Xổ Số Power 655 Thứ 7

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 02/12/2023

Kỳ quay thưởng: #00965
01 10 20 37 48 51 51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,458,017,200
Jackpot 2 0 4,252,216,550
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,033 500,000
Giải ba 15,666 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00962
07 09 10 17 25 53 53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,235,023,000
Jackpot 2 0 3,560,772,750
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 687 500,000
Giải ba 14,059 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 18/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00959
01 07 10 14 28 29 29
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,188,068,250
Jackpot 2 1 3,137,295,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 12,430 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00956
02 03 04 19 41 42 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,810,830,500
Jackpot 2 0 3,876,263,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10,208 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 04/11/2023

Kỳ quay thưởng: #00953
14 35 37 47 48 50 50
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,414,096,900
Jackpot 2 0 3,379,344,100
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 410 500,000
Giải ba 9,029 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 28/10/2023

Kỳ quay thưởng: #00950
11 14 25 44 46 47 47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 166,603,401,750
Jackpot 2 1 4,602,191,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 1,226 500,000
Giải ba 26,742 50,000