Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 27/03/2000 về 86519 sau đó ngày 28/03/2000 về 41057
Ngày 07/04/2000 về 39319 sau đó ngày 08/04/2000 về 81563
Ngày 10/11/2000 về 98819 sau đó ngày 11/11/2000 về 40552
Ngày 31/05/2001 về 1819 sau đó ngày 01/06/2001 về 27442
Ngày 05/08/2001 về 91819 sau đó ngày 06/08/2001 về 82003
Ngày 28/11/2001 về 69819 sau đó ngày 29/11/2001 về 99009
Ngày 13/04/2002 về 96919 sau đó ngày 14/04/2002 về 35230
Ngày 08/05/2002 về 42319 sau đó ngày 09/05/2002 về 10713
Ngày 07/05/2003 về 57219 sau đó ngày 08/05/2003 về 53514
Ngày 11/10/2003 về 67819 sau đó ngày 12/10/2003 về 89788
Ngày 21/11/2003 về 80619 sau đó ngày 22/11/2003 về 50691
Ngày 02/02/2004 về 22419 sau đó ngày 03/02/2004 về 15729
Ngày 14/06/2004 về 97819 sau đó ngày 15/06/2004 về 82404
Ngày 22/07/2004 về 22119 sau đó ngày 23/07/2004 về 86180
Ngày 13/08/2004 về 33019 sau đó ngày 14/08/2004 về 84502
Ngày 25/12/2004 về 07919 sau đó ngày 26/12/2004 về 02574
Ngày 20/01/2005 về 88619 sau đó ngày 21/01/2005 về 95528
Ngày 02/05/2005 về 67119 sau đó ngày 03/05/2005 về 00717
Ngày 14/08/2005 về 92519 sau đó ngày 15/08/2005 về 99092
Ngày 14/11/2005 về 83519 sau đó ngày 15/11/2005 về 57506
Ngày 24/01/2006 về 46319 sau đó ngày 25/01/2006 về 10303
Ngày 16/03/2006 về 42919 sau đó ngày 17/03/2006 về 37670
Ngày 02/02/2007 về 83419 sau đó ngày 03/02/2007 về 48134
Ngày 06/08/2008 về 01219 sau đó ngày 07/08/2008 về 35256
Ngày 25/11/2008 về 04019 sau đó ngày 26/11/2008 về 35991
Ngày 07/12/2008 về 66419 sau đó ngày 08/12/2008 về 34937
Ngày 02/08/2009 về 35119 sau đó ngày 03/08/2009 về 87332
Ngày 12/06/2010 về 87219 sau đó ngày 13/06/2010 về 45939
Ngày 02/07/2010 về 12519 sau đó ngày 03/07/2010 về 20823
Ngày 26/09/2010 về 41119 sau đó ngày 27/09/2010 về 60640
Ngày 26/03/2011 về 13319 sau đó ngày 27/03/2011 về 46549
Ngày 03/05/2011 về 43819 sau đó ngày 04/05/2011 về 55471
Ngày 12/07/2011 về 09719 sau đó ngày 13/07/2011 về 05730
Ngày 19/09/2011 về 95219 sau đó ngày 20/09/2011 về 71463
Ngày 09/12/2011 về 21119 sau đó ngày 10/12/2011 về 82470
Ngày 13/02/2012 về 67819 sau đó ngày 14/02/2012 về 41384
Ngày 18/03/2012 về 66019 sau đó ngày 19/03/2012 về 54436
Ngày 27/07/2012 về 51819 sau đó ngày 28/07/2012 về 11934
Ngày 25/09/2012 về 93919 sau đó ngày 26/09/2012 về 83176
Ngày 17/02/2013 về 02319 sau đó ngày 18/02/2013 về 75593
Ngày 03/03/2013 về 13019 sau đó ngày 04/03/2013 về 33982
Ngày 02/04/2013 về 23619 sau đó ngày 03/04/2013 về 87670
Ngày 28/07/2013 về 32219 sau đó ngày 29/07/2013 về 08309
Ngày 16/11/2014 về 83219 sau đó ngày 17/11/2014 về 77267
Ngày 28/11/2014 về 36219 sau đó ngày 29/11/2014 về 21759
Ngày 18/12/2014 về 05919 sau đó ngày 19/12/2014 về 98712
Ngày 26/01/2015 về 25419 sau đó ngày 27/01/2015 về 89188
Ngày 29/03/2015 về 20019 sau đó ngày 30/03/2015 về 49471
Ngày 25/06/2015 về 83019 sau đó ngày 26/06/2015 về 39900
Ngày 25/08/2015 về 50519 sau đó ngày 26/08/2015 về 83301
Ngày 01/02/2016 về 47619 sau đó ngày 02/02/2016 về 72537
Ngày 11/06/2016 về 95619 sau đó ngày 12/06/2016 về 92524
Ngày 26/01/2017 về 40519 Ngày 27/01/2017 không quay thưởng.
Ngày 15/02/2017 về 48219 sau đó ngày 16/02/2017 về 85543
Ngày 04/04/2017 về 69919 sau đó ngày 05/04/2017 về 66007
Ngày 11/09/2017 về 08819 sau đó ngày 12/09/2017 về 76795
Ngày 19/08/2018 về 11219 sau đó ngày 20/08/2018 về 93757
Ngày 01/09/2018 về 48319 sau đó ngày 02/09/2018 về 19640
Ngày 15/10/2018 về 47019 sau đó ngày 16/10/2018 về 82524

