Xổ Số Power 655 Thứ 5

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 18/04/2024

Kỳ quay thưởng:
01 21 23 33 43 54 54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,633,758,050
Jackpot 2 1 3,625,181,100
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 729 500,000
Giải ba 14,634 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 11/04/2024

Kỳ quay thưởng: #001020
03 06 15 25 33 43 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 2 157,093,357,425
Jackpot 2 2 2,288,150,825
Giải nhất 103 40,000,000
Giải nhì 4,108 500,000
Giải ba 72,534 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 04/04/2024

Kỳ quay thưởng: #001017
03 08 12 25 47 48 48
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 337,543,447,350
Jackpot 2 0 7,171,494,150
Giải nhất 32 40,000,000
Giải nhì 3,348 500,000
Giải ba 67,843 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 28/03/2024

Kỳ quay thưởng: #001014
01 07 18 26 38 49 49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 2 7,915,123,550
Giải nhất 71 40,000,000
Giải nhì 3,289 500,000
Giải ba 61,928 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 21/03/2024

Kỳ quay thưởng: #001011
12 13 41 48 49 53 53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 270,263,424,450
Jackpot 2 1 4,398,445,450
Giải nhất 36 40,000,000
Giải nhì 2,194 500,000
Giải ba 46,911 50,000

Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 14/03/2024

Kỳ quay thưởng: #001008
21 25 26 29 41 51 51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 228,468,952,650
Jackpot 2 0 8,712,132,450
Giải nhất 26 40,000,000
Giải nhì 1,938 500,000
Giải ba 43,585 50,000