Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là chủ nhật ngày 25 tháng 07 năm 2021

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
48(5 lần); 49(5 lần); 45(4 lần); 44(4 lần); 10(3 lần); 90(3 lần); 47(3 lần); 42(3 lần); 79(3 lần); 84(3 lần); 19(2 lần); 18(2 lần); 85(2 lần); 35(2 lần); 52(2 lần); 78(2 lần); 34(2 lần); 91(2 lần); 08(2 lần); 39(2 lần); 05(2 lần); 04(2 lần); 02(2 lần); 69(2 lần); 38(2 lần); 46(2 lần); 67(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
64(0 lần); 68(0 lần); 71(0 lần); 56(0 lần); 55(0 lần); 28(0 lần); 29(0 lần); 31(0 lần); 43(0 lần); 72(0 lần);