Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00122 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 31/08/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 7
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 5
  • 5
  • 3
  • 5
  • 5
  • 9
 • Giải Ba
  • 5
  • 2
  • 9
  • 5
  • 8
  • 4
  • 4
  • 9
  • 4
  • 3
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 7
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 8
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2787 3 15,000,000
Giải nhì 4555-3559 40 6,500,000
Giải ba 5295-8449-4309 13 3,000,000
Giải KK 1 *787 69 1,000,000
Giải KK 2 **87 644 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00121 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 29/08/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 8
  • 5
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 5
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 0
  • 2
  • 5
  • 6
  • 3
  • 1
  • 0
  • 8
  • 3
  • 6
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 8
  • 5
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 0
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0850 2 15,000,000
Giải nhì 1600-1058 14 6,500,000
Giải ba 0025-6310-8368 14 3,000,000
Giải KK 1 *850 29 1,000,000
Giải KK 2 **50 828 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00120 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 26/08/2017
 • Giải Nhất
  • 7
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 2
  • 6
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
 • Giải Ba
  • 5
  • 6
  • 2
  • 4
  • 9
  • 1
  • 3
  • 9
  • 0
  • 1
  • 4
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7172 8 15,000,000
Giải nhì 2655-4350 22 6,500,000
Giải ba 5624-9139-0145 13 3,000,000
Giải KK 1 *172 62 1,000,000
Giải KK 2 **72 988 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00119 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 24/08/2017
 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 5
  • 1
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 7
  • 3
  • 5
  • 1
  • 3
  • 9
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 5
  • 0
  • 5
  • 4
  • 8
  • 4
  • 7
  • 2
  • 7
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 3
  • 5
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3351 29 15,000,000
Giải nhì 7373-5139 17 6,500,000
Giải ba 0250-5484-7275 29 3,000,000
Giải KK 1 *351 63 1,000,000
Giải KK 2 **51 1,042 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00118 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 22/08/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
 • Giải Ba
  • 9
  • 7
  • 5
  • 5
  • 5
  • 9
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0554 9 15,000,000
Giải nhì 6395-3322 38 6,500,000
Giải ba 9755-5966-6705 22 3,000,000
Giải KK 1 *554 87 1,000,000
Giải KK 2 **54 1,058 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00117 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 19/08/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 0
  • 3
  • 9
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 3
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 5
  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 9
  • 4
  • 0
  • 5
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 3
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 9
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1039 9 15,000,000
Giải nhì 0342-8335 8 6,500,000
Giải ba 0952-9409-4053 15 3,000,000
Giải KK 1 *039 103 1,000,000
Giải KK 2 **39 1,374 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00116 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 17/08/2017
 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 3
  • 7
  Giải Nhì
  • 1
  • 2
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
 • Giải Ba
  • 1
  • 8
  • 1
  • 2
  • 4
  • 6
  • 2
  • 5
  • 8
  • 2
  • 6
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 3
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 3
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0237 6 15,000,000
Giải nhì 1288-1115 21 6,500,000
Giải ba 1812-4625-8269 14 3,000,000
Giải KK 1 *237 107 1,000,000
Giải KK 2 **37 658 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00115 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 15/08/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 2
  • 5
  • 8
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 0
  • 8
  • 3
  • 1
  • 8
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 5
  • 9
  • 6
  • 3
  • 1
  • 5
  • 8
  • 7
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 5
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 8
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5258 18 15,000,000
Giải nhì 6808-3187 75 6,500,000
Giải ba 7859-6315-8764 25 3,000,000
Giải KK 1 *258 42 1,000,000
Giải KK 2 **58 783 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00114 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 12/08/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 2
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 7
  • 5
  • 8
  • 7
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 6
  • 4
  • 1
  • 7
  • 5
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 7
  • 6
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1276 3 15,000,000
Giải nhì 4275-8796 6 6,500,000
Giải ba 6345-6864-1755 15 3,000,000
Giải KK 1 *276 88 1,000,000
Giải KK 2 **76 543 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00113 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 10/08/2017
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 3
  • 0
  • 5
  • 4
  • 4
  • 3
 • Giải Ba
  • 0
  • 6
  • 8
  • 7
  • 0
  • 9
  • 1
  • 1
  • 3
  • 5
  • 7
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 5
  • 7
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5557 4 15,000,000
Giải nhì 8430-5443 8 6,500,000
Giải ba 0687-0911-3572 84 3,000,000
Giải KK 1 *557 88 1,000,000
Giải KK 2 **57 589 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00112 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 08/08/2017
 • Giải Nhất
  • 4
  • 4
  • 2
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 2
  • 0
  • 3
  • 5
  • 4
  • 7
 • Giải Ba
  • 4
  • 2
  • 8
  • 5
  • 8
  • 1
  • 4
  • 2
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 4
  • 2
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 2
  • 1
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4421 38 15,000,000
Giải nhì 6320-3547 25 6,500,000
Giải ba 4285-8142-2135 14 3,000,000
Giải KK 1 *421 75 1,000,000
Giải KK 2 **21 719 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00111 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 7, 05/08/2017
 • Giải Nhất
  • 7
  • 0
  • 0
  • 3
  Giải Nhì
  • 2
  • 7
  • 5
  • 4
  • 5
  • 8
  • 4
  • 9
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 9
  • 2
  • 3
  • 2
  • 8
  • 0
  • 3
  • 5
  • 6
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 0
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 0
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7003 5 15,000,000
Giải nhì 2754-5849 11 6,500,000
Giải ba 5192-3280-3566 37 3,000,000
Giải KK 1 *003 57 1,000,000
Giải KK 2 **03 623 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00110 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 5, 03/08/2017
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 6
  • 4
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 0
  • 9
  • 8
  • 9
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 7
  • 8
  • 8
  • 2
  • 4
  • 6
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 1
  • 6
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 6
  • 4
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2164 5 15,000,000
Giải nhì 1009-8917 26 6,500,000
Giải ba 5020-0788-2462 23 3,000,000
Giải KK 1 *164 55 1,000,000
Giải KK 2 **64 929 100,000

Xổ số Max 4D - KQXS Điện toán

Kỳ quay thưởng: #00109 - Xổ số điện toán Max 4D thứ 3, 01/08/2017
 • Giải Nhất
  • 1
  • 2
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 5
  • 6
  • 1
  • 3
  • 1
  • 9
 • Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 4
  • 7
  • 1
  • 9
  • 5
  • 2
  • 1
  • 4
  • 8
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • *
  • 2
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • *
  • *
  • 4
  • 2
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1242 8 15,000,000
Giải nhì 2156-1319 14 6,500,000
Giải ba 6447-1952-1489 52 3,000,000
Giải KK 1 *242 67 1,000,000
Giải KK 2 **42 776 100,000