Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 05 ra ngày 07/08/2018 đến ngày 17/08/2018 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 40 ra ngày 06/08/2018 đến ngày 17/08/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 32 ra ngày 06/08/2018 đến ngày 17/08/2018 chưa ra là 11 ngày
- Cặp số 50 ra ngày 03/08/2018 đến ngày 17/08/2018 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 15 ra ngày 03/08/2018 đến ngày 17/08/2018 chưa ra là 14 ngày
- Cặp số 90 ra ngày 02/08/2018 đến ngày 17/08/2018 chưa ra là 15 ngày
- Cặp số 03 ra ngày 31/07/2018 đến ngày 17/08/2018 chưa ra là 17 ngày