Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 76 ra ngày 10/04/2019 đến ngày 20/04/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 75 ra ngày 06/04/2019 đến ngày 20/04/2019 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 09 ra ngày 04/04/2019 đến ngày 20/04/2019 chưa ra là 16 ngày
- Cặp số 78 ra ngày 21/03/2019 đến ngày 20/04/2019 chưa ra là 30 ngày