Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 4 ngày 26 tháng 04 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
00(5 lần); 63(4 lần); 19(4 lần); 66(3 lần); 26(3 lần); 87(3 lần); 55(3 lần); 22(3 lần); 83(2 lần); 67(2 lần); 33(2 lần); 23(2 lần); 38(2 lần); 57(2 lần); 51(2 lần); 58(2 lần); 59(2 lần); 41(2 lần); 37(2 lần); 24(2 lần); 99(2 lần); 10(2 lần); 98(2 lần); 97(2 lần); 89(2 lần); 14(2 lần); 03(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
32(0 lần); 68(0 lần); 27(0 lần); 77(0 lần); 78(0 lần); 74(0 lần); 73(0 lần); 31(0 lần); 29(0 lần); 80(0 lần);