Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 20/02/2000 về 37192 sau đó ngày 21/02/2000 về 48389
Ngày 24/04/2000 về 12292 sau đó ngày 25/04/2000 về 21593
Ngày 26/06/2000 về 19192 sau đó ngày 27/06/2000 về 50757
Ngày 08/10/2000 về 11992 sau đó ngày 09/10/2000 về 30736
Ngày 06/05/2001 về 52792 sau đó ngày 07/05/2001 về 65582
Ngày 03/10/2001 về 32192 sau đó ngày 04/10/2001 về 50384
Ngày 19/11/2001 về 58892 sau đó ngày 20/11/2001 về 63974
Ngày 18/01/2002 về 26892 sau đó ngày 19/01/2002 về 85114
Ngày 20/01/2002 về 82892 sau đó ngày 21/01/2002 về 34605
Ngày 25/01/2002 về 74392 sau đó ngày 26/01/2002 về 28322
Ngày 07/04/2002 về 34192 sau đó ngày 08/04/2002 về 20998
Ngày 15/02/2003 về 33592 sau đó ngày 16/02/2003 về 74490
Ngày 19/04/2003 về 59592 sau đó ngày 20/04/2003 về 72262
Ngày 16/05/2003 về 58792 sau đó ngày 17/05/2003 về 37866
Ngày 23/06/2003 về 19592 sau đó ngày 24/06/2003 về 56268
Ngày 26/08/2003 về 60692 sau đó ngày 27/08/2003 về 62989
Ngày 22/08/2004 về 06492 sau đó ngày 23/08/2004 về 92800
Ngày 16/01/2005 về 43592 sau đó ngày 17/01/2005 về 22715
Ngày 16/06/2005 về 04692 sau đó ngày 17/06/2005 về 28645
Ngày 15/08/2005 về 99092 sau đó ngày 16/08/2005 về 99656
Ngày 12/09/2005 về 37192 sau đó ngày 13/09/2005 về 69796
Ngày 20/12/2005 về 35292 sau đó ngày 21/12/2005 về 45087
Ngày 31/03/2006 về 77592 sau đó ngày 01/04/2006 về 21042
Ngày 11/06/2006 về 41492 sau đó ngày 12/06/2006 về 52292
Ngày 12/06/2006 về 52292 sau đó ngày 13/06/2006 về 33402
Ngày 10/03/2007 về 95392 sau đó ngày 11/03/2007 về 00100
Ngày 21/03/2007 về 79092 sau đó ngày 22/03/2007 về 66387
Ngày 09/04/2007 về 09692 sau đó ngày 10/04/2007 về 11780
Ngày 26/05/2007 về 39292 sau đó ngày 27/05/2007 về 61412
Ngày 16/09/2007 về 22292 sau đó ngày 17/09/2007 về 11055
Ngày 23/12/2007 về 76092 sau đó ngày 24/12/2007 về 36142
Ngày 23/02/2008 về 93992 sau đó ngày 24/02/2008 về 92131
Ngày 04/12/2008 về 33092 sau đó ngày 05/12/2008 về 61506
Ngày 22/05/2009 về 02092 sau đó ngày 23/05/2009 về 93302
Ngày 11/08/2009 về 12692 sau đó ngày 12/08/2009 về 80814
Ngày 08/04/2010 về 81192 sau đó ngày 09/04/2010 về 45855
Ngày 08/05/2010 về 44892 sau đó ngày 09/05/2010 về 39067
Ngày 23/06/2010 về 54492 sau đó ngày 24/06/2010 về 15091
Ngày 16/09/2010 về 46292 sau đó ngày 17/09/2010 về 73045
Ngày 21/09/2010 về 28192 sau đó ngày 22/09/2010 về 75824
Ngày 29/09/2010 về 37192 sau đó ngày 30/09/2010 về 96964
Ngày 01/09/2011 về 94392 sau đó ngày 02/09/2011 về 26844
Ngày 18/12/2011 về 81892 sau đó ngày 19/12/2011 về 98682
Ngày 12/03/2012 về 81692 sau đó ngày 13/03/2012 về 12912
Ngày 18/06/2012 về 63692 sau đó ngày 19/06/2012 về 80625
Ngày 06/07/2012 về 28192 sau đó ngày 07/07/2012 về 24485
Ngày 08/10/2012 về 91692 sau đó ngày 09/10/2012 về 68128
Ngày 15/03/2013 về 90692 sau đó ngày 16/03/2013 về 06544
Ngày 26/03/2013 về 51492 sau đó ngày 27/03/2013 về 45571
Ngày 28/11/2013 về 61492 sau đó ngày 29/11/2013 về 92748
Ngày 14/08/2014 về 83192 sau đó ngày 15/08/2014 về 61468
Ngày 08/11/2014 về 62292 sau đó ngày 09/11/2014 về 37305
Ngày 05/07/2015 về 21792 sau đó ngày 06/07/2015 về 20484
Ngày 14/09/2015 về 73292 sau đó ngày 15/09/2015 về 36312
Ngày 28/01/2016 về 12792 sau đó ngày 29/01/2016 về 76011
Ngày 30/03/2016 về 61692 sau đó ngày 31/03/2016 về 44978
Ngày 18/05/2016 về 28192 sau đó ngày 19/05/2016 về 59894
Ngày 05/06/2016 về 51092 sau đó ngày 06/06/2016 về 34206
Ngày 06/07/2016 về 18292 sau đó ngày 07/07/2016 về 35917
Ngày 27/11/2016 về 37392 sau đó ngày 28/11/2016 về 78162
Ngày 05/01/2017 về 86192 sau đó ngày 06/01/2017 về 97266
Ngày 11/02/2017 về 78292 sau đó ngày 12/02/2017 về 94247
Ngày 12/05/2017 về 08792 sau đó ngày 13/05/2017 về 58255
Ngày 09/06/2017 về 91192 sau đó ngày 10/06/2017 về 43869
Ngày 01/11/2017 về 83492 sau đó ngày 02/11/2017 về 99761
Ngày 09/12/2017 về 83892 sau đó ngày 10/12/2017 về 99478
Ngày 26/06/2018 về 53992 sau đó ngày 27/06/2018 về 31098
Ngày 22/07/2018 về 77892 sau đó ngày 23/07/2018 về 95786
Ngày 29/07/2018 về 69492 sau đó ngày 30/07/2018 về 19672

