Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 6 ngày 22 tháng 06 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
30(3 lần); 38(3 lần); 25(3 lần); 24(3 lần); 18(3 lần); 43(3 lần); 52(3 lần); 82(3 lần); 76(3 lần); 65(3 lần); 54(3 lần); 12(3 lần); 49(3 lần); 74(2 lần); 01(2 lần); 84(2 lần); 70(2 lần); 66(2 lần); 04(2 lần); 46(2 lần); 85(2 lần); 02(2 lần); 90(2 lần); 91(2 lần); 89(2 lần); 95(2 lần); 21(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
39(0 lần); 07(0 lần); 51(0 lần); 08(0 lần); 79(0 lần); 32(0 lần); 73(0 lần); 35(0 lần); 33(0 lần); 28(0 lần);