Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
77(4 lần); 26(4 lần); 12(3 lần); 32(3 lần); 66(3 lần); 13(3 lần); 36(3 lần); 74(3 lần); 96(3 lần); 90(3 lần); 37(3 lần); 47(2 lần); 72(2 lần); 65(2 lần); 39(2 lần); 62(2 lần); 35(2 lần); 68(2 lần); 75(2 lần); 08(2 lần); 89(2 lần); 05(2 lần); 99(2 lần); 14(2 lần); 10(2 lần); 79(2 lần); 82(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
64(0 lần); 25(0 lần); 46(0 lần); 54(0 lần); 38(0 lần); 20(0 lần); 22(0 lần); 73(0 lần); 23(0 lần); 51(0 lần);