Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
26/05/2017 Thứ 6 G51 7
20/05/2017 Thứ 7 G11 23
28/04/2017 Thứ 6 G34 1