Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 16/02/2000 về 53528 sau đó ngày 17/02/2000 về 25849
Ngày 05/05/2000 về 73928 sau đó ngày 06/05/2000 về 14487
Ngày 13/06/2000 về 70528 sau đó ngày 14/06/2000 về 17684
Ngày 29/10/2000 về 55128 sau đó ngày 30/10/2000 về 54637
Ngày 03/11/2000 về 76528 sau đó ngày 04/11/2000 về 91360
Ngày 30/12/2000 về 38828 sau đó ngày 31/12/2000 về 58262
Ngày 20/03/2001 về 27628 sau đó ngày 21/03/2001 về 86611
Ngày 04/03/2002 về 55928 sau đó ngày 05/03/2002 về 86110
Ngày 10/05/2002 về 85828 sau đó ngày 11/05/2002 về 72413
Ngày 24/06/2002 về 26628 sau đó ngày 25/06/2002 về 36683
Ngày 27/06/2002 về 00128 sau đó ngày 28/06/2002 về 54678
Ngày 14/04/2003 về 58328 sau đó ngày 15/04/2003 về 22881
Ngày 23/05/2003 về 87328 sau đó ngày 24/05/2003 về 08195
Ngày 16/08/2003 về 93228 sau đó ngày 17/08/2003 về 54675
Ngày 23/11/2003 về 32828 sau đó ngày 24/11/2003 về 08879
Ngày 27/01/2004 về 88828 sau đó ngày 28/01/2004 về 88681
Ngày 21/01/2005 về 95528 sau đó ngày 22/01/2005 về 58495
Ngày 03/02/2005 về 03928 sau đó ngày 04/02/2005 về 12586
Ngày 30/01/2006 về 13128 sau đó ngày 31/01/2006 về 94868
Ngày 15/03/2006 về 73428 sau đó ngày 16/03/2006 về 42919
Ngày 26/08/2006 về 82328 sau đó ngày 27/08/2006 về 59623
Ngày 08/09/2006 về 55728 sau đó ngày 09/09/2006 về 88323
Ngày 18/12/2006 về 38828 sau đó ngày 19/12/2006 về 87027
Ngày 26/07/2007 về 18728 sau đó ngày 27/07/2007 về 92003
Ngày 21/04/2008 về 06128 sau đó ngày 22/04/2008 về 09503
Ngày 17/07/2008 về 87328 sau đó ngày 18/07/2008 về 49648
Ngày 29/01/2009 về 78528 sau đó ngày 30/01/2009 về 54268
Ngày 02/06/2009 về 87228 sau đó ngày 03/06/2009 về 61516
Ngày 03/09/2009 về 95428 sau đó ngày 04/09/2009 về 53302
Ngày 19/10/2009 về 51328 sau đó ngày 20/10/2009 về 29066
Ngày 22/06/2010 về 92628 sau đó ngày 23/06/2010 về 54492
Ngày 01/01/2011 về 24028 sau đó ngày 02/01/2011 về 41927
Ngày 01/07/2011 về 38728 sau đó ngày 02/07/2011 về 41742
Ngày 06/10/2011 về 56528 sau đó ngày 07/10/2011 về 48236
Ngày 03/08/2012 về 76528 sau đó ngày 04/08/2012 về 70700
Ngày 09/10/2012 về 68128 sau đó ngày 10/10/2012 về 61164
Ngày 15/11/2012 về 68228 sau đó ngày 16/11/2012 về 02637
Ngày 28/06/2013 về 73028 sau đó ngày 29/06/2013 về 26526
Ngày 18/09/2013 về 90428 sau đó ngày 19/09/2013 về 63090
Ngày 24/10/2013 về 28128 sau đó ngày 25/10/2013 về 87864
Ngày 29/10/2013 về 28828 sau đó ngày 30/10/2013 về 00571
Ngày 01/11/2013 về 59628 sau đó ngày 02/11/2013 về 89390
Ngày 29/07/2014 về 02228 sau đó ngày 30/07/2014 về 86970
Ngày 27/10/2015 về 72228 sau đó ngày 28/10/2015 về 76946
Ngày 06/11/2015 về 30628 sau đó ngày 07/11/2015 về 77915
Ngày 28/12/2015 về 46328 sau đó ngày 29/12/2015 về 48196
Ngày 09/10/2016 về 81128 sau đó ngày 10/10/2016 về 73100
Ngày 30/03/2017 về 98628 sau đó ngày 31/03/2017 về 57214
Ngày 13/10/2017 về 47028 sau đó ngày 14/10/2017 về 69172

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 28 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
721141
002961
151461
701902
711642
261372
361421
272921
661021
161682
481032
232191
861952
812791
751781
831131
101111
621601
841871
491

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0578
1743
2556
3363
4446
5046
6774
7652
8643
9638

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 6 (7 lần) - 1 (7 lần) - 9 (6 lần) - 8 (6 lần) - 7 (6 lần) - 2 (5 lần) - 0 (5 lần) - 4 (4 lần) - 3 (3 lần) - 5 (0 lần)
Chạm đuôi: 6 (7 lần) - 0 (7 lần) - 3 (6 lần) - 7 (5 lần) - 2 (5 lần) - 8 (4 lần) - 5 (4 lần) - 4 (4 lần) - 1 (4 lần) - 9 (3 lần)
Chạm tổng: 9 (8 lần) - 0 (8 lần) - 5 (6 lần) - 4 (6 lần) - 2 (6 lần) - 6 (4 lần) - 8 (3 lần) - 1 (3 lần) - 3 (3 lần) - 7 (2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 28 vào Thứ 3

Ngày 28/10/2015 giải đặc biệt về 76946 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 30/07/2014 giải đặc biệt về 86970 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 30/10/2013 giải đặc biệt về 00571 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 10/10/2012 giải đặc biệt về 61164 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 23/06/2010 giải đặc biệt về 54492 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 03/06/2009 giải đặc biệt về 61516 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 28/01/2004 giải đặc biệt về 88681 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 21/03/2001 giải đặc biệt về 86611 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 14/06/2000 giải đặc biệt về 17684 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/02 sau khi ra 28 vào ngày 20/02

Ngày 21/02/2000 giải đặc biệt về 48389 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 21/02/2001 giải đặc biệt về 88343 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 21/02/2002 giải đặc biệt về 30315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 21/02/2003 giải đặc biệt về 43417 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 21/02/2004 giải đặc biệt về 12467 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 21/02/2005 giải đặc biệt về 49502 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 21/02/2006 giải đặc biệt về 92091 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 21/02/2007 giải đặc biệt về 58536 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 21/02/2008 giải đặc biệt về 63259 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 21/02/2009 giải đặc biệt về 59322 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 21/02/2010 giải đặc biệt về 93187 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 21/02/2011 giải đặc biệt về 61338 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 21/02/2012 giải đặc biệt về 09766 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 21/02/2013 giải đặc biệt về 10162 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 21/02/2014 giải đặc biệt về 29789 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 21/02/2016 giải đặc biệt về 87489 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 21/02/2017 giải đặc biệt về 79548 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2