Cầu loại loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 31 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/09/2021

Đầu 0 00 20 lần 01 29 lần 02 35 lần 03 19 lần 04 24 lần 05 12 lần 06 25 lần 07 19 lần 08 19 lần 09 24 lần
Đầu 1 10 36 lần 11 40 lần 12 39 lần 13 27 lần 14 31 lần 15 24 lần 16 35 lần 17 23 lần 18 29 lần 19 50 lần
Đầu 2 20 35 lần 21 39 lần 22 43 lần 23 28 lần 24 40 lần 25 24 lần 26 40 lần 27 21 lần 28 37 lần 29 41 lần
Đầu 3 30 35 lần 31 34 lần 32 39 lần 33 21 lần 34 36 lần 35 20 lần 36 23 lần 37 22 lần 38 28 lần 39 35 lần
Đầu 4 40 26 lần 41 28 lần 42 27 lần 43 15 lần 44 23 lần 45 14 lần 46 22 lần 47 12 lần 48 18 lần 49 28 lần
Đầu 5 50 16 lần 51 18 lần 52 18 lần 53 13 lần 54 21 lần 55 9 lần 56 18 lần 57 11 lần 58 10 lần 59 21 lần
Đầu 6 60 22 lần 61 21 lần 62 26 lần 63 18 lần 64 18 lần 65 11 lần 66 14 lần 67 10 lần 68 21 lần 69 30 lần
Đầu 7 70 16 lần 71 17 lần 72 13 lần 73 10 lần 74 11 lần 75 13 lần 76 16 lần 77 8 lần 78 12 lần 79 18 lần
Đầu 8 80 42 lần 81 36 lần 82 50 lần 83 27 lần 84 33 lần 85 23 lần 86 36 lần 87 27 lần 88 39 lần 89 39 lần
Đầu 9 90 27 lần 91 22 lần 92 16 lần 93 11 lần 94 9 lần 95 10 lần 96 21 lần 97 13 lần 98 11 lần 99 31 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/09/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 21/09/2021
ĐB 16083
G.1 88718
G.2 35830 21024
G.3 28362 42642 95525 13345 87483 89228
G.4 6183 4094 4091 2619
G.5 5877 4901 3912 9172 1608 9055
G.6 013 061 667
G.7 84 29 72 36
Loto : 83, 18, 30, 24, 62, 42, 25, 45, 83, 28, 83, 94, 91, 19, 77, 01, 12, 72, 08, 55, 13, 61, 67, 84, 29, 72, 36
Xổ Số Miền Bắc 20/09/2021
ĐB 74019
G.1 39363
G.2 65370 71066
G.3 45260 63523 61496 03231 90130 26674
G.4 5518 0019 5100 0220
G.5 2865 6585 4268 4617 7539 6234
G.6 310 412 482
G.7 24 00 91 19
Loto : 19, 63, 70, 66, 60, 23, 96, 31, 30, 74, 18, 19, 00, 20, 65, 85, 68, 17, 39, 34, 10, 12, 82, 24, 00, 91, 19
Xổ Số Miền Bắc 19/09/2021
ĐB 45957
G.1 46590
G.2 96670 98212
G.3 61428 04665 16136 67569 58371 64581
G.4 2819 9818 9180 2878
G.5 3041 7099 3203 1269 0117 1209
G.6 618 301 042
G.7 32 56 00 04
Loto : 57, 90, 70, 12, 28, 65, 36, 69, 71, 81, 19, 18, 80, 78, 41, 99, 03, 69, 17, 09, 18, 01, 42, 32, 56, 00, 04
Xổ Số Miền Bắc 18/09/2021
ĐB 93901
G.1 29743
G.2 74749 24114
G.3 11745 24603 47552 26902 02551 09078
G.4 2410 5244 7589 6247
G.5 6371 5447 7365 6465 3567 7674
G.6 783 359 506
G.7 36 83 39 17
Loto : 01, 43, 49, 14, 45, 03, 52, 02, 51, 78, 10, 44, 89, 47, 71, 47, 65, 65, 67, 74, 83, 59, 06, 36, 83, 39, 17