Thống Kê & Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt ngày mai

17/04/2000 về 23532 sau đó 18/04/2000 về 40704
11/09/2000 về 97932 sau đó 12/09/2000 về 69011
05/10/2000 về 72232 sau đó 06/10/2000 về 32320
08/12/2000 về 82832 sau đó 09/12/2000 về 17067
19/07/2001 về 58232 sau đó 20/07/2001 về 30126
12/08/2001 về 27832 sau đó 13/08/2001 về 87744
19/12/2001 về 15432 sau đó 20/12/2001 về 82456
08/11/2002 về 14632 sau đó 09/11/2002 về 40645
26/11/2002 về 21132 sau đó 27/11/2002 về 76639
06/02/2003 về 45332 sau đó 07/02/2003 về 49281
11/02/2003 về 14232 sau đó 12/02/2003 về 21906
20/05/2003 về 01832 sau đó 21/05/2003 về 47542
30/05/2003 về 65132 sau đó 31/05/2003 về 1508
07/06/2003 về 84032 sau đó 08/06/2003 về 72286
25/02/2004 về 51732 sau đó 26/02/2004 về 01991
22/04/2004 về 55832 sau đó 23/04/2004 về 08097
09/12/2004 về 28332 sau đó 10/12/2004 về 02250
18/12/2004 về 43532 sau đó 19/12/2004 về 44675
30/01/2005 về 87832 sau đó 31/01/2005 về 70691
30/03/2005 về 81632 sau đó 31/03/2005 về 82356
01/05/2005 về 00032 sau đó 02/05/2005 về 67119
09/06/2005 về 89332 sau đó 10/06/2005 về 39671
19/06/2005 về 67132 sau đó 20/06/2005 về 44194
19/10/2005 về 86332 sau đó 20/10/2005 về 04269
28/12/2005 về 64632 sau đó 29/12/2005 về 99368
17/02/2006 về 18932 sau đó 18/02/2006 về 72766
17/04/2006 về 92132 sau đó 18/04/2006 về 99015
15/06/2006 về 83932 sau đó 16/06/2006 về 75552
11/07/2006 về 55332 sau đó 12/07/2006 về 75686
14/09/2006 về 91532 sau đó 15/09/2006 về 95339
01/03/2007 về 17232 sau đó 02/03/2007 về 46102
16/12/2007 về 36432 sau đó 17/12/2007 về 45560
26/03/2008 về 01632 sau đó 27/03/2008 về 79660
13/05/2008 về 90732 sau đó 14/05/2008 về 30329
15/09/2008 về 58432 sau đó 16/09/2008 về 73122
27/09/2008 về 64032 sau đó 28/09/2008 về 95510
12/12/2008 về 90532 sau đó 13/12/2008 về 66130
10/01/2009 về 42732 sau đó 11/01/2009 về 61082
19/03/2009 về 34732 sau đó 20/03/2009 về 96567
25/07/2009 về 06732 sau đó 26/07/2009 về 76545
03/08/2009 về 87332 sau đó 04/08/2009 về 61244
02/01/2010 về 22732 sau đó 03/01/2010 về 44591
10/02/2010 về 56732 sau đó 11/02/2010 về 15172
27/02/2010 về 25632 sau đó 28/02/2010 về 11636
06/03/2010 về 41632 sau đó 07/03/2010 về 16764
30/07/2010 về 70732 sau đó 31/07/2010 về 21261
08/08/2010 về 10532 sau đó 09/08/2010 về 08451
20/08/2010 về 96332 sau đó 21/08/2010 về 19510
24/12/2010 về 34032 sau đó 25/12/2010 về 26845
06/05/2011 về 64832 sau đó 07/05/2011 về 08030
01/11/2011 về 12232 sau đó 02/11/2011 về 37842
27/11/2011 về 74832 sau đó 28/11/2011 về 11334
11/08/2012 về 07332 sau đó 12/08/2012 về 24729
08/09/2012 về 65632 sau đó 09/09/2012 về 71932
09/09/2012 về 71932 sau đó 10/09/2012 về 52499
08/01/2013 về 90932 sau đó 09/01/2013 về 48625
29/01/2013 về 63532 sau đó 30/01/2013 về 42243
08/04/2013 về 49432 sau đó 09/04/2013 về 89411
05/06/2013 về 86032 sau đó 06/06/2013 về 87636
14/08/2013 về 40132 sau đó 15/08/2013 về 25771
01/12/2013 về 18932 sau đó 02/12/2013 về 71176
24/12/2013 về 88132 sau đó 25/12/2013 về 94322
01/01/2014 về 49932 sau đó 02/01/2014 về 26757
12/09/2014 về 23832 sau đó 13/09/2014 về 57052
04/10/2014 về 41632 sau đó 05/10/2014 về 14165
21/11/2014 về 83532 sau đó 22/11/2014 về 21736
02/06/2015 về 17132 sau đó 03/06/2015 về 40740
30/09/2015 về 77432 sau đó 01/10/2015 về 71290
15/02/2016 về 35632 sau đó 16/02/2016 về 56185
01/04/2016 về 92332 sau đó 02/04/2016 về 79373
14/09/2016 về 96332 sau đó 15/09/2016 về 11538
09/11/2016 về 22632 sau đó 10/11/2016 về 61973
16/01/2017 về 66332 sau đó 17/01/2017 về 81223
19/02/2017 về 13332 sau đó 20/02/2017 về 48532
20/02/2017 về 48532 sau đó 21/02/2017 về 79548
24/03/2017 về 80732 sau đó 25/03/2017 về 17867
20/10/2017 về 65732 sau đó 21/10/2017 về 75095
08/10/2018 về 06832 sau đó 09/10/2018 về 99135
21/10/2018 về 15132 sau đó 22/10/2018 về 81258
03/11/2018 về 14832 sau đó 04/11/2018 về 15844
15/02/2019 về 65132 sau đó 16/02/2019 về 57480
24/02/2019 về 55232 sau đó 25/02/2019 về 37168
17/05/2019 về 10532 sau đó 18/05/2019 về 92849
20/06/2019 về 25132 sau đó 21/06/2019 về 69886
04/08/2019 về 63132 sau đó 05/08/2019 về 60091
28/11/2019 về 23232 sau đó 29/11/2019 về 40803
13/02/2020 về 54232 sau đó 14/02/2020 về 51855
02/05/2020 về 82632 sau đó 03/05/2020 về 08247
06/06/2020 về 18932 sau đó 07/06/2020 về 88039
03/01/2021 về 43132 sau đó 04/01/2021 về 42988
16/12/2021 về 43032 sau đó 17/12/2021 về 73157
24/01/2022 về 97132 sau đó 25/01/2022 về 20653
04/06/2022 về 60832 sau đó 05/06/2022 về 05479
24/08/2022 về 24832 sau đó 25/08/2022 về 28670
18/05/2023 về 22632 sau đó 19/05/2023 về 22317
20/06/2023 về 51232 sau đó 21/06/2023 về 58534
12/09/2023 về 73132 sau đó 13/09/2023 về 56650
18/12/2023 về 56732 sau đó 19/12/2023 về 14577
01/01/2024 về 42932 sau đó 02/01/2024 về 10956
10/01/2024 về 73732 sau đó 11/01/2024 về 28285

