Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 3 ngày 11 tháng 12 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 3 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
04(5 lần); 54(4 lần); 90(3 lần); 43(3 lần); 01(3 lần); 78(2 lần); 27(2 lần); 23(2 lần); 64(2 lần); 42(2 lần); 61(2 lần); 37(2 lần); 70(2 lần); 33(2 lần); 71(2 lần); 36(2 lần); 29(2 lần); 19(2 lần); 83(2 lần); 99(2 lần); 46(2 lần); 58(2 lần); 09(2 lần); 06(2 lần); 45(2 lần); 17(2 lần); 68(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 2 trong 4 tuần:
39(0 lần); 66(0 lần); 73(0 lần); 53(0 lần); 22(0 lần); 30(0 lần); 32(0 lần); 38(0 lần); 35(0 lần); 21(0 lần);