Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00056 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 30/03/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 6
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 8
  • 6
  • 2
  • 0
  • 7
  • 9
 • Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 5
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
  • 8
  • 0
  • 4
  • 6
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5622 16 15,000,000
Giải nhì 5186-2079 19 6,500,000
Giải ba 7454-3508-0461 34 3,000,000
Giải KK 1 *622 66 1,000,000
Giải KK 2 **22 896 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00055 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 28/03/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 5
  • 8
  Giải Nhì
  • 5
  • 5
  • 4
  • 5
  • 7
  • 7
  • 2
  • 3
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 1
  • 6
  • 1
  • 7
  • 9
  • 0
  • 1
  • 7
  • 1
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 5
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1558 26 15,000,000
Giải nhì 5545-7723 16 6,500,000
Giải ba 5916-1790-1712 44 3,000,000
Giải KK 1 *558 111 1,000,000
Giải KK 2 **58 1,438 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00054 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 25/03/2017
 • Giải Nhất
  • 7
  • 3
  • 6
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 6
  • 9
  • 7
  • 4
  • 3
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 7
  • 0
  • 6
  • 0
  • 6
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9
  • 3
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 6
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7368 48 15,000,000
Giải nhì 3697-4395 19 6,500,000
Giải ba 7060-6356-8930 26 3,000,000
Giải KK 1 *368 329 1,000,000
Giải KK 2 **68 2,184 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00053 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 23/03/2017
 • Giải Nhất
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 8
  • 7
  • 2
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 3
  • 0
  • 9
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 0
  • 7
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4566 10 15,000,000
Giải nhì 6232-1872 87 6,500,000
Giải ba 4430-9664-4076 28 3,000,000
Giải KK 1 *566 81 1,000,000
Giải KK 2 **66 1,078 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00052 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 21/03/2017
 • Giải Nhất
  • 8
  • 1
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 0
  • 9
  • 3
  • 8
  • 7
  • 2
  • 6
  • 3
 • Giải Ba
  • 8
  • 2
  • 7
  • 6
  • 7
  • 7
  • 6
  • 8
  • 7
  • 0
  • 5
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8122 18 15,000,000
Giải nhì 0938-7263 30 6,500,000
Giải ba 8276-7768-7050 30 3,000,000
Giải KK 1 *122 191 1,000,000
Giải KK 2 **22 1,514 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00051 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 18/03/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 8
  • 2
  • 1
  • 2
  • 6
  • 1
  • 1
  • 9
 • Giải Ba
  • 2
  • 3
  • 1
  • 9
  • 3
  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 0
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3187 13 15,000,000
Giải nhì 8212-6119 19 6,500,000
Giải ba 2319-3271-4026 72 3,000,000
Giải KK 1 *187 59 1,000,000
Giải KK 2 **87 1,101 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00050 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 16/03/2017
 • Giải Nhất
  • 7
  • 1
  • 9
  • 2
  Giải Nhì
  • 0
  • 4
  • 7
  • 0
  • 4
  • 7
  • 9
  • 2
 • Giải Ba
  • 7
  • 9
  • 1
  • 3
  • 7
  • 5
  • 8
  • 7
  • 4
  • 2
  • 4
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 9
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7192 19 15,000,000
Giải nhì 0470-4792 30 6,500,000
Giải ba 7913-7587-4244 78 3,000,000
Giải KK 1 *192 101 1,000,000
Giải KK 2 **92 1,095 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00049 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 14/03/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 6
  • 4
  Giải Nhì
  • 5
  • 3
  • 4
  • 2
  • 0
  • 3
  • 5
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 4
  • 2
  • 1
  • 0
  • 5
  • 3
  • 6
  • 8
  • 5
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 6
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1564 16 15,000,000
Giải nhì 5342-0351 45 6,500,000
Giải ba 3421-0536-8564 33 3,000,000
Giải KK 1 *564 112 1,000,000
Giải KK 2 **64 1,364 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00048 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 11/03/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 0
  • 9
  • 3
  • 0
  • 4
  • 1
 • Giải Ba
  • 4
  • 2
  • 8
  • 7
  • 7
  • 1
  • 6
  • 8
  • 5
  • 9
  • 4
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6065 7 15,000,000
Giải nhì 7209-3041 44 6,500,000
Giải ba 4287-7168-5943 50 3,000,000
Giải KK 1 *065 108 1,000,000
Giải KK 2 **65 1,256 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00047 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 09/03/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 4
  • 5
  Giải Nhì
  • 9
  • 7
  • 7
  • 3
  • 1
  • 5
  • 9
  • 2
 • Giải Ba
  • 8
  • 7
  • 9
  • 2
  • 7
  • 0
  • 8
  • 4
  • 6
  • 7
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 4
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3645 21 15,000,000
Giải nhì 9773-1592 26 6,500,000
Giải ba 8792-7084-6729 27 3,000,000
Giải KK 1 *645 102 1,000,000
Giải KK 2 **45 1,387 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00046 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 07/03/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 5
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0
  • 8
  • 7
 • Giải Ba
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 5
  • 5
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 5
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2570 6 15,000,000
Giải nhì 7300-3087 25 6,500,000
Giải ba 1117-5520-1055 57 3,000,000
Giải KK 1 *570 112 1,000,000
Giải KK 2 **70 1,103 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00045 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 04/03/2017
 • Giải Nhất
  • 8
  • 5
  • 8
  • 4
  Giải Nhì
  • 3
  • 9
  • 9
  • 8
  • 4
  • 1
  • 9
  • 7
 • Giải Ba
  • 6
  • 9
  • 8
  • 4
  • 2
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7
  • 9
  • 8
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 8
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8584 8 15,000,000
Giải nhì 3998-4197 13 6,500,000
Giải ba 6984-2236-7980 42 3,000,000
Giải KK 1 *584 72 1,000,000
Giải KK 2 **84 1,100 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00044 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 02/03/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 3
  • 6
  • 9
  Giải Nhì
  • 5
  • 2
  • 3
  • 9
  • 5
  • 2
  • 8
  • 7
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 0
  • 4
  • 9
  • 9
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 6
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1369 32 15,000,000
Giải nhì 5239-5287 57 6,500,000
Giải ba 4404-9931-1024 54 3,000,000
Giải KK 1 *369 176 1,000,000
Giải KK 2 **69 1,523 100,000