Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20/02/2018 Thứ 3 G22 7
14/02/2018 Thứ 4 G44 3
12/02/2018 Thứ 2 G41 8
05/02/2018 Thứ 2 G35 4
02/02/2018 Thứ 6 G44 9
25/01/2018 Thứ 5 G72 3
23/01/2018 Thứ 3 G72 1