Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là chủ nhật ngày 21 tháng 04 năm 2019

Bạn thống kê tất cả các chủ nhật trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
51(4 lần); 59(3 lần); 44(3 lần); 11(3 lần); 43(3 lần); 99(3 lần); 77(2 lần); 18(2 lần); 40(2 lần); 20(2 lần); 50(2 lần); 62(2 lần); 30(2 lần); 26(2 lần); 54(2 lần); 23(2 lần); 42(2 lần); 47(2 lần); 46(2 lần); 94(2 lần); 90(2 lần); 52(2 lần); 85(2 lần); 82(2 lần); 88(2 lần); 83(2 lần); 60(1 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
37(0 lần); 69(0 lần); 73(0 lần); 78(0 lần); 79(0 lần); 19(0 lần); 76(0 lần); 74(0 lần); 00(0 lần); 17(0 lần);