Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 19/08/2000 về 34937 sau đó ngày 20/08/2000 về 78989
Ngày 30/10/2000 về 54637 sau đó ngày 31/10/2000 về 75624
Ngày 08/01/2001 về 36137 sau đó ngày 09/01/2001 về 63981
Ngày 16/01/2001 về 86037 sau đó ngày 17/01/2001 về 24347
Ngày 03/06/2001 về 55937 sau đó ngày 04/06/2001 về 51188
Ngày 18/07/2001 về 69637 sau đó ngày 19/07/2001 về 58232
Ngày 16/10/2001 về 79937 sau đó ngày 17/10/2001 về 89116
Ngày 25/03/2002 về 35837 sau đó ngày 26/03/2002 về 04984
Ngày 03/04/2002 về 61937 sau đó ngày 04/04/2002 về 27773
Ngày 13/05/2002 về 42037 sau đó ngày 14/05/2002 về 36530
Ngày 16/09/2002 về 18737 sau đó ngày 17/09/2002 về 78183
Ngày 06/10/2002 về 15837 sau đó ngày 07/10/2002 về 72489
Ngày 15/10/2002 về 81437 sau đó ngày 16/10/2002 về 96834
Ngày 22/04/2003 về 43537 sau đó ngày 23/04/2003 về 07164
Ngày 04/05/2003 về 69237 sau đó ngày 05/05/2003 về 12864
Ngày 08/10/2003 về 99437 sau đó ngày 09/10/2003 về 09441
Ngày 03/11/2003 về 06537 sau đó ngày 04/11/2003 về 62817
Ngày 07/11/2003 về 90737 sau đó ngày 08/11/2003 về 61401
Ngày 03/12/2003 về 43537 sau đó ngày 04/12/2003 về 88903
Ngày 08/05/2004 về 27937 sau đó ngày 09/05/2004 về 78937
Ngày 09/05/2004 về 78937 sau đó ngày 10/05/2004 về 46849
Ngày 28/08/2004 về 08537 sau đó ngày 29/08/2004 về 91507
Ngày 25/01/2005 về 34437 sau đó ngày 26/01/2005 về 97368
Ngày 22/05/2005 về 46837 sau đó ngày 23/05/2005 về 96959
Ngày 25/09/2006 về 00537 sau đó ngày 26/09/2006 về 81476
Ngày 31/12/2006 về 64837 sau đó ngày 01/01/2007 về 78376
Ngày 13/10/2007 về 05937 sau đó ngày 14/10/2007 về 62214
Ngày 28/10/2007 về 37337 sau đó ngày 29/10/2007 về 95878
Ngày 04/01/2008 về 20337 sau đó ngày 05/01/2008 về 71559
Ngày 16/04/2008 về 83937 sau đó ngày 17/04/2008 về 84878
Ngày 09/07/2008 về 71537 sau đó ngày 10/07/2008 về 56259
Ngày 14/11/2008 về 59837 sau đó ngày 15/11/2008 về 26289
Ngày 17/11/2008 về 86537 sau đó ngày 18/11/2008 về 53362
Ngày 08/12/2008 về 34937 sau đó ngày 09/12/2008 về 14317
Ngày 31/12/2008 về 72837 sau đó ngày 01/01/2009 về 30872
Ngày 20/04/2009 về 83437 sau đó ngày 21/04/2009 về 98141
Ngày 08/06/2009 về 78937 sau đó ngày 09/06/2009 về 84202
Ngày 02/12/2009 về 42737 sau đó ngày 03/12/2009 về 30415
Ngày 04/06/2010 về 63537 sau đó ngày 05/06/2010 về 74699
Ngày 07/10/2010 về 91737 sau đó ngày 08/10/2010 về 06908
Ngày 19/10/2010 về 57037 sau đó ngày 20/10/2010 về 69149
Ngày 04/11/2010 về 81637 sau đó ngày 05/11/2010 về 97183
Ngày 23/03/2011 về 19737 sau đó ngày 24/03/2011 về 05436
Ngày 28/04/2011 về 78237 sau đó ngày 29/04/2011 về 60991
Ngày 12/06/2012 về 10837 sau đó ngày 13/06/2012 về 97665
Ngày 17/06/2012 về 07437 sau đó ngày 18/06/2012 về 63692
Ngày 27/10/2012 về 71037 sau đó ngày 28/10/2012 về 47181
Ngày 16/11/2012 về 02637 sau đó ngày 17/11/2012 về 77131
Ngày 28/11/2012 về 38837 sau đó ngày 29/11/2012 về 59488
Ngày 03/12/2012 về 10237 sau đó ngày 04/12/2012 về 59048
Ngày 15/01/2013 về 90137 sau đó ngày 16/01/2013 về 76353
Ngày 23/02/2013 về 67437 sau đó ngày 24/02/2013 về 62370
Ngày 12/03/2013 về 74237 sau đó ngày 13/03/2013 về 48660
Ngày 06/05/2013 về 84037 sau đó ngày 07/05/2013 về 57145
Ngày 29/05/2013 về 34437 sau đó ngày 30/05/2013 về 64352
Ngày 03/08/2013 về 22537 sau đó ngày 04/08/2013 về 18089
Ngày 18/02/2014 về 91737 sau đó ngày 19/02/2014 về 31764
Ngày 30/05/2015 về 18637 sau đó ngày 31/05/2015 về 16739
Ngày 10/11/2015 về 13137 sau đó ngày 11/11/2015 về 96056
Ngày 02/02/2016 về 72537 sau đó ngày 03/02/2016 về 84175
Ngày 22/06/2016 về 82537 sau đó ngày 23/06/2016 về 34529
Ngày 03/08/2016 về 82837 sau đó ngày 04/08/2016 về 39113
Ngày 19/07/2017 về 66937 sau đó ngày 20/07/2017 về 11733

