Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 17/08/2000 về 23068 sau đó ngày 18/08/2000 về 42194
Ngày 27/08/2000 về 32968 sau đó ngày 28/08/2000 về 89078
Ngày 12/02/2001 về 11968 sau đó ngày 13/02/2001 về 86258
Ngày 06/03/2003 về 44568 sau đó ngày 07/03/2003 về 21457
Ngày 11/04/2003 về 42168 sau đó ngày 12/04/2003 về 80630
Ngày 24/06/2003 về 56268 sau đó ngày 25/06/2003 về 37636
Ngày 20/12/2003 về 54468 sau đó ngày 21/12/2003 về 28579
Ngày 06/05/2004 về 91468 sau đó ngày 07/05/2004 về 05155
Ngày 04/06/2004 về 98168 sau đó ngày 05/06/2004 về 41077
Ngày 11/08/2004 về 94668 sau đó ngày 12/08/2004 về 85196
Ngày 31/08/2004 về 39968 sau đó ngày 01/09/2004 về 92273
Ngày 14/11/2004 về 16968 sau đó ngày 15/11/2004 về 01651
Ngày 03/01/2005 về 36268 sau đó ngày 04/01/2005 về 72253
Ngày 26/01/2005 về 97368 sau đó ngày 27/01/2005 về 72697
Ngày 02/04/2005 về 42868 sau đó ngày 03/04/2005 về 59481
Ngày 28/04/2005 về 57568 sau đó ngày 29/04/2005 về 22410
Ngày 21/05/2005 về 28168 sau đó ngày 22/05/2005 về 46837
Ngày 29/12/2005 về 99368 sau đó ngày 30/12/2005 về 48190
Ngày 31/01/2006 về 94868 sau đó ngày 01/02/2006 về 70134
Ngày 01/05/2008 về 38368 sau đó ngày 02/05/2008 về 88698
Ngày 19/05/2008 về 99368 sau đó ngày 20/05/2008 về 18844
Ngày 24/06/2008 về 02968 sau đó ngày 25/06/2008 về 29366
Ngày 23/09/2008 về 96668 sau đó ngày 24/09/2008 về 05110
Ngày 30/01/2009 về 54268 sau đó ngày 31/01/2009 về 04657
Ngày 03/03/2009 về 97068 sau đó ngày 04/03/2009 về 44496
Ngày 19/04/2009 về 52968 sau đó ngày 20/04/2009 về 83437
Ngày 22/10/2009 về 32868 sau đó ngày 23/10/2009 về 54473
Ngày 14/11/2009 về 86668 sau đó ngày 15/11/2009 về 79977
Ngày 22/11/2010 về 88368 sau đó ngày 23/11/2010 về 44808
Ngày 09/06/2011 về 24268 sau đó ngày 10/06/2011 về 89705
Ngày 18/06/2011 về 31868 sau đó ngày 19/06/2011 về 04168
Ngày 19/06/2011 về 04168 sau đó ngày 20/06/2011 về 19936
Ngày 23/10/2011 về 05468 sau đó ngày 24/10/2011 về 67989
Ngày 04/03/2012 về 96968 sau đó ngày 05/03/2012 về 99914
Ngày 31/03/2012 về 10668 sau đó ngày 01/04/2012 về 35970
Ngày 20/09/2012 về 50568 sau đó ngày 21/09/2012 về 88774
Ngày 03/11/2012 về 33068 sau đó ngày 04/11/2012 về 30790
Ngày 27/12/2012 về 88468 sau đó ngày 28/12/2012 về 94686
Ngày 13/08/2013 về 85368 sau đó ngày 14/08/2013 về 40132
Ngày 23/08/2013 về 05768 sau đó ngày 24/08/2013 về 78680
Ngày 07/04/2014 về 41768 sau đó ngày 08/04/2014 về 14312
Ngày 30/04/2014 về 77368 sau đó ngày 01/05/2014 về 89294
Ngày 15/08/2014 về 61468 sau đó ngày 16/08/2014 về 77362
Ngày 20/11/2014 về 94868 sau đó ngày 21/11/2014 về 83532
Ngày 21/04/2015 về 39768 sau đó ngày 22/04/2015 về 19460
Ngày 10/05/2015 về 58268 sau đó ngày 11/05/2015 về 00620
Ngày 22/11/2015 về 23368 sau đó ngày 23/11/2015 về 52781
Ngày 20/12/2015 về 58868 sau đó ngày 21/12/2015 về 07742
Ngày 18/11/2016 về 73368 sau đó ngày 19/11/2016 về 52462
Ngày 23/08/2017 về 18468 sau đó ngày 24/08/2017 về 41949
Ngày 24/11/2017 về 43268 sau đó ngày 25/11/2017 về 72680
Ngày 15/12/2017 về 17168 sau đó ngày 16/12/2017 về 71531
Ngày 20/12/2017 về 94568 sau đó ngày 21/12/2017 về 96758
Ngày 25/01/2018 về 60568 sau đó ngày 26/01/2018 về 82445
Ngày 11/02/2018 về 49568 sau đó ngày 12/02/2018 về 40999
Ngày 29/03/2018 về 46168 sau đó ngày 30/03/2018 về 44900

