Xem kết quả xổ số ngày

Xổ số miền bắc

Xổ số miền trung

Xổ số miền nam

Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
32
16
70
Giải bảy
605
375
561
Giải sáu
7001
5748
2417
5836
4139
4431
0893
0233
2545
Giải năm
9790
4532
1314
Giải tư
96421
52738
73646
58446
46715
69734
96451
75170
85851
16391
77568
53529
60461
41354
53625
11834
89187
73106
82632
77394
22807
Giải ba
04694
42930
76758
33284
48750
90340
Giải nhì
77907
93373
92658
Giải nhất
87908
44404
44590
Đặc biệt
739383
832831
646100
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 05; 07; 08 04 00; 06; 07
Đầu 1 15; 17 16 14
Đầu 2 21 29 25
Đầu 3 30; 32; 34; 38 31(2); 32; 36; 39 32; 33; 34
Đầu 4 46(2); 48 40; 45
Đầu 5 51 51; 54; 58 50; 58
Đầu 6 61; 68 61
Đầu 7 70; 73; 75 70
Đầu 8 83 84 87
Đầu 9 90; 94 91 90; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
35
80
14
Giải bảy
639
972
183
Giải sáu
8083
7227
8646
3644
8154
5085
7496
8998
5894
Giải năm
0558
0912
5031
Giải tư
34800
31847
78550
25905
56036
36984
72641
33989
61126
26162
01315
64388
72114
58347
53330
66571
16295
03634
80229
42826
17374
Giải ba
66525
84597
15439
65168
72100
96508
Giải nhì
96952
02213
76302
Giải nhất
89547
45068
06136
Đặc biệt
740100
054169
206236
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00(2); 05 00; 02; 08
Đầu 1 12; 13; 14; 15 14
Đầu 2 25; 27 26 26; 29
Đầu 3 35; 36; 39 39 30; 31; 34; 36(2)
Đầu 4 41; 46; 47(2) 44; 47
Đầu 5 50; 52; 58 54
Đầu 6 62; 68(2); 69
Đầu 7 72 71; 74
Đầu 8 83; 84 80; 85; 88; 89 83
Đầu 9 97 94; 95; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
60
47
91
Giải bảy
747
479
610
Giải sáu
6104
9708
9014
7477
1623
3693
6124
5106
0543
Giải năm
4012
2041
7922
Giải tư
35113
90059
04844
87548
45052
21749
29943
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
61748
39374
70125
76114
81578
44702
48647
Giải ba
88219
48071
14378
63628
01437
13052
Giải nhì
99432
46111
57792
Giải nhất
13931
17938
30729
Đặc biệt
580916
267687
260325
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 08 02; 06
Đầu 1 12; 13; 14; 16; 19 11 10; 14
Đầu 2 23; 24; 28 22; 24; 25(2); 29
Đầu 3 31; 32 38(2) 37
Đầu 4 43; 44; 47; 48; 49 41; 47(2); 48 43; 47; 48
Đầu 5 52; 59 54 52
Đầu 6 60
Đầu 7 71 77; 78; 79 74; 78
Đầu 8 87; 88; 89
Đầu 9 93 91; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 26/03/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
69
80
29
Giải bảy
343
667
335
Giải sáu
1219
4944
6284
7646
2104
4874
1412
0632
2651
Giải năm
5254
3854
1997
Giải tư
09766
60268
68468
96626
73880
92284
31888
45778
93812
04493
46235
64928
49966
96386
48476
20644
66041
48522
31379
71156
01588
Giải ba
85129
21043
41793
42370
92511
90830
Giải nhì
33932
31605
18044
Giải nhất
91711
54044
03387
Đặc biệt
022213
003530
556917
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 11; 13; 19 12 11; 12; 17
Đầu 2 26; 29 28 22; 29
Đầu 3 32 30; 35 30; 32; 35
Đầu 4 43(2); 44 44; 46 41; 44(2)
Đầu 5 54 54 51; 56
Đầu 6 66; 68(2); 69 66; 67
Đầu 7 70; 74; 78 76; 79
Đầu 8 80; 84(2); 88 80; 86 87; 88
Đầu 9 93(2) 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/03/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
40
24
93
Giải bảy
675
802
651
Giải sáu
5969
1615
5493
3268
7378
1607
7054
3101
0645
Giải năm
3910
7552
6343
Giải tư
69186
19444
07960
01205
09613
12010
12287
45116
43378
38556
13142
69751
39046
51220
91553
89452
04775
38084
47087
00179
66180
Giải ba
05277
72915
67444
39044
04639
62993
Giải nhì
23191
29922
15380
Giải nhất
41936
08802
18553
Đặc biệt
692967
759671
969376
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05 02(2); 07 01
Đầu 1 10(2); 13; 15(2) 16
Đầu 2 20; 22; 24
Đầu 3 36 39
Đầu 4 40; 44 42; 44(2); 46 43; 45
Đầu 5 51; 52; 56 51; 52; 53(2); 54
Đầu 6 60; 67; 69 68
Đầu 7 75; 77 71; 78(2) 75; 76; 79
Đầu 8 86; 87 80(2); 84; 87
Đầu 9 91; 93 93(2)