Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là chủ nhật ngày 04 tháng 06 năm 2023

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
19(4 lần); 68(4 lần); 62(4 lần); 37(3 lần); 74(3 lần); 79(3 lần); 97(3 lần); 27(3 lần); 33(3 lần); 45(2 lần); 34(2 lần); 44(2 lần); 43(2 lần); 54(2 lần); 67(2 lần); 83(2 lần); 88(2 lần); 91(2 lần); 81(2 lần); 77(2 lần); 25(2 lần); 75(2 lần); 57(2 lần); 49(2 lần); 11(2 lần); 12(2 lần); 16(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
69(0 lần); 71(0 lần); 72(0 lần); 65(0 lần); 63(0 lần); 14(0 lần); 55(0 lần); 13(0 lần); 59(0 lần); 73(0 lần);