Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

17/04/2001 về 47696 sau đó 18/04/2001 về 71370
17/05/2001 về 02996 sau đó 18/05/2001 về 27359
26/06/2001 về 75296 sau đó 27/06/2001 về 46579
16/11/2001 về 04196 sau đó 17/11/2001 về 75799
08/03/2002 về 20796 sau đó 09/03/2002 về 34197
16/03/2002 về 52596 sau đó 17/03/2002 về 44180
16/11/2002 về 16296 sau đó 17/11/2002 về 16079
21/11/2002 về 44096 sau đó 22/11/2002 về 25866
09/02/2003 về 98296 sau đó 10/02/2003 về 29074
06/04/2003 về 81196 sau đó 07/04/2003 về 00079
22/10/2003 về 18096 sau đó 23/10/2003 về 12478
06/12/2003 về 90296 sau đó 07/12/2003 về 50169
07/04/2004 về 70896 sau đó 08/04/2004 về 84806
17/06/2004 về 93296 sau đó 18/06/2004 về 38396
18/06/2004 về 38396 sau đó 19/06/2004 về 02885
11/07/2004 về 69996 sau đó 12/07/2004 về 57580
12/08/2004 về 85196 sau đó 13/08/2004 về 33019
17/05/2005 về 11596 sau đó 18/05/2005 về 36139
27/06/2005 về 84396 sau đó 28/06/2005 về 31517
13/09/2005 về 69796 sau đó 14/09/2005 về 76956
14/10/2005 về 78896 sau đó 15/10/2005 về 58920
07/07/2006 về 95196 sau đó 08/07/2006 về 83823
29/10/2006 về 37996 sau đó 30/10/2006 về 48575
24/12/2006 về 50396 sau đó 25/12/2006 về 10066
11/08/2007 về 97796 sau đó 12/08/2007 về 16452
24/07/2008 về 30496 sau đó 25/07/2008 về 90298
01/08/2008 về 56696 sau đó 02/08/2008 về 69618
06/10/2008 về 69196 sau đó 07/10/2008 về 49363
13/11/2008 về 55196 sau đó 14/11/2008 về 59837
05/01/2009 về 56496 sau đó 06/01/2009 về 97817
04/03/2009 về 44496 sau đó 05/03/2009 về 38414
01/04/2009 về 67696 sau đó 02/04/2009 về 02305
22/06/2009 về 31796 sau đó 23/06/2009 về 78886
30/06/2009 về 33096 sau đó 01/07/2009 về 92550
21/07/2009 về 07396 sau đó 22/07/2009 về 32399
18/09/2009 về 96996 sau đó 19/09/2009 về 93561
28/01/2010 về 66996 sau đó 29/01/2010 về 22470
22/05/2010 về 65496 sau đó 23/05/2010 về 25008
23/07/2010 về 12996 sau đó 24/07/2010 về 16141
03/11/2010 về 57496 sau đó 04/11/2010 về 81637
20/05/2011 về 42696 sau đó 21/05/2011 về 78256
14/07/2011 về 14996 sau đó 15/07/2011 về 55290
17/08/2011 về 24396 sau đó 18/08/2011 về 51373
18/10/2011 về 70196 sau đó 19/10/2011 về 29760
25/05/2012 về 80696 sau đó 26/05/2012 về 88567
04/07/2012 về 92296 sau đó 05/07/2012 về 88705
02/11/2012 về 45396 sau đó 03/11/2012 về 33068
02/05/2013 về 29696 sau đó 03/05/2013 về 73306
28/08/2013 về 63396 sau đó 29/08/2013 về 80662
17/02/2014 về 18696 sau đó 18/02/2014 về 91737
21/05/2014 về 97696 sau đó 22/05/2014 về 06529
23/05/2014 về 65996 sau đó 24/05/2014 về 39454
03/07/2014 về 14696 sau đó 04/07/2014 về 77521
01/10/2014 về 54396 sau đó 02/10/2014 về 45497
04/11/2014 về 10896 sau đó 05/11/2014 về 38477
19/11/2014 về 78196 sau đó 20/11/2014 về 94868
08/12/2014 về 00396 sau đó 09/12/2014 về 53241
12/04/2015 về 72096 sau đó 13/04/2015 về 49813
30/07/2015 về 27896 sau đó 31/07/2015 về 21574
25/11/2015 về 92396 sau đó 26/11/2015 về 60233
29/12/2015 về 48196 sau đó 30/12/2015 về 59778
06/03/2016 về 23296 sau đó 07/03/2016 về 82785
24/03/2016 về 49896 sau đó 25/03/2016 về 85152
02/05/2016 về 04196 sau đó 03/05/2016 về 12191
16/06/2016 về 23096 sau đó 17/06/2016 về 98107
24/11/2016 về 44896 sau đó 25/11/2016 về 66898
04/01/2017 về 20896 sau đó 05/01/2017 về 86192
25/01/2017 về 74696 sau đó 26/01/2017 về 40519
25/06/2017 về 48396 sau đó 26/06/2017 về 70727
28/09/2017 về 78296 sau đó 29/09/2017 về 56766
05/10/2017 về 20996 sau đó 06/10/2017 về 58309
23/06/2018 về 50296 sau đó 24/06/2018 về 46249
20/09/2018 về 03096 sau đó 21/09/2018 về 31221
30/11/2019 về 36896 sau đó 01/12/2019 về 57187
10/01/2020 về 26396 sau đó 11/01/2020 về 33658
11/02/2020 về 07696 sau đó 12/02/2020 về 19747
25/03/2020 về 54296 sau đó 26/03/2020 về 94135
05/08/2020 về 18296 sau đó 06/08/2020 về 25375
27/08/2020 về 76496 sau đó 28/08/2020 về 17448
22/11/2020 về 61596 sau đó 23/11/2020 về 00843
31/03/2021 về 06996 sau đó 01/04/2021 về 50393

