Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/10/2022

Đầu 0 00 19 lần 01 13 lần 02 11 lần 03 24 lần 04 20 lần 05 17 lần 06 23 lần 07 17 lần 08 7 lần 09 21 lần
Đầu 1 10 27 lần 11 19 lần 12 19 lần 13 35 lần 14 39 lần 15 20 lần 16 29 lần 17 21 lần 18 24 lần 19 19 lần
Đầu 2 20 28 lần 21 26 lần 22 22 lần 23 31 lần 24 43 lần 25 27 lần 26 43 lần 27 22 lần 28 27 lần 29 22 lần
Đầu 3 30 27 lần 31 18 lần 32 11 lần 33 31 lần 34 23 lần 35 17 lần 36 27 lần 37 19 lần 38 22 lần 39 29 lần
Đầu 4 40 18 lần 41 12 lần 42 12 lần 43 27 lần 44 25 lần 45 17 lần 46 26 lần 47 26 lần 48 12 lần 49 24 lần
Đầu 5 50 37 lần 51 19 lần 52 25 lần 53 39 lần 54 37 lần 55 27 lần 56 23 lần 57 24 lần 58 24 lần 59 23 lần
Đầu 6 60 34 lần 61 29 lần 62 9 lần 63 38 lần 64 36 lần 65 28 lần 66 34 lần 67 31 lần 68 22 lần 69 33 lần
Đầu 7 70 18 lần 71 8 lần 72 12 lần 73 19 lần 74 19 lần 75 12 lần 76 22 lần 77 6 lần 78 9 lần 79 16 lần
Đầu 8 80 31 lần 81 21 lần 82 24 lần 83 41 lần 84 35 lần 85 32 lần 86 41 lần 87 37 lần 88 27 lần 89 19 lần
Đầu 9 90 29 lần 91 18 lần 92 17 lần 93 34 lần 94 26 lần 95 26 lần 96 31 lần 97 25 lần 98 27 lần 99 19 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/10/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 04/10/2022
ĐB 51859
G.1 22919
G.2 35872 32518
G.3 46888 13051 20406 85739 07528 63266
G.4 8526 6947 1634 6044
G.5 1174 6209 5150 8436 2640 6544
G.6 609 398 915
G.7 38 37 77 39
Loto : 59, 19, 72, 18, 88, 51, 06, 39, 28, 66, 26, 47, 34, 44, 74, 09, 50, 36, 40, 44, 09, 98, 15, 38, 37, 77, 39
XSMB Thứ 2, 03/10/2022
ĐB 65169
G.1 74026
G.2 63525 28014
G.3 47655 30419 12277 98801 28492 67966
G.4 7946 0562 8432 6252
G.5 4135 4435 8511 6451 6270 0406
G.6 430 459 116
G.7 70 41 84 77
Loto : 69, 26, 25, 14, 55, 19, 77, 01, 92, 66, 46, 62, 32, 52, 35, 35, 11, 51, 70, 06, 30, 59, 16, 70, 41, 84, 77
XSMB Chủ Nhật, 02/10/2022
ĐB 64668
G.1 12669
G.2 30412 40677
G.3 43964 77103 31566 95498 58551 53578
G.4 3780 9427 9341 1822
G.5 8682 2452 1507 1839 2299 0283
G.6 634 766 963
G.7 19 51 91 62
Loto : 68, 69, 12, 77, 64, 03, 66, 98, 51, 78, 80, 27, 41, 22, 82, 52, 07, 39, 99, 83, 34, 66, 63, 19, 51, 91, 62
XSMB Thứ 7, 01/10/2022
ĐB 35019
G.1 13904
G.2 96463 34496
G.3 63867 87793 10430 09002 77030 79134
G.4 0901 2079 7938 4045
G.5 6197 4436 6869 5712 5950 6313
G.6 822 592 330
G.7 67 18 66 01
Loto : 19, 04, 63, 96, 67, 93, 30, 02, 30, 34, 01, 79, 38, 45, 97, 36, 69, 12, 50, 13, 22, 92, 30, 67, 18, 66, 01