Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/10/2022

Đầu 0 00 11 lần 01 9 lần 02 7 lần 03 10 lần 04 16 lần 05 6 lần 06 15 lần 07 9 lần 08 3 lần 09 12 lần
Đầu 1 10 13 lần 11 9 lần 12 14 lần 13 18 lần 14 30 lần 15 11 lần 16 18 lần 17 6 lần 18 13 lần 19 6 lần
Đầu 2 20 10 lần 21 8 lần 22 12 lần 23 16 lần 24 24 lần 25 9 lần 26 23 lần 27 9 lần 28 13 lần 29 8 lần
Đầu 3 30 13 lần 31 6 lần 32 6 lần 33 14 lần 34 13 lần 35 7 lần 36 14 lần 37 11 lần 38 12 lần 39 14 lần
Đầu 4 40 6 lần 41 6 lần 42 12 lần 43 14 lần 44 15 lần 45 10 lần 46 14 lần 47 13 lần 48 8 lần 49 16 lần
Đầu 5 50 14 lần 51 7 lần 52 17 lần 53 17 lần 54 21 lần 55 7 lần 56 12 lần 57 8 lần 58 10 lần 59 11 lần
Đầu 6 60 10 lần 61 15 lần 62 5 lần 63 12 lần 64 17 lần 65 11 lần 66 13 lần 67 6 lần 68 11 lần 69 16 lần
Đầu 7 70 7 lần 71 1 lần 72 6 lần 73 13 lần 74 15 lần 75 3 lần 76 15 lần 77 1 lần 78 5 lần 79 9 lần
Đầu 8 80 17 lần 81 10 lần 82 16 lần 83 23 lần 84 24 lần 85 18 lần 86 22 lần 87 14 lần 88 13 lần 89 9 lần
Đầu 9 90 13 lần 91 4 lần 92 9 lần 93 11 lần 94 13 lần 95 9 lần 96 16 lần 97 7 lần 98 14 lần 99 9 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/10/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 04/10/2022
ĐB 51859
G.1 22919
G.2 35872 32518
G.3 46888 13051 20406 85739 07528 63266
G.4 8526 6947 1634 6044
G.5 1174 6209 5150 8436 2640 6544
G.6 609 398 915
G.7 38 37 77 39
Loto : 59, 19, 72, 18, 88, 51, 06, 39, 28, 66, 26, 47, 34, 44, 74, 09, 50, 36, 40, 44, 09, 98, 15, 38, 37, 77, 39
XSMB Thứ 2, 03/10/2022
ĐB 65169
G.1 74026
G.2 63525 28014
G.3 47655 30419 12277 98801 28492 67966
G.4 7946 0562 8432 6252
G.5 4135 4435 8511 6451 6270 0406
G.6 430 459 116
G.7 70 41 84 77
Loto : 69, 26, 25, 14, 55, 19, 77, 01, 92, 66, 46, 62, 32, 52, 35, 35, 11, 51, 70, 06, 30, 59, 16, 70, 41, 84, 77
XSMB Chủ Nhật, 02/10/2022
ĐB 64668
G.1 12669
G.2 30412 40677
G.3 43964 77103 31566 95498 58551 53578
G.4 3780 9427 9341 1822
G.5 8682 2452 1507 1839 2299 0283
G.6 634 766 963
G.7 19 51 91 62
Loto : 68, 69, 12, 77, 64, 03, 66, 98, 51, 78, 80, 27, 41, 22, 82, 52, 07, 39, 99, 83, 34, 66, 63, 19, 51, 91, 62
XSMB Thứ 7, 01/10/2022
ĐB 35019
G.1 13904
G.2 96463 34496
G.3 63867 87793 10430 09002 77030 79134
G.4 0901 2079 7938 4045
G.5 6197 4436 6869 5712 5950 6313
G.6 822 592 330
G.7 67 18 66 01
Loto : 19, 04, 63, 96, 67, 93, 30, 02, 30, 34, 01, 79, 38, 45, 97, 36, 69, 12, 50, 13, 22, 92, 30, 67, 18, 66, 01