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 19 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
242402
572951
071431
372011
001712
882121
591671
092703
821931
761342
361841
632302
491231
391321
912561
032061
921171
281741
021801
041291
141131
421521

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01097
1455
2576
3988
4586
5513
6346
7778
8534
9565

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 0 (10 lần) - 3 (9 lần) - 7 (7 lần) - 9 (5 lần) - 8 (5 lần) - 5 (5 lần) - 4 (5 lần) - 2 (5 lần) - 1 (4 lần) - 6 (3 lần)
Chạm đuôi: 0 (9 lần) - 4 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (7 lần) - 2 (7 lần) - 9 (6 lần) - 1 (5 lần) - 6 (4 lần) - 8 (3 lần) - 5 (1 lần)
Chạm tổng: 7 (8 lần) - 3 (8 lần) - 0 (7 lần) - 6 (6 lần) - 4 (6 lần) - 2 (6 lần) - 9 (5 lần) - 1 (5 lần) - 8 (4 lần) - 5 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 19 vào Thứ 2

Ngày 16/10/2018 giải đặc biệt về 82524 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 12/09/2017 giải đặc biệt về 76795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 02/02/2016 giải đặc biệt về 72537 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 27/01/2015 giải đặc biệt về 89188 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 14/02/2012 giải đặc biệt về 41384 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 20/09/2011 giải đặc biệt về 71463 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 15/11/2005 giải đặc biệt về 57506 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 03/05/2005 giải đặc biệt về 00717 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 15/06/2004 giải đặc biệt về 82404 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 03/02/2004 giải đặc biệt về 15729 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 28/03/2000 giải đặc biệt về 41057 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 26/03 sau khi ra 19 vào ngày 25/03

Ngày 26/03/2000 giải đặc biệt về 26181 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 26/03/2001 giải đặc biệt về 64553 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 26/03/2002 giải đặc biệt về 04984 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 26/03/2003 giải đặc biệt về 50124 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 26/03/2004 giải đặc biệt về 02026 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 26/03/2005 giải đặc biệt về 35042 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 26/03/2006 giải đặc biệt về 16846 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 26/03/2007 giải đặc biệt về 89725 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 26/03/2008 giải đặc biệt về 01632 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 26/03/2009 giải đặc biệt về 92450 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 26/03/2010 giải đặc biệt về 04564 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 26/03/2011 giải đặc biệt về 13319 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 26/03/2012 giải đặc biệt về 65289 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 26/03/2013 giải đặc biệt về 51492 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 26/03/2014 giải đặc biệt về 45482 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 26/03/2015 giải đặc biệt về 38024 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 26/03/2016 giải đặc biệt về 36982 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 26/03/2017 giải đặc biệt về 93508 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 26/03/2018 giải đặc biệt về 07223 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5