Cầu loto bạch thủ

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 25/04/2017

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00
1 lần
03,30
1 lần
05,50
4 lần
06,60
1 lần
09,90
2 lần
11,11
1 lần
12,21
1 lần
13,31
3 lần
20,02
1 lần
24,42
3 lần
25,52
2 lần
26,62
1 lần
27,72
2 lần
28,82
2 lần
32,23
2 lần
33,33
2 lần
34,43
5 lần
35,53
9 lần
36,63
6 lần
37,73
3 lần
39,93
8 lần
40,04
1 lần
41,14
2 lần
45,54
2 lần
46,64
3 lần
47,74
3 lần
49,94
1 lần
56,65
4 lần
57,75
3 lần
58,85
2 lần
59,95
4 lần
70,07
2 lần
71,17
1 lần
76,67
1 lần
79,97
3 lần
83,38
1 lần
84,48
1 lần
88,88
1 lần
91,19
1 lần
92,29
1 lần
96,69
1 lần
99,99
3 lần