Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
19/04/2019 Thứ 6 G34 2
18/04/2019 Thứ 5 G35 5
14/04/2019 Chủ nhật G52 3
12/04/2019 Thứ 6 G74 5
08/04/2019 Thứ 2 G56 2
07/04/2019 Chủ nhật G72 4
04/04/2019 Thứ 5 G55 3
02/04/2019 Thứ 3 G35 5
29/03/2019 Thứ 6 G63 2
28/03/2019 Thứ 5 G54, G55 7
22/03/2019 Thứ 6 G33 1