Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 31/01/2000 về 27609 sau đó ngày 01/02/2000 về 96098
Ngày 09/04/2000 về 89609 sau đó ngày 10/04/2000 về 18755
Ngày 13/05/2000 về 28909 sau đó ngày 14/05/2000 về 51063
Ngày 21/08/2000 về 03109 sau đó ngày 22/08/2000 về 95404
Ngày 26/05/2001 về 50109 sau đó ngày 27/05/2001 về 13295
Ngày 23/09/2001 về 80109 sau đó ngày 24/09/2001 về 17900
Ngày 29/11/2001 về 99009 sau đó ngày 30/11/2001 về 78573
Ngày 01/02/2002 về 41809 sau đó ngày 02/02/2002 về 40400
Ngày 26/02/2002 về 67209 sau đó ngày 27/02/2002 về 77930
Ngày 08/07/2002 về 48409 sau đó ngày 09/07/2002 về 41144
Ngày 02/09/2002 về 38809 sau đó ngày 03/09/2002 về 50604
Ngày 30/12/2002 về 51409 sau đó ngày 31/12/2002 về 05655
Ngày 26/05/2003 về 32809 sau đó ngày 27/05/2003 về 86115
Ngày 29/12/2003 về 57009 sau đó ngày 30/12/2003 về 38816
Ngày 27/07/2004 về 33909 sau đó ngày 28/07/2004 về 49680
Ngày 03/08/2004 về 28209 sau đó ngày 04/08/2004 về 12595
Ngày 18/09/2004 về 47909 sau đó ngày 19/09/2004 về 42951
Ngày 22/09/2004 về 00309 sau đó ngày 23/09/2004 về 99954
Ngày 12/10/2004 về 39609 sau đó ngày 13/10/2004 về 05117
Ngày 23/07/2005 về 88609 sau đó ngày 24/07/2005 về 80411
Ngày 28/02/2006 về 04909 sau đó ngày 01/03/2006 về 12705
Ngày 13/03/2006 về 70509 sau đó ngày 14/03/2006 về 78556
Ngày 08/05/2006 về 13509 sau đó ngày 09/05/2006 về 77934
Ngày 01/10/2006 về 45009 sau đó ngày 02/10/2006 về 67627
Ngày 07/06/2007 về 82109 sau đó ngày 08/06/2007 về 65370
Ngày 17/06/2007 về 59409 sau đó ngày 18/06/2007 về 86936
Ngày 29/07/2007 về 76809 sau đó ngày 30/07/2007 về 34749
Ngày 20/08/2007 về 54609 sau đó ngày 21/08/2007 về 58458
Ngày 28/11/2007 về 42509 sau đó ngày 29/11/2007 về 80126
Ngày 07/01/2008 về 28909 sau đó ngày 08/01/2008 về 33756
Ngày 05/05/2008 về 65809 sau đó ngày 06/05/2008 về 10436
Ngày 11/05/2008 về 93509 sau đó ngày 12/05/2008 về 06061
Ngày 20/08/2008 về 09609 sau đó ngày 21/08/2008 về 23027
Ngày 22/04/2009 về 99309 sau đó ngày 23/04/2009 về 93250
Ngày 03/05/2009 về 88409 sau đó ngày 04/05/2009 về 37172
Ngày 05/06/2009 về 33009 sau đó ngày 06/06/2009 về 64633
Ngày 06/08/2009 về 08709 sau đó ngày 07/08/2009 về 92218
Ngày 20/02/2010 về 52009 sau đó ngày 21/02/2010 về 93187
Ngày 16/04/2010 về 68609 sau đó ngày 17/04/2010 về 81175
Ngày 29/04/2010 về 55509 sau đó ngày 30/04/2010 về 58533
Ngày 17/12/2010 về 16509 sau đó ngày 18/12/2010 về 92963
Ngày 11/05/2011 về 78309 sau đó ngày 12/05/2011 về 59701
Ngày 26/11/2011 về 12409 sau đó ngày 27/11/2011 về 74832
Ngày 02/12/2011 về 35009 sau đó ngày 03/12/2011 về 50005
Ngày 04/01/2012 về 53209 sau đó ngày 05/01/2012 về 59944
Ngày 05/06/2012 về 82009 sau đó ngày 06/06/2012 về 85725
Ngày 18/07/2012 về 60909 sau đó ngày 19/07/2012 về 15943
Ngày 11/09/2012 về 53809 sau đó ngày 12/09/2012 về 61114
Ngày 02/03/2013 về 50109 sau đó ngày 03/03/2013 về 13019
Ngày 05/04/2013 về 26909 sau đó ngày 06/04/2013 về 88056
Ngày 14/07/2013 về 25509 sau đó ngày 15/07/2013 về 81900
Ngày 26/07/2013 về 82009 sau đó ngày 27/07/2013 về 46216
Ngày 29/07/2013 về 08309 sau đó ngày 30/07/2013 về 45579
Ngày 07/09/2013 về 42609 sau đó ngày 08/09/2013 về 51200
Ngày 06/04/2014 về 56709 sau đó ngày 07/04/2014 về 41768
Ngày 04/05/2014 về 23309 sau đó ngày 05/05/2014 về 90547
Ngày 01/09/2014 về 61809 sau đó ngày 02/09/2014 về 71548
Ngày 11/07/2015 về 48009 sau đó ngày 12/07/2015 về 65874
Ngày 27/07/2015 về 14709 sau đó ngày 28/07/2015 về 75879
Ngày 21/11/2015 về 12809 sau đó ngày 22/11/2015 về 23368
Ngày 23/12/2015 về 01309 sau đó ngày 24/12/2015 về 62710
Ngày 27/02/2016 về 46409 sau đó ngày 28/02/2016 về 46648
Ngày 25/06/2016 về 24409 sau đó ngày 26/06/2016 về 71391
Ngày 04/07/2016 về 26609 sau đó ngày 05/07/2016 về 60071
Ngày 13/09/2016 về 99709 sau đó ngày 14/09/2016 về 96332
Ngày 22/09/2016 về 24509 sau đó ngày 23/09/2016 về 21533
Ngày 14/10/2016 về 90809 sau đó ngày 15/10/2016 về 42118
Ngày 16/04/2017 về 73309 sau đó ngày 17/04/2017 về 45622
Ngày 14/06/2017 về 40909 sau đó ngày 15/06/2017 về 38171
Ngày 30/06/2017 về 56409 sau đó ngày 01/07/2017 về 82721
Ngày 20/08/2017 về 70509 sau đó ngày 21/08/2017 về 80981
Ngày 06/10/2017 về 58309 sau đó ngày 07/10/2017 về 29424
Ngày 26/11/2017 về 55409 sau đó ngày 27/11/2017 về 19011
Ngày 03/12/2017 về 95809 sau đó ngày 04/12/2017 về 60833
Ngày 17/01/2018 về 62609 sau đó ngày 18/01/2018 về 41201
Ngày 06/04/2018 về 76309 sau đó ngày 07/04/2018 về 91498
Ngày 15/06/2019 về 16509 sau đó ngày 16/06/2019 về 02777

