Thống kê cặp số anh em

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

Nhập dãy số cần thống kê

 

Kết quả thống kê

Thống kê 20 cặp số về nhiều nhất sau những ngày dãy số 00 11 22 về:
Cặp số 01 về 24 lần Cặp số 32 về 24 lần
Cặp số 23 về 23 lần Cặp số 73 về 22 lần
Cặp số 78 về 22 lần Cặp số 25 về 22 lần
Cặp số 22 về 22 lần Cặp số 11 về 22 lần
Cặp số 95 về 22 lần Cặp số 84 về 21 lần
Cặp số 52 về 21 lần Cặp số 89 về 21 lần
Cặp số 14 về 21 lần Cặp số 24 về 21 lần
Cặp số 29 về 21 lần Cặp số 55 về 21 lần
Cặp số 71 về 20 lần Cặp số 86 về 20 lần
Cặp số 44 về 20 lần Cặp số 37 về 20 lần