Xổ Số Power 655 Thứ 3

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 18/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01049
20 23 27 36 38 44 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 70,914,719,100
Jackpot 2 0 3,325,191,500
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,184 500,000
Giải ba 22,913 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 11/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001046
13 16 21 30 32 39 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18,295 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 11/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001046
13 16 21 30 32 39 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18,295 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 04/06/2024

Kỳ quay thưởng: #001043
01 02 07 10 13 19 19
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,037,387,650
Jackpot 2 1 3,553,778,750
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1,221 500,000
Giải ba 21,813 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 28/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001040
01 25 29 37 40 54 54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 47,522,322,750
Jackpot 2 0 4,503,972,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 628 500,000
Giải ba 15,067 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 21/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001037
01 02 14 32 33 41 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,422,908,100
Jackpot 2 0 3,715,148,800
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14,585 50,000