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 68 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
001991
451582
311802
491622
421812
201601
322942
121861
902741
701141
891362
681051
081772
732372
962572
102661
441981
341971
531511
551791
301781

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
03116
1443
2164
3937
4465
5737
6565
7874
8668
9947

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 9 (9 lần) - 3 (9 lần) - 7 (8 lần) - 5 (7 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) - 4 (4 lần) - 1 (4 lần) - 0 (3 lần) - 2 (1 lần)
Chạm đuôi: 0 (11 lần) - 7 (7 lần) - 6 (6 lần) - 4 (6 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 9 (4 lần) - 1 (4 lần) - 3 (3 lần) - 5 (3 lần)
Chạm tổng: 8 (8 lần) - 9 (7 lần) - 3 (7 lần) - 5 (7 lần) - 0 (6 lần) - 6 (5 lần) - 4 (5 lần) - 7 (4 lần) - 2 (4 lần) - 1 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 68 vào Chủ nhật

Ngày 12/02/2018 giải đặc biệt về 40999 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 21/12/2015 giải đặc biệt về 07742 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 23/11/2015 giải đặc biệt về 52781 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 11/05/2015 giải đặc biệt về 00620 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 05/03/2012 giải đặc biệt về 99914 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 24/10/2011 giải đặc biệt về 67989 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 20/06/2011 giải đặc biệt về 19936 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 20/04/2009 giải đặc biệt về 83437 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 15/11/2004 giải đặc biệt về 01651 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 28/08/2000 giải đặc biệt về 89078 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 23/04 sau khi ra 68 vào ngày 22/04

Ngày 23/04/2000 giải đặc biệt về 84567 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 23/04/2001 giải đặc biệt về 11602 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 23/04/2002 giải đặc biệt về 37479 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 23/04/2003 giải đặc biệt về 07164 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 23/04/2004 giải đặc biệt về 08097 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 23/04/2005 giải đặc biệt về 34133 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 23/04/2006 giải đặc biệt về 71701 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 23/04/2007 giải đặc biệt về 54330 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 23/04/2008 giải đặc biệt về 88061 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 23/04/2009 giải đặc biệt về 93250 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 23/04/2010 giải đặc biệt về 27716 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 23/04/2011 giải đặc biệt về 63208 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 23/04/2012 giải đặc biệt về 47166 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 23/04/2013 giải đặc biệt về 82447 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 23/04/2014 giải đặc biệt về 09163 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 23/04/2015 giải đặc biệt về 21551 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 23/04/2016 giải đặc biệt về 97066 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 23/04/2017 giải đặc biệt về 96705 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5