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 09 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
771982
012334
112241
811211
712221
182322
911482
101682
792741
471004
162563
191141
431251
442052
632751
871721
501272
611362
261581
491701
341171
541511
952801
151552
042301
731

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
01099
111118
2745
31084
4798
5997
6589
71069
8397
95411

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 1 (11 lần) - 7 (10 lần) - 3 (10 lần) - 0 (10 lần) - 5 (9 lần) - 4 (7 lần) - 2 (7 lần) - 9 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (3 lần)
Chạm đuôi: 1 (11 lần) - 8 (9 lần) - 5 (9 lần) - 4 (9 lần) - 0 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 7 (6 lần) - 2 (4 lần) - 9 (4 lần)
Chạm tổng: 9 (11 lần) - 7 (9 lần) - 6 (9 lần) - 0 (9 lần) - 4 (8 lần) - 1 (8 lần) - 8 (7 lần) - 5 (7 lần) - 2 (5 lần) - 3 (4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 09 vào Thứ 4

Ngày 18/01/2018 giải đặc biệt về 41201 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 15/06/2017 giải đặc biệt về 38171 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 24/12/2015 giải đặc biệt về 62710 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 19/07/2012 giải đặc biệt về 15943 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7
Ngày 05/01/2012 giải đặc biệt về 59944 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 12/05/2011 giải đặc biệt về 59701 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 23/04/2009 giải đặc biệt về 93250 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 21/08/2008 giải đặc biệt về 23027 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 29/11/2007 giải đặc biệt về 80126 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 23/09/2004 giải đặc biệt về 99954 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/07 sau khi ra 09 vào ngày 17/07

Ngày 18/07/2000 giải đặc biệt về 21302 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 18/07/2001 giải đặc biệt về 69637 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 18/07/2002 giải đặc biệt về 32321 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 18/07/2003 giải đặc biệt về 85838 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 18/07/2004 giải đặc biệt về 59948 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 18/07/2005 giải đặc biệt về 68965 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 18/07/2006 giải đặc biệt về 80541 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 18/07/2007 giải đặc biệt về 22036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 18/07/2008 giải đặc biệt về 49648 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 18/07/2009 giải đặc biệt về 78046 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 18/07/2010 giải đặc biệt về 02640 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 18/07/2011 giải đặc biệt về 09265 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1
Ngày 18/07/2012 giải đặc biệt về 60909 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 18/07/2013 giải đặc biệt về 95963 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 18/07/2014 giải đặc biệt về 87375 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 18/07/2015 giải đặc biệt về 25540 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 18/07/2016 giải đặc biệt về 88570 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 18/07/2017 giải đặc biệt về 11666 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2
Ngày 18/07/2018 giải đặc biệt về 09669 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5