Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 59 ra ngày 14/09/2017 đến ngày 24/09/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 48 ra ngày 14/09/2017 đến ngày 24/09/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 19 ra ngày 14/09/2017 đến ngày 24/09/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 82 ra ngày 13/09/2017 đến ngày 24/09/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 16 ra ngày 12/09/2017 đến ngày 24/09/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 78 ra ngày 02/09/2017 đến ngày 24/09/2017 chưa ra là 22 ngày