Cầu loại loto

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/09/2021

Đầu 0 00 5 lần 01 17 lần 02 17 lần 03 7 lần 04 15 lần 05 3 lần 06 15 lần 07 11 lần 08 3 lần 09 9 lần
Đầu 1 10 11 lần 11 21 lần 12 22 lần 13 9 lần 14 17 lần 15 15 lần 16 21 lần 17 12 lần 18 13 lần 19 21 lần
Đầu 2 20 13 lần 21 22 lần 22 21 lần 23 14 lần 24 20 lần 25 15 lần 26 23 lần 27 12 lần 28 17 lần 29 15 lần
Đầu 3 30 14 lần 31 16 lần 32 18 lần 33 10 lần 34 18 lần 35 7 lần 36 11 lần 37 8 lần 38 11 lần 39 12 lần
Đầu 4 40 12 lần 41 17 lần 42 13 lần 43 6 lần 44 11 lần 45 5 lần 46 10 lần 47 9 lần 48 8 lần 49 12 lần
Đầu 5 50 3 lần 51 5 lần 52 11 lần 53 4 lần 54 9 lần 55 2 lần 56 13 lần 57 2 lần 58 5 lần 59 12 lần
Đầu 6 60 8 lần 61 10 lần 62 13 lần 63 8 lần 64 10 lần 65 6 lần 66 7 lần 67 4 lần 68 8 lần 69 10 lần
Đầu 7 70 6 lần 71 10 lần 72 6 lần 73 7 lần 74 6 lần 75 5 lần 76 7 lần 77 5 lần 78 4 lần 79 10 lần
Đầu 8 80 16 lần 81 12 lần 82 20 lần 83 10 lần 84 13 lần 85 6 lần 86 22 lần 87 9 lần 88 11 lần 89 13 lần
Đầu 9 90 9 lần 91 11 lần 92 7 lần 93 5 lần 94 4 lần 95 6 lần 96 11 lần 97 8 lần 98 6 lần 99 15 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/09/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 21/09/2021
ĐB 16083
G.1 88718
G.2 35830 21024
G.3 28362 42642 95525 13345 87483 89228
G.4 6183 4094 4091 2619
G.5 5877 4901 3912 9172 1608 9055
G.6 013 061 667
G.7 84 29 72 36
Loto : 83, 18, 30, 24, 62, 42, 25, 45, 83, 28, 83, 94, 91, 19, 77, 01, 12, 72, 08, 55, 13, 61, 67, 84, 29, 72, 36
Xổ Số Miền Bắc 20/09/2021
ĐB 74019
G.1 39363
G.2 65370 71066
G.3 45260 63523 61496 03231 90130 26674
G.4 5518 0019 5100 0220
G.5 2865 6585 4268 4617 7539 6234
G.6 310 412 482
G.7 24 00 91 19
Loto : 19, 63, 70, 66, 60, 23, 96, 31, 30, 74, 18, 19, 00, 20, 65, 85, 68, 17, 39, 34, 10, 12, 82, 24, 00, 91, 19
Xổ Số Miền Bắc 19/09/2021
ĐB 45957
G.1 46590
G.2 96670 98212
G.3 61428 04665 16136 67569 58371 64581
G.4 2819 9818 9180 2878
G.5 3041 7099 3203 1269 0117 1209
G.6 618 301 042
G.7 32 56 00 04
Loto : 57, 90, 70, 12, 28, 65, 36, 69, 71, 81, 19, 18, 80, 78, 41, 99, 03, 69, 17, 09, 18, 01, 42, 32, 56, 00, 04
Xổ Số Miền Bắc 18/09/2021
ĐB 93901
G.1 29743
G.2 74749 24114
G.3 11745 24603 47552 26902 02551 09078
G.4 2410 5244 7589 6247
G.5 6371 5447 7365 6465 3567 7674
G.6 783 359 506
G.7 36 83 39 17
Loto : 01, 43, 49, 14, 45, 03, 52, 02, 51, 78, 10, 44, 89, 47, 71, 47, 65, 65, 67, 74, 83, 59, 06, 36, 83, 39, 17