Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 16/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
34
48
55
59
Giải bảy
657
217
510
647
Giải sáu
7265
9881
4683
7383
0821
7052
9326
4674
0543
4399
1773
9897
Giải năm
3035
6428
1284
4880
Giải tư
51034
60206
75309
12685
41195
61587
96496
89319
66505
86830
32142
66429
21909
52492
20703
93758
17088
87600
75977
80640
24426
40076
97516
64790
05476
41216
77348
09608
Giải ba
73904
86177
31767
33036
92498
00127
14343
09230
Giải nhì
01354
57433
83416
54077
Giải nhất
28233
92076
37194
70483
Đặc biệt
987031
954909
551906
247259
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 04; 06; 09 05; 09(2) 00; 03; 06 08
Đầu 1 17; 19 10; 16 16(2)
Đầu 2 21; 28; 29 26(2); 27
Đầu 3 31; 33; 34(2); 35 30; 33; 36 30
Đầu 4 42; 48 40; 43 43; 47; 48
Đầu 5 54; 57 52 55; 58 59(2)
Đầu 6 65 67
Đầu 7 77 76 74; 77 73; 76(2); 77
Đầu 8 81; 83; 85; 87 83 84; 88 80; 83
Đầu 9 95; 96 92 94; 98 90; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 09/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Long An
Giải tám
08
05
14
Giải bảy
009
531
356
Giải sáu
3890
6437
6531
5768
0622
5635
6120
5999
7314
Giải năm
4242
2192
4367
Giải tư
33369
41894
12442
58193
23278
24170
85769
03546
03279
71845
44080
21920
58172
15750
24053
09965
76426
04916
15408
13746
33010
Giải ba
95706
70725
82120
81289
76255
54341
Giải nhì
46058
80782
26897
Giải nhất
31239
24501
39238
Đặc biệt
517735
695366
974452
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Long An
Đầu 0 06; 08; 09 01; 05 08
Đầu 1 10; 14(2); 16
Đầu 2 25 20(2); 22 20; 26
Đầu 3 31; 35; 37; 39 31; 35 38
Đầu 4 42(2) 45; 46 41; 46
Đầu 5 58 50 52; 53; 55; 56
Đầu 6 69(2) 66; 68 65; 67
Đầu 7 70; 78 72; 79
Đầu 8 80; 82; 89
Đầu 9 90; 93; 94 92 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 02/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
34
41
57
65
Giải bảy
841
845
263
740
Giải sáu
3445
1712
2293
6547
7429
0550
5191
7096
7974
4364
8835
5376
Giải năm
0652
9204
3543
3017
Giải tư
14996
87106
17775
80784
31807
33381
27765
64662
26510
08289
52449
79373
90680
66766
68720
51092
17741
80752
94361
41005
30834
73276
38819
70780
38772
76648
09093
96219
Giải ba
52311
84959
53522
91881
77929
58236
26930
34640
Giải nhì
27058
47795
46472
28490
Giải nhất
04323
90526
14195
34696
Đặc biệt
308255
874804
306692
258538
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 06; 07 04(2) 05
Đầu 1 11; 12 10 17; 19(2)
Đầu 2 23 22; 26; 29 20; 29
Đầu 3 34 34; 36 30; 35; 38
Đầu 4 41; 45 41; 45; 47; 49 41; 43 40(2); 48
Đầu 5 52; 55; 58; 59 50 52; 57
Đầu 6 65 62; 66 61; 63 64; 65
Đầu 7 75 73 72; 74 72; 76(2)
Đầu 8 81; 84 80; 81; 89 80
Đầu 9 93; 96 95 91; 92(2); 95; 96 90; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 26/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
61
06
63
61
Giải bảy
136
804
401
601
Giải sáu
0044
4583
1438
0722
6351
4885
2590
5462
9676
9602
5554
0347
Giải năm
0358
5671
4042
8692
Giải tư
82283
86694
05210
17206
26333
47800
16423
98089
72079
13925
08796
09804
68603
84188
68318
39616
83910
07610
02277
33022
57298
59003
57314
68253
36472
23818
15170
24402
Giải ba
77839
86623
65684
68296
88244
64699
36145
70194
Giải nhì
09814
23701
24808
50190
Giải nhất
90238
24042
51307
36473
Đặc biệt
733844
026159
047921
234904
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 00; 06 01; 03; 04(2); 06 01; 07; 08 01; 02(2); 03; 04
Đầu 1 10; 14 10(2); 16; 18 14; 18
Đầu 2 23(2) 22; 25 21; 22
Đầu 3 33; 36; 38(2); 39
Đầu 4 44(2) 42 42; 44 45; 47
Đầu 5 58 51; 59 53; 54
Đầu 6 61 62; 63 61
Đầu 7 71; 79 76; 77 70; 72; 73
Đầu 8 83(2) 84; 85; 88; 89
Đầu 9 94 96(2) 90; 98; 99 90; 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 19/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
69
29
08
38
Giải bảy
887
609
461
661
Giải sáu
0775
8459
4102
5397
2357
6295
2882
1551
5909
1137
7029
5754
Giải năm
7169
8060
7832
1049
Giải tư
93447
83466
32212
56248
12299
07371
50394
64485
29179
92495
53201
75001
29650
37016
00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690
44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893
Giải ba
60767
76286
56452
41362
28758
26604
66282
72876
Giải nhì
15198
61703
68417
42568
Giải nhất
76692
59762
44533
07590
Đặc biệt
068479
033769
303014
265867
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 02 01(2); 03; 09 02; 03; 04; 06; 08; 09
Đầu 1 12 16 14; 17
Đầu 2 29 29
Đầu 3 32; 33 30; 32; 37; 38; 39
Đầu 4 47; 48 44; 47; 49
Đầu 5 59 50; 52; 57 51(2); 58 54
Đầu 6 66; 67; 69(2) 60; 62(2); 69 61; 68 61; 67; 68
Đầu 7 71; 75; 79 79 76
Đầu 8 86; 87 85 82 82
Đầu 9 92; 94; 98; 99 95(2); 97 90; 97 90; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 12/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
35
Giải bảy
930
Giải sáu
2440
7905
3287
Giải năm
5411
Giải tư
42189
57721
51996
39037
15451
24573
49286
Giải ba
74759
04850
Giải nhì
71711
Giải nhất
81209
Đặc biệt
643358
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0 05; 09
Đầu 1 11(2)
Đầu 2 21
Đầu 3 30; 35; 37
Đầu 4 40
Đầu 5 50; 51; 58; 59
Đầu 6
Đầu 7 73
Đầu 8 86; 87; 89
Đầu 9 96