Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 22/02/2000 về 47003 sau đó ngày 23/02/2000 về 72006
Ngày 29/05/2000 về 80803 sau đó ngày 30/05/2000 về 21153
Ngày 18/12/2000 về 04003 sau đó ngày 19/12/2000 về 84610
Ngày 16/06/2001 về 89703 sau đó ngày 17/06/2001 về 52653
Ngày 30/06/2001 về 61503 sau đó ngày 01/07/2001 về 91291
Ngày 06/08/2001 về 82003 sau đó ngày 07/08/2001 về 50893
Ngày 08/09/2001 về 42203 sau đó ngày 09/09/2001 về 66183
Ngày 22/02/2002 về 75903 sau đó ngày 23/02/2002 về 95575
Ngày 22/06/2002 về 42703 sau đó ngày 23/06/2002 về 02617
Ngày 30/01/2003 về 08403 Ngày 31/01/2003 không quay thưởng.
Ngày 22/08/2003 về 10503 sau đó ngày 23/08/2003 về 24607
Ngày 20/09/2003 về 73703 sau đó ngày 21/09/2003 về 08725
Ngày 04/12/2003 về 88903 sau đó ngày 05/12/2003 về 22320
Ngày 15/12/2003 về 72003 sau đó ngày 16/12/2003 về 34993
Ngày 03/04/2004 về 98103 sau đó ngày 04/04/2004 về 45749
Ngày 23/05/2004 về 77203 sau đó ngày 24/05/2004 về 02254
Ngày 02/07/2004 về 56703 sau đó ngày 03/07/2004 về 88444
Ngày 29/07/2004 về 73403 sau đó ngày 30/07/2004 về 56121
Ngày 05/01/2005 về 28803 sau đó ngày 06/01/2005 về 92955
Ngày 06/04/2005 về 93103 sau đó ngày 07/04/2005 về 99046
Ngày 05/06/2005 về 02303 sau đó ngày 06/06/2005 về 05718
Ngày 21/10/2005 về 59403 sau đó ngày 22/10/2005 về 08310
Ngày 20/11/2005 về 22003 sau đó ngày 21/11/2005 về 74081
Ngày 25/01/2006 về 10303 sau đó ngày 26/01/2006 về 37516
Ngày 10/02/2006 về 61803 sau đó ngày 11/02/2006 về 30760
Ngày 13/02/2006 về 13103 sau đó ngày 14/02/2006 về 04643
Ngày 12/03/2006 về 06903 sau đó ngày 13/03/2006 về 70509
Ngày 30/01/2007 về 83203 sau đó ngày 31/01/2007 về 76850
Ngày 27/07/2007 về 92003 sau đó ngày 28/07/2007 về 91681
Ngày 07/03/2008 về 92503 sau đó ngày 08/03/2008 về 66280
Ngày 22/04/2008 về 09503 sau đó ngày 23/04/2008 về 88061
Ngày 14/06/2008 về 40303 sau đó ngày 15/06/2008 về 30454
Ngày 06/12/2008 về 69203 sau đó ngày 07/12/2008 về 66419
Ngày 14/12/2008 về 85903 sau đó ngày 15/12/2008 về 75746
Ngày 05/02/2009 về 65503 sau đó ngày 06/02/2009 về 98716
Ngày 15/02/2009 về 38303 sau đó ngày 16/02/2009 về 76639
Ngày 14/03/2009 về 42403 sau đó ngày 15/03/2009 về 99069
Ngày 06/09/2009 về 99703 sau đó ngày 07/09/2009 về 15152
Ngày 08/10/2009 về 66803 sau đó ngày 09/10/2009 về 39750
Ngày 30/06/2010 về 51503 sau đó ngày 01/07/2010 về 29605
Ngày 27/08/2010 về 39603 sau đó ngày 28/08/2010 về 83754
Ngày 29/08/2010 về 98103 sau đó ngày 30/08/2010 về 16336
Ngày 20/12/2010 về 84203 sau đó ngày 21/12/2010 về 41741
Ngày 06/01/2011 về 35003 sau đó ngày 07/01/2011 về 99307
Ngày 08/07/2011 về 16303 sau đó ngày 09/07/2011 về 29252
Ngày 21/07/2011 về 10103 sau đó ngày 22/07/2011 về 93618
Ngày 09/08/2011 về 72803 sau đó ngày 10/08/2011 về 38959
Ngày 25/09/2011 về 30803 sau đó ngày 26/09/2011 về 76474
Ngày 15/10/2011 về 88803 sau đó ngày 16/10/2011 về 93522
Ngày 21/10/2011 về 18903 sau đó ngày 22/10/2011 về 37172
Ngày 15/11/2011 về 61503 sau đó ngày 16/11/2011 về 62554
Ngày 13/04/2012 về 32203 sau đó ngày 14/04/2012 về 86517
Ngày 21/07/2012 về 67703 sau đó ngày 22/07/2012 về 40669
Ngày 30/07/2012 về 03203 sau đó ngày 31/07/2012 về 57830
Ngày 11/05/2013 về 52003 sau đó ngày 12/05/2013 về 82671
Ngày 25/08/2013 về 62303 sau đó ngày 26/08/2013 về 87388
Ngày 06/11/2013 về 56703 sau đó ngày 07/11/2013 về 29933
Ngày 15/12/2013 về 14903 sau đó ngày 16/12/2013 về 03721
Ngày 12/05/2014 về 84703 sau đó ngày 13/05/2014 về 88185
Ngày 24/01/2015 về 59303 sau đó ngày 25/01/2015 về 83725
Ngày 22/03/2015 về 68603 sau đó ngày 23/03/2015 về 93027
Ngày 30/06/2015 về 11703 sau đó ngày 01/07/2015 về 70165
Ngày 19/07/2015 về 94703 sau đó ngày 20/07/2015 về 63820
Ngày 06/09/2015 về 34803 sau đó ngày 07/09/2015 về 20180
Ngày 17/07/2016 về 91503 sau đó ngày 18/07/2016 về 88570
Ngày 08/08/2016 về 40203 sau đó ngày 09/08/2016 về 08587
Ngày 02/01/2017 về 53103 sau đó ngày 03/01/2017 về 73385
Ngày 31/01/2017 về 31203 sau đó ngày 01/02/2017 về 71838
Ngày 27/06/2017 về 40303 sau đó ngày 28/06/2017 về 82194
Ngày 26/08/2017 về 76103 sau đó ngày 27/08/2017 về 85886
Ngày 30/08/2017 về 69303 sau đó ngày 31/08/2017 về 30454
Ngày 10/06/2018 về 01603 sau đó ngày 11/06/2018 về 35854
Ngày 24/10/2018 về 23203 sau đó ngày 25/10/2018 về 72838
Ngày 21/04/2019 về 66103 sau đó ngày 22/04/2019 về 78819

