Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 16/01/2000 về 88689 sau đó ngày 17/01/2000 về 64107
Ngày 21/02/2000 về 48389 sau đó ngày 22/02/2000 về 47003
Ngày 20/08/2000 về 78989 sau đó ngày 21/08/2000 về 03109
Ngày 07/10/2000 về 48789 sau đó ngày 08/10/2000 về 11992
Ngày 15/03/2002 về 11889 sau đó ngày 16/03/2002 về 52596
Ngày 07/10/2002 về 72489 sau đó ngày 08/10/2002 về 02004
Ngày 05/01/2003 về 38089 sau đó ngày 06/01/2003 về 33158
Ngày 19/02/2003 về 69489 sau đó ngày 20/02/2003 về 37697
Ngày 26/02/2003 về 97589 sau đó ngày 27/02/2003 về 52887
Ngày 09/03/2003 về 63789 sau đó ngày 10/03/2003 về 58879
Ngày 23/03/2003 về 52289 sau đó ngày 24/03/2003 về 42880
Ngày 27/08/2003 về 62989 sau đó ngày 28/08/2003 về 54847
Ngày 11/12/2004 về 21489 sau đó ngày 12/12/2004 về 09058
Ngày 14/12/2004 về 72689 sau đó ngày 15/12/2004 về 23280
Ngày 02/03/2005 về 86389 sau đó ngày 03/03/2005 về 40507
Ngày 20/04/2005 về 68889 sau đó ngày 21/04/2005 về 42861
Ngày 24/05/2005 về 51489 sau đó ngày 25/05/2005 về 66676
Ngày 05/02/2006 về 58189 sau đó ngày 06/02/2006 về 55857
Ngày 05/06/2006 về 11189 sau đó ngày 06/06/2006 về 68751
Ngày 19/08/2006 về 56889 sau đó ngày 20/08/2006 về 29753
Ngày 14/04/2007 về 53289 sau đó ngày 15/04/2007 về 32336
Ngày 02/05/2007 về 59389 sau đó ngày 03/05/2007 về 30766
Ngày 01/06/2007 về 93489 sau đó ngày 02/06/2007 về 65323
Ngày 06/11/2007 về 22289 sau đó ngày 07/11/2007 về 65197
Ngày 15/11/2008 về 26289 sau đó ngày 16/11/2008 về 37835
Ngày 28/04/2009 về 11889 sau đó ngày 29/04/2009 về 44610
Ngày 13/08/2009 về 33989 sau đó ngày 14/08/2009 về 91914
Ngày 09/09/2009 về 38989 sau đó ngày 10/09/2009 về 69074
Ngày 28/10/2009 về 65989 sau đó ngày 29/10/2009 về 17112
Ngày 25/03/2010 về 46289 sau đó ngày 26/03/2010 về 04564
Ngày 02/10/2010 về 88289 sau đó ngày 03/10/2010 về 86340
Ngày 29/01/2011 về 20589 sau đó ngày 30/01/2011 về 14506
Ngày 09/10/2011 về 54589 sau đó ngày 10/10/2011 về 16882
Ngày 24/10/2011 về 67989 sau đó ngày 25/10/2011 về 12660
Ngày 11/02/2012 về 21989 sau đó ngày 12/02/2012 về 44385
Ngày 26/03/2012 về 65289 sau đó ngày 27/03/2012 về 02476
Ngày 19/04/2012 về 53089 sau đó ngày 20/04/2012 về 45299
Ngày 11/06/2012 về 04089 sau đó ngày 12/06/2012 về 10837
Ngày 11/01/2013 về 94789 sau đó ngày 12/01/2013 về 62793
Ngày 18/04/2013 về 53089 sau đó ngày 19/04/2013 về 48048
Ngày 04/08/2013 về 18089 sau đó ngày 05/08/2013 về 99951
Ngày 22/10/2013 về 49189 sau đó ngày 23/10/2013 về 10215
Ngày 21/02/2014 về 29789 sau đó ngày 22/02/2014 về 32017
Ngày 10/06/2014 về 18489 sau đó ngày 11/06/2014 về 44151
Ngày 09/08/2014 về 85689 sau đó ngày 10/08/2014 về 42313
Ngày 17/09/2014 về 97389 sau đó ngày 18/09/2014 về 39122
Ngày 29/10/2014 về 21089 sau đó ngày 30/10/2014 về 25765
Ngày 15/03/2015 về 78089 sau đó ngày 16/03/2015 về 35489
Ngày 16/03/2015 về 35489 sau đó ngày 17/03/2015 về 28451
Ngày 13/08/2015 về 15389 sau đó ngày 14/08/2015 về 21836
Ngày 01/09/2015 về 10689 sau đó ngày 02/09/2015 về 55897
Ngày 05/09/2015 về 40389 sau đó ngày 06/09/2015 về 34803
Ngày 29/09/2015 về 94489 sau đó ngày 30/09/2015 về 77432
Ngày 21/02/2016 về 87489 sau đó ngày 22/02/2016 về 33258
Ngày 10/06/2016 về 68089 sau đó ngày 11/06/2016 về 95619
Ngày 21/08/2016 về 04689 sau đó ngày 22/08/2016 về 57958
Ngày 31/08/2016 về 77489 sau đó ngày 01/09/2016 về 94102
Ngày 14/12/2016 về 35289 sau đó ngày 15/12/2016 về 51178
Ngày 15/01/2017 về 02489 sau đó ngày 16/01/2017 về 66332
Ngày 24/01/2017 về 57089 sau đó ngày 25/01/2017 về 74696
Ngày 01/09/2017 về 22989 sau đó ngày 02/09/2017 về 05731
Ngày 06/01/2018 về 15589 sau đó ngày 07/01/2018 về 13957
Ngày 13/02/2018 về 56489 sau đó ngày 14/02/2018 về 83871

