Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 17/03/2000 về 40727 sau đó ngày 18/03/2000 về 65500
Ngày 08/08/2000 về 22827 sau đó ngày 09/08/2000 về 64487
Ngày 23/10/2000 về 50327 sau đó ngày 24/10/2000 về 51517
Ngày 01/08/2001 về 97227 sau đó ngày 02/08/2001 về 11121
Ngày 04/08/2001 về 72227 sau đó ngày 05/08/2001 về 91819
Ngày 25/02/2002 về 58827 sau đó ngày 26/02/2002 về 67209
Ngày 18/05/2002 về 82127 sau đó ngày 19/05/2002 về 22739
Ngày 07/09/2002 về 64727 sau đó ngày 08/09/2002 về 38614
Ngày 28/10/2002 về 35827 sau đó ngày 29/10/2002 về 81863
Ngày 10/11/2002 về 08427 sau đó ngày 11/11/2002 về 99017
Ngày 11/03/2004 về 94927 sau đó ngày 12/03/2004 về 48456
Ngày 10/04/2004 về 82927 sau đó ngày 11/04/2004 về 80201
Ngày 17/04/2004 về 50027 sau đó ngày 18/04/2004 về 02550
Ngày 25/05/2004 về 89827 sau đó ngày 26/05/2004 về 14447
Ngày 10/07/2004 về 05527 sau đó ngày 11/07/2004 về 69996
Ngày 01/03/2005 về 75427 sau đó ngày 02/03/2005 về 86389
Ngày 07/08/2005 về 22927 sau đó ngày 08/08/2005 về 99926
Ngày 29/08/2005 về 13927 sau đó ngày 30/08/2005 về 85382
Ngày 22/12/2005 về 76127 sau đó ngày 23/12/2005 về 21345
Ngày 12/01/2006 về 65327 sau đó ngày 13/01/2006 về 03188
Ngày 22/07/2006 về 61227 sau đó ngày 23/07/2006 về 49657
Ngày 02/10/2006 về 67627 sau đó ngày 03/10/2006 về 65679
Ngày 19/12/2006 về 87027 sau đó ngày 20/12/2006 về 27908
Ngày 25/05/2007 về 48727 sau đó ngày 26/05/2007 về 39292
Ngày 08/08/2007 về 95227 sau đó ngày 09/08/2007 về 94836
Ngày 14/09/2007 về 18727 sau đó ngày 15/09/2007 về 38423
Ngày 22/12/2007 về 19627 sau đó ngày 23/12/2007 về 76092
Ngày 11/01/2008 về 41827 sau đó ngày 12/01/2008 về 41093
Ngày 20/02/2008 về 39127 sau đó ngày 21/02/2008 về 63259
Ngày 21/08/2008 về 23027 sau đó ngày 22/08/2008 về 72033
Ngày 27/08/2008 về 46027 sau đó ngày 28/08/2008 về 24956
Ngày 21/09/2008 về 63727 sau đó ngày 22/09/2008 về 08610
Ngày 04/10/2008 về 77527 sau đó ngày 05/10/2008 về 26263
Ngày 26/12/2008 về 32027 sau đó ngày 27/12/2008 về 00616
Ngày 19/07/2009 về 47027 sau đó ngày 20/07/2009 về 54179
Ngày 27/06/2010 về 14627 sau đó ngày 28/06/2010 về 60474
Ngày 13/07/2010 về 00127 sau đó ngày 14/07/2010 về 63218
Ngày 11/08/2010 về 56527 sau đó ngày 12/08/2010 về 19639
Ngày 31/10/2010 về 53127 sau đó ngày 01/11/2010 về 98499
Ngày 02/01/2011 về 41927 sau đó ngày 03/01/2011 về 05424
Ngày 03/03/2011 về 61827 sau đó ngày 04/03/2011 về 69186
Ngày 13/03/2011 về 67827 sau đó ngày 14/03/2011 về 23749
Ngày 30/06/2011 về 55127 sau đó ngày 01/07/2011 về 38728
Ngày 03/10/2011 về 05527 sau đó ngày 04/10/2011 về 01365
Ngày 16/12/2011 về 83127 sau đó ngày 17/12/2011 về 51370
Ngày 24/12/2011 về 18527 sau đó ngày 25/12/2011 về 63513
Ngày 01/02/2012 về 06427 sau đó ngày 02/02/2012 về 72315
Ngày 02/10/2012 về 70927 sau đó ngày 03/10/2012 về 64412
Ngày 26/10/2012 về 19327 sau đó ngày 27/10/2012 về 71037
Ngày 30/04/2013 về 13627 sau đó ngày 01/05/2013 về 43000
Ngày 21/07/2013 về 59127 sau đó ngày 22/07/2013 về 63833
Ngày 14/03/2014 về 18427 sau đó ngày 15/03/2014 về 90065
Ngày 07/05/2014 về 96027 sau đó ngày 08/05/2014 về 62885
Ngày 08/08/2014 về 19927 sau đó ngày 09/08/2014 về 85689
Ngày 08/03/2015 về 55427 sau đó ngày 09/03/2015 về 80299
Ngày 23/03/2015 về 93027 sau đó ngày 24/03/2015 về 56781
Ngày 09/06/2015 về 62027 sau đó ngày 10/06/2015 về 80802
Ngày 06/01/2016 về 08627 sau đó ngày 07/01/2016 về 03734
Ngày 16/04/2016 về 50227 sau đó ngày 17/04/2016 về 03388
Ngày 28/04/2016 về 95627 sau đó ngày 29/04/2016 về 65431
Ngày 18/06/2016 về 27927 sau đó ngày 19/06/2016 về 58056
Ngày 13/07/2016 về 11427 sau đó ngày 14/07/2016 về 42398
Ngày 13/08/2016 về 81827 sau đó ngày 14/08/2016 về 50182
Ngày 26/06/2017 về 70727 sau đó ngày 27/06/2017 về 40303
Ngày 27/10/2017 về 51627 sau đó ngày 28/10/2017 về 88324
Ngày 04/11/2017 về 40627 sau đó ngày 05/11/2017 về 90260
Ngày 09/11/2017 về 04327 sau đó ngày 10/11/2017 về 70523

