Thống kê theo ngày

Hôm nay là chủ nhật ngày 03 tháng 03 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
10(4 lần); 87(3 lần); 14(3 lần); 51(3 lần); 56(3 lần); 97(3 lần); 98(3 lần); 70(2 lần); 41(2 lần); 64(2 lần); 45(2 lần); 46(2 lần); 80(2 lần); 61(2 lần); 62(2 lần); 47(2 lần); 78(2 lần); 89(2 lần); 07(2 lần); 06(2 lần); 04(2 lần); 50(1 lần); 42(1 lần); 00(1 lần); 92(1 lần); 44(1 lần); 43(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần:
72(0 lần); 73(0 lần); 30(0 lần); 69(0 lần); 38(0 lần); 23(0 lần); 65(0 lần); 22(0 lần); 21(0 lần); 75(0 lần);