Xổ Số Power 655 Thứ 3

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 27/02/2024

Kỳ quay thưởng: #001001
01 04 06 08 24 35 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 142,673,643,750
Jackpot 2 0 3,802,316,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 2,068 500,000
Giải ba 36,946 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00998
34 46 50 51 52 55 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,586 500,000
Giải ba 30,486 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00998
34 46 50 51 52 55 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,586 500,000
Giải ba 30,486 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 13/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00995
08 17 22 31 34 49 49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1,305 500,000
Giải ba 27,701 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 06/02/2024

Kỳ quay thưởng: #00993
08 19 27 34 46 51 51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 103,161,578,250
Jackpot 2 0 3,474,845,850
Giải nhất 28 40,000,000
Giải nhì 1,549 500,000
Giải ba 30,460 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 30/01/2024

Kỳ quay thưởng: #00990
03 10 13 40 49 52 52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 91,320,972,600
Jackpot 2 0 3,834,480,700
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1,148 500,000
Giải ba 24,000 50,000