Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/07/2021

Đầu 0 01 3 lần 05 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 1 lần 15 1 lần 18 1 lần 19 3 lần
Đầu 2 22 1 lần 24 2 lần 26 1 lần 27 1 lần 29 1 lần
Đầu 3 32 1 lần 33 2 lần 34 1 lần 39 3 lần
Đầu 4 41 1 lần 42 2 lần 44 1 lần 46 1 lần 47 2 lần 48 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 52 1 lần 54 4 lần 55 3 lần 57 1 lần 58 1 lần 59 2 lần
Đầu 6 62 1 lần 63 1 lần 64 1 lần 65 1 lần 66 1 lần 67 1 lần 69 2 lần
Đầu 7 74 1 lần 75 1 lần 76 1 lần 77 1 lần 78 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 84 1 lần 85 1 lần 86 1 lần 87 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 91 1 lần 92 1 lần 93 1 lần 96 1 lần 97 1 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/07/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Xổ Số Miền Bắc 24/07/2021
ĐB 77196
G.1 11985
G.2 46835 63116
G.3 72908 80575 20455 08599 26875 04148
G.4 2663 9444 7017 7483
G.5 3469 5539 9297 1063 5802 7411
G.6 400 645 796
G.7 92 22 19 60
Loto : 96, 85, 35, 16, 08, 75, 55, 99, 75, 48, 63, 44, 17, 83, 69, 39, 97, 63, 02, 11, 00, 45, 96, 92, 22, 19, 60
Xổ Số Miền Bắc 23/07/2021
ĐB 46724
G.1 86038
G.2 35744 09196
G.3 74278 08901 73475 16038 15447 22443
G.4 4335 5732 9424 2448
G.5 5772 4566 6602 3203 1197 7966
G.6 185 040 599
G.7 29 84 34 30
Loto : 24, 38, 44, 96, 78, 01, 75, 38, 47, 43, 35, 32, 24, 48, 72, 66, 02, 03, 97, 66, 85, 40, 99, 29, 84, 34, 30
Xổ Số Miền Bắc 22/07/2021
ĐB 23166
G.1 99810
G.2 58379 51310
G.3 99703 52920 72793 57274 76566 06796
G.4 4363 0100 3727 1470
G.5 5810 1646 9131 9523 2877 9488
G.6 933 649 246
G.7 13 71 97 14
Loto : 66, 10, 79, 10, 03, 20, 93, 74, 66, 96, 63, 00, 27, 70, 10, 46, 31, 23, 77, 88, 33, 49, 46, 13, 71, 97, 14
Xổ Số Miền Bắc 21/07/2021
ĐB 47188
G.1 12875
G.2 35732 07382
G.3 38204 07846 28790 83633 68952 10537
G.4 3256 5353 3402 1106
G.5 5099 0096 3836 4963 0281 9784
G.6 388 936 431
G.7 93 11 68 18
Loto : 88, 75, 32, 82, 04, 46, 90, 33, 52, 37, 56, 53, 02, 06, 99, 96, 36, 63, 81, 84, 88, 36, 31, 93, 11, 68, 18