Xổ Số Power 655 Thứ 7

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001039
15 22 38 39 43 53 53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,500,277,100
Jackpot 2 0 4,168,189,800
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 547 500,000
Giải ba 12,607 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 18/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001036
12 18 20 25 27 52 52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,855,412,400
Jackpot 2 0 3,429,871,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 740 500,000
Giải ba 14,703 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001033
19 23 25 43 46 54 54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,730,182,500
Jackpot 2 0 3,192,242,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 546 500,000
Giải ba 11,770 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 04/05/2024

Kỳ quay thưởng: #001030
05 27 35 45 49 55 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,191,976,650
Jackpot 2 0 5,173,135,400
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 1,120 500,000
Giải ba 17,823 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 27/04/2024

Kỳ quay thưởng: #001027
07 12 38 43 48 55 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,665,978,300
Jackpot 2 0 4,225,802,250
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 896 500,000
Giải ba 18,181 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 20/04/2024

Kỳ quay thưởng: #001024
02 06 35 43 45 47 47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,561,844,600
Jackpot 2 0 3,325,342,950
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 670 500,000
Giải ba 15,900 50,000