Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 24/03/2000 về 41255 sau đó ngày 25/03/2000 về 42956
Ngày 03/04/2000 về 93355 sau đó ngày 04/04/2000 về 92455
Ngày 04/04/2000 về 92455 sau đó ngày 05/04/2000 về 14813
Ngày 10/04/2000 về 18755 sau đó ngày 11/04/2000 về 05345
Ngày 19/10/2000 về 36055 sau đó ngày 20/10/2000 về 68375
Ngày 28/11/2000 về 10455 sau đó ngày 29/11/2000 về 23180
Ngày 15/01/2001 về 19155 sau đó ngày 16/01/2001 về 86037
Ngày 19/02/2001 về 82155 sau đó ngày 20/02/2001 về 05915
Ngày 25/04/2001 về 55355 sau đó ngày 26/04/2001 về 64134
Ngày 13/11/2001 về 27055 sau đó ngày 14/11/2001 về 07253
Ngày 01/01/2002 về 69855 sau đó ngày 02/01/2002 về 31012
Ngày 03/03/2002 về 41355 sau đó ngày 04/03/2002 về 55928
Ngày 18/03/2002 về 77855 sau đó ngày 19/03/2002 về 88049
Ngày 05/08/2002 về 06255 sau đó ngày 06/08/2002 về 41343
Ngày 21/08/2002 về 24755 sau đó ngày 22/08/2002 về 68472
Ngày 29/12/2002 về 03355 sau đó ngày 30/12/2002 về 51409
Ngày 31/12/2002 về 05655 sau đó ngày 01/01/2003 về 62617
Ngày 13/01/2004 về 58455 sau đó ngày 14/01/2004 về 19564
Ngày 07/05/2004 về 05155 sau đó ngày 08/05/2004 về 27937
Ngày 05/08/2004 về 58355 sau đó ngày 06/08/2004 về 26218
Ngày 06/01/2005 về 92955 sau đó ngày 07/01/2005 về 39270
Ngày 13/03/2005 về 85755 sau đó ngày 14/03/2005 về 54000
Ngày 10/05/2005 về 25355 sau đó ngày 11/05/2005 về 31884
Ngày 23/06/2005 về 15455 sau đó ngày 24/06/2005 về 54539
Ngày 11/08/2005 về 11055 sau đó ngày 12/08/2005 về 08878
Ngày 25/05/2006 về 98555 sau đó ngày 26/05/2006 về 29464
Ngày 02/07/2006 về 59455 sau đó ngày 03/07/2006 về 47925
Ngày 05/12/2006 về 35755 sau đó ngày 06/12/2006 về 54859
Ngày 11/01/2007 về 18955 sau đó ngày 12/01/2007 về 31651
Ngày 10/02/2007 về 61955 sau đó ngày 11/02/2007 về 96297
Ngày 19/02/2007 về 33855 sau đó ngày 20/02/2007 về 11200
Ngày 06/03/2007 về 92355 sau đó ngày 07/03/2007 về 33057
Ngày 13/04/2007 về 62455 sau đó ngày 14/04/2007 về 53289
Ngày 03/08/2007 về 56655 sau đó ngày 04/08/2007 về 19490
Ngày 04/09/2007 về 43255 sau đó ngày 05/09/2007 về 54379
Ngày 17/09/2007 về 11055 sau đó ngày 18/09/2007 về 36594
Ngày 21/09/2007 về 08155 sau đó ngày 22/09/2007 về 85726
Ngày 26/12/2007 về 15555 sau đó ngày 27/12/2007 về 56983
Ngày 07/05/2008 về 63955 sau đó ngày 08/05/2008 về 87688
Ngày 29/10/2008 về 71155 sau đó ngày 30/10/2008 về 88111
Ngày 27/08/2009 về 67655 sau đó ngày 28/08/2009 về 88306
Ngày 17/09/2009 về 16555 sau đó ngày 18/09/2009 về 96996
Ngày 05/11/2009 về 07855 sau đó ngày 06/11/2009 về 75510
Ngày 01/04/2010 về 50055 sau đó ngày 02/04/2010 về 96948
Ngày 09/04/2010 về 45855 sau đó ngày 10/04/2010 về 81754
Ngày 07/06/2010 về 41555 sau đó ngày 08/06/2010 về 69800
Ngày 24/10/2010 về 92355 sau đó ngày 25/10/2010 về 78869
Ngày 16/04/2011 về 81055 sau đó ngày 17/04/2011 về 76870
Ngày 19/11/2011 về 83255 sau đó ngày 20/11/2011 về 22704
Ngày 03/01/2012 về 62755 sau đó ngày 04/01/2012 về 53209
Ngày 29/01/2012 về 32455 sau đó ngày 30/01/2012 về 13526
Ngày 20/02/2012 về 26155 sau đó ngày 21/02/2012 về 09766
Ngày 23/03/2012 về 47455 sau đó ngày 24/03/2012 về 38800
Ngày 05/08/2012 về 93255 sau đó ngày 06/08/2012 về 80272
Ngày 21/08/2012 về 60055 sau đó ngày 22/08/2012 về 50353
Ngày 04/02/2013 về 87155 sau đó ngày 05/02/2013 về 23094
Ngày 06/08/2013 về 61755 sau đó ngày 07/08/2013 về 38906
Ngày 01/09/2013 về 71955 sau đó ngày 02/09/2013 về 81661
Ngày 12/10/2013 về 63255 sau đó ngày 13/10/2013 về 31391
Ngày 22/12/2013 về 21155 sau đó ngày 23/12/2013 về 64738
Ngày 05/04/2014 về 04655 sau đó ngày 06/04/2014 về 56709
Ngày 22/04/2014 về 55155 sau đó ngày 23/04/2014 về 09163
Ngày 16/07/2014 về 57055 sau đó ngày 17/07/2014 về 91216
Ngày 27/08/2014 về 63755 sau đó ngày 28/08/2014 về 10260
Ngày 16/10/2014 về 89055 sau đó ngày 17/10/2014 về 96621
Ngày 04/03/2015 về 14455 sau đó ngày 05/03/2015 về 89462
Ngày 27/05/2015 về 83155 sau đó ngày 28/05/2015 về 16661
Ngày 08/10/2015 về 44655 sau đó ngày 09/10/2015 về 34881
Ngày 13/05/2017 về 58255 sau đó ngày 14/05/2017 về 30587
Ngày 27/05/2017 về 15355 sau đó ngày 28/05/2017 về 25467
Ngày 12/06/2017 về 83555 sau đó ngày 13/06/2017 về 78061
Ngày 28/08/2017 về 66755 sau đó ngày 29/08/2017 về 83998

