Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 45 ra ngày 08/04/2018 đến ngày 18/04/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 80 ra ngày 06/04/2018 đến ngày 18/04/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 71 ra ngày 06/04/2018 đến ngày 18/04/2018 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 93 ra ngày 04/04/2018 đến ngày 18/04/2018 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 75 ra ngày 01/04/2018 đến ngày 18/04/2018 chưa ra là 17 ngày
- Cặp số 06 ra ngày 31/03/2018 đến ngày 18/04/2018 chưa ra là 18 ngày