Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 51 ra ngày 19/05/2017 đến ngày 29/05/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 73 ra ngày 17/05/2017 đến ngày 29/05/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 88 ra ngày 16/05/2017 đến ngày 29/05/2017 chưa ra là 13 ngày
- Cặp số 20 ra ngày 14/05/2017 đến ngày 29/05/2017 chưa ra là 15 ngày
- Cặp số 65 ra ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/2017 chưa ra là 23 ngày