Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 15/06/2000 về 57050 sau đó ngày 16/06/2000 về 47301
Ngày 23/11/2000 về 83150 sau đó ngày 24/11/2000 về 49158
Ngày 30/07/2001 về 72950 sau đó ngày 31/07/2001 về 61595
Ngày 17/02/2002 về 26450 sau đó ngày 18/02/2002 về 50388
Ngày 02/07/2002 về 26550 sau đó ngày 03/07/2002 về 35710
Ngày 27/10/2002 về 84650 sau đó ngày 28/10/2002 về 35827
Ngày 12/12/2002 về 84450 sau đó ngày 13/12/2002 về 43048
Ngày 14/12/2002 về 12850 sau đó ngày 15/12/2002 về 53972
Ngày 13/01/2003 về 74750 sau đó ngày 14/01/2003 về 67818
Ngày 19/03/2003 về 79350 sau đó ngày 20/03/2003 về 21018
Ngày 09/04/2003 về 51550 sau đó ngày 10/04/2003 về 72450
Ngày 10/04/2003 về 72450 sau đó ngày 11/04/2003 về 42168
Ngày 10/06/2003 về 62150 sau đó ngày 11/06/2003 về 15021
Ngày 24/07/2003 về 31150 sau đó ngày 25/07/2003 về 51616
Ngày 07/08/2003 về 73750 sau đó ngày 08/08/2003 về 60421
Ngày 01/04/2004 về 85650 sau đó ngày 02/04/2004 về 60344
Ngày 18/04/2004 về 02550 sau đó ngày 19/04/2004 về 31788
Ngày 25/07/2004 về 24550 sau đó ngày 26/07/2004 về 25579
Ngày 25/10/2004 về 16150 sau đó ngày 26/10/2004 về 24558
Ngày 17/11/2004 về 02950 sau đó ngày 18/11/2004 về 14849
Ngày 10/12/2004 về 02250 sau đó ngày 11/12/2004 về 21489
Ngày 14/02/2005 về 06450 sau đó ngày 15/02/2005 về 51681
Ngày 01/06/2005 về 44950 sau đó ngày 02/06/2005 về 74443
Ngày 01/01/2006 về 26850 sau đó ngày 02/01/2006 về 99465
Ngày 31/01/2007 về 76850 sau đó ngày 01/02/2007 về 72670
Ngày 25/07/2007 về 22050 sau đó ngày 26/07/2007 về 18728
Ngày 14/03/2008 về 82050 sau đó ngày 15/03/2008 về 61118
Ngày 13/07/2008 về 93450 sau đó ngày 14/07/2008 về 41511
Ngày 29/08/2008 về 57750 sau đó ngày 30/08/2008 về 17629
Ngày 18/02/2009 về 40250 sau đó ngày 19/02/2009 về 52150
Ngày 19/02/2009 về 52150 sau đó ngày 20/02/2009 về 74652
Ngày 26/03/2009 về 92450 sau đó ngày 27/03/2009 về 81606
Ngày 23/04/2009 về 93250 sau đó ngày 24/04/2009 về 61842
Ngày 07/06/2009 về 27150 sau đó ngày 08/06/2009 về 78937
Ngày 01/07/2009 về 92550 sau đó ngày 02/07/2009 về 37386
Ngày 12/07/2009 về 71750 sau đó ngày 13/07/2009 về 17518
Ngày 24/07/2009 về 29050 sau đó ngày 25/07/2009 về 06732
Ngày 09/10/2009 về 39750 sau đó ngày 10/10/2009 về 28801
Ngày 06/01/2010 về 07150 sau đó ngày 07/01/2010 về 86471
Ngày 12/02/2011 về 09850 sau đó ngày 13/02/2011 về 98026
Ngày 21/01/2012 về 25750 Ngày 22/01/2012 không quay thưởng.
Ngày 25/08/2012 về 72850 sau đó ngày 26/08/2012 về 32198
Ngày 19/09/2012 về 43850 sau đó ngày 20/09/2012 về 50568
Ngày 10/04/2013 về 00350 sau đó ngày 11/04/2013 về 27626
Ngày 04/05/2013 về 54550 sau đó ngày 05/05/2013 về 27857
Ngày 22/05/2013 về 18450 sau đó ngày 23/05/2013 về 25852
Ngày 14/09/2013 về 03950 sau đó ngày 15/09/2013 về 93385
Ngày 07/07/2014 về 44050 sau đó ngày 08/07/2014 về 09536
Ngày 28/01/2015 về 43550 sau đó ngày 29/01/2015 về 54556
Ngày 10/03/2015 về 91950 sau đó ngày 11/03/2015 về 36017
Ngày 02/08/2015 về 15650 sau đó ngày 03/08/2015 về 60895
Ngày 24/01/2016 về 29150 sau đó ngày 25/01/2016 về 11704
Ngày 22/03/2016 về 66350 sau đó ngày 23/03/2016 về 98752
Ngày 21/05/2016 về 75850 sau đó ngày 22/05/2016 về 06448
Ngày 08/07/2016 về 69450 sau đó ngày 09/07/2016 về 31202
Ngày 16/09/2016 về 13850 sau đó ngày 17/09/2016 về 54005
Ngày 23/03/2017 về 06750 sau đó ngày 24/03/2017 về 80732
Ngày 16/11/2017 về 24750 sau đó ngày 17/11/2017 về 35408
Ngày 30/11/2017 về 51750 sau đó ngày 01/12/2017 về 35516
Ngày 25/04/2018 về 26550 sau đó ngày 26/04/2018 về 92986

