Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
17/07/2019 Thứ 4 G35, G56 2
16/07/2019 Thứ 3 G55 3
14/07/2019 Chủ nhật G63 4
11/07/2019 Thứ 5 G53, G54 6
06/07/2019 Thứ 7 G36, G54, G62 5
02/07/2019 Thứ 3 G63 4
29/06/2019 Thứ 7 G35 4
26/06/2019 Thứ 4 G32 4
23/06/2019 Chủ nhật G74 3
21/06/2019 Thứ 6 G36 3
19/06/2019 Thứ 4 G55 2
18/06/2019 Thứ 3 G43 2
17/06/2019 Thứ 2 G72 1