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 96 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
931431
481752
351471
581871
212491
091663
271192
921982
071911
522852
782331
742131
412682
771972
541291
373621
062052
671601
731901
562081
702611
992501
861141
172631
181231
201391
802961
691793
591

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0787
1767
2649
3677
4646
58712
61199
713139
86109
911136

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 7(13 lần) - 9(11 lần) - 6(11 lần) - 5(8 lần) - 1(7 lần) - 0(7 lần) - 8(6 lần) - 4(6 lần) - 3(6 lần) - 2(6 lần)
Chạm đuôi : 9(13 lần) - 7(13 lần) - 8(10 lần) - 6(9 lần) - 0(8 lần) - 3(7 lần) - 5(7 lần) - 1(6 lần) - 2(4 lần) - 4(4 lần)
Tổng : 5(12 lần) - 2(9 lần) - 8(9 lần) - 7(9 lần) - 6(9 lần) - 1(7 lần) - 3(7 lần) - 0(7 lần) - 4(6 lần) - 9(6 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 96 vào Thứ 7

Ngày 01/12/2019 giải đặc biệt về 57187 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 24/06/2018 giải đặc biệt về 46249 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 23/05/2010 giải đặc biệt về 25008 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 12/08/2007 giải đặc biệt về 16452 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 07/12/2003 giải đặc biệt về 50169 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 17/11/2002 giải đặc biệt về 16079 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 17/03/2002 giải đặc biệt về 44180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 25/07 sau khi ra 96 vào ngày 24/07

Ngày 25/07/2000 giải đặc biệt về 77824 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 25/07/2001 giải đặc biệt về 88717 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 25/07/2002 giải đặc biệt về 50994 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 25/07/2003 giải đặc biệt về 51616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 25/07/2004 giải đặc biệt về 24550 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 25/07/2005 giải đặc biệt về 90260 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 25/07/2006 giải đặc biệt về 68361 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 25/07/2007 giải đặc biệt về 22050 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 25/07/2008 giải đặc biệt về 90298 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 25/07/2009 giải đặc biệt về 06732 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 25/07/2010 giải đặc biệt về 00484 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 25/07/2011 giải đặc biệt về 19804 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 25/07/2012 giải đặc biệt về 37818 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 25/07/2013 giải đặc biệt về 08904 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 25/07/2014 giải đặc biệt về 74199 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 25/07/2015 giải đặc biệt về 15890 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9
Ngày 25/07/2016 giải đặc biệt về 29835 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8
Ngày 25/07/2017 giải đặc biệt về 97164 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 25/07/2018 giải đặc biệt về 43841 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 25/07/2019 giải đặc biệt về 22382 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 25/07/2020 giải đặc biệt về 22508 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8