Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 86 ra ngày 06/02/2018 đến ngày 20/02/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 18 ra ngày 06/02/2018 đến ngày 20/02/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 69 ra ngày 05/02/2018 đến ngày 20/02/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 07 ra ngày 05/02/2018 đến ngày 20/02/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 65 ra ngày 04/02/2018 đến ngày 20/02/2018 chưa ra là 12 ngày