Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
84(4 lần); 90(3 lần); 45(3 lần); 05(3 lần); 21(3 lần); 72(2 lần); 71(2 lần); 76(2 lần); 27(2 lần); 70(2 lần); 26(2 lần); 52(2 lần); 33(2 lần); 55(2 lần); 48(2 lần); 53(2 lần); 43(2 lần); 60(2 lần); 77(2 lần); 65(2 lần); 38(2 lần); 69(2 lần); 75(2 lần); 08(2 lần); 22(2 lần); 10(2 lần); 07(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
34(0 lần); 24(0 lần); 23(0 lần); 78(0 lần); 51(0 lần); 28(0 lần); 32(0 lần); 30(0 lần); 73(0 lần); 79(0 lần);