KQXS Vietlott - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,269,078,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01023
01 09 10 15 30 42
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 44,269,078,000
Giải nhất 50 10,000,000
Giải nhì 1,872 300,000
Giải ba 26,806 30,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,002,371,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,182,634,500 đồng
Kỳ quay thưởng: #00859
06 11 14 21 30 32 22
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,002,371,900
Jackpot 2 0 4,182,634,500
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 476 500,000
Giải ba 10,469 50,000
Kỳ quay thưởng: #00529
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 265 969 1tr
Nhất 133 355 225 890 350N
Nhì 769 887 191 210N
753 271 492
Ba 324 184 096 987 100N
257 737 731 526
Kỳ quay thưởng: #00242
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 634 410 2 tỷ
Phụ ĐB 410 634 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
341 858 277 853
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
039 032 051
494 316 543
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
494 869 201 102
845 879 073 855
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k