Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/02/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
92
58
77
Giải bảy
930
752
378
Giải sáu
0527
2438
4989
3047
7366
3788
9986
9185
6238
Giải năm
1148
7557
8138
Giải tư
99127
95823
49193
56391
99619
79020
35376
53140
33465
75778
57134
05377
52631
09849
51043
80619
65851
81225
57807
81187
85857
Giải ba
52753
84295
28878
20594
76887
25544
Giải nhì
78123
96325
02592
Giải nhất
40884
67583
67170
Đặc biệt
067901
143530
626723
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01 07
Đầu 1 19 19
Đầu 2 20; 23(2); 27(2) 25 23; 25
Đầu 3 30; 38 30; 31; 34 38(2)
Đầu 4 48 40; 47; 49 43; 44
Đầu 5 53 52; 57; 58 51; 57
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 76 77; 78(2) 70; 77; 78
Đầu 8 84; 89 83; 88 85; 86; 87(2)
Đầu 9 91; 92; 93; 95 94 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/02/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
90
62
01
Giải bảy
826
681
710
Giải sáu
1355
7991
4342
8551
3414
7185
9283
6789
5574
Giải năm
7357
3751
4220
Giải tư
54475
59225
12643
04273
15600
67089
36787
00424
94099
88342
99184
55870
79249
28962
67236
25956
41025
25102
84262
90812
02242
Giải ba
66205
36608
65616
15314
24560
17387
Giải nhì
04960
74614
69833
Giải nhất
89729
32142
05544
Đặc biệt
823058
640739
820927
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 05; 08 01; 02
Đầu 1 14(3); 16 10; 12
Đầu 2 25; 26; 29 24 20; 25; 27
Đầu 3 39 33; 36
Đầu 4 42; 43 42(2); 49 42; 44
Đầu 5 55; 57; 58 51(2) 56
Đầu 6 60 62(2) 60; 62
Đầu 7 73; 75 70 74
Đầu 8 87; 89 81; 84; 85 83; 87; 89
Đầu 9 90; 91 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/02/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
29
30
01
Giải bảy
179
685
004
Giải sáu
2715
5168
0889
0346
2514
3939
3218
3166
2997
Giải năm
1538
7247
2200
Giải tư
69073
50593
14754
08075
71216
62367
16122
90938
14466
35979
89895
42136
65168
06239
42618
99628
15023
96153
86592
76866
99321
Giải ba
37629
63285
25854
22172
66879
24786
Giải nhì
51528
07277
95549
Giải nhất
41980
24601
67902
Đặc biệt
851616
016834
914517
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01 00; 01; 02; 04
Đầu 1 15; 16(2) 14 17; 18(2)
Đầu 2 22; 28; 29(2) 21; 23; 28
Đầu 3 38 30; 34; 36; 38; 39(2)
Đầu 4 46; 47 49
Đầu 5 54 54 53
Đầu 6 67; 68 66; 68 66(2)
Đầu 7 73; 75; 79 72; 77; 79 79
Đầu 8 80; 85; 89 85 86
Đầu 9 93 95 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 29/01/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
59
07
23
Giải bảy
565
284
870
Giải sáu
7991
0400
5969
4078
8419
6655
3475
7862
8992
Giải năm
4496
6517
4839
Giải tư
20798
84895
86392
70746
23188
56971
13623
11733
16443
86418
44651
23279
44253
44529
46216
70242
39756
22012
51583
95258
98056
Giải ba
72480
01492
25876
83375
82460
42555
Giải nhì
06847
77555
60202
Giải nhất
18036
94606
83826
Đặc biệt
549743
261125
662551
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 06; 07 02
Đầu 1 17; 18; 19 12; 16
Đầu 2 23 25; 29 23; 26
Đầu 3 36 33 39
Đầu 4 43; 46; 47 43 42
Đầu 5 59 51; 53; 55(2) 51; 55; 56(2); 58
Đầu 6 65; 69 60; 62
Đầu 7 71 75; 76; 78; 79 70; 75
Đầu 8 80; 88 84 83
Đầu 9 91; 92(2); 95; 96; 98 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/01/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
01
86
94
Giải bảy
702
602
310
Giải sáu
5058
2398
0190
6513
9433
0781
4552
8707
3661
Giải năm
4011
5293
6250
Giải tư
59486
93204
83935
17760
37449
99491
24910
14597
65612
15491
76015
67405
81178
94379
63673
55377
21678
26275
19674
86337
51751
Giải ba
89617
02643
37123
02775
21671
13431
Giải nhì
41327
22180
05600
Giải nhất
16713
86598
93012
Đặc biệt
512221
452578
931447
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 02; 04 02; 05 00; 07
Đầu 1 10; 11; 13; 17 12; 13; 15 10; 12
Đầu 2 21; 27 23
Đầu 3 35 33 31; 37
Đầu 4 43; 49 47
Đầu 5 58 50; 51; 52
Đầu 6 60 61
Đầu 7 75; 78(2); 79 71; 73; 74; 75; 77; 78
Đầu 8 86 80; 81; 86
Đầu 9 90; 91; 98 91; 93; 97; 98 94