Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
22/09/2023 Thứ 6 G72 6
16/09/2023 Thứ 7 G63 1
15/09/2023 Thứ 6 G71 4
11/09/2023 Thứ 2 G74 1
10/09/2023 Chủ nhật G31 7
03/09/2023 Chủ nhật G35 1
02/09/2023 Thứ 7 G11 3
30/08/2023 Thứ 4 G71 2
28/08/2023 Thứ 2 G22 1