Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 7 ngày 13 tháng 07 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
59(5 lần); 23(3 lần); 96(3 lần); 25(3 lần); 69(3 lần); 89(3 lần); 45(2 lần); 43(2 lần); 54(2 lần); 39(2 lần); 29(2 lần); 36(2 lần); 56(2 lần); 40(2 lần); 63(2 lần); 78(2 lần); 84(2 lần); 85(2 lần); 77(2 lần); 67(2 lần); 64(2 lần); 66(2 lần); 61(2 lần); 49(2 lần); 03(2 lần); 21(2 lần); 13(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
09(0 lần); 44(0 lần); 75(0 lần); 38(0 lần); 80(0 lần); 74(0 lần); 19(0 lần); 68(0 lần); 17(0 lần); 82(0 lần);