Max3D Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Max3D Thứ 4 Hàng Tuần

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 29/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00570
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 547 060 1tr
Nhất 107 769 393 440 350N
Nhì 721 268 294 210N
998 441 589
Ba 407 816 383 517 100N
520 137 667 071

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 22/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00567
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 117 655 1tr
Nhất 380 461 759 111 350N
Nhì 078 842 520 210N
432 275 829
Ba 039 510 371 629 100N
487 099 098 383

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 15/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00563
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 074 208 1tr
Nhất 725 834 163 131 350N
Nhì 560 516 257 210N
714 326 700
Ba 096 437 471 651 100N
451 783 003 457

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 08/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00560
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 257 662 1tr
Nhất 500 003 674 363 350N
Nhì 817 173 174 210N
768 602 315
Ba 602 315 747 577 100N
445 413 802 683

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 01/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00557
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 509 478 1tr
Nhất 328 834 493 561 350N
Nhì 706 851 589 210N
589 069 706
Ba 143 347 165 349 100N
167 002 716 432

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 25/10/2023

Kỳ quay thưởng: #00554
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 407 976 1tr
Nhất 551 427 925 210 350N
Nhì 108 598 262 210N
067 626 965
Ba 502 579 960 430 100N
412 750 126 842