Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 6 ngày 20 tháng 04 năm 2018

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
63(3 lần); 81(3 lần); 51(3 lần); 50(3 lần); 40(3 lần); 85(3 lần); 71(3 lần); 94(3 lần); 90(3 lần); 48(2 lần); 96(2 lần); 27(2 lần); 46(2 lần); 41(2 lần); 97(2 lần); 55(2 lần); 32(2 lần); 92(2 lần); 82(2 lần); 83(2 lần); 88(2 lần); 26(2 lần); 68(2 lần); 65(2 lần); 67(2 lần); 87(2 lần); 49(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 4 trong 4 tuần:
14(0 lần); 44(0 lần); 53(0 lần); 77(0 lần); 78(0 lần); 75(0 lần); 23(0 lần); 70(0 lần); 12(0 lần); 80(0 lần);