Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 06 ra ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 16 ra ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 81 ra ngày 31/01/2019 đến ngày 15/02/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 18 ra ngày 31/01/2019 đến ngày 15/02/2019 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 95 ra ngày 30/01/2019 đến ngày 15/02/2019 chưa ra là 12 ngày