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 03 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
192382
546861
941852
871701
802202
651271
252212
331881
711301
692172
721221
741591
182522
072411
361051
502391
162462
611812
091431
601102
551441
491932
751831
911532
061

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
05116
11087
2846
3677
4693
51487
6574
75611
81058
94814

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 5 (14 lần) - 8 (10 lần) - 1 (10 lần) - 2 (8 lần) - 4 (6 lần) - 3 (6 lần) - 7 (5 lần) - 6 (5 lần) - 0 (5 lần) - 9 (4 lần)
Chạm đuôi: 0 (11 lần) - 4 (9 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 5 (8 lần) - 3 (7 lần) - 6 (7 lần) - 7 (6 lần) - 8 (5 lần) - 2 (4 lần)
Chạm tổng: 9 (14 lần) - 7 (11 lần) - 8 (8 lần) - 3 (7 lần) - 1 (7 lần) - 5 (7 lần) - 2 (6 lần) - 0 (6 lần) - 6 (4 lần) - 4 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 03 vào Chủ nhật

Ngày 22/04/2019 giải đặc biệt về 78819 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 11/06/2018 giải đặc biệt về 35854 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 18/07/2016 giải đặc biệt về 88570 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 07/09/2015 giải đặc biệt về 20180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 20/07/2015 giải đặc biệt về 63820 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 23/03/2015 giải đặc biệt về 93027 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 16/12/2013 giải đặc biệt về 03721 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 26/08/2013 giải đặc biệt về 87388 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 26/09/2011 giải đặc biệt về 76474 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1
Ngày 30/08/2010 giải đặc biệt về 16336 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 07/09/2009 giải đặc biệt về 15152 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 16/02/2009 giải đặc biệt về 76639 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 15/12/2008 giải đặc biệt về 75746 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 13/03/2006 giải đặc biệt về 70509 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 21/11/2005 giải đặc biệt về 74081 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9
Ngày 06/06/2005 giải đặc biệt về 05718 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 24/05/2004 giải đặc biệt về 02254 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 16/09 sau khi ra 03 vào ngày 15/09

Ngày 16/09/2000 giải đặc biệt về 44659 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 16/09/2001 giải đặc biệt về 48899 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 16/09/2002 giải đặc biệt về 18737 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 16/09/2003 giải đặc biệt về 62184 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 16/09/2004 giải đặc biệt về 42964 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 16/09/2005 giải đặc biệt về 33106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6
Ngày 16/09/2006 giải đặc biệt về 38599 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 16/09/2007 giải đặc biệt về 22292 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 16/09/2008 giải đặc biệt về 73122 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 16/09/2009 giải đặc biệt về 40002 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 16/09/2010 giải đặc biệt về 46292 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 16/09/2011 giải đặc biệt về 21205 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 16/09/2012 giải đặc biệt về 48799 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 16/09/2013 giải đặc biệt về 71286 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 16/09/2014 giải đặc biệt về 22951 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 16/09/2015 giải đặc biệt về 58642 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 16/09/2016 giải đặc biệt về 13850 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 16/09/2017 giải đặc biệt về 38485 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3
Ngày 16/09/2018 giải đặc biệt về 32963 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9