Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 31/03/2023

Đầu 0 00 8 lần 01 15 lần 02 28 lần 03 19 lần 04 20 lần 05 14 lần 06 20 lần 07 21 lần 08 36 lần 09 9 lần
Đầu 1 10 10 lần 11 28 lần 12 38 lần 13 29 lần 14 29 lần 15 30 lần 16 32 lần 17 32 lần 18 64 lần 19 14 lần
Đầu 2 20 15 lần 21 25 lần 22 45 lần 23 29 lần 24 32 lần 25 19 lần 26 35 lần 27 27 lần 28 58 lần 29 16 lần
Đầu 3 30 11 lần 31 17 lần 32 36 lần 33 22 lần 34 24 lần 35 19 lần 36 21 lần 37 23 lần 38 46 lần 39 9 lần
Đầu 4 40 11 lần 41 22 lần 42 36 lần 43 21 lần 44 19 lần 45 20 lần 46 26 lần 47 27 lần 48 52 lần 49 16 lần
Đầu 5 50 15 lần 51 26 lần 52 38 lần 53 31 lần 54 28 lần 55 23 lần 56 33 lần 57 33 lần 58 67 lần 59 13 lần
Đầu 6 60 8 lần 61 7 lần 62 23 lần 63 15 lần 64 11 lần 65 4 lần 66 7 lần 67 11 lần 68 25 lần 69 8 lần
Đầu 7 70 13 lần 71 21 lần 72 39 lần 73 24 lần 74 29 lần 75 26 lần 76 25 lần 77 26 lần 78 55 lần 79 16 lần
Đầu 8 80 15 lần 81 33 lần 82 69 lần 83 29 lần 84 47 lần 85 36 lần 86 38 lần 87 50 lần 88 81 lần 89 26 lần
Đầu 9 90 6 lần 91 12 lần 92 21 lần 93 13 lần 94 10 lần 95 12 lần 96 14 lần 97 14 lần 98 36 lần 99 5 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 31/03/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 31/03/2023
ĐB 59381
G.1 50062
G.2 41803 74247
G.3 29789 25048 78541 21351 15625 53386
G.4 8847 1248 2881 7647
G.5 3187 0628 3153 7468 8667 7883
G.6 834 295 592
G.7 42 08 22 16
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 30/03/2023
ĐB 11504
G.1 13132
G.2 43820 11937
G.3 91023 02686 33623 25816 44645 58918
G.4 9812 8664 1685 4375
G.5 6194 6939 9829 3640 4213 8870
G.6 374 236 642
G.7 17 95 41 89
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 29/03/2023
ĐB 86367
G.1 69313
G.2 57644 99117
G.3 57068 01410 71666 59756 37373 20474
G.4 6395 5291 5632 3556
G.5 2533 5880 4616 8998 7741 1916
G.6 961 316 203
G.7 60 85 39 71
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 28/03/2023
ĐB 66228
G.1 20468
G.2 52302 81938
G.3 80052 98632 60778 43904 23666 29291
G.4 9299 7599 3882 4937
G.5 8481 5974 4117 4744 3181 7043
G.6 520 126 567
G.7 30 22 92 01
Loto : Array