Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 13/08/2000 về 90652 sau đó ngày 14/08/2000 về 07431
Ngày 11/11/2000 về 40552 sau đó ngày 12/11/2000 về 39267
Ngày 12/03/2001 về 16152 sau đó ngày 13/03/2001 về 65984
Ngày 23/06/2001 về 52352 sau đó ngày 24/06/2001 về 40780
Ngày 09/08/2001 về 04552 sau đó ngày 10/08/2001 về 74562
Ngày 16/08/2001 về 75752 sau đó ngày 17/08/2001 về 98700
Ngày 27/10/2001 về 40152 sau đó ngày 28/10/2001 về 69271
Ngày 26/11/2001 về 26152 sau đó ngày 27/11/2001 về 63476
Ngày 01/12/2001 về 09352 sau đó ngày 02/12/2001 về 29380
Ngày 27/01/2002 về 74052 sau đó ngày 28/01/2002 về 39159
Ngày 06/11/2002 về 37452 sau đó ngày 07/11/2002 về 49116
Ngày 21/03/2003 về 69852 sau đó ngày 22/03/2003 về 61684
Ngày 15/05/2003 về 22352 sau đó ngày 16/05/2003 về 58792
Ngày 19/03/2004 về 45452 sau đó ngày 20/03/2004 về 47330
Ngày 02/08/2004 về 59952 sau đó ngày 03/08/2004 về 28209
Ngày 28/12/2004 về 51352 sau đó ngày 29/12/2004 về 23626
Ngày 24/04/2005 về 36852 sau đó ngày 25/04/2005 về 44922
Ngày 05/10/2005 về 09852 sau đó ngày 06/10/2005 về 35371
Ngày 11/12/2005 về 45352 sau đó ngày 12/12/2005 về 55418
Ngày 25/12/2005 về 41252 sau đó ngày 26/12/2005 về 44991
Ngày 27/03/2006 về 28952 sau đó ngày 28/03/2006 về 83043
Ngày 04/05/2006 về 34152 sau đó ngày 05/05/2006 về 40201
Ngày 16/06/2006 về 75552 sau đó ngày 17/06/2006 về 10978
Ngày 13/10/2006 về 27652 sau đó ngày 14/10/2006 về 93101
Ngày 02/08/2007 về 54652 sau đó ngày 03/08/2007 về 56655
Ngày 12/08/2007 về 16452 sau đó ngày 13/08/2007 về 55163
Ngày 30/10/2007 về 97652 sau đó ngày 31/10/2007 về 70956
Ngày 04/05/2008 về 66552 sau đó ngày 05/05/2008 về 65809
Ngày 16/05/2008 về 00352 sau đó ngày 17/05/2008 về 48412
Ngày 09/09/2008 về 71052 sau đó ngày 10/09/2008 về 85414
Ngày 30/09/2008 về 02952 sau đó ngày 01/10/2008 về 39458
Ngày 11/10/2008 về 97852 sau đó ngày 12/10/2008 về 31507
Ngày 11/11/2008 về 25452 sau đó ngày 12/11/2008 về 73924
Ngày 20/02/2009 về 74652 sau đó ngày 21/02/2009 về 59322
Ngày 07/03/2009 về 62752 sau đó ngày 08/03/2009 về 20013
Ngày 09/03/2009 về 39052 sau đó ngày 10/03/2009 về 49447
Ngày 17/05/2009 về 61952 sau đó ngày 18/05/2009 về 25312
Ngày 07/09/2009 về 15152 sau đó ngày 08/09/2009 về 43382
Ngày 26/11/2009 về 58252 sau đó ngày 27/11/2009 về 85460
Ngày 13/10/2010 về 52552 sau đó ngày 14/10/2010 về 00429
Ngày 20/11/2010 về 43352 sau đó ngày 21/11/2010 về 22173
Ngày 12/06/2011 về 94652 sau đó ngày 13/06/2011 về 75894
Ngày 09/07/2011 về 29252 sau đó ngày 10/07/2011 về 12572
Ngày 23/05/2013 về 25852 sau đó ngày 24/05/2013 về 19229
Ngày 30/05/2013 về 64352 sau đó ngày 31/05/2013 về 93713
Ngày 20/07/2013 về 63052 sau đó ngày 21/07/2013 về 59127
Ngày 28/10/2013 về 49752 sau đó ngày 29/10/2013 về 28828
Ngày 02/05/2014 về 99852 sau đó ngày 03/05/2014 về 97171
Ngày 12/06/2014 về 57552 sau đó ngày 13/06/2014 về 26285
Ngày 11/07/2014 về 36252 sau đó ngày 12/07/2014 về 13146
Ngày 13/09/2014 về 57052 sau đó ngày 14/09/2014 về 42136
Ngày 13/12/2014 về 81952 sau đó ngày 14/12/2014 về 76442
Ngày 16/12/2014 về 25952 sau đó ngày 17/12/2014 về 52436
Ngày 21/12/2014 về 79952 sau đó ngày 22/12/2014 về 48853
Ngày 07/04/2015 về 78652 sau đó ngày 08/04/2015 về 93325
Ngày 01/01/2016 về 52552 sau đó ngày 02/01/2016 về 13142
Ngày 14/01/2016 về 45552 sau đó ngày 15/01/2016 về 30777
Ngày 25/02/2016 về 15452 sau đó ngày 26/02/2016 về 33639
Ngày 23/03/2016 về 98752 sau đó ngày 24/03/2016 về 49896
Ngày 25/03/2016 về 85152 sau đó ngày 26/03/2016 về 36982
Ngày 07/06/2016 về 62752 sau đó ngày 08/06/2016 về 73352
Ngày 08/06/2016 về 73352 sau đó ngày 09/06/2016 về 23090
Ngày 12/11/2016 về 92452 sau đó ngày 13/11/2016 về 04998
Ngày 10/02/2017 về 39252 sau đó ngày 11/02/2017 về 78292
Ngày 28/04/2017 về 26852 sau đó ngày 29/04/2017 về 54621
Ngày 22/05/2017 về 82752 sau đó ngày 23/05/2017 về 62307

