Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
64(5 lần); 69(3 lần); 25(3 lần); 74(3 lần); 12(3 lần); 91(3 lần); 39(2 lần); 47(2 lần); 52(2 lần); 54(2 lần); 37(2 lần); 27(2 lần); 34(2 lần); 35(2 lần); 55(2 lần); 62(2 lần); 88(2 lần); 76(2 lần); 77(2 lần); 73(2 lần); 66(2 lần); 83(2 lần); 94(2 lần); 92(2 lần); 56(2 lần); 49(2 lần); 02(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
68(0 lần); 71(0 lần); 72(0 lần); 09(0 lần); 67(0 lần); 13(0 lần); 58(0 lần); 61(0 lần); 26(0 lần); 75(0 lần);