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 50 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
862162
081322
051021
482523
041952
171561
361851
571262
682981
711012
184371
421061
502291
111281
701651
431811
891491
582791
882441
212721
271101

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0742
1976
2785
3416
4627
5955
6395
7449
87156
9348

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 5 (9 lần) - 1 (9 lần) - 8 (7 lần) - 2 (7 lần) - 0 (7 lần) - 4 (6 lần) - 7 (4 lần) - 3 (4 lần) - 9 (3 lần) - 6 (3 lần)
Chạm đuôi: 8 (15 lần) - 6 (9 lần) - 2 (8 lần) - 1 (7 lần) - 5 (5 lần) - 9 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (4 lần) - 4 (2 lần) - 3 (1 lần)
Chạm tổng: 7 (9 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 3 (6 lần) - 8 (6 lần) - 1 (6 lần) - 6 (5 lần) - 5 (5 lần) - 2 (5 lần) - 0 (2 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 50 vào Thứ 5

Ngày 01/12/2017 giải đặc biệt về 35516 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 17/11/2017 giải đặc biệt về 35408 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 24/03/2017 giải đặc biệt về 80732 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 24/04/2009 giải đặc biệt về 61842 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 27/03/2009 giải đặc biệt về 81606 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 20/02/2009 giải đặc biệt về 74652 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 02/04/2004 giải đặc biệt về 60344 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 08/08/2003 giải đặc biệt về 60421 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 25/07/2003 giải đặc biệt về 51616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 11/04/2003 giải đặc biệt về 42168 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 13/12/2002 giải đặc biệt về 43048 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 24/11/2000 giải đặc biệt về 49158 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 16/06/2000 giải đặc biệt về 47301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 19/10 sau khi ra 50 vào ngày 18/10

Ngày 19/10/2000 giải đặc biệt về 36055 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 19/10/2001 giải đặc biệt về 35547 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 19/10/2002 giải đặc biệt về 03048 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 19/10/2003 giải đặc biệt về 02180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 19/10/2004 giải đặc biệt về 07060 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 19/10/2005 giải đặc biệt về 86332 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 19/10/2006 giải đặc biệt về 76712 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 19/10/2007 giải đặc biệt về 30795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 19/10/2008 giải đặc biệt về 82142 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 19/10/2009 giải đặc biệt về 51328 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 19/10/2010 giải đặc biệt về 57037 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 19/10/2011 giải đặc biệt về 29760 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 19/10/2012 giải đặc biệt về 38339 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 19/10/2013 giải đặc biệt về 35399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 19/10/2014 giải đặc biệt về 81372 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 19/10/2015 giải đặc biệt về 83245 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 19/10/2016 giải đặc biệt về 42683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 19/10/2017 giải đặc biệt về 59331 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4