Max3D Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Max3D Thứ 4 Hàng Tuần

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 29/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00651
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 126 368 1tr
Nhất 477 410 745 611 350N
Nhì 098 608 206 210N
528 836 750
Ba 625 520 657 322 100N
617 029 466 470

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 22/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00648
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 691 493 1tr
Nhất 066 566 928 691 350N
Nhì 096 541 183 210N
645 195 093
Ba 411 564 679 472 100N
579 625 802 469

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 15/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00644
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 887 388 1tr
Nhất 883 167 854 931 350N
Nhì 510 133 637 210N
876 075 756
Ba 193 683 756 800 100N
682 877 807 163

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 08/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00641
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 453 687 1tr
Nhất 345 933 468 666 350N
Nhì 446 996 899 210N
426 559 051
Ba 060 616 667 024 100N
615 821 899 790

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 01/05/2024

Kỳ quay thưởng: #00638
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 704 577 1tr
Nhất 380 287 186 594 350N
Nhì 360 551 407 210N
717 174 332
Ba 334 650 073 456 100N
296 592 819 496

Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 24/04/2024

Kỳ quay thưởng: #00635
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 297 200 1tr
Nhất 201 387 402 733 350N
Nhì 043 024 346 210N
578 729 548
Ba 545 067 608 388 100N
305 726 700 216