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 27 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
232601
242031
822981
563311
882341
021811
992892
851652
332002
371121
151131
701281
491861
392181
741792
161632
101591
931922
361081
571451
261961
471501
011172
141091
191211
871

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0767
110411
2765
3895
4354
5656
65810
7466
81066
97127

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 8 (10 lần) - 1 (10 lần) - 3 (8 lần) - 9 (7 lần) - 2 (7 lần) - 0 (7 lần) - 5 (6 lần) - 6 (5 lần) - 7 (4 lần) - 4 (3 lần)
Chạm đuôi: 9 (12 lần) - 3 (9 lần) - 6 (8 lần) - 7 (6 lần) - 8 (6 lần) - 2 (6 lần) - 0 (6 lần) - 5 (5 lần) - 4 (5 lần) - 1 (4 lần)
Chạm tổng: 1 (11 lần) - 6 (10 lần) - 9 (7 lần) - 0 (7 lần) - 7 (6 lần) - 5 (6 lần) - 8 (6 lần) - 3 (5 lần) - 2 (5 lần) - 4 (4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 27 vào Thứ 6

Ngày 28/10/2017 giải đặc biệt về 88324 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 09/08/2014 giải đặc biệt về 85689 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 15/03/2014 giải đặc biệt về 90065 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 27/10/2012 giải đặc biệt về 71037 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 17/12/2011 giải đặc biệt về 51370 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 27/12/2008 giải đặc biệt về 00616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 12/01/2008 giải đặc biệt về 41093 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 15/09/2007 giải đặc biệt về 38423 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 26/05/2007 giải đặc biệt về 39292 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 18/03/2000 giải đặc biệt về 65500 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/08 sau khi ra 27 vào ngày 17/08

Ngày 18/08/2000 giải đặc biệt về 42194 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 18/08/2001 giải đặc biệt về 24174 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 18/08/2002 giải đặc biệt về 99380 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 18/08/2003 giải đặc biệt về 35629 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 18/08/2004 giải đặc biệt về 56111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 18/08/2005 giải đặc biệt về 97617 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 18/08/2006 giải đặc biệt về 74016 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 18/08/2007 giải đặc biệt về 55605 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 18/08/2008 giải đặc biệt về 39613 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 18/08/2009 giải đặc biệt về 61131 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 18/08/2010 giải đặc biệt về 21988 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 18/08/2011 giải đặc biệt về 51373 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 18/08/2012 giải đặc biệt về 42933 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 18/08/2013 giải đặc biệt về 81577 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 18/08/2014 giải đặc biệt về 42470 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 18/08/2015 giải đặc biệt về 65322 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 18/08/2016 giải đặc biệt về 26862 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 18/08/2017 giải đặc biệt về 22279 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6