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 32 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
852563
771502
342171
701791
531572
881393
471551
031914
863491
682801
443581
351951
673481
322231
732381
901401
363651
522222
761712
112431
251991
292422
302453
102511
611641
721821
602021
151661
691941
191751
971081
061811
261201
041

Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
051310
171110
281112
314612
413811
513126
6121310
71098
89712
99109

Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai

Chạm đầu : 3(14 lần) - 5(13 lần) - 4(13 lần) - 6(12 lần) - 7(10 lần) - 9(9 lần) - 8(9 lần) - 2(8 lần) - 1(7 lần) - 0(5 lần)
Chạm đuôi : 0(13 lần) - 6(13 lần) - 5(12 lần) - 1(11 lần) - 2(11 lần) - 9(10 lần) - 7(9 lần) - 4(8 lần) - 8(7 lần) - 3(6 lần)
Tổng : 8(12 lần) - 3(12 lần) - 2(12 lần) - 4(11 lần) - 0(10 lần) - 1(10 lần) - 6(10 lần) - 9(9 lần) - 7(8 lần) - 5(6 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 32 vào Chủ nhật

Ngày 04/01/2021 giải đặc biệt về 42988 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 05/08/2019 giải đặc biệt về 60091 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 25/02/2019 giải đặc biệt về 37168 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 22/10/2018 giải đặc biệt về 81258 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 20/02/2017 giải đặc biệt về 48532 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 02/12/2013 giải đặc biệt về 71176 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 10/09/2012 giải đặc biệt về 52499 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 28/11/2011 giải đặc biệt về 11334 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 09/08/2010 giải đặc biệt về 08451 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6
Ngày 17/12/2007 giải đặc biệt về 45560 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 20/06/2005 giải đặc biệt về 44194 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 02/05/2005 giải đặc biệt về 67119 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0
Ngày 31/01/2005 giải đặc biệt về 70691 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 13/08/2001 giải đặc biệt về 87744 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 04/03 sau khi ra 32 vào ngày 03/03

Ngày 04/03/2000 giải đặc biệt về 38887 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 04/03/2001 giải đặc biệt về 77999 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 04/03/2002 giải đặc biệt về 55928 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 04/03/2003 giải đặc biệt về 70330 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3
Ngày 04/03/2004 giải đặc biệt về 65502 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 04/03/2005 giải đặc biệt về 27910 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 04/03/2006 giải đặc biệt về 85160 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 04/03/2007 giải đặc biệt về 76258 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 04/03/2008 giải đặc biệt về 62616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 04/03/2009 giải đặc biệt về 44496 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 04/03/2010 giải đặc biệt về 99149 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 04/03/2011 giải đặc biệt về 69186 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 04/03/2012 giải đặc biệt về 96968 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 04/03/2013 giải đặc biệt về 33982 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 04/03/2014 giải đặc biệt về 45436 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 04/03/2015 giải đặc biệt về 14455 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 04/03/2016 giải đặc biệt về 74704 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 04/03/2017 giải đặc biệt về 32217 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 04/03/2018 giải đặc biệt về 16873 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 04/03/2019 giải đặc biệt về 11155 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 04/03/2020 giải đặc biệt về 51223 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 04/03/2021 giải đặc biệt về 96100 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 04/03/2022 giải đặc biệt về 42399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 04/03/2023 giải đặc biệt về 06743 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7