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 89 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
711572
311962
322781
021584
191032
973362
514891
651221
131171
151481
931371
991762
851601
821061
401641
121741
141101
351231
661531
611072
802471
791871
041921
091

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0854
1775
2276
37610
4345
51148
65811
76114
8667
9853

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 5 (11 lần) - 9 (8 lần) - 0 (8 lần) - 3 (7 lần) - 1 (7 lần) - 8 (6 lần) - 7 (6 lần) - 6 (5 lần) - 4 (3 lần) - 2 (2 lần)
Chạm đuôi: 7 (11 lần) - 6 (8 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 8 (6 lần) - 3 (6 lần) - 0 (5 lần) - 9 (5 lần) - 5 (4 lần) - 4 (4 lần)
Chạm tổng: 6 (11 lần) - 3 (10 lần) - 5 (8 lần) - 8 (7 lần) - 2 (6 lần) - 1 (5 lần) - 4 (5 lần) - 0 (4 lần) - 7 (4 lần) - 9 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 89 vào Thứ 3

Ngày 14/02/2018 giải đặc biệt về 83871 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 25/01/2017 giải đặc biệt về 74696 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 30/09/2015 giải đặc biệt về 77432 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 02/09/2015 giải đặc biệt về 55897 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 11/06/2014 giải đặc biệt về 44151 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 23/10/2013 giải đặc biệt về 10215 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 29/04/2009 giải đặc biệt về 44610 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 07/11/2007 giải đặc biệt về 65197 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 25/05/2005 giải đặc biệt về 66676 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 15/12/2004 giải đặc biệt về 23280 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/06 sau khi ra 89 vào ngày 19/06

Ngày 20/06/2000 giải đặc biệt về 93649 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 20/06/2001 giải đặc biệt về 61081 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 20/06/2002 giải đặc biệt về 96682 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 20/06/2003 giải đặc biệt về 77238 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 20/06/2004 giải đặc biệt về 57193 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 20/06/2005 giải đặc biệt về 44194 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 20/06/2006 giải đặc biệt về 74514 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 20/06/2007 giải đặc biệt về 60499 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 20/06/2008 giải đặc biệt về 50844 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 20/06/2009 giải đặc biệt về 14325 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 20/06/2010 giải đặc biệt về 20316 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 20/06/2011 giải đặc biệt về 19936 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 20/06/2012 giải đặc biệt về 85173 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 20/06/2013 giải đặc biệt về 67475 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 20/06/2014 giải đặc biệt về 94360 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 20/06/2015 giải đặc biệt về 93136 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 20/06/2016 giải đặc biệt về 56358 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 20/06/2017 giải đặc biệt về 59097 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6