Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 19 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/06/2023

Đầu 0 00 36 lần 01 17 lần 02 22 lần 03 13 lần 04 35 lần 05 26 lần 06 25 lần 07 17 lần 08 39 lần 09 18 lần
Đầu 1 10 16 lần 11 4 lần 12 7 lần 13 5 lần 14 11 lần 15 13 lần 16 11 lần 17 10 lần 18 14 lần 19 16 lần
Đầu 2 20 21 lần 21 13 lần 22 9 lần 23 11 lần 24 21 lần 25 20 lần 26 8 lần 27 14 lần 28 18 lần 29 23 lần
Đầu 3 30 14 lần 31 4 lần 32 9 lần 33 3 lần 34 16 lần 35 7 lần 36 6 lần 37 11 lần 38 8 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 20 lần 41 7 lần 42 10 lần 43 4 lần 44 9 lần 45 12 lần 46 3 lần 47 8 lần 48 12 lần 49 5 lần
Đầu 5 50 34 lần 51 18 lần 52 18 lần 53 5 lần 54 19 lần 55 16 lần 56 12 lần 57 12 lần 58 23 lần 59 18 lần
Đầu 6 60 18 lần 61 7 lần 62 18 lần 63 8 lần 64 19 lần 65 13 lần 66 7 lần 67 6 lần 68 19 lần 69 13 lần
Đầu 7 70 23 lần 71 8 lần 72 10 lần 73 7 lần 74 16 lần 75 15 lần 76 7 lần 77 5 lần 78 16 lần 79 15 lần
Đầu 8 80 14 lần 81 4 lần 82 11 lần 83 6 lần 84 17 lần 85 12 lần 86 10 lần 87 13 lần 88 15 lần 89 13 lần
Đầu 9 90 11 lần 91 3 lần 92 3 lần 93 1 lần 94 15 lần 95 8 lần 96 2 lần 97 2 lần 98 9 lần 99 11 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/06/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 7, 03/06/2023
ĐB 00370
G.1 78005
G.2 16546 35426
G.3 15605 56082 31226 67812 04642 88608
G.4 2225 9739 3893 4075
G.5 4130 2099 9557 8041 9044 0883
G.6 679 741 845
G.7 08 65 40 83
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 02/06/2023
ĐB 71963
G.1 03825
G.2 76720 67605
G.3 83562 75355 08354 71442 30105 41776
G.4 0619 8323 0185 4008
G.5 2134 7958 9097 7851 7373 7684
G.6 307 353 763
G.7 16 34 19 29
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 01/06/2023
ĐB 95921
G.1 60072
G.2 60772 42018
G.3 90528 85129 93364 58075 83241 77085
G.4 6817 1204 2635 4543
G.5 3317 1198 1200 4091 1777 7879
G.6 188 582 598
G.7 81 27 71 20
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 31/05/2023
ĐB 88961
G.1 40956
G.2 31944 49287
G.3 19424 05612 78426 30296 38763 87816
G.4 9466 8678 4184 2567
G.5 7313 3260 1908 1779 7508 4262
G.6 169 307 843
G.7 87 02 22 91
Loto : Array