,57
1 lần
79,97
1 lần
81,18
1 lần
86,68
1 lần
88,88
1 lần
89,98
3 lần
90,09
2 lần