Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/06/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
22
15
83
Giải bảy
037
703
405
Giải sáu
6937
8673
8229
1108
2189
3927
6110
3840
6148
Giải năm
5806
0238
1490
Giải tư
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
78357
89492
85624
43185
08189
29685
84004
Giải ba
07337
13844
14720
33264
50167
82371
Giải nhì
19903
82606
32284
Giải nhất
46276
29928
01708
Đặc biệt
091893
391630
713530
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 06; 08 02; 03; 06; 08 04; 05; 08
Đầu 1 15 10
Đầu 2 21; 22; 25; 29 20; 27; 28 24
Đầu 3 35; 37(3) 30; 38 30
Đầu 4 44 46 40; 48
Đầu 5 51 52; 59 57
Đầu 6 64; 66 67
Đầu 7 70; 73; 76 71
Đầu 8 84 89 83; 84; 85(2); 89
Đầu 9 93 95; 97 90; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/06/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
79
51
06
Giải bảy
831
701
490
Giải sáu
5522
2690
8907
5735
5480
0562
0549
3252
9160
Giải năm
9824
3478
0016
Giải tư
44647
02377
70854
31565
94872
97949
20460
37352
19847
73440
55315
31242
93904
25892
79888
51121
28290
94877
01137
49345
97706
Giải ba
41057
75925
30227
41015
43579
50634
Giải nhì
19975
18922
08101
Giải nhất
59181
86473
41422
Đặc biệt
202575
936076
538464
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 01; 04 01; 06(2)
Đầu 1 15(2) 16
Đầu 2 22; 24; 25 22; 27 21; 22
Đầu 3 31 35 34; 37
Đầu 4 47; 49 40; 42; 47 45; 49
Đầu 5 54; 57 51; 52 52
Đầu 6 60; 65 62 60; 64
Đầu 7 72; 75(2); 77; 79 73; 76; 78 77; 79
Đầu 8 81 80 88
Đầu 9 90 92 90(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/06/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
30
17
39
Giải bảy
452
044
924
Giải sáu
8960
1517
0511
4182
3178
2689
7216
1250
1799
Giải năm
3772
0908
6658
Giải tư
63130
75722
15543
32979
56230
25679
80464
77863
60643
42862
08694
73817
70607
52784
05342
62237
87309
82434
52938
20244
12339
Giải ba
31743
67775
44886
57692
56975
46575
Giải nhì
28340
82613
39947
Giải nhất
92728
16313
60112
Đặc biệt
143719
848879
982519
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07; 08 09
Đầu 1 11; 17; 19 13(2); 17(2) 12; 16; 19
Đầu 2 22; 28 24
Đầu 3 30(3) 34; 37; 38; 39(2)
Đầu 4 40; 43(2) 43; 44 42; 44; 47
Đầu 5 52 50; 58
Đầu 6 60; 64 62; 63
Đầu 7 72; 75; 79(2) 78; 79 75(2)
Đầu 8 82; 84; 86; 89
Đầu 9 92; 94 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
50
06
79
Giải bảy
905
010
835
Giải sáu
4999
9326
9817
8554
4610
1248
0438
3009
8918
Giải năm
1979
5738
7953
Giải tư
55149
71630
97176
83557
67089
25762
94356
24533
91760
24754
00018
67076
21264
50605
10995
40665
82264
00227
62928
09622
54900
Giải ba
90810
19303
70136
66315
91411
36362
Giải nhì
17533
76430
79883
Giải nhất
79448
59646
00720
Đặc biệt
502731
344338
038623
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 05 05; 06 00; 09
Đầu 1 10; 17 10(2); 15; 18 11; 18
Đầu 2 26 20; 22; 23; 27; 28
Đầu 3 30; 31; 33 30; 33; 36; 38(2) 35; 38
Đầu 4 48; 49 46; 48
Đầu 5 50; 56; 57 54(2) 53
Đầu 6 62 60; 64 62; 64; 65
Đầu 7 76; 79 76 79
Đầu 8 89 83
Đầu 9 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
67
04
36
Giải bảy
681
919
759
Giải sáu
8465
7091
5032
2265
8000
2095
9940
3566
1586
Giải năm
6329
5631
7621
Giải tư
84819
58924
38198
63449
26315
75972
30626
49618
15768
54250
93495
65639
81435
68721
41671
47806
76284
88755
96178
80638
37923
Giải ba
79670
00612
60252
26651
67670
49788
Giải nhì
00903
80621
98617
Giải nhất
96365
79590
85543
Đặc biệt
058352
955252
496531
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 00; 04 06
Đầu 1 12; 15; 19 18; 19 17
Đầu 2 24; 26; 29 21(2) 21; 23
Đầu 3 32 31; 35; 39 31; 36; 38
Đầu 4 49 40; 43
Đầu 5 52 50; 51; 52(2) 55; 59
Đầu 6 65(2); 67 65; 68 66
Đầu 7 70; 72 70; 71; 78
Đầu 8 81 84; 86; 88
Đầu 9 91; 98 90; 95(2)