Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 40 ra ngày 12/11/2017 đến ngày 21/11/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 65 ra ngày 12/11/2017 đến ngày 21/11/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 18 ra ngày 11/11/2017 đến ngày 21/11/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 74 ra ngày 11/11/2017 đến ngày 21/11/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 83 ra ngày 08/11/2017 đến ngày 21/11/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 96 ra ngày 29/10/2017 đến ngày 21/11/2017 chưa ra là 25 ngày