Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20/11/2017 Thứ 2 G61 2
19/11/2017 Chủ nhật G61 2
18/11/2017 Thứ 7 G21, G21 6
13/11/2017 Thứ 2 G63 4
10/11/2017 Thứ 6 G74 2
09/11/2017 Thứ 5 G63 8
02/11/2017 Thứ 5 G43 6
28/10/2017 Thứ 7 G35, G36 2
27/10/2017 Thứ 6 G32 2
26/10/2017 Thứ 5 G62 2
25/10/2017 Thứ 4 G73 1