Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
13/10/2018 Thứ 7 G11 6
08/10/2018 Thứ 2 G31 10
29/09/2018 Thứ 7 G33 9
21/09/2018 Thứ 6 G56 4
18/09/2018 Thứ 3 G43 1