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 37 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
331131
291751
561391
643894
521451
601701
531481
882311
812921
651911
361832
492081
991151
021412
721172
621593
782141
762681
071371
031011
341301
731841
161321
471241

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0536
1678
2265
3876
4776
5646
6756
7859
81176
93125

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 8 (11 lần) - 7 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (7 lần) - 4 (7 lần) - 5 (6 lần) - 1 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (3 lần) - 2 (2 lần)
Chạm đuôi: 9 (12 lần) - 4 (7 lần) - 8 (7 lần) - 3 (7 lần) - 1 (7 lần) - 2 (6 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) - 5 (4 lần) - 0 (3 lần)
Chạm tổng: 7 (9 lần) - 1 (8 lần) - 0 (6 lần) - 6 (6 lần) - 5 (6 lần) - 4 (6 lần) - 8 (6 lần) - 3 (6 lần) - 9 (5 lần) - 2 (5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 37 vào Thứ 2

Ngày 07/05/2013 giải đặc biệt về 57145 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 04/12/2012 giải đặc biệt về 59048 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 09/06/2009 giải đặc biệt về 84202 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 21/04/2009 giải đặc biệt về 98141 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 09/12/2008 giải đặc biệt về 14317 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 18/11/2008 giải đặc biệt về 53362 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 26/09/2006 giải đặc biệt về 81476 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 04/11/2003 giải đặc biệt về 62817 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 17/09/2002 giải đặc biệt về 78183 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 14/05/2002 giải đặc biệt về 36530 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 26/03/2002 giải đặc biệt về 04984 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 09/01/2001 giải đặc biệt về 63981 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 31/10/2000 giải đặc biệt về 75624 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 25/07 sau khi ra 37 vào ngày 24/07

Ngày 25/07/2000 giải đặc biệt về 77824 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 25/07/2001 giải đặc biệt về 88717 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 25/07/2002 giải đặc biệt về 50994 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 25/07/2003 giải đặc biệt về 51616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 25/07/2004 giải đặc biệt về 24550 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 25/07/2005 giải đặc biệt về 90260 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 25/07/2006 giải đặc biệt về 68361 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 25/07/2007 giải đặc biệt về 22050 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 25/07/2008 giải đặc biệt về 90298 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 25/07/2009 giải đặc biệt về 06732 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 25/07/2010 giải đặc biệt về 00484 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 25/07/2011 giải đặc biệt về 19804 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 25/07/2012 giải đặc biệt về 37818 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 25/07/2013 giải đặc biệt về 08904 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 25/07/2014 giải đặc biệt về 74199 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 25/07/2015 giải đặc biệt về 15890 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 25/07/2016 giải đặc biệt về 29835 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8