Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 71 ra ngày 14/06/2019 đến ngày 24/06/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 59 ra ngày 14/06/2019 đến ngày 24/06/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 56 ra ngày 12/06/2019 đến ngày 24/06/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 38 ra ngày 12/06/2019 đến ngày 24/06/2019 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 70 ra ngày 08/06/2019 đến ngày 24/06/2019 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 69 ra ngày 07/06/2019 đến ngày 24/06/2019 chưa ra là 17 ngày
- Cặp số 03 ra ngày 05/06/2019 đến ngày 24/06/2019 chưa ra là 19 ngày
- Cặp số 25 ra ngày 02/06/2019 đến ngày 24/06/2019 chưa ra là 22 ngày