Thống kê tần số nhịp loto

Hướng dẫn sử dụng

Nhập số cần xem chu kỳ:

Cặp số khảo sát:

Theo thứ:

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20/09/2017 Thứ 4 G22 2
19/09/2017 Thứ 3 G63 3
17/09/2017 Chủ nhật G31 3
15/09/2017 Thứ 6 G55 4
12/09/2017 Thứ 3 G21 6
07/09/2017 Thứ 5 G56 5
03/09/2017 Chủ nhật G63 7
28/08/2017 Thứ 2 G72 4
25/08/2017 Thứ 6 G36 1