Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 31 ra ngày 11/06/2018 đến ngày 21/06/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 12 ra ngày 07/06/2018 đến ngày 21/06/2018 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 32 ra ngày 05/06/2018 đến ngày 21/06/2018 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 42 ra ngày 04/06/2018 đến ngày 21/06/2018 chưa ra là 17 ngày