Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 26/01/2000 về 85149 sau đó ngày 27/01/2000 về 58265
Ngày 28/01/2000 về 37549 sau đó ngày 29/01/2000 về 87106
Ngày 17/02/2000 về 25849 sau đó ngày 18/02/2000 về 35188
Ngày 19/04/2000 về 82049 sau đó ngày 20/04/2000 về 61990
Ngày 20/06/2000 về 93649 sau đó ngày 21/06/2000 về 55198
Ngày 01/02/2001 về 99649 sau đó ngày 02/02/2001 về 00897
Ngày 10/03/2001 về 28249 sau đó ngày 11/03/2001 về 56894
Ngày 14/10/2001 về 76649 sau đó ngày 15/10/2001 về 90777
Ngày 15/02/2002 về 42649 sau đó ngày 16/02/2002 về 53144
Ngày 19/03/2002 về 88049 sau đó ngày 20/03/2002 về 74016
Ngày 02/06/2002 về 96749 sau đó ngày 03/06/2002 về 26575
Ngày 16/06/2002 về 76549 sau đó ngày 17/06/2002 về 10149
Ngày 17/06/2002 về 10149 sau đó ngày 18/06/2002 về 53920
Ngày 30/10/2002 về 31249 sau đó ngày 31/10/2002 về 34984
Ngày 12/08/2003 về 05349 sau đó ngày 13/08/2003 về 16435
Ngày 27/11/2003 về 86349 sau đó ngày 28/11/2003 về 05721
Ngày 15/01/2004 về 99449 sau đó ngày 16/01/2004 về 17238
Ngày 04/04/2004 về 45749 sau đó ngày 05/04/2004 về 10471
Ngày 10/05/2004 về 46849 sau đó ngày 11/05/2004 về 67712
Ngày 07/06/2004 về 39949 sau đó ngày 08/06/2004 về 68286
Ngày 12/09/2004 về 15249 sau đó ngày 13/09/2004 về 70169
Ngày 07/11/2004 về 02549 sau đó ngày 08/11/2004 về 73287
Ngày 18/11/2004 về 14849 sau đó ngày 19/11/2004 về 99148
Ngày 17/04/2005 về 38049 sau đó ngày 18/04/2005 về 50951
Ngày 10/07/2005 về 63349 sau đó ngày 11/07/2005 về 48345
Ngày 20/08/2005 về 47449 sau đó ngày 21/08/2005 về 42373
Ngày 30/09/2006 về 53949 sau đó ngày 01/10/2006 về 45009
Ngày 16/11/2006 về 16549 sau đó ngày 17/11/2006 về 66298
Ngày 30/07/2007 về 34749 sau đó ngày 31/07/2007 về 29487
Ngày 15/08/2007 về 26149 sau đó ngày 16/08/2007 về 82714
Ngày 29/09/2007 về 89549 sau đó ngày 30/09/2007 về 90678
Ngày 02/02/2008 về 01549 sau đó ngày 03/02/2008 về 89979
Ngày 20/11/2008 về 22949 sau đó ngày 21/11/2008 về 13876
Ngày 04/12/2009 về 52849 sau đó ngày 05/12/2009 về 84497
Ngày 06/12/2009 về 98049 sau đó ngày 07/12/2009 về 58376
Ngày 31/12/2009 về 70849 sau đó ngày 01/01/2010 về 37754
Ngày 04/03/2010 về 99149 sau đó ngày 05/03/2010 về 69805
Ngày 17/06/2010 về 23049 sau đó ngày 18/06/2010 về 79622
Ngày 20/10/2010 về 69149 sau đó ngày 21/10/2010 về 00458
Ngày 15/11/2010 về 44149 sau đó ngày 16/11/2010 về 77763
Ngày 14/03/2011 về 23749 sau đó ngày 15/03/2011 về 65398
Ngày 27/03/2011 về 46549 sau đó ngày 28/03/2011 về 41718
Ngày 31/03/2011 về 16749 sau đó ngày 01/04/2011 về 00771
Ngày 09/05/2011 về 69349 sau đó ngày 10/05/2011 về 30069
Ngày 16/08/2011 về 26949 sau đó ngày 17/08/2011 về 24396
Ngày 11/03/2012 về 98049 sau đó ngày 12/03/2012 về 81692
Ngày 25/10/2012 về 91649 sau đó ngày 26/10/2012 về 19327
Ngày 25/12/2012 về 72349 sau đó ngày 26/12/2012 về 75059
Ngày 29/08/2014 về 45949 sau đó ngày 30/08/2014 về 50554
Ngày 02/02/2015 về 60649 sau đó ngày 03/02/2015 về 84018
Ngày 29/06/2015 về 66949 sau đó ngày 30/06/2015 về 11703
Ngày 22/08/2015 về 43249 sau đó ngày 23/08/2015 về 52880
Ngày 26/10/2016 về 29449 sau đó ngày 27/10/2016 về 89231
Ngày 04/12/2016 về 86749 sau đó ngày 05/12/2016 về 67560
Ngày 02/02/2017 về 09649 sau đó ngày 03/02/2017 về 22913
Ngày 08/03/2017 về 56949 sau đó ngày 09/03/2017 về 00207

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 49 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
071131
601311
801031
182542
591271
921961
692712
983631
581221
051762
972791
781141
872091
731451
511481
861121
381211
351841
201491
751161
441771
941901
881061
651

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0541
1653
2434
3348
4466
5558
6567
7975
86105
9969

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 9 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (6 lần) - 1 (6 lần) - 6 (5 lần) - 5 (5 lần) - 0 (5 lần) - 4 (4 lần) - 2 (4 lần) - 3 (3 lần)
Chạm đuôi: 8 (10 lần) - 7 (7 lần) - 4 (6 lần) - 9 (6 lần) - 6 (6 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) - 0 (4 lần) - 3 (4 lần) - 2 (3 lần)
Chạm tổng: 9 (9 lần) - 5 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (7 lần) - 4 (6 lần) - 8 (5 lần) - 7 (5 lần) - 2 (4 lần) - 1 (3 lần) - 0 (1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 49 vào Thứ 3

Ngày 26/12/2012 giải đặc biệt về 75059 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 17/08/2011 giải đặc biệt về 24396 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 13/08/2003 giải đặc biệt về 16435 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 20/03/2002 giải đặc biệt về 74016 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 21/06/2000 giải đặc biệt về 55198 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 26/04 sau khi ra 49 vào ngày 25/04

Ngày 26/04/2000 giải đặc biệt về 48744 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 26/04/2001 giải đặc biệt về 64134 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 26/04/2002 giải đặc biệt về 14173 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 26/04/2003 giải đặc biệt về 89535 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 26/04/2004 giải đặc biệt về 83259 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 26/04/2005 giải đặc biệt về 02020 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 26/04/2006 giải đặc biệt về 73273 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 26/04/2007 giải đặc biệt về 52138 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 26/04/2008 giải đặc biệt về 02964 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 26/04/2009 giải đặc biệt về 19010 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 26/04/2010 giải đặc biệt về 65170 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 26/04/2011 giải đặc biệt về 16142 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 26/04/2012 giải đặc biệt về 78460 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 26/04/2013 giải đặc biệt về 30101 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 26/04/2014 giải đặc biệt về 02561 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 26/04/2015 giải đặc biệt về 14493 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 26/04/2016 giải đặc biệt về 83725 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7