Cầu loại loto

Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- +

 

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/07/2024

Đầu 0 00 3 lần 01 5 lần 02 14 lần 03 8 lần 04 2 lần 05 16 lần 06 15 lần 07 10 lần 08 13 lần 09 16 lần
Đầu 1 10 3 lần 11 18 lần 12 22 lần 13 22 lần 14 6 lần 15 15 lần 16 28 lần 17 21 lần 18 34 lần 19 20 lần
Đầu 2 22 17 lần 23 14 lần 24 2 lần 25 19 lần 26 12 lần 27 11 lần 28 12 lần 29 10 lần
Đầu 3 30 4 lần 31 1 lần 32 21 lần 33 16 lần 34 5 lần 35 26 lần 36 15 lần 37 13 lần 38 16 lần 39 13 lần
Đầu 4 41 5 lần 42 12 lần 43 6 lần 45 14 lần 46 7 lần 47 8 lần 48 11 lần 49 11 lần
Đầu 5 51 4 lần 52 15 lần 53 14 lần 54 1 lần 55 24 lần 56 10 lần 57 8 lần 58 14 lần 59 13 lần
Đầu 6 60 3 lần 61 10 lần 62 24 lần 63 20 lần 64 6 lần 65 28 lần 66 19 lần 67 19 lần 68 17 lần 69 21 lần
Đầu 7 71 2 lần 72 15 lần 73 14 lần 74 1 lần 75 15 lần 76 10 lần 77 12 lần 78 7 lần 79 6 lần
Đầu 8 81 9 lần 82 17 lần 83 20 lần 84 5 lần 85 34 lần 86 15 lần 87 14 lần 88 23 lần 89 13 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 13 lần 92 28 lần 93 29 lần 94 5 lần 95 32 lần 96 26 lần 97 19 lần 98 31 lần 99 16 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 13/07/2024
ĐB 83060
G.1 19484
G.2 61514 36996
G.3 86101 19920 67112 39937 28868 49815
G.4 2833 7276 5852 1955
G.5 1033 7782 6976 2853 8265 6672
G.6 365 270 589
G.7 35 84 82 97
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 12/07/2024
ĐB 92619
G.1 11319
G.2 98199 29744
G.3 27067 11978 08680 33893 22152 71172
G.4 8758 2540 6325 1020
G.5 5737 7614 1159 3148 1769 5866
G.6 359 476 412
G.7 66 36 72 06
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 11/07/2024
ĐB 91323
G.1 70916
G.2 94386 63833
G.3 66653 18383 37645 54139 56959 27652
G.4 6957 4102 1851 9729
G.5 4871 4705 5200 2632 8811 7332
G.6 352 707 121
G.7 33 65 99 87
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 10/07/2024
ĐB 81994
G.1 86474
G.2 48793 91360
G.3 69884 98425 96213 61243 20422 08699
G.4 0997 1763 2741 0603
G.5 5526 1170 8547 6763 8576 4500
G.6 016 405 227
G.7 32 81 16 41
Loto : Array