Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 52 ra ngày 07/10/2018 đến ngày 18/10/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 02 ra ngày 06/10/2018 đến ngày 18/10/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 15 ra ngày 06/10/2018 đến ngày 18/10/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 38 ra ngày 05/10/2018 đến ngày 18/10/2018 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 36 ra ngày 01/10/2018 đến ngày 18/10/2018 chưa ra là 17 ngày
- Cặp số 40 ra ngày 01/10/2018 đến ngày 18/10/2018 chưa ra là 17 ngày