Thống kê theo ngày

Hướng dẫn sử dụng

Hôm nay là thứ 6 ngày 21 tháng 07 năm 2017

Bạn thống kê tất cả các thứ 6 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
14(4 lần); 19(4 lần); 93(4 lần); 26(3 lần); 29(3 lần); 34(3 lần); 20(3 lần); 08(3 lần); 72(3 lần); 88(3 lần); 91(3 lần); 95(3 lần); 36(2 lần); 28(2 lần); 98(2 lần); 50(2 lần); 57(2 lần); 79(2 lần); 73(2 lần); 66(2 lần); 64(2 lần); 60(2 lần); 81(2 lần); 78(2 lần); 49(2 lần); 21(2 lần); 18(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 5 trong 4 tuần:
11(0 lần); 10(0 lần); 75(0 lần); 65(0 lần); 13(0 lần); 55(0 lần); 16(0 lần); 58(0 lần); 25(0 lần); 76(0 lần);