Thống kê loto gan

Hướng dẫn sử dụng

Chọn khoảng ngày cần xem:

Biên độ gan:

 

Kết quả thống kê

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
- Cặp số 86 ra ngày 11/08/2019 đến ngày 21/08/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 69 ra ngày 11/08/2019 đến ngày 21/08/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 31 ra ngày 11/08/2019 đến ngày 21/08/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 26 ra ngày 11/08/2019 đến ngày 21/08/2019 chưa ra là 10 ngày
- Cặp số 73 ra ngày 04/08/2019 đến ngày 21/08/2019 chưa ra là 17 ngày
- Cặp số 16 ra ngày 01/08/2019 đến ngày 21/08/2019 chưa ra là 20 ngày