Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 4 ngày 21 tháng 02 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 4 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
57(4 lần); 56(3 lần); 24(3 lần); 29(3 lần); 66(3 lần); 99(3 lần); 73(3 lần); 21(3 lần); 49(3 lần); 02(3 lần); 31(2 lần); 78(2 lần); 51(2 lần); 85(2 lần); 35(2 lần); 62(2 lần); 48(2 lần); 55(2 lần); 04(2 lần); 58(2 lần); 23(2 lần); 80(2 lần); 17(2 lần); 89(2 lần); 98(2 lần); 92(2 lần); 95(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 3 trong 4 tuần:
59(0 lần); 44(0 lần); 77(0 lần); 79(0 lần); 42(0 lần); 32(0 lần); 50(0 lần); 34(0 lần); 74(0 lần); 28(0 lần);