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 55 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
981613
671871
811621
211601
161631
093381
911062
942532
722004
661262
041702
691541
481101
961111
881831
791901
891571
971511
591251
642781
391841
181372
171431
491281
121341
151801
751451
131551
561

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0101011
1884
2547
3566
4483
5854
61188
77711
8777
97911

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 6 (11 lần) - 0 (10 lần) - 5 (8 lần) - 1 (8 lần) - 9 (7 lần) - 8 (7 lần) - 7 (7 lần) - 3 (5 lần) - 2 (5 lần) - 4 (4 lần)
Chạm đuôi: 0 (10 lần) - 9 (9 lần) - 1 (8 lần) - 6 (8 lần) - 4 (8 lần) - 8 (7 lần) - 7 (7 lần) - 3 (6 lần) - 5 (5 lần) - 2 (4 lần)
Chạm tổng: 7 (11 lần) - 9 (11 lần) - 0 (11 lần) - 6 (8 lần) - 8 (7 lần) - 2 (7 lần) - 3 (6 lần) - 5 (4 lần) - 1 (4 lần) - 4 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 55 vào Thứ 2

Ngày 29/08/2017 giải đặc biệt về 83998 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 13/06/2017 giải đặc biệt về 78061 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 05/02/2013 giải đặc biệt về 23094 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 21/02/2012 giải đặc biệt về 09766 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 08/06/2010 giải đặc biệt về 69800 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 18/09/2007 giải đặc biệt về 36594 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 20/02/2007 giải đặc biệt về 11200 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 06/08/2002 giải đặc biệt về 41343 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 19/03/2002 giải đặc biệt về 88049 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 20/02/2001 giải đặc biệt về 05915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 16/01/2001 giải đặc biệt về 86037 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 11/04/2000 giải đặc biệt về 05345 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 04/04/2000 giải đặc biệt về 92455 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 07/11 sau khi ra 55 vào ngày 06/11

Ngày 07/11/2000 giải đặc biệt về 46157 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 07/11/2001 giải đặc biệt về 56481 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 07/11/2002 giải đặc biệt về 49116 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 07/11/2003 giải đặc biệt về 90737 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 07/11/2004 giải đặc biệt về 02549 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 07/11/2005 giải đặc biệt về 24795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 07/11/2006 giải đặc biệt về 33769 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 07/11/2007 giải đặc biệt về 65197 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 07/11/2008 giải đặc biệt về 89661 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 07/11/2009 giải đặc biệt về 75781 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 07/11/2010 giải đặc biệt về 92115 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 07/11/2011 giải đặc biệt về 63169 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 07/11/2012 giải đặc biệt về 25905 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 07/11/2013 giải đặc biệt về 29933 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 07/11/2014 giải đặc biệt về 55145 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 07/11/2015 giải đặc biệt về 77915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 07/11/2016 giải đặc biệt về 91479 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6