Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là chủ nhật ngày 17 tháng 02 năm 2019

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
77(3 lần); 22(3 lần); 27(3 lần); 39(3 lần); 94(3 lần); 23(3 lần); 99(3 lần); 96(3 lần); 97(3 lần); 70(2 lần); 72(2 lần); 28(2 lần); 25(2 lần); 65(2 lần); 63(2 lần); 52(2 lần); 50(2 lần); 42(2 lần); 57(2 lần); 60(2 lần); 01(2 lần); 24(2 lần); 73(2 lần); 09(2 lần); 15(2 lần); 88(2 lần); 11(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
34(0 lần); 30(0 lần); 20(0 lần); 62(0 lần); 82(0 lần); 78(0 lần); 58(0 lần); 75(0 lần); 76(0 lần); 83(0 lần);