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 92 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
721861
982782
611691
553471
662622
171062
941111
123842
052682
481711
442281
851251
822641
241452
911671
142022
311422
801872
002921
961561
151892
901221
741361
571931

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
08410
1854
241410
3216
48105
551010
61086
7566
81187
9835

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 8 (11 lần) - 6 (10 lần) - 9 (8 lần) - 4 (8 lần) - 1 (8 lần) - 0 (8 lần) - 7 (5 lần) - 5 (5 lần) - 2 (4 lần) - 3 (2 lần)
Chạm đuôi: 2 (14 lần) - 4 (10 lần) - 5 (10 lần) - 8 (8 lần) - 6 (8 lần) - 7 (6 lần) - 1 (5 lần) - 0 (4 lần) - 9 (3 lần) - 3 (1 lần)
Chạm tổng: 5 (10 lần) - 2 (10 lần) - 0 (10 lần) - 8 (7 lần) - 7 (6 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) - 9 (5 lần) - 4 (5 lần) - 1 (4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 92 vào Thứ 7

Ngày 10/12/2017 giải đặc biệt về 99478 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5
Ngày 12/02/2017 giải đặc biệt về 94247 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 09/11/2014 giải đặc biệt về 37305 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 09/05/2010 giải đặc biệt về 39067 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 24/02/2008 giải đặc biệt về 92131 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 27/05/2007 giải đặc biệt về 61412 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 11/03/2007 giải đặc biệt về 00100 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 20/04/2003 giải đặc biệt về 72262 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 16/02/2003 giải đặc biệt về 74490 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/01 sau khi ra 92 vào ngày 19/01

Ngày 20/01/2000 giải đặc biệt về 66824 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 20/01/2001 giải đặc biệt về 60082 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 20/01/2002 giải đặc biệt về 82892 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 20/01/2003 giải đặc biệt về 32741 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 20/01/2004 giải đặc biệt về 36812 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 20/01/2005 giải đặc biệt về 88619 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 20/01/2006 giải đặc biệt về 10418 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 20/01/2007 giải đặc biệt về 35640 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 20/01/2008 giải đặc biệt về 81713 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 20/01/2009 giải đặc biệt về 57566 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 20/01/2010 giải đặc biệt về 14691 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 20/01/2011 giải đặc biệt về 02685 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 20/01/2012 giải đặc biệt về 39699 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 20/01/2013 giải đặc biệt về 00611 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 20/01/2014 giải đặc biệt về 34098 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 20/01/2015 giải đặc biệt về 64256 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 20/01/2016 giải đặc biệt về 39941 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 20/01/2017 giải đặc biệt về 43033 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 20/01/2018 giải đặc biệt về 69463 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9