Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 7 ngày 18 tháng 08 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
92(5 lần); 86(5 lần); 80(3 lần); 54(3 lần); 31(3 lần); 26(3 lần); 77(3 lần); 91(3 lần); 48(2 lần); 51(2 lần); 40(2 lần); 35(2 lần); 97(2 lần); 96(2 lần); 39(2 lần); 66(2 lần); 79(2 lần); 81(2 lần); 93(2 lần); 72(2 lần); 83(2 lần); 70(2 lần); 64(2 lần); 49(2 lần); 07(2 lần); 23(2 lần); 16(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
47(0 lần); 38(0 lần); 00(0 lần); 08(0 lần); 65(0 lần); 09(0 lần); 78(0 lần); 52(0 lần); 21(0 lần); 58(0 lần);