Xổ Số Mega 645 Thứ 4

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 10/07/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,294,625,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001222
23 24 36 37 40 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,294,625,500
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 833 300,000
Giải ba 15,520 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 03/07/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,339,607,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001219
11 18 24 34 38 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,339,607,000
Giải nhất 38 10,000,000
Giải nhì 1,128 300,000
Giải ba 18,265 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 26/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,538,712,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001216
08 10 29 30 33 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,538,712,500
Giải nhất 17 10,000,000
Giải nhì 852 300,000
Giải ba 14,271 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 19/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,583,396,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001213
08 12 17 23 26 27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,583,396,500
Giải nhất 35 10,000,000
Giải nhì 1,197 300,000
Giải ba 18,425 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 12/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
41,467,525,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001210
01 02 08 13 26 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 41,467,525,000
Giải nhất 37 10,000,000
Giải nhì 1,269 300,000
Giải ba 23,072 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 05/06/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,609,380,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001207
11 25 28 33 34 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28,609,380,500
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 1,172 300,000
Giải ba 20,654 30,000