Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00108 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 29/07/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 9
  • 2
  • 7
  Giải Nhì
  • 7
  • 8
  • 9
  • 7
  • 5
  • 0
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 2
  • 2
  • 5
  • 1
  • 1
  • 7
  • 2
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 2
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5927 14 15,000,000
Giải nhì 7897-5060 17 6,500,000
Giải ba 2251-1727-6543 72 3,000,000
Giải KK 1 *927 143 1,000,000
Giải KK 2 **27 855 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00107 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 27/07/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 8
  • 7
  • 5
  • 7
  • 0
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 7
  • 2
  • 7
  • 6
  • 8
  • 1
  • 8
  • 5
  • 9
  • 0
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 9
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6696 12 15,000,000
Giải nhì 1087-5706 11 6,500,000
Giải ba 2727-6818-5908 79 3,000,000
Giải KK 1 *696 31 1,000,000
Giải KK 2 **96 580 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00106 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 25/07/2017
 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 1
  • 0
  Giải Nhì
  • 3
  • 9
  • 7
  • 7
  • 3
  • 8
  • 5
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 3
  • 3
  • 4
  • 8
  • 3
  • 8
  • 6
  • 5
  • 9
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 1
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7410 1 15,000,000
Giải nhì 3977-3851 32 6,500,000
Giải ba 5334-8386-5983 25 3,000,000
Giải KK 1 *410 69 1,000,000
Giải KK 2 **10 941 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00105 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 22/07/2017
 • Giải Nhất
  • 9
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 9
  • 7
  • 8
  • 8
  • 9
  • 2
  • 3
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 2
  • 1
  • 5
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 3
  • 5
  • 2
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9557 5 15,000,000
Giải nhì 9788-9237 15 6,500,000
Giải ba 3215-4283-3524 32 3,000,000
Giải KK 1 *557 93 1,000,000
Giải KK 2 **57 845 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00104 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 20/07/2017
 • Giải Nhất
  • 9
  • 0
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 2
  • 9
  • 7
  • 5
  • 2
  • 1
  • 4
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 0
  • 0
  • 7
  • 4
  • 0
  • 3
  • 3
  • 9
  • 1
  • 4
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9066 7 15,000,000
Giải nhì 2975-2140 10 6,500,000
Giải ba 9007-4033-9146 11 3,000,000
Giải KK 1 *066 105 1,000,000
Giải KK 2 **66 964 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00103 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 18/07/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 9
  • 1
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 5
  • 0
  • 7
  • 9
  • 5
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 8
  • 6
  • 4
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
  • 5
  • 1
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 1
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6911 6 15,000,000
Giải nhì 9507-9518 16 6,500,000
Giải ba 8864-8176-5126 35 3,000,000
Giải KK 1 *911 238 1,000,000
Giải KK 2 **11 1,118 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00102 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 15/07/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 2
  • 9
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 4
  • 9
  • 3
  • 4
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 5
  • 7
  • 4
  • 6
  • 7
  • 9
  • 3
  • 5
  • 7
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 2
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0229 9 15,000,000
Giải nhì 2149-3466 26 6,500,000
Giải ba 4457-4679-3570 24 3,000,000
Giải KK 1 *229 126 1,000,000
Giải KK 2 **29 915 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00101 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 13/07/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 6
  • 1
  • 1
  Giải Nhì
  • 0
  • 1
  • 8
  • 9
  • 9
  • 4
  • 9
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 0
  • 8
  • 6
  • 3
  • 7
  • 8
  • 4
  • 9
  • 8
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 1
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5611 7 15,000,000
Giải nhì 0189-9498 16 6,500,000
Giải ba 0808-6378-4984 17 3,000,000
Giải KK 1 *611 86 1,000,000
Giải KK 2 **11 1,724 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00100 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 11/07/2017
 • Giải Nhất
  • 6
  • 9
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 4
  • 3
  • 9
  • 1
  • 0
  • 6
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 3
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6
  • 7
  • 0
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 9
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6940 3 15,000,000
Giải nhì 4391-0676 27 6,500,000
Giải ba 3283-5316-6706 9 3,000,000
Giải KK 1 *940 82 1,000,000
Giải KK 2 **40 589 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00099 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 08/07/2017
 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 1
  • 9
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 0
  • 6
  • 5
  • 2
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 9
  • 1
  • 0
  • 3
  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 7
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 1
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 1
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7419 209 15,000,000
Giải nhì 6906-5286 9 6,500,000
Giải ba 5991-0329-7276 59 3,000,000
Giải KK 1 *419 103 1,000,000
Giải KK 2 **19 1,467 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00098 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 06/07/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 6
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 3
  • 3
  • 6
  • 8
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 3
  • 3
  • 2
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 7
  • 9
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 6
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2660 18 15,000,000
Giải nhì 8433-6860 8 6,500,000
Giải ba 3320-9012-7940 19 3,000,000
Giải KK 1 *660 31 1,000,000
Giải KK 2 **60 740 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00097 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 04/07/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 7
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 1
  • 7
  • 1
  • 7
  • 1
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 7
  • 5
  • 2
  • 2
  • 7
  • 3
  • 3
  • 2
  • 8
  • 0
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 7
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5571 10 15,000,000
Giải nhì 9171-7152 26 6,500,000
Giải ba 7522-7332-8027 26 3,000,000
Giải KK 1 *571 89 1,000,000
Giải KK 2 **71 811 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00096 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 01/07/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 2
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 5
  • 3
  • 3
  • 6
  • 4
  • 3
  • 3
 • Giải Ba
  • 3
  • 3
  • 9
  • 3
  • 7
  • 9
  • 8
  • 6
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 2
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 5
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5525 6 15,000,000
Giải nhì 6533-6433 20 6,500,000
Giải ba 3393-7986-8531 61 3,000,000
Giải KK 1 *525 120 1,000,000
Giải KK 2 **25 823 100,000