Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 72 ra ngày 14/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 57 ra ngày 13/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 09 ra ngày 13/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 08 ra ngày 13/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 48 ra ngày 12/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 17 ra ngày 12/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 12 ngày
- Cặp số 84 ra ngày 10/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 04 ra ngày 10/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 02 ra ngày 03/07/2017 đến ngày 24/07/2017 chưa ra là 21 ngày