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 52 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
072211
922981
901521
822961
391771
422251
531362
461851
713281
271132
292721
941731
601122
471222
241581
141092
561631
551012
781431
911181
261301
842161
591802
761001
621671
311

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0768
1788
210133
3569
4557
5633
6484
7867
8758
9769

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 2 (10 lần) - 7 (8 lần) - 9 (7 lần) - 8 (7 lần) - 1 (7 lần) - 0 (7 lần) - 5 (6 lần) - 4 (5 lần) - 3 (5 lần) - 6 (4 lần)
Chạm đuôi: 2 (13 lần) - 6 (8 lần) - 1 (8 lần) - 3 (6 lần) - 9 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (6 lần) - 8 (5 lần) - 4 (5 lần) - 5 (3 lần)
Chạm tổng: 3 (9 lần) - 9 (9 lần) - 8 (8 lần) - 1 (8 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 7 (7 lần) - 6 (4 lần) - 2 (3 lần) - 5 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 52 vào Chủ nhật

Ngày 22/12/2014 giải đặc biệt về 48853 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 13/06/2011 giải đặc biệt về 75894 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 18/05/2009 giải đặc biệt về 25312 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 05/05/2008 giải đặc biệt về 65809 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 13/08/2007 giải đặc biệt về 55163 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 26/12/2005 giải đặc biệt về 44991 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 12/12/2005 giải đặc biệt về 55418 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 25/04/2005 giải đặc biệt về 44922 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 28/01/2002 giải đặc biệt về 39159 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 14/08/2000 giải đặc biệt về 07431 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 25/09 sau khi ra 52 vào ngày 24/09

Ngày 25/09/2000 giải đặc biệt về 18488 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 25/09/2001 giải đặc biệt về 11134 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 25/09/2002 giải đặc biệt về 59516 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 25/09/2003 giải đặc biệt về 48857 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 25/09/2004 giải đặc biệt về 36485 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 25/09/2005 giải đặc biệt về 65907 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 25/09/2006 giải đặc biệt về 00537 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 25/09/2007 giải đặc biệt về 88590 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 25/09/2008 giải đặc biệt về 92073 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 25/09/2009 giải đặc biệt về 02248 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 25/09/2010 giải đặc biệt về 77066 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 25/09/2011 giải đặc biệt về 30803 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 25/09/2012 giải đặc biệt về 93919 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 25/09/2013 giải đặc biệt về 68014 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 25/09/2014 giải đặc biệt về 49293 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 25/09/2015 giải đặc biệt về 67847 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 25/09/2016 giải